Adam Olearius - Adam Olearius viszontagságos útja az orosz földön át Perzsiába

ÚJDONSÁG
Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Adam Olearius - Adam Olearius viszontagságos útja az orosz földön át Perzsiába
1 300 Ft
A vásárlás után járó pontok: 26 Ft
Adatok
szerző
Adam Olearius
cím
Adam Olearius viszontagságos útja az orosz földön át Perzsiába
kiadó
gond
kiadási év
1969
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
341
kötés
félvászon kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító kopottas
sorozatcím
Világjárók-Klasszikus Útleírások
kötetsorszám
11.
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal. Kihajtható melléklettel.
Cikkszám
787166
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Bevezetés
Adam Olearius 7
Első könyv a moszkvai utazásról és az ott történtekről szól
A külországba való utazás hasznosságáról 17
Első elutazásunk Holsteinből. Keleti-tengeri hajóutunk és megérkezésünk Livóniába 19
Rigából Womaron és Dorpaton át Narvába megyünk 21
Megérkezésünk Narvába; utazásunk Nöteburgon és Novgorodon át Moszkva felé 22
Hogyan fogadtak minket Moszkvába, és az első nyilvános audiencia 28
Az oroszok nagy zarándokútjáról, valamint a mi ötödik és legutolsó titkos audienciánkról 33
Visszatérésünk Holsteinba 34
A második könyv a második útról szól
A második követség tagjai 37
A felettébb fáradságos és veszélyes hajózás első része 39
Veszélyes hajóutunk további viszontagságairól 43
Hogyan jutottunk el végül is Livóniába, és bevonulásunk Revalba 48
Reval városáról 50
A nem németekről, azaz Livónia őslakóiról 52
Utazás Revalból Narvába. Narva városáról és környékéről 55
Novgorod városáról 57
Utazásunk Nagy-Novgorodból Moszkvába, és bevonulásunk a városba 58
Hogyan ünnepelték az oroszok a húsvétot 59
Hogyan készültünk fel perzsiai utunkra, és hány személyt vittünk magunkkal Moszkvából 60
A harmadik könyv Oroszországról és lakóiról szól
Az Orosz Birodalomról, tartományairól, folyóiról és városairól 63
A levegő, az időjárás, a talaj és a növényzet természetéről 67
Az orosz emberekről, valamint küllemükről és viseletükről 74
Az oroszok természetéről, tulajdonságairól, kedélyállapotáról és szokásairól 77
Az oroszok háztartásáról, életmódjukról, étkezésükről és szokásaikról 82
Az oroszok házasságáról és esküvői szertartásairól 86
Az orosz asszonyok helyzetéről 90
Az orosz világi és közrendjéről 92
A nagyfejedelem jövedelmeiről és kiadásairól. A lakomákról, udvari orvosokról és tolmácsokról 97
A bojárokról, birodalmi tanácsokról, a különféle moszkvai hivatalokról és feladataikról 100
Az orosz törvénykezésről, jogról és a büntetések módozatairól 101
Az oroszok vallásáról, ünnepnapjairól, istentiszteleteiről és templomairól 104
Az oroszok szentképeiről, böjtjeiről és temetkezési szertartásairól 106
Az oroszok egyházszervezetéről, klérusáról, az egyházfiakról és szerzetesekről 111
A hitehagyott keresztények és más meglett emberek megkereszteléséről meg a rokonvallásúakról, kiket az oroszok részint megtűrnek, részint nem szívelhetnek 113
A negyedik könyv a Moszkvától Perzsiáig megtett útról szól
Indulás Moszkvából Nyizsnyij Novgorodba; hajózás a Moszkva- és Okafolyón; az útközben látott városok, falvak, kolostorok é házak 117
Nyizsnyij Novgorod városáról és a Volgáról 120
Nyizsnyijtől Vaszilijgorodig 122
A cseremisz tatárokról 123
Kozmogyemjanszkon, Csebokszarin és Szvijasszkno át Kazánba 126
Utazás Szamara városáig 128
Szamarából Caricán át Asztrahánig 131
Nogáj országról és Asztrahánról, valamint lakóiról 136
Hogyan éltünk Asztrahánban, kik látogattak meg bennünket, és hogyan vendégeskedtünk 141
Utazás Asztrahánból Terki városába 144
Terki városáról és mindarról, ami velünk ott történt 149
További hajóutunk. A Kaukázus, a Taurusz és az Ararát hegyéről, valamint második hajótörésünkről 152
A Hyrcaniai- avagy Kaszpi-tengerről 159
A vidék, melyen partra szálltunk, és ottani életünk 161
Hogyan üdvözöltek és fogadtak bennünket. Semaha határában 169
Hogyan éltünk Semahában, mit láttunk ott, és néhány ünnepségről 173
Semaha városáról 185
Utazás Semahából Ardabilba 188
Miként vártak, fogadtak és vendégeltek meg bennünket Ardabilban 192
Ardabili tartózkodásunk története, és amit ott láttunk 194
Az ardabili örömtüzek 198
Ardabil városáról 200
Szefi sejk és Szaid Dzseibrail sírjáról, valamint egyéb ardabili látnivalókról 202
Utazás Ardabilból Szultanijéba 207
Szultanije városáról 212
Kazvinban. A városnak, valamint nevezeteségeinek leírása, és némely színjátékok 214
Utazás Kazvinból Szábán keresztül Kum városig, majd onnan Kásánig 218
Bevonulásunk Kásánba. A városról, valamint nevezetességeiről, majd pedig további utunkról egészen Iszfahánig, a királyi rezidenciáig 220
Bevonulásunk a királyi rezidenciába, Iszfahánba, és az indusokkal vívott véres csetepaténk 224
Hogyan laktunk, és hogyan éltünk Iszfahán városában, valamint az indus követről 229
A nyilvános audienciáról és az átnyújtott ajándékokról 231
Az iszfaháni audencia után történetekről, látogatóinkról és újabb meghívásunkról 237
A vadászatról, melyre a király meghívta a követeket, és a király külön vadászatáról, melyen asszonyai is részt vettek, valamint bőkezűségéről 240
A birodalmi kancellár lakomájáról, az ott látottakról, valamint Éliaszbek örmény herceg körülmetéléséről 245
A király és más uraságok megajándékozzák a követeket meg kíséretük néhány tagját. Az utolsó nyilvános audencia és a búcsú 247
Az ötödik könyv a Perzsa Birodalomról és annak lakóiról szól
A perzsa királyságróll általában; a királyi rezidenciáról, Iszfahánról és a város, valamint környéke látnivalóiról 253
A levegő természetéről és a betegségekről; a perzsa birodalom földjéről és növényeiről 261
A hízómarhákról és egyéb, teherhordó állatokról 264
A kerti veteményekről és gyümölcsökről 268
A perzsák háztartásáról, kiváltképpen konyhájukról, pincéjükről, étkeikről, italaikról, valamint egyéb olyan dolgokról, mint az ópium, a dohány, a kahave és a csáj khattáj víz 271
A perzsák létfenntartó tevékenykedéseiről és mesterségeiről 275
A perzsák külleméről, termetéről, viseletéről 276
A perzsák belső természetéről és erkölcseiről 278
A perzsák házaságáról, a többnejűségről és annak ártalmairól, valamint az esküvői szertartásról, a válásról és az újbóli házasságkötésről 280
A gyermeknevelésről és az iskolákról; nyelvükről és írásukról, valamint az akadémiákról és a szabad művészetekről 285
A világi hatalomról és annak fejéről, a királyról, valamint a kánokról és a uralkodásukról a tartományok felett, meg arról, miképpen szolgálják a királyt a háborúban. Továbbá háborúikról, katonaságukról meg a perzsa királyok jövedelméről és gazdaságáról 291
A király udvaroncai; a királyi bíróság ülnökei; az igazságszolgáltatás és a bűnösök büntetése 295
A perzsák vallásáról, valamint arról, hogy miben különbözik a törökök és más mohamedánok vallásától; továbbá a szaidokról meg abdalokról és a perzsák temetési szertartásairól 297
A hatodik könyv a Perzsiából hazafelé, Holsteinba vezető útról szól
Utunk az iszfaháni királyi rezidenciától a Kaszpi Kapuig 305
Rubar vidékének, valamint a Gilán tartomány végéig vezető útnak a leírása 308
Gilán tartomány végétől Semaháig. Hogyan veretett agyon Brüggemann egy perzsát. A mugáni pusztáról 311
A semahai tartózkodásunk idején történetekről 313
Utazás Semahából Derbentbe és a perzsa királyság határára 315
Dagesztánról, egy tatár tartományról 317
Tarku városáról és környékéről, valamint az ott történtekről 319
Utazás Tarkuból a dagesztáni határig 324
Utazás Cirkászián és a nagy pusztán át Asztrahánig, valamint a cserkeszek leírása 326
Utazásunk Asztrahántól Moszkváig. Moszkvai fogadtatásunkról és az audienciákról, valamint a további eseményekről 330
Moszkvából való elindulásunk. Visszatérésünk Holsteinba és a travemündei kikötőbe 332
További tudósítás Otto Brüggemann sorsáról 333
Mutató a szövegben előforduló régi mértékekhez 334