Balassa Iván - Ortutay Gyula - Magyar néprajz

Nincs raktáron
Balassa Iván - Ortutay Gyula - Magyar néprajz
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9631301842
RRP: 4 800 Ft 

Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár.

online ár 3 840 Ft
A vásárlás után járó pontok: 96 Ft
Részletek

A kiadó régóta sürgető olvasói igényt kíván kielégíteni a Magyar néprajz megjelentetésével. A harmincas években A magyarság néprajza címmel kiadott négykötetes összefoglaló mű óta - mint ismeretes - nem jelent meg kézikönyv a magyar néprajzról. A két kiváló tudós, Balassa Iván és Ortutay Gyula a néprajztudomány eddigi eredményeire támaszkodva, a szakemberek, az érdeklődő nagyközönség igényeit egyaránt szem előtt tartva ad átfogó képet a hagyományos népi kultúra valamennyi ágazatáról, a társadalmi, az anyagi és a szellemi kultúráról.
A bevezető fejezetekben áttekintik a magyar néprajztudomány történetét, a magyar nép etnográfiai csoportjait. A társadalmi kultúrárról szóló részben ismertetik a régi falu társadalmát, a családtól kezdve a különböző rokonsági és társas kapcsolatokig, bemutatják a jellemző társadalmi rétegeket, a falu önigazgatási szervezetét és a különböző társas munkákat és összejöveteleket.
Az anyagi kultúrán belül elsősorban a település, az építkezés, a lakás, a gazdasági és egyéb épületek táji formáit és történeti fejlődését ismerhetjük meg. Az állattartás és földművelés mellett bemutatásra kerül a vadászat, halászat, méhészet is. Külön fejezet foglalkozik a népi táplálkozással, a paraszti konyhaművészettel.
Két nagy fejezet mutatja be a népviseletet és a hozzá kapcsolódó kisiparokat, illetve a népi díszítőművészet egyes ágait (faragás, szövés, fonás, kerámia, bútorművesség).
A szellemi kultúra ismertetése a népzenével és a néptánccal kezdődik, majd a gazdag prózai és verses népköltészettel folytatódik. Ezt a részt a népszokások és a hitvilág bemutatása zárja. befejezésül a szerzők igyekeznek arra is feleletet adni, hogy a hagyományos paraszti kultúra egyes elemei milyen szerepet töltenek be a mai magyar kultúrában. A szerzők bemutatják a népi műveltség történeti rétegződését, s utalnak a szomszéd népekkel való kapcsolatokra.
Minden fejezethez rövid bibliográfia csatlakozik, amely útbaigazítást ad azok számára, akiket egyik vagy másik kérdés közelebbről érdekel. A kötetet gazdag képanyag, 319 fekete-fehér, 65 színes fénykép és 231 rajz, térkép, kotta illusztrálja.

Adatok
szerző
Balassa Iván - Ortutay Gyula
cím
Magyar néprajz
kiadó
Corvina Könyvkiadó
kiadási év
1979
oldalszám
747
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító kifakult
kiegészítő információk
A kötetet gazdag képanyag, 319 fekete-fehér, 65 színes fénykép és 231 rajz, térkép, kotta illusztrálja.
Cikkszám
9631301842
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 5
Bevezetés a magyar néprajzba 9
A magyar néprajztudomány történetének és mai szervezetének áttekintése 9
A magyar nép etnogenezise és kultúrájának helye Európában 20
A magyar etnográfiai csoportok, néprajzi tájak, szigetek 27
Dunántúl 29
Felföld 34
Alföld 36
Erdély 39
Társadalmi (szociális) kultúra 45
A kis- és nagycsalád 46
A családszervezet történetéből 46
A had, nemzetség, rokonság 58
Műrokonság, szomszédság 61
Osztályok, rétegek a magyar faluban 65
Nemesek és urak 65
A falusi értelmiség 66
A gazdagparasztok 67
A középparasztok 68
A szegényparasztok 68
Az agrárproletárok 68
A részes munkások 70
A summások 73
A kubikosok 75
Az uradalmi cselédek 78
Kisebb csoportok, foglalkozások 81
Az iparosok 82
A vállalkozók 85
Társas munkák és összejövetelek 87
A falu önigazgatási szervei 92
Az egyházak és a vallási élet 95
Búcsú, piac, vásár 100
Anyagi kultúra 111
Település, építkezés, házberendezés 112
A határ 112
A falu települése és a telkek rendje 124
A lakóházak és a gazdasági épületek 130
A lakóház falazata 130
A tetőszerkezet és a tetőfedés 136
A lakóházak beosztása, tűzhelye és világítása 139
A lakóépületek bútorzatának rendje 148
Az udvar gazdasági építményei 153
A magyar építkezés területi különbségei 164
Dél-dunántúli házterület 164
Nyugat- és közép-dunántúli házterület 167
Felföldi, palóc házterület 171
Alföldi házvidék 173
Erdélyi, székely házvidék 176
Történeti stílusok hatása a nép építészetre 178
Élet a házban és az udvaron 179
A nyersanyagok megszerzése a növény- és állatvilágból 181
Gyűjtögetés 182
Földművelés 185
A magyar földművelés rendszere 185
A talaj megmunkálása 186
A vetés 192
Az aratás és szokásai 194
A nyomtatás és a cséplés 198
A szántóföldi kapásnövények 203
A gabonaneműek feldolgozása 209
A szőlő és a bor 214
Állattartás 220
Méhészet 220
Vadászat 224
Halászat 226
Állattartás 232
Tájfajták 234
A pásztorszervezet 235
A nyájak 239
Legeltetés, itatás 240
Takarmányozás 244
Számontartás és őrzés 247
Állatgyógyítás 250
A jószág és a pásztor építményei 251
A jószág betörése és a közlekedési eszközök 257
A táplálkozás 263
A konyha felszerelése 264
Az étkezés rendje 267
A nyersanyag tárolása és tartósítása 268
Levesek 270
Növényi ételek készítése 271
Kásák, pépek 271
Lepényfélék 272
A kenyér és a kalács 273
Főtt tészták 279
Sütemények 279
Húsételek 280
Tej és tejfeldolgozás 282
Italok, fűszerek 284
A népviseletek 287
Alapanyag 288
A kender és a len feldolgozása 288
A gyapjú feldolgozása 295
A bőr feldolgozása 297
A népviselet elemei 301
A népviselet történeti rétegei 301
Haj- és fejviselet 302
Az alsóruha 307
A felsőruhák 308
Kabátszerű felsőruhák 310
A lábbeli 317
A magyar népviseletek táji formái 318
Dunántúl 319
Felföld 327
Alföld 334
Erdély 339
A népi díszítőművészet 346
A népi díszítőművészet történeti rétegei 350
A faragás 353
Bútorművészet 363
A szőttes 371
A hímzések 377
Népi kerámia 388
A nép díszítőművészet más ágai 399
Szellemi műveltség 403
A szellemi műveltség kifejezésének eszközei 404
A magyar nyelvjárások 404
A magyar népzene és a népi hangszerek 410
A mozgás és a tánc 427
A magyar népköltészet 440
A népköltészet elvi kérdései 440
A verses népköltészet 447
A népdal 447
Szerelmi dalok 460
Történeti és vitézi énekek 164
Bujdosó- és rabénekek 467
Pásztor- és betyárdalok 470
Katonadalok 474
Agrárproletár-dalok 477
Cseléd- és szolgadalok 478
Summásdalok 479
Kubikosdalok 480
Mulatónóták, bordalok 481
Csúfolódók, tréfás és gúnydalok 482
A népballada 485
Mesei jellegű balladák 494
Széphistóriás és török kori balladák 500
Bujdosó- és rabballadák 503
Táncballadák 508
Víg balladák 508
Betyárballadák 509
Siratóballadák 511
Ponyvaballadák 511
Új balladák 514
A népballadák formai kérdései 515
A prózai népköltészet 518
A népmese 521
Tündérmesék 523
Tréfás mesék 533
Falucsúfoló mesék 535
Legendamesék 536
Állatmesék 537
A népmesék tartalmi és formai kérdései 538
A monda 550
Történeti monda 550
Helyi mondák 554
Hiedelemmondák 556
Kisebb prózai népköltészeti alkotások 561
Szólások 562
Közmondások 563
Találós kérdések 565
Népszokások - dramatikus hagyomágyok 567
Az emberi élet szokásai, ünnepei 570
Keresztelő 572
Gyermekjátékok 572
Lakodalom 578
Temetés 593
A naptári év szokásai 603
Időponthoz nem kötöt szokások 623
A munka szokásai 626
A magyar népi hiedelemvilág 632
A hiedelemvilág alakjai 634
A paraszti világkép 642
A hiedelemvilághoz kapcsolódó cselekmények 648
A magyar nép műveltség múltja és jövője 655
Kelet és Nyugat között 656
A népi műveltség a ma és a jövő kultúrájában 662
Irodalom, mellékletek 675
Az ábrák forrásainak és egyéb adatainak jegyzéke 704
Fehér-fekete képek forrásjegyzéke 709
Színes képek forrásjegyzéke 718
Szak- és tárgymutató 720
Földrajzi mutató 741
A határon túli helységnevek mai formái 746