Baleczky Emi, Hollós Attila - Ószláv nyelv

Nincs raktáron
Baleczky Emi, Hollós Attila - Ószláv nyelv
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Adatok
szerző
Baleczky Emi, Hollós Attila
cím
Ószláv nyelv
kiadó
Tankönyvkiadó
kiadási év
1973
oldalszám
198
kötés
puha kötés
nyelv
magyar, ószláv
Cikkszám
376051
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 5
Bevezetés
Az ószláv nyelv fogalma 9
Az ószláv nyelv tanulmányozásának jelentősége 9
Az ősszlávok 12
Az ószláv nyelv
Az ószláv nyelvemlékek keletkezése és az ószláv nyelv további sorsa 15
Az ószláv nyelvemlékek írása 21
A glagolica és a kirillica eredete 22
Az ószláv nyelvemlékek 23
Glagolita nyelvemlékek 23
Cirillbetűs nyelvemlékek 25
Latin betűs nyelvemlék 28
A szláv ábécék 28
Az ószláv emlékek nyelvi hovatartozása 28
Hangtan (Baleczky Emil)
Az ószláv magánhangzók 31
Kvantitás és hangsúly 32
A szó struktúrája 33
A magánhangzók rendszere 35
Az ószláv magánhangzók eredete 36
Rövid magánhangzók 36
A redukált magánhangzók alkalmazkodása, ill. változása 41
Hosszú magánhangzók 42
Az ószláv hangcsoportok 51
Az ószláv hangcsoportok kialakulása 52
A mássalhangzók 54
Az indoeurópai mássalhangzók rendszere 55
Az ószláv mássalhangzók eredete 56
Az I. palatalizáció 64
A II. palatalizáció 65
A III. palatalizáció 69
A szóvégi változások 70
A mássalhangzókcsoportok változása 72
A magánhangzók váltakozása 74
Az ószláv hangfejlődés fő tendenciái 76
A nyílt szótagok és ezeken belül az emelkedő hangzósság kialakulása 80
A palatalizáció 84
Más változások
Alaktan (Hollós Attila) 90
Bevezetés 90
A névszóragozás (deklináció) 92
A főnévragozás 94
A névszóragozás változásai 113
A névmások 115
A személyes névmások 115
A nem személyes névmások 117
A melléknevek 121
A melléknevek alapfoka 122
A pronominális melléknevek ragozása 123
A melléknevek középfoka 125
A melléknevek felsőfoka 128
A számnevek 128
Az ige 129
Az igetövek 130
Az igeosztályok 130
A jelen idő 138
A személynevek rendszere és indoeurópai eredetük 139
A felszólító mód 140
Az aoristos 142
Az egyszerű aoristos 142
A szigmatikus aoristos 143
Az imperfectum 148
A particípiumok 150
A cselekvő melléknévi igenevek 150
A szenvedő melléknévi igenevek 153
Analitikus igealakok 154
A feltételes mód 154
Az összetett múlt idők 155
A perfektum 155
A plusquamperfektum 155
A jövő idő 156
A főnévi igenevek 156
A határozószók 157
A partikulák 162
A kötőszók 163
Az elöljárószók 166
Az indulatszók 167
Mondattani alapfogalmak (Hollós Attila)
Az egyszerű mondat 168
A főmondatrészek 168
Az alany 168
Az állítmány 169
Az igeidők és az igemódok használata 170
Az alany és állítmány egyeztetése 171
A bővítmények 171
A jelző 171
Az értelmező 171
A függő esetek használata 172
Az accusativus 172
A genitivus 173
A dativus 175
Az instrumentalis 177
A locativus 178
A megszólítás 179
A tagadás 179
A participiumok használata 179
A datívus absolutus 180
Az infinitivus használata 180
A supinum használata 182
Az egyszerű mondat fajtái 182
Az összetett mondat 183
A mellérendelő összetett mondat 183
Az alárendelő összetett mondat 184
Irodalom 188
Rövidítések 193