Balogh Sándor, Földesi Margit - A magyar jóvátétel és ami mögötte van...

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Balogh Sándor, Földesi Margit - A magyar jóvátétel és ami mögötte van...
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9639082287
1 400 Ft
A vásárlás után járó pontok: 14 Ft
Részletek

A kötetet olvasva első ízben ismerkedhetünk meg azokkal az alapdokumentumokkal - jegyzőkönyvekkel, egyezményekkel amelyek Magyarországnak a Szovjetunióval, Csehszlovákiával és Jugoszláviával szembeni jóvátételi kötelezettségeivel foglalkoznak. Külön figyelmet érdemelnek azok az iratok - így a csorba-tói titkos megállapodás amelyek a Csehszlovák Külügyminisztérium prágai archívumából kerültek elő, és amelyekkel a történetkutatók is most szembesülhetnek. Elsődleges forrásokból értesülhetünk azokról a mérhetetlen erőfeszítésekről is, amelyek árán a magyar kormány teljesítette nemzetközi kötelezettségeit olyan időszakban, amikor a háborúban lerombolt országot és lakosságát az itt tartózkodó hatalmas szovjet hadsereg ellátásában való részvétel és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ellátási költségeinek fedezése is sújtotta. Szinte hihetetlen, mégis történelmi tény, hogy mindennek ellenére olyan sikerek és eredmények mutatkoztak az ország újjáépítésében, amelyekre akkor Európa is felfigyelt.
Az adatgazdag dokumentum-kötetet magyarázó jegyzetek és névmutató egészíti ki.

Adatok
szerző
Balogh Sándor, Földesi Margit
cím
A magyar jóvátétel és ami mögötte van...
kiadó
Napvilág Kiadó
kiadási év
1998
oldalszám
188
kötés
puha kötés
Cikkszám
9639082287
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

BEVEZETÉS 7
DOKUMENTUMOK
1. A magyar fegyverszüneti egyezmény 19
2. Jelentés a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak leszerelési tervéről 24
3. Egyezmény Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének Kormánya
között, a Magyarország részéről szállítandó áruk ügyében, amelyekkel Magyarország a Szovjetuniónak a háborús
cselekmények és szovjet területek megszállása által okozott károk fejében jóvátételként tartozik 28
4. Aide memoire. A magyar külügyminiszter 1945. július 28-i emlékeztetője a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet
képviselőjének 36
5. Pokorny Hermann altábornagy levele Alexander Kunosinak, a csehszlovák jóvátételi delegáció elnökének 38
6. Irányelvek a csehszlovák és jugoszláv delegációkkal való tárgyalásokra 42
7. Jegyzőkönyv a Fegyverszüneti Tárcaközi Bizottság 1945. október 29-i üléséről 45
8. Jegyzőkönyv a magyar és jugoszláv kulturális bizottságok 1945. október 16-tól november 17-ig tartott folytatólagos tárgyalásairól
9. A jóvátételi kormánybiztos 1945. december 7-i levele Tildy Zoltán miniszterelnöknek
10. A magyar-szovjet viszony alakulása 1944. október 15-től (Politikai tanulmány) 59
11. Határozat a Mátravidéki Erőmű leszerelése ügyében 67
12. A Magyar Külügyminisztérium szóbeli jegyzéke a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellé beosztott csehszlovák delegációnak 70
13. Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a fegyverszüneti egyezmény 12. pontja
értelmében teljesítendő jóvátételi szállítások tárgyában 72
14. Egyezmény, mely a Magyar Köztársaság Kormánya és a Federatív Jugoszláv Népköztársaság Kormánya között
amaz áruk (anyagok) szállítása tárgyában köttetett, amelyeket Magyarország Jugoszláviának a hadműveletek és
jugoszláv területek megszállása által okozott károk megtérítése címén szállítani köteles 94
15. V. R Szvidorov 1946. május 31-i levele Nagy Ferenc miniszterelnöknek 100
16. A magyar kormány gazdasági békejavaslata 104
17. Nagy Ferenc miniszterelnök levele Georgij Makszimovics Puskinnak, a Szövetséges Szocialista Szovjet Köztársaságok magyarországi követének 117
18. Gyöngyösi János külügyminiszter 1946. november 24-i távirata Magyarország washingtoni követének 121
19. A Jóvátételi Hivatal Ipari Főosztálya vezetőjének 1947. január 23-i feljegyzése a jóvátételi szállítások
pénzszükségletéről 1947. február 1-jétől 1947. augusztus 1-jéig 125
20. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetséges Köztársaság Kormánya között amaz áruk (anyagok) szállítása tárgyában, melyeket Magyarország Jugoszláviának 1948. évi január hó 20. napjától 1949. évi január hó 20. napjáig terjedő időben - az 1948-as jóvátételi évben - jóvátételként szállítani tartozik 129
21. A Jóvátételi Hivatal elnökének 1948. május 29-i levele Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettesnek 135
22. Nyemec Lajos munkásigazgató feljegyzése Vas Zoltán részére a Standard gyárból 139
23. Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között egyes függőben lévő pénzügyi és gazdasági
kérdések végleges rendezése tárgyában 142
FÜGGELÉK
A Magyar Nemzeti Bank Főtanácsának jelentése az 1948. év üzletviteléről 159
Névmutató 185