Baranyi Károly - A fizikai gondolkodás iskolája 1-3.

Nincs raktáron
Baranyi Károly - A fizikai gondolkodás iskolája 1-3.
ISBN
963-05-5840-8
Adatok
szerző
Baranyi Károly
cím
A fizikai gondolkodás iskolája 1-3.
alcím
1. Mechanika / 2. Termodinamika-Elektrodinamika és optika-Atomfizika / 3. Feladatmegoldások
kiadó
Akadémiai Kiadó
kiadási év
1992
oldalszám
1070
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
150085
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

1. kötet:

Mechanika

Kinematika

13

A mozgás

13

A mozgás vizsonylagossága

13

Távolságmérés

16

Időmérés

17

Koordináta-rendszer

19

Egyenes vonalú mozgások

21

A mozgás grafikonja

21

Egyenes vonalú, egyenletes mogzás

24

Átlagsebesség

27

Pillanatnyi sebesség

31

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás

34

Átlaggyorsulás, pillanatnyi gyorsulás

40

Harmonikus rezgőmozgás

43

Első feladatcsoport: egyenes vonalú mozgások

49

Forgómozgás

54

A forgómozgást jellemző mennyiségek

54

A forgómozgást jellemző vektorok

58

Második feladatcsoport: forgómozgás

59

A tömegpontok térbeli mozgása

60

A térbeli mozgás leírása

60

Hajlítások

64

Körmozgás

67

Koordináta-rendszerek, transzformációja

71

Harmadik feladatcsoport: térbeli mozgások, hajlítások, körmozgás, relatív mozgás

74

Tömegpontok dinamikája

78

Az impulzustétel

78

A dinamika alapfogalmai

78

Newton törvényei

83

A szabadesés értelmezése

91

Kötélerők

94

Mozgás lejtőn

100

Súrlódás

104

Ütközések

114

Negyedik feladatcsoport: Newton-törvények

123

A munkatétel

133

Mozgási energia, fizikai mennyiségek

133

A mozgási energia tulajdonságai

138

A nehézségi erő munkája

144

Ötödik feladatcsoport: munkatétel, energiamérleg

148

A körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás dinamikája

151

Körmozgás

151

Harmonikus rezgőmozgás

163

A rugalmas erő munkája

174

Hatodik feladatcsoport: a körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás dinamikája

180

A gravitáció

187

A Newton-féle általános tömegvonzási törvény és a háttere

187

A gravitációs térerősség, Gauss tétele

191

Gravitációs potenciál, potenciális energia

200

Kepler törvényei

211

Hetedik feladatcsoport: gravitáció

218

Pontrendszerek mechanikája

220

A pontrendszerek mecnanikájának általános elvei

220

Fizikai mennyiségek, fizikai törvények

220

Impulzustétel, tömegközéppont

224

Impulzusmomentum-mérleg

231

Az energiamérleg

235

Nyolcadik feladatcsoport: pontrendszerek, tömegközéppont

238

Merev testek mozgása

239

A merev test mozgását leíró törvények

239

A merev testek kényszermozgása

246

A fizikai inga

261

Az impulzusmomentum megmaradása

266

A merev testek statikája

271

Kilencedik feladatcsoport: merev testek mozgása

278

Deformálható és rugalmas testek

290

A deformáció kinematikai és dinamikai leírása

290

Rugalmas testek, Hooke törvénye

293

A deformáció terjedése rugalmas testben

298

Transzverzális és longitudinális hullámok

303

Huygens-Fresnel-elv

314

Tizedik feladatcsoport: rugalmas testek, rugalmas deformáció terjedése

320

A folyadékok dinamikája

322

Bernoulli törvénye

322

A folyadékok statikája

322

A felhajtóerő, Arkhimédész törvénye

338

Tizenegyedik feladatcsoport: folyadékok

348

A gázok dinamikája

354

Boyle-Mariotte-törvény és alkalmazásai

354

A gázok energiája, a gázon végzett munka

365

Tizenkettedik feladatcsoport: gázok

371

2. kötet:

Termodinamika

A termodinamika alaptörvényei

11

A termodinamika problémája

11

A hő Caratheodory-féle értelmezése

11

A termodinamika modellje

11

A termodinamika nulladik főtétele

14

A termodinamika első főtétele

17

A termodinamika második főtétele

19

A hőmérséklet mérése

20

Hőtágulás

23

Szilárd testek és folyadékok hőtágulása

23

Gay-Lussac törvényei

27

Tizenharmadik feladatcsoport: hőtágulás

29

Az ideális gázok termodinamikája

30

Állapotegyenletek, mérlegegyenletek

30

Az ideális gázok állapotegyenletei

30

Az első főtétel logikája, speciális folyamatok

40

Fajhők

51

Az entrópia fenomenologikus értelmezése

53

A folyamatok lokális és globális jellemzése

60

Termodinamikai potenciálok

68

Tizennegyedik feladatcsoport: az ideális gázok hőtana

69

Reális gázok, folyadékok, szilárd testek hőtana

77

Reális gázok

77

Van der Waals-állapotegyenlet

77

Telített és telítetlen gőzök

78

Fázisátalakulások

82

Párolgás, forrás, lecsapódás

82

Olvadás, fagyás

85

A fázisátalakulások energetikai leírása

86

Tizenötödik feladatcsoport: reális gázok, halmazállapot-változások

89

A termodinamika statisztikus szemléltetése

92

A kinetikus gázmodell

92

A gázok sűrűségeloszlása

92

Az entrópia statisztikus értelmezése

98

Energiaeloszlás

99

Tizenhatodik feladatcsoport: statisztikus mechanika

105

Elektrodinamika és optika

Elektromosságtan

109

Az elektromos tér

109

A Coulomb-törvény

109

Az elektromos térerősség, Gauss-tétel elektromos térre

114

Az elektromos potenciál és tulajdonságai

122

Az elektromos tér anyagi természete

131

Az elektromos töltés és az elektromos tér kölcsönhatása

137

A kapacitás

142

Az elektromos tér és a kémiai anyag kölcsönhatása

149

Tizenhetedik feladatcsoport: elektrosztatika

153

Az elektromos áram

161

Ohm törvénye

161

Joule törvénye

165

Áramforrások

167

Kirchoff törvényei

167

Az ellenállások kapcsolása

173

Az áramerősség és a feszültség mérése

182

Tizennyolcadik feladatcsoport: egyenáram

184

Mágnességtan

196

A mágneses tér

196

A mágneses térerősség

196

A mágneses pólus és az elektromos töltés kölcsönhatása

201

Biot-Savart törvény, Ampére-féle gerjesztési törvény

203

A Gauss-tétel mágneses tere

213

Tizenkilencedik feladatcsoport: mágneses tér

217

Az elektromágneses indukció

220

A Lorentz-erő

220

A vezetőre ható erő és forgatónyomaték

224

A mozgási indukció

227

A nyugalmi indukció

234

Huszadik feladatcsoport: elektromágneses indukció

243

Váltakozó áram

249

A váltakozó áram előálíltása

249

Impedancia

251

A váltakozó áram teljesítménye

258

Transzformátor, energiaátvitel

261

Feszültségrezonancia és áramrezonancia

265

Huszonegyedik feladatcsoport: váltakozó áramú körök

268

Elektromágneses tér

269

Eltolási áram

269

Maxwell törvényei

272

Elektromágneses hullámok

275

Az elektromágneses sugárzás dinamikája

279

Huszonkettedik feladatcsoport: az elektromágneses tér

284

Optika

286

Hullámoptikai jelenségek

286

Az elektromágneses spektrum

286

A fény interferenciája

288

A fény diffrakciója

290

A fény polarizációja

291

Geometriai optika

293

A Fermat-elv

293

Optikai leképezés törőközeggel

295

Lencsék, tükrök

299

Huszonharmadik feladatcsoport: optika

312

Relativitáselmélet

318

A Lorentz-transzformáció

318

A fény sebessége

318

Időmérés, távolságmérés

321

Kinematikai mennyiségek transzformációja

333

A Minkowski-féle téridő

338

Relativisztikus dinamika

345

Tömeg és impulzus

345

Energia

351

Huszonnegyedik feladatcsoport: relativitáselmélet

358

Atomfizika

Az anyag atomos szerkezete

367

Elemi atomelmélet

367

Avogrado törvénye

367

Az elektromosság atomos szerkezete

370

A katódsugárzás

372

A fény részecsketermészete

377

Hőmérsékleti sugárzás, a folytonos színkép

377

Fényelektromos hatás

381

A vonalas színkép

383

Kvantummechanika

384

A kvantummechanika alapelvei

384

Az alapkísérletek és értelmezésük

384

Mikrofizikai folyamatok

389

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció

393

Kvantummechanikai rendszerek

394

A dobozprobléma

394

A hidrogénatom

395

Huszonötödik feladatcsoport: mikrofizika

397

3. kötet:

Feladatmegoldások

Első feladatcsoport: egyenes vonalú mozgások

9

Második feladatcsoport: forgómozgás

31

Harmadik feladatcsoport: térbeli mozgások, hajlítások, körmozgás, relatív mozgás

36

Negyedik feladatcsoport: Newton-törvények

48

Ötödik feladatcsoport: munkatétel, energiamérleg

78

Hatodik feladatcsoport: a körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás dinamikája

87

Hetedik feladatcsoport: gravitáció

110

Nyolcadik feladatcsoport: pontrendszerek, tömegközéppont

115

Kilencedik feladatcsoport: merev testek mozgása

119

Tizedik feladatcsoport: rugalmas testek, a rugalmas deformáció terjedése

153

Tizenegyedik feladatcsoport: folyadékok

156

Tizenkettedik feladatcsoport: gázok

169

Tizenharmadik feladatcsoport: hőtágulás

179

Tizennegyedik feladatcsoport: az ideális gázok hőtana

181

Tizenötödik feladatcsoport: reális gázok, halmazállapot-változások

200

Tizenhatodik feladatcsoport: statisztikus mechanika

204

Tizenhetedik feladatcsoport: elektrosztatika

208

Tizennyolcadik feladatcsoport: egyenáram

227

Tizenkilencedik feladatcsoport: mágneses tér

250

Huszadik feladatcsoport: elektromágneses indukció

256

Huszonegyedik feladatcsoport: váltakozó áramú körök

266

Huszonkettedik feladatcsoport: elektromágneses tér

270

Huszonharmadik feladatcsoport: optika

273

Huszonnegyedik feladatcsoport: relativitáselmélet

284

Huszonötödik feladatcsoport: mikrofizika

295

Függelék

298