Barbara L. Picard - Edda - történetek az északi istenekről, hősökről

Nincs raktáron
Barbara L. Picard - Edda -  történetek az északi istenekről, hősökről
2 990 Ft
A vásárlás után járó pontok: 60 Ft
Részletek

A vikingek szá­mos tör­té­ne­tet me­sél­tek iste­ne­ik­rôl: a ha­tal­mas Odin­ról, a menny­dör­gés is­te­né­rôl, Thor­ról, a gyen­géd Freyá­ról, a baj­ke­ve­rô Loki­ról és fur­fang­jai­ról. Ezek­ben a tör­té­ne­tek­ben az is­te­nek min­dig ar­ra kény­sze­rül­nek, hogy meg­küzd­je­nek a gyû­lölt óriá­sok­kal, akik a kö­nyör­te­len észa­ki ha­vat és a zord he­gye­ket jel­ké­pe­zik.
Ezeknek az iz­gal­mas és drá­mai me­sék­nek a so­ra a min­den­ség kez­de­té­nek tör­té­ne­té­vel nyí­lik, majd ezt kö­ve­ti a töb­bi, mint pél­dá­ul az is­te­nek vég­sô csa­tá­ja a tél erôi el­len.

Barbara Leonie Picard (1917-2011) angol írónô gyermekek számára írta meséit. 1947-ben a brit rádió egyik gyerekmûsorában tûzte ôket mûsorra, majd 1949-ben az Oxford Kiadónál látott napvilágot elsô, önálló mesés kötete.
Második kötetének megjelenése után az Oxford Kiadó javaslatára kezdte el az ôsi görög mitológia történeteit újra elbeszélni gyermekek számára. 1952-ben Homérosz Odüsszeiáját írta át, mely kivívta Robert Graves, a görög mítoszok híres tolmácsolójának elismerését is.
1953-ban az északi istenek és hôsök történeteit, 1955-ben Artúr király és lovagjainak történetét, valamint francia legendákat és meséket írt újra. Tartózkodott a költôi stílustól, prózája megôrizte az eredeti mûvek vadságát. Önálló regényeket is írt, háromszor jelölték egy rangos brit irodalmi díjra, a Carnegie Medal-ra.
Az Encyclopaedia Britannica szerint Picard egyike volt annak a tíz írónak, akik stílusukkal egy „új angol iskolát” teremtettek a gyerekeknek szóló történelmi regények terén. Mûveiket lelkiismeretes tudományosság, realizmus, ôszinteség, szociális érzékenység jellemzi, s a puszta szájhôsködés iránt általános megvetést tanúsítanak.
Barbara Picardnak számos könyve jelent meg, összesen 25 kötet, az utolsó 1999-ben.

Adatok
szerző
Barbara L. Picard
cím
Edda - történetek az északi istenekről, hősökről
kiadó
Vadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület
kiadási év
évszám nélkül
állapot
ÚJ
oldalszám
175
kötés
kemény kötés
ISBN
9789631228588
kiegészítő információk
megjelent 1000 példányban
Cikkszám
860648
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!