Boros János, Lendvai L. Ferenc szerk. - Bevezetés a filozófia történetébe

Nincs raktáron
Boros János, Lendvai L. Ferenc szerk. - Bevezetés a filozófia történetébe
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
978-963-27-6044-5
1 620 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Részletek

A kötet tartalmának eredeti változata az Európai Unió „Bologna" felsőoktatási programja keretében készült, elsőéves bölcsészhallgatók számára. A szerzők, magyarországi egyetemek filozófiatanárai, osztják az európai oktatáspolitikusok véleményét, hogy Európa polgárainak érdemes megismerniük saját hétköznapi, politikai és tudományos gondolkodásuk történetét ahhoz, hogy kontinensünket kiegyensúlyozott és élhető, demokratikus jövő felé tudják irányítani. A könyv bevezetőt nyújt a szisztematikus és tudatos gondolkodás - vagyis a filozófia - két és fél ezer éves történetébe, a Szókratész előtti filozófusoktól napjaink olyan irányzataiig, mint a dekonstrukció, az analitikus filozófia, a kommunikatív cselekvéselmélet vagy a neopragmatizmus. Részletesebb feldolgozást olvashatunk a legfontosabb gondolati iskolákról és a legjelentősebbnek tartott filozófusokról, így Platónról, Arisztotelészről, Kantról, Heideggerről és Derridáról. A szerzők felhasználva a legújabb kutatási eredményeket, nem történelmi, hanem gondolkodástörténeti bevezetőt írtak, ennek megfelelően a historikus körülményekre csak a legszükségesebb esetekben hivatkoztak, és figyelmüket a gondolatok struktúrájára, dinamikájára, egymásra hatására irányították. A kötet az egyes eszmék kialakulása és fejlődése kézikönyveként is szolgálhat, de haszonnal elolvashatja mindenki, aki bepillantást kíván nyerni abba, hogy miként alakult ki annak a XXI. századi európai embernek a gondolkodásmódja, amelyek mi magunk is vagyunk, vagy amilyenekké válni szeretnénk.

Adatok
szerző
Boros János, Lendvai L. Ferenc szerk.
cím
Bevezetés a filozófia történetébe
alcím
A preszókratikusoktól Derridáig
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
2009
oldalszám
227
kötés
kemény kötés
megjegyzés
borító sarka picit megtört
sorozatcím
Osiris Tankönyvek
Cikkszám
144588
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Tartalom

BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS 7
I. AZ ANTIK FILOZÓFIA 25
1. Az antik filozófia kialakulása 25
Az ióniai természetfilozófia 25
A dél-itáliai lételmélet 27
Az atomisták és a szofisták 30
2. Az athéni klasszikus filozófia 33
Szókratész (470-399) 33
Platón (427-347) 34
Arisztotelész (384-322) 39
3. Késő antik filozófia 49
Szókratikus iskolák 50
Szkeptikus filozófia 50
Epikureus filozófia 51
Sztoikus filozófia 52
Újjplatonizmus 53
II. A KÖZÉPKORI ÉS A KORA ÚJKORI FILOZÓFIA 55
4. A középkori filozófia 55
A patrisztika 55
A Karoling-reneszánsz 57
A skolasztika 61
A nagy skolasztika 64
A skolasztika 67
5. A reneszánsz filozófiája 70
Naiv természetfilozófia 71
Realista és utópista társadalomfilozófia 72
Átmenet az újkorba: Bacon 73
6. A kora újkor metafizikai rendszerei 75
Descartes 76
Pro és kontra Descartes. Hobbes 82
Spinoza és Leibniz 84
III. A FELVILÁGOSODÁS 88
7. Brit empirizmus és utilitarizmus 88
Locke 89
Berkeley és Hume 96
Az utilitarizmus 103
8. A felvilágosodás a kontinensen 106
Deizmus és ateizmus 106
Az Enciklopédia és az enciklopédisták 108
Preromantika: szentimentalizmus és historizmus 112
IV. A NÉMET KLASSZIKUS FILOZÓFIA 121
9. Kant kritikai filozófiája 121
Mit tudhatok? - A tiszta ész kritikája 122
Mit kell tennem? - A gyakorlati ész kritikája 136
Mit remélhetek? - Gyakorlati ész és vallásfilozófia 143
10. Fichte aktivista idealizmusa 144
A tudománytan 146
Észállam és történelemfilozófiai utópia 148
11. Hegel dialektikus rendszere 151
A fiatal Hegel 151
A jénai korszak 152
Hegel érett rendszere 157
A hegelianizmus fölbomlása 164
V. A MODERN FILOZÓFIA 167
12. A lét és az egzisztencia értelmezései 167
Poszthegeliánus életfilozófiák 167
Fenomenológia és egzisztenciálfilozófia 172
Hermeneutika 179
13. A megismerés és a tudomány kérdései 186
A pozitivizmus 186
Az úgynevezett kritikai realizmus 193
Az analitikus filozófia 195
14. A társadalmi és erkölcsi gyakorlat elméletei 201
Újkantianizmus és új hegelianizmus 201
Marxizmus 206
Pragmatizmus 210
Analitikus etika 218
NÉVMUTATÓ 223
TÁRGYMUTATÓ 226