Cervantes - Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha I-II.

ÚJDONSÁG
Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Cervantes - Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha I-II.
Cervantes - Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha I-II.
Cervantes - Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha I-II.
Cervantes - Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha I-II.
1 200 Ft
A vásárlás után járó pontok: 24 Ft
Részletek

A világirodalom ritka alkotásai közé tartoznak azok a művek, melyek évszázadok múltán sem vesztenek időszerűségükből, népszerűségükből, s mind a gyermek, mind a kamasz és felnőtt olvasók felejthetetlen élményei közé tatoznak. ezek közül talán a legizgalmasabb, legfantasztikusabb Cervantes közel négyszáz éves lovagregénye, a Don Quijote. La Macha bús képű bajnokáról és hűséges szolgájáról, Sanchoról mindenki ismer egy-két kacagtató, vagy szívet szorongató történetet: A földönjáró kicsi köpcös s a nem evilágban élő magas sovány azóta is a komikus irodalom kedvenc figurája.

Adatok
szerző
Cervantes
cím
Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha I-II.
kiadó
Kriterion Könyvkiadó
kiadási év
1980
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
1082
kötés
félvászon kötés védőborítóval
ISBN
963-07-2109-0
megjegyzés
védőborító kopottas, sérült
sorozatcím
Horizont könyvek
Cikkszám
591981
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
I. kötet
Bevezető 7
A híres-nemes lovag Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja 23
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról 28
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét 34
Mi történt lovagunkkal, miután a fogadóból eltávozott 41
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik 47
A mulatságos és ünnepélyes vizsgálatról, melyet a pap és a borbély a mi elmés lovagunk könyvtárában tartott 52
A mi jó lovagunk, Don Quijote de la Mancha második kirándulásáról 59
A fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban aratott és több szerencsés, hűséges feljegyzésre méltó esemény 65
A bátor biscayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik 73
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott 78
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között 84
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek 90
Marcela történetének vége s egyéb események 96
A elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események 106
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral 115
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt 122
A bátor Don Quijote a jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt 130
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok 138
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről 149
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja 156
A nevezetes kalandról, melyben Mambrin sisakja esett drága zsákmányul s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek 170
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével odavittek, ahová menni nem akartak 182
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a sierra Morenában; az igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja 193
A sierra Morenában történt kaland folytatása 204
A rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal a Sierra Morenában történtek, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését 212
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában 229
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve és más nevezetes események, melyeket a magasztos történetben érdemes elmondani 237
A váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt 253
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből kiragadták 268
A szép Dorottya eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról 280
Don Quijote a fegyverhordozója, Sancho Panza mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről 291
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban 301
Az oktalan kíváncsi - Novella 308
Az oktalan kíváncsiról szóló novella folytatása 327
A vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösboros-tömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége 347
Újabb rendkívüli események a vendéglőben 355
A nagyhírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása és egyéb mulatságos kalandok 364
Don Qujijote érdekes előadása a fegyviselésről s a tudományokról 375
A rabszolga elbeszéli élete folyását 379
A rabszolga történetének folytatása 387
A rabszolga történetének folytatása 398
Mi történt még a fogadóban és más említésre méltó eseményről 417
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, mik a fogadóban történtek 424
A fogadóban történt hallatlan események folytatása 434
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrin sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más egyéb nevezetes kalandokkal együtt 442
A poroszlókkal történt emlékezetek kalandról, s a mi jó lovagunk, Don Quijote rettentő haragjáról 450
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események 458
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról 468
Sancho Panza és gazdája, Don Quijote elmés párbeszédéről 475
A tudományos vitatkozásról, melyet Don Guijote a kanonokkal folytatott, valamint egyéb eseményekről 482
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek 488
A tusakodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget 493
Jegyzetek 507
II. kötet
Előszó az olvasóhoz 7
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval betegségéről 11
A parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával folytatott, úgyszintén más, mulattató eseményekről 22
A mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Sancho Panza és a bakkalaurcus Carrasco Sámson folytatott 27
Melyben Sancho kielégítő választ ád Carrasco Sámson kétkedésére és kérdéseire: úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események 35
Az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Panza Teresával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről 40
Mi történt Don Quijote meg unokahúga és a gazdasszony között; az egész történet egyik legfontosabb fejezete 46
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója között és több rendkívüli esemény 51
Azt mondja el, mi történt Dn Quijotéval, amidőn szíves hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt 58
Majd meglátjuk miről szól 66
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho, Dulcinea kisasszonyt elbűvölni és más egyéb éppoly nevetséges, mint valóságos események 70
A bátor Don Quijote különös kalandjáról a Halál udvara kocsijával vagy szekerével 79
A rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között történt 85
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt 92
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása 98
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója 109
Mi történt Don Quijotéval s egy értelmes lamanchai lovaggal 111
Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt s szerencsés véget ért kaland alkalmával 120
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpönyeges lovag várában vagy házában és egyéb különös dolgok 131
A szerelmes pásztor történetét mondja el, más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben 140
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete 146
Camacho menyegzőjének folytatása s egyéb mulatságos események 155
A la Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte 161
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote Montesinos mélységes barlangjában látott, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot becsúsztatottnak kell tartani 169
Ezer olyan apróságot mond el, amik éppoly bohók, mint amily szükségesek a nagyszerű történet helyes megértéséhez 180
A szamárordításról szóló, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait 186
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyben 196
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna 204
Hogy ez a fejezet mit foglal magában, mondja Benengeli, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa 211
A bűvös sajkával történt híres kalandról 216
Don Quijote találkozása egy szép vadásznővel 223
Amelyben számos fontos dologról történik említés 228
Mit felelt Don Quijote a korholásra, más fontos és mulatságos eseményekkel együtt 236
A kellemes társalgásról, amelyet a hercegnő és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra is figyelemre néltó 250
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a páratlan Dulcinea del Tobosót a varázs alól feloldani; e könyv leghíresebb kalandjainak egyike 257
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet dulcineát a varázs alól felszabadítani és más bámulatra méltó események 264
A Ducna Dolorida, másnéven Trifalvi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli Sancho Panza levelét feleségéhez, Panza Teresához 272
A Dusha Doloridával történt nevezetes kaland folytatása 277
Azt beszéli el, amit Dusha Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról 280
Trifaldi grófnő tovább folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét 286
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el 288
Clavilcho megérkezése és a terjedelmes kaland vége 294
Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho a sziget kormányzóságát átvette volna és más figyelemre méltó dolgok 304
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának 309
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban 316
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni 325
Ama borzasztó csengettyű és macskaokozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt ki kellett állnia 333
Annak folytatása, hogyan viselte magán Sancho Panza a kormányzóságban 337
Mi történt Don Quijote és Donna Rodrigues, a hercegnő dushája közt, meg más feljegyzésre és örök emlékezetre méltó események 346
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a dushát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének 354
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény 365
Elmondja a második Dona Dolorida, vagy a szükségben szenvedő hölgy kalandját, akit más néven Dona Rodrigeznek is hívnak 374
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának 383
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről 391
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb eseményekről, amik párjukat ritkítják 396
A rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassan ducna Dona Rodriguez leánya védelmében 404
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával 411
Don Quijote kalandjai olyan sűrűn következnek egymásra, hogy egyik a másikat éri 416
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani 420
Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában 431
Mi történt Don Quijotéval, amikor Barcelonába bevonult és egyéb dolgokról, amikben több az igazság, mint az okosság 439
A bűvös fejjel történt kalandról, más apróságokkal együtt, amik nem maradhatnak elmondatlanul 452
A Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor a gályákat meglátogatták és a szép morisco leány rendkívüli kalandja 455
A kalandról, melynél az eddig történtek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak 476
Elmondja, ki volt a Fehér-Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb eseményeket 481
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák 486
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz a fogadalma évét mezőn fogja tölteni és más jó és mulattató eseményekről 491
A Don Quijotéval történt sertéskalandról 496
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során 501
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges e történet megértésére 507
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban 514
Don Quijote és Sancho hazaérkezéséről 520
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak 525
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról 530
Jegyzetek 539
Deák Tamás: Don Quijote szomorúsága 549