Dr. Palotás László - Általános anyagismeret

Nincs raktáron
Dr. Palotás László - Általános anyagismeret
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9630516594
3 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 35 Ft
Részletek

Tartalom

Anyagtani alapismeretek

15

Az anyagtan és felépítése

17

Általános megjegyzések

17

Az anyagtan felépítése

20

Az igénybevehetőség

22

A mérnöki szerkezetek általában

26

Általános megjegyzések

26

Mérnöki - építészi szerkezetek

26

Mérnöki és építészi szerkezetek

28

A mérnöki szerkezetek anyagai s azok fejlődése

31

A mérnöki szerkezetek anyagai általában

31

A szerkezeti anyagok (az építőanyagok) fejlődése

32

Általános megjegyzések

32

Az ősi és az ókori kultúrák

33

A középkori fejlődés

59

Az újkori és a legújabb kori fejlődés

68

Az anyagtanelmélet kialakulása

92

Az ókor

92

A középkor

96

Az újkor és a legújabb kor

97

Az anyag felépítése

109

Általános megjegyzések

109

Az atomok szerkezete

112

A kémiai elemek

115

A molekulaszerkezet. A kötés

123

A molekulaszerkezet

123

A kötés

124

A vonzó-taszító erők

128

Az anyagi test szerkezete

130

Gázok, folyadékok

130

Általános megjegyzések

130

A gázok

132

A folyadékok

132

Különleges halmazállapotok

137

Kristályos szilárd testek

137

Általános megjegyzések

137

A kristályrácsok fajtái

143

Reális kristályok, rácshibák, kötőerők

147

Amorf szilárd testek

149

Makromolekulás szilárd testek

151

Irodalom

152

Fontosabb szabványok

153

A szerkezeti anyagok tulajdonságai

155

Bevezető

157

A mérés, a mértékrendszerek, a mértékegységek

159

A mérés

159

Általános megjegyzések

159

A mérés fejlődése

159

A mértékrendszerek

160

Általános megjegyzések

161

A Nemzetközi Mértékegységrendszer, SI

161

A mértékegységek

162

A mechanikai (fizikai) mértékegységek

165

A hőtechnikai mértékegységek

167

A fénytani mértékegységek

168

A hangtani (akusztikai) mértékegységek

168

Az elektrotechnikai mértékegységek

170

A műszaki sugárvédelem mértékegységei

171

A fontosabb műszaki egységek átszámítása

171

Az angolszász mértékegységek

172

A kémiai tulajdonságok

176

Vegyület, kémiai reakció

716

Vegyület

176

Kémiai reakció

176

Sav, bázis, só

179

A sav

179

A bázis

179

A só

179

A víz

180

Általános megjegyzések

180

Hidrogénion-koncentráció

180

A vízkeménység

186

Kémiai számítások

186

Kémiai számítási alapfogalmak

186

Kémiai számítások

189

A szervetlen vegyületek analízisének alapelvei

192

Kationok kimutatása

194

Anionok kimutatása

194

Kémiai vizsgálatok az építőiparban

195

A keverővíz (talajvíz) tájékoztató vizsgálata

195

A betonadalék tájékoztató vizsgálata

198

A szerkezeti anyagok fizikai tulajdonságai

200

A sűrűség, testsűrűség, tömörség, hézagosság

200

A sűrűség (anyagsűrűség)

200

A testsűrűség, halmazsűrűség

202

A tömörség, hézagosság, porózitás

204

A hidrotechnikai tulajdonságok

208

A nedvességtartalom

208

A vízfelvétel

209

A nedvfelvétel

210

A vízzáróság

211

A fagyállóság

214

Az időállóság

216

A keménység, a kopási ellenállás, a hasíthatóság

216

A keménység

216

A hasíthatóság

224

A hőtechnikai tulajdonságok

225

Hőtechnikai alapfogalmak

226

A hő okozta alakváltozás

230

A hő terjedése

232

A tűzállóság

248

A hő és a halmazállapot

251

Az akusztikai (hangtechnikai) tulajdonságok

252

Fontosabb akusztikai alapfogalmak

253

Az építőanyagok hangtechnikai tulajdonságai

258

A zaj elleni védelem alapelvei

266

A szerkezeti anyagok szilárdsági tulajdonságai

270

Általános szilárdsági alapfogalmak

270

Igénybevételek, feszültségek

271

Alakváltozások

276

A szilárdsági vizsgálatok felosztása

279

A szilárd test repedéselmélete

284

A szerkezeti anyagok alakváltozási-feszültségi jellemzői

288

Alakváltozások-feszültségek rövididejű teherre

288

Alakváltozások-feszültségek tartós teherre

298

Modellek az anyagok reológiai viselkedésének leírására

304

Egyszerű alapmodellek

305

Összefüggések összetett modelleken

308

Kúszás-függvények a kísérletek tükrében

320

A szerkezeti anyagok csoportjai az alakváltozás jellege szempontjából

322

A rugalmas (elasztikus) csoport

322

A rugalmas-képlékeny (elasztoplasztikus) csoport

324

A rugalmas felkeményedő csoport

325

A rugalmas-viszkózus (elasztoviszkózus) csoport

325

Néhány általános megjegyzés

327

Irodalom

330

Fontosabb szabványok

332

A szerkezeti anyagok szilárdsági vizsgálata és értékelése

333

Bevezető

Statikus vizsgálatok

337

A szakítóvizsgálat

337

A nyomóvizsgálat

348

A hajlítóvizsgálat

355

A nyíróvizsgálat

361

A csavaróvizsgálat

363

Tartós vizsgálatok

367

Általános megjegyzések

367

A kúszás és az ernyedés

368

A tartós szilárdság

370

A tartós folyás

374

Fárasztó vizsgálatok

377

Általános megjegyzések

377

A kifáradási határ

381

Dinamikus vizsgálatok

390

Általános megjegyzések

390

Dinamikus (ütő-) vizsgálatok

397

Ütő-, húzó- (szakító-) vizsgálat

397

Ütő-hajlítóvizsgálat

398

Ütő-nyomóvizsgálat

399

A szilárdságvizsgáló berendezések

400

Általános megjegyzések

400

A törőberendezések

402

Vizsgáló és ellenőrző eszközök

416

Az alakváltozásmérő berendezések

420

Általános megjegyzések

420

A tulajdonképpeni alakváltozásmérők

421

Mechanikai, optikai mérőműszerek

421

Mérőóra

421

Deforméter

421

Tenzométer

425

Klinométer

426

Görbületmérő

426

Martens-féle tükrös készülék

426

Az elektromos hosszváltozásmérők

431

Induktív műszerek

431

Kapacitív műszerek

432

Ellenállásos műszerek

432

Adatrögzítők

437

A feszültség- és az alakváltozási állapot

440

A feszültségállapot

440

Általános megjegyzések

440

Térbeli feszültségállapot

443

Síkbeli feszültségállapot

445

Lineáris feszültségállapot

448

Az alakváltozás-állapot

448

Az alakváltozás-jellemzők, alakváltozás-állapot

449

Az elmozdulásfüggvények és az alakváltozások. Geometriai egyenletek

451

A feszültség és az alakváltozás

452

Alakváltozás - feszültség-összefüggések

452

Fizikai (szilárdsági) egyenletek

453

Összeférhetőségi egyenletek

454

A munkatételek

455

A külső és a belső erők munkája

455

A munkatételek

457

A töréselméletek

458

A feszültségállapot Mohr-féle ábrázolása

458

A töréselméletek

463

Az alakváltozások mechanikai értékelése

471

Az alakváltozás mérésének értékelése

471

Az alakváltozás és a feszültség közötti összefüggések

478

A rugalmasságtan alalpegyenletei

482

Az egyenletek leírása

482

Az alapegyenletek alkalmazásának bemutatása

487

Vastagfalú hengeres cső

487

Lyukkal gyöngített rúd

490

Az anyagvizsgálat eredmények matematikai értékelése

493

Általános megjegyzések

493

A mérés durva és rendszere hibái

494

A rendszeres hibák néhány példája

945

A véletlen hibákról általában

500

Valószínűségelméleti alapfogalmak

501

A leíró statisztika

507

Egyméretű elosztás

508

Többméretű elosztás

515

Valószínűségi eloszlások

520

Binominális eloszlás

520

Poisson-eloszlás

521

Geometriai eloszlás

524

Exponenciális eloszlás és gamma-eloszlás

524

A Gauss-féle szabályos eloszlás (normális eloszlás)

525

Lognormális eloszlás

531

A véletlen minta számtani középértékének és szórásnégyzetének eloszlása: X a négyzeten-eloszlás

531

Student-eloszlás

535

Pearson-eloszlások

537

A matematikai statisztika

538

Általános megjegyzések

538

Mintavétel nagy terjedelmű véletlen mintákkal

542

A mű-paraméter megbízhatósági határai

542

A -paraméter megbízhatósági határai

545

Mintavétel kis terjedelmű véletlen mintákkal

547

A terjedelem és a szórás korrelációja

547

Értékelés szúrópróbák alapján

548

A normális eloszlás mű és paramétereinek grafikus becslése

551

A maximum-likelihood-módszer

553

A statisztikai próbák

555

Az u-próba

555

A t-próba

556

Két várható érték eltérésének vizsgálata

557

Az F-próba

557

Az x a négyzeten-próbák

563

Tiszta illeszkedésvizsgálat

563

Becsléses illeszkedésvizsgálat

565

Függetlenségvizsgálat

565

Homogenitásvizsgálat

567

Anyagvizsgálati példák a matematikai statisztika alkalmazására

567

Egyméretű eloszlás

567

Nagy elemű minta vizsgálata

567

Kis elemű minta vizsgálata

572

Statisztikai próbák

576

Szekvenciális módszer

578

Kétméretű eloszlás

579

Szakítópróba

579

Cementvizsgálat

584

Eloszlásjellemzők átültetése

585

A mérési eredmények függvénykapcsolatai

591

Grafikus módszer

592

A legkisebb négyzetek módszere

596

Kísérletek tervezése. Szórásanalízis

600

Kísérlettervezés

601

Szórásanalízis

605

Gyakorlati megjegyzések

610

Általános megjegyzések

610

A minőségi követelmény és megállapítása

613

Általános tájékoztatás

613

A minőségi követelmény megállapítása

615

A minőségi követelmény ellenőrzése

620

Az ellenőrzés alapelvei

620

Egyetlen paraméter ellenőrzése

621

Az intervallum ellenőrzése

622

A küszöbérték ellenőrzése

622

Gyakorlati bemutatás példákkal

627

A beton minősége és a minőség ellenőrzése, egyéb szabályozások

630

A hazai régebbi szabályozás

630

Néhány külföldi szabályozási elv

631

Az OC-görbe

632

Néhány következtetés

636

Irodalom

639

Fontosabb szabványok

641

Név- és tárgymutató

642

Adatok
szerző
Dr. Palotás László
cím
Általános anyagismeret
kiadó
Akadémiai Kiadó
kiadási év
1969
oldalszám
663
kötés
vászon kötés
megjegyzés
védőborító nélküli példány
sorozatcím
Mérnöki Szerkezetek Anyagtana
kötetsorszám
1
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal illusztrálva. Kihajtható melléklettel.
Cikkszám
719789
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!