Dr. Budó Ágoston - Kísérleti fizika I.

Nincs raktáron
Dr. Budó Ágoston - Kísérleti fizika I.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Adatok
szerző
Dr. Budó Ágoston
cím
Kísérleti fizika I.
alcím
Mechanika, hangtan, hőtan
kiadó
Tankönyvkiadó Vállalat
kiadási év
1970
oldalszám
517
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító kopottas, sérült
kiegészítő információk
622 fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Cikkszám
550214
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
BEVEZETÉS
A fizika tárgya, feladata és módszerei 11
Hosszúság- és szögmérés 15
Időmérés 22
ÁLTALÁNOS MECHANIKA (Anyagi pontok és merev testek mechanikája)
Vonatkoztatási rendszer. Anyagi pont. Merev test 26
Az anyagi pont kinematikája
Helymeghatározás. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Sebesség 28
Szabadesés. Gyorsulás 31
A sebesség és a gyorsulás tetszés szerinti egyenes vonalú mozgásoknál 34
Harmonikus rezgő mozgás 36
Vektorok 39
A sebesség és a gyorsulás általános definíciója 45
Hajítás. Egyenletesen gyorsuló mozgások 48
Körmozgás. A gyorsulás felbontása tetszés szerinti mozgásoknál 50
Az anyagi pont dinamikája
A DINAMIKA ALAPJAI
A tehetetlenség törvénye. (A Newton-féle első axióma) 54
Erő és tömeg. (A Newton-féle második axióma) 56
A tömeg és az erő dinamikai mérése. A fizikai mértékrendszerek 58
A súly. Az erő és a tömeg sztatikai mérése. A súlyos és a tehetetlen tömeg. Sűrűség és fajsúly 60
A kölcsönhatás törvénye. (A Newton-féle harmadik axióma) 65
Az erőhatások függetlenségének elve. (A negyedik axióma) - Egyensúly 68
A dinamika alapegyenlete. Erőtörvények. Mozgásegyenletek 70
A DINAMIKAI ALAPEGYENLET ALKALMAZÁSAI
A hajítás és a harmonikus rezgő mozgás dinamikai tárgyalása 73
Kényszermozgások. Szabaderők és kényszererők. Alkalmazások egyenes vonalú mozgásokra. 75
Csúszási és tapadási súrlódás. Csúszás a lejtőn 79
A görbe vonalú mozgásoknál fellépő erők. Mozgás előírt görbén 82
A matematikai inga 85
A bolygók mozgása. A Newton-féle gravitációs törvény 87
A dinamikai alapegyenlet D'Alembert-féle (sztatikai) értelmezése 92
IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA
Az impulzus 94
Munka és teljesítmény. Emelési, súrlódási, feszítési és gyorsítási munka 95
Helyzeti (potenciális) és mozgási (kinetikai) energia. A kinetikai energia tétele. A mechanikai energia megmaradásának tétele 101
MEREV TESTEK KINEMATIKÁJA ÉS SZTATIKÁJA
A merev test helyzetének meghatározása. Transzláció és rotáció. A merev test általános és néhány speciális mozgása 106
A merev testre ható erők összertevése 112
Forgatónyomaték. Erőpár. Erőrendsezrek redukálása 116
A súlypont (tömegközéppont) 120
A merev test egyensúlya. Az egyensúlyi helyzet stabilitása. Állásszilárdság 124
A virtuális munka elve 127
Az egyszerű gépek 128
A mérlegek 132
A PONTRENDSZEREK (ANYAGI RENDSZEREK) MECHANIKÁJÁNAK ALAPTÉTELEI
A pontrendszer és a rá ható erők 137
Az impulzustétel vagy súlyponttétel. - A rakéta mozgásáról 139
Az impulzusnyomaték tétele 143
Az energiatétel 147
Az ütközés. Ballisztikus inga 148
A MEREV TEST DINAMIKÁJA
Merev test forgása rögzített tengely körül 153
A tehetetlenségi nyomaték 156
A csavarási inga és a fizikai inga. (Forgási rezgések) 161
Henger vagy golyó gördülése a lejtőn. A gördülési súrlódás 164
Szabad tengelyek 167
Az erőmentes pörgettyű. A pörgettyű impulzusnyomatéka 169
A pörgettyű forgatónyomaték hatása alatt. Alkalmazások 172
A MECHANIKAI JELENSÉGEK EGYMÁSHOZ KÉPEST MOZGÓ VONATKOZTATÁSI RENDSZEREKBEN
Egyenes vonalú egyenletes transzlációt végző koordináta-rendszerek. A Galilei-féle relativitási elv 178
Gyorsuló transzlációt végző koordináta-rendszerek. Tehetetlenségi erő 179
Forgó koordináta-rendszerek. A centrifugális erő és a Coriolis-erő 181
A Föld mint forgó vonatkoztatási rendszer; mozgások a forgó Földön. Az inerciarendszer kérdése 186
A pörgettyűs iránytű és a mesterséges horizont 190
A NEHÉZSÉGI ERŐ ÉS A GRAVITÁCIÓS TÉR
A nehézségi erő (gyorsulás) változásai. Az Eötvös-inga. A tehetetlen és a súlyos tömeg egyenlősége 192
Az árapály 195
A gravitációs erőtér. Térerősség és potenciál 197
Mesterséges holdak és bolygók 202
Deformálható testek mechanikája
Szilárd testek, folyadékok és gázok. - Fenomenológiai és korpuszkuláris módszer 207
A SZILÁRD TESTEK RUGALMASSÁGA
Nyújtás és összenyomás. A nyomás 210
Hajlítás, nyírás, csavarás. A rugalmassági állandók összefüggése és mérése 212
Rugalmas deformációk és feszültségek. Rugalmas energia 215
Szilárd testek viselkedése az arányossági határon kívül. Szilárdság és keménység 219
NYUGVÓ FOLYADÉK MECHANIKÁJA (hidrosztatika)
A folyadékok jellemzése. A nyugvó folyadék felszíne 221
A nyomás a nyugvó folyadékokban. 222
A hidrosztatikai felhajtó erő. (Archimedes törvénye). Úszás 227
Sűrűségmérés 230
A folyadékok összenyomhatósága, kohéziója és adhéziója 232
Felületi feszültség és kapillaritás 233
NYUGVÓ GÁZOK MECHANIKÁJA (aerosztatika)
A gázok nyomása és sűrűsége. A légnyomás mérése 241
A gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés. (A Boyle - Mariotte-törvény) 243
Nyomás- és sűrűségeloszlás a nehézségi erőtérben levő gázokban. Barométeres magasságmérés. Archimedes törvénye 244
Légszivattyúk és manométerek; vákuumtechnika 247
A levegő nyomásán alapuló eszközök és kísérletek 252
FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK ÁRAMLÁS (hidro- és aerodinamika)
Az áramlások leírása és felosztása. A kontinuitási egyenlet 253
A Bernoulli-féle egyenlet és alkalmazásai 257
Források és örvények. Cirkulációs áramlás 262
A belső súrlódás (viszkozitás) 266
Réteges áramlások. Poiseuille és Stokes törvényei. Viszkozitásmérés 267
Turbulens áramlás. A Reynolds-féle szám; hidrodinamikai hasonlósági törvény 271
Örvények keletkezése. A határréteg 272
A hidrodinamikai ellenállás (közegellenállás) 275
A dinamikai felhajtó erő. A Magnus-effektus 276
A repülőgéről 279
Vízierőgépek 281
Rezgések és hullámok; hangtan
REZGÉSTAN
Harmonikus és nem harmonikus rezgések. Csillapítatlan rezgések előállítása 283
Harmonikus rezgések összetevése. Rezgések felbontása 286
Csillapodó rezgések 293
Kényszerrezgések; rezonancia. Rezgések regisztrálása 295
Csatolt rezgések. Több szabadsági fokkal bíró rendszerek rezgései 299
HULLÁMTAN
A hullám fogalma. Hullámok terjedése egyenes mentén. Longitudinális és transzverzális hullám; polarizáció 302
Egyenes mentén terjedő hullámok visszaverődése és interferenciája; állóhullámok 306
Felületi hullámok (vízhullámok) 311
Térbeli hullámok. Energiaviszonyok a hullámterjedésnél; abszorpció 313
Interferencia 317
A hullámok elhajlása, visszaverődése és törése 319
A Huygens-féle és a Huygens-Fresnel-féle elv. A visszaverődés, a törés és az elhajlás értelmezése 324
A rugalmas hullámok terjedési sebessége. A hullámegyenlet 326
Diszperzió és csoportsebesség 329
HANGTAN (akusztika)
A hangtan tárgya. Hangérzetek. Hangmagasság és hangszínezet 331
Hangforrások; hangsugárzás. Húrok, pálcák, hártyák és lemezek rezgései 334
Levegőoszlopok rezgései; sípok 339
A hang terjedési sebessége 342
A hang terjedése. A hanghullámok visszaverődése, törése, elhajlása és abszorpciója; teremakusztika 344
A Doppler-hatás 348
A hangtér jellemzői. Hangintenzitás és hangosság 349
Hangfelfogók; a hangtér jellemzőinek mérése. Hangelemzés 353
A hallás és a beszéd 355
Konszonancia és dissszonancia. Hangsorok 358
Ultrahangok 360
Hőtan
HŐMÉRSÉKLET ÉS HŐMENNYISÉG. A TESTEK HŐTÁGULÁSA
A hőmérséklet mérése; hőmérsékleti skálák, hőmérők 364
Szilárd testek hőtágulása 368
A folyadékok hőtágulása 371
A gázok térfogatának és nyomásának változása a hőmérséklettel (Gay-Lussac törvényei) 373
A gázok állapotegyenlete 375
Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás 379
A hőmennyiség és a fajhő mérése (kalorimetria). A fajhőmérések néhány eredménye 380
A TERMODINAMIKA FŐTÉTELEI ÉS NÉHÁNY ALKALMAZÁSA
A hő mint energiaforma; a hő mechanikai egyenértéke 384
Az első főtétel (energiatétel); a belső energia és az entalpia 385
Ideális gázok belső energiája és entalpiája. A kétféle fajhő 390
Valódi gázok belső energiája. A Joule - Thomson-féle kísérlet 393
Az ideális gázok különböző állapotváltozásai 395
A Carnot-féle körfolyamat 398
A második főtétel (másodfajú perpetuum mobile; reverzibilis és irreverzibilis folyamatok; a termodinamikai hőmérsékleti skála) 401
A második főtétel matematikai megfogalmazása; az entrópia 403
Példák az entrópiára és az entrópiatételre 407
A szabad energia és a szabad entalpia. A termodinamikai egyensúly feltételei 409
Reakcióhő és affinitás 412
A harmadik főtétel 413
A MOLEKULÁRIS HŐELMÉLET ELEMEI
Atomok és molekulák. A kinetikai gázelmélet; a gáz modellje 415
A gáz nyomásának és az állapotegyenletnek az értelmezése. A hőmérséklet molekuláris jelentése 417
A gázmolekulák sebessége és a sebességeloszlás. Molekulasugarak 420
Az energia egyenletes eloszlásának tétele. Gázok és szilárd testek fajhője 422
Ütközési szám és közepes szabad úthossz 425
Transzportjelenségek gázokban; a belső súrlódás és a hővezetés 426
A Loschmidt-féle állandónak és a molekulák sugarának meghatározása 429
Diffúzió és ozmózis 431
A termodinamikai valószínűség. A második főtétel statisztikai jelentése 434
A Boltzmann-féle eloszlás; a barométeres magasságformula és a szedimentációs egyensúly 438
Statisztikai ingadozások. A Brown-féle mozgás 440
HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK; TÖBBFÁZISÚ ÉS TÖBBKOMPONENSŰ RENDSZEREK
Olvadás és fagyás 442
Párolgás és forrás. Telítetlen gőzök. Szublimáció 446
Cseppfolyósodás. Kritikus állapot. Köd képződés 453
A levegő nedvessége 458
A halmazállapot-változások (fázisátmenetek) áttekintése. A fázisszabály 459
Oldatok, elegyek és halmazállapot-változásaik 462
Gázok abszorpciója és adszorpciója 467
Alacsony hőmérsékletek előállítása. Hűtőgépek. Gázok cseppfolyósítása 468
Hőerőgépek 472
A HŐ TERJEDÉSE
Hővezetés, hőkonvekció és hősugárzás 479
A légkör hőjelenségeiről 484
Függelék: táblázatok 491
Név- és tárgymutató 499