Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete
Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete
Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete
Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete
Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete
Dr. Juhász Andor - A világirodalom élettörténete
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
860 Ft
A vásárlás után járó pontok: 9 Ft
Részletek

Alábbi munka nem a szó szoros értelmében vett irodalomtörténet. Legalább is nem azok közé az irodalomtörténetek közé tartozik, amelyek évszámokon vitatkoznak, vagy detektív módjára szimatolják ki a költő életének legdiszkrétebb részleteit, legjobb esetben azonban az egymásra gyakorolt hatások kimutatásában merülnek ki. Ezek az irodalomtörténetek elfelejtették, hogy minden költőn és minden könyvön túl egy magasabb egység, egy szerves összefüggés van, egy felsőbbrendű lélek, az Irodalom lelke, amely él és lélekzik és amelynek önálló léte fölül áll az írón és munkáján. Ez az élet határozott pszichológiai törvényszerűségek szerint játszódik le, amelyek, mint a természeti törvények általában, általános érvényűek és mindenütt feltalálhatók, a pápuáknál éppúgy, mint az eszkimóknál, a kőkorszakban éppúgy, mint napjainkban. Föladatunk lesz tehát behatolni az Irodalom lelki struktúrájába és külső történéseit, létrejött produktumait mint e lélek megnyilatkozásait tekinteni.
A lélek (tehát az Irodalom lelke is) tér- és időfölötti. Nem kötik korlátok, rá nem alkalmazhatók a „hol" és „mikor" kategóriái. Az irodalmi műben azonban testet ölt, anyaggá válik, materializálódik.

Adatok
szerző
Dr. Juhász Andor
cím
A világirodalom élettörténete
kiadó
Révai Kiadás
kiadási év
1927
oldalszám
467
kötés
vászon kötés
megjegyzés
borító kopottas, néhány lap fűzése meglazult
kiegészítő információk
Révai Irodalmi Intézet nyomdája nyomása.
Cikkszám
267341
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Bevezetés 3
Az irodalomról általában 5
Az irodalom az időben és a térben 8
A költészet kezdete 11
A népköltészet 14
A mithosz és mese keletkezése 16
Az állatmese 20
Az eposz kezdetei 23
A törzsköltészettől a nemzeti költészetig 27
A Si-King 29
A Védák és Upanisádok 32
Az egyiptomi és szumir szellem 36
Az Ótestamentum 40
A mexikói és perui ősköltészet 45
A mimus keletkezése 48
A tragédia 51
A görög tragédia fénykora 53
A komédia 57
Az attikai komédia fénykora 59
A görög költészet lelke 62
A novella és a regény születése 67
A római költészet 70
Az aranykor felé 77
Az aranykor 83
Az irodalmi eszmék átértékelése 89
A romanticizmus győzelme 95
Li-Tai-Po és Thu-Fu 97
A Manjósu és Kokinsu 99
Kálidásza 103
Perzsia ősköltészete 106
A Korán 109
Az arabok Európába hozzák a renaissance eszméit 113
A keleti mese 117
Az újperzsa poézis 128
Az ázsiai dráma 134
A kelta és germán hősmondák 137
A középkori keresztény vallásos költészet 143
A középkori keresztény nemzeti költészet 152
A középkori keresztény szerelmi költészet 157
A kora renaissance 163
A népies elem előtérbe nyomul 172
Anglia belép az irodalom történetébe. Az angol szellem 179
Az újkor szelleme 183
A renaissance és humanizmus eredményei 180
A reformáció szelleme 193
Az új líra 197
A magyar lélek. Magyarország és a világirodalom 203
A barok kezdetei 208
Virágzó barok 209
A romantikus motívum és a népies motívum összekapcsolódása. Az első nagy szintézis: Cervantes 215
Az angol dráma. A másik nagy szintézis: Shakespeare 221
A román szellem küzdelme a drámáért. A nagy visszahatás: Moliére 226
A francia szellem és az irodalom 232
A barok végső lobbanása. A rokokó. A század két legnagyobb lírikusa: Bellman és Csokonai 235
Felvilágosodás és racionalizmus 245
Az éledező realizmustól a haldokló szentimentalizmusig. A kezdődő realizmus két legnagyobb regénye: A Robinson Crusoe és a Manon Lescaut. A korai hanyatlás két főállomása: a Clarissa és a Werther 253
A német klasszicizmus és tökéletes megtestesítése: Goethe. A német szellem és legnagyobb kivetítése: Faust 258
A német romanticizmus és tökéletes megtestesítése: Schiller. A költészet és a zene találkozása a transzcendensben: Mozart 266
A romanticizmus lírája 276
A romantikus eposz és regény 288
A világnézetté erősödött romanticizmus. A romantikus dráma 306
A francia naturalizmus ősei 318
Az angol realizmus kezdetei 322
A francia regény fénykora 326
A russzicizmus és írói. Az orosz lélek: a száguldó trojka 347
Az orosz optimizmus 354
Az orosz pesszimizmus 361
A norvég problematika 368
A dán analízis 380
A svéd szintézis 393
Analízis és szintézis keveredése Angliában és Amerikában 403
Az eszme és az élet harca Németországban 412
A többi Európa realizmusa 420
Impresszionizmus és szimbolizmus. A modern kor két legnagyobb lírikusa: Fröding és Ady 430
Az újkor csődje: France, Shaw, Pirandello 443
Futurizmus és expresszionizmus 447
A modern líra válsága 453
A modern regény válsága 455
A modern dráma válsága 460
Korunk szelleme 463