Dr. Orbán Sándor, Dr. Bíró Sándor, Dr. Bándi Gyula, Dögeiné Dr. Kozák Erzsébet - Mezőgazdasági vállalati és szövetkezeti jog

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
 Dr. Orbán Sándor, Dr. Bíró Sándor, Dr. Bándi Gyula, Dögeiné Dr. Kozák Erzsébet - Mezőgazdasági vállalati és szövetkezeti jog
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-231-468-9
1 800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 18 Ft
Részletek

Ez a könyv elsősorban az agrár-felsőoktatási intézmények hallgatói számára készült. Azokat a fontosabb jogintézményeket ismerteti, amelyekkel a mezőgazdasági szakemberek  /legyenek mezőgazdászok, gépész-, vagy kertészmérnökök/ a modern mezőgazdasági nagyüzem tevékenysége során beosztásuknál fogva nap mint nap találkoznak. A tankönyv részben azonos a korábbi - két kiadást megért - Mezőgazdasági jogi alapismeretek c. tankönyvvel, részben eltér attól. Azonos annyiban, hogy a szakmai joganyag mellett tartalmazza az állampolgári jogismeret minimumát is, eltérő anyiiban, hogy a szakmai rész nem enciklopedikus jellegű, hanem az utóbbi évek eredményeként kialakult két jogág, a szövetkezeti és a vállalati jog anyagára épül. Természetesen szem előtt tartottuk a mezőgazdasági állami és szövetkezeti szektorában működő gazdasági egységek egymástól eltérő jogintézményeit, és a minkét szektorra vonatkozó, illetve az azokat összekötő közös intézményeket is. A jogszabályi anyagot 1982. december 30-án zártuk le, a könyv nyomtatása közben készült szabályoknak pedig a tendenciáit érvényesítettük. Bízunk abban, hogy a tananyag elsajátítása jelenetős mértékben megkönnyíti a mezőgazdasági szakemberek munkját.

Adatok
szerző
Dr. Orbán Sándor, Dr. Bíró Sándor, Dr. Bándi Gyula, Dögeiné Dr. Kozák Erzsébet
cím
Mezőgazdasági vállalati és szövetkezeti jog
kiadó
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
kiadási év
1983
oldalszám
333
kötés
kemény kötés
Cikkszám
920244
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

A gazdaság szervezeti, jogi keretei

Alapfogalmak - Dr. Nagy László

A jog fogalma

15

A jogrendszer fogalma és tagozódása. A vállalati és a szövetkezeti jog

18

A jogforrás. A vállalati és a szövetkezeti jog forrásai

20

A jogszabály

23

Az állami vállalatok és a szövetkezetek belső normarendszere

25

A személyek

30

Irodalom

32

Az állami vállalat - Dr. Bíró Sándor

Az állami vállalat fogalma és a vállalati típusok áttekintése

33

Az állami vállalat alaptása és nyilvántartása

35

A vállalati önállóság és az állami alapítói felügyelet viszonya

37

Az állami vállalat szervezeti felépítésének és vezetésének jogi kérdései

40

Az állami vállalat megszüntetésének jogi szabályai

42

A közüzemi vállalat, a tröszt és a tröszti vállalat, a kisvállalat és a leányvállalat jogi helyzete

43

Jogszabályok

45

Irodalom

45

A szövetkezet - Dr. Nagy László

A szövetkezet fogalma

46

Mezőgazdasági szövetkezetek

48

A szövetkezeti elvek

49

Megalakulás, egyesülés, szétválás, megszűnés

53

A mezőgazdasági szövetkezetek vezetése

56

A szövetkezetek társadalmi képviseleti szervei

61

A szövetekezetek állami felügyelete

64

Jogszabályok

65

Irodalom

65

A szocialista gazdálkodó szervek együttműködései - Dögeiné Dr. Kozák Erzsébet

A gazdasági együttműködés jelentősége

66

A gazdasági együttműködések alapvonásai

68

Jogi személyiséggel rendelkező társulások

70

Jogi személyiséggel nem rendelkező társulások

73

Jogszabályok

75

Irodalom

75

A vállalatok és a szövetkezetek vagyoni viszonyai - Dr. Nagy László

A tulajdonjog fogalma

79

A tulajdonjog alanya, tárgya, s tartalma

80

A tulajdonjog formái

81

A tulajdonjog megszerzésének és megszűnésének általános szabályai

85

A közös tulajdon

89

A tulajdon védelme

89

Jogszabályok

91

Irodalom

91

A gazdálkodás szabályozása - Dr. Nagy László

A vállalatok és a szövetkezetek tevékenységi köre

92

A kisgazdaságok

94

A vállalati és a szövetkezeti tervek

96

Alapok és alapképzés

97

Mérlegkészítés, zárszámadás

99

Számviteli, nyilvántartás, ellenőrzés

99

Jogszabályok

100

Irodalom

100

A földtulajdon és a földhasználat - Dr. Nagy László

A földtulajdoni és földhasználati viszonyok általános jellemző vonásai

101

Állami földtulajdon és földhasználat

103

Mezőgazdasági termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat

104

Személyi földtulajdon és földhasználat

106

A földhasználat általános kérdései

108

A föld kivonása a mező- és erdőgazdaságból

111

A föld újrahasznosítása

113

Az erdők tulajdonjoga és használata

114

A vizek tulajdonjoga és használata

117

A kisajátítás

119

Önkéntes földcsere és földrendezés

121

Ingatlan-nyilvántartás

122

Jogszabályok

125

Irodalom

125

A gazdálkodás és a környezetvédelmi jog - Dr. Bándi Gyula

A környezetvédelem alapvető jogi kategóriái

126

Az egyes környezetei tárgyak védelme

128

A környezetvédelem szervezet- és eszközrendszere

135

Jogszabályok

138

Irodalom

138

Munkaviszony és szövetkezeti tagsági viszony - Dögeiné dr. Kozák Erzsébet

A munkaviszony lényege és szabályozása

141

A tagsági viszony lényege és szabályozása

142

A munkaviszony létesítése

143

A tagsági viszony keletkezése

146

A munkaszerződés és a munkamegállapodás érvénytelensége

148

A munkaszerződés és a munkamegállapodás módosítása

149

A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

150

A tagsági viszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

152

A munkaidő szabályozása a munkajogban és a szövetkezeti jogban

153

A pihenőidő

155

A munka díjazása és az egyéb juttatások szabályai

156

A munkaviszony megszűnése

157

A tagsági viszony megszűnése

160

A szakszervezeti érdekképviselet

161

Jogszabályok

163

Irodalom

163

Anyagi felelősség a munkajogban és a szövetkezeti jogban - Dögeiné dr. Kozák Erzsébet

A kártérítési felelősség általános kérdései

164

A munkajogi kártérítési felelősség

167

A szövetkezeti jogi kártérítési felelősség

169

A kártérítés egyéb kérdései

170

Jogszabályok

171

Irodalom

171

Fegyelmi felelősség a munkajogban és a szövetkezeti jogban - Dögeiné dr. Kozák Erzsébet

A fegyelmi felelősség fogalma és tartalma

172

A fegyelmi jogkör gyakorlása

174

A fegyelmi eljárás

176

Jogszabályok

177

Irodalom

177

Alkalmazotti és tagsági vitás ügyek intézése - Dögeiné dr. Kozák Erzsébet

A dolgozói jogvita lényege

178

Az eljárás

179

Jogszabályok

182

Irodalom

182

Társadalombiztosítás, szociális ellátás - Dr. Orbán Sándor

A társadalombiztosítási jog alapkérdései

183

Betegségi és anyasági ellátások

186

Családi pótlék

187

Nyugellátások

189

Baleseti ellátás

193

A társadalombiztosítási igény érvényesítése

195

A társadalombiztosítási kiadások fedezete

196

Üzemi szociális feladatok

197

Jogszabályok

197

Szellemi alkotások joga - Dr. Bándi gyula

A szellemi alkotások jogának fogalma és tárgya

196

A szerzői jog és a rokonjog

198

A találmányok szabadalmazása

202

A növény- és állatfajták állami minősítése

206

Az újítások

208

Egyéb iparjogvédelmi formák

212

Jogszabályok

214

Irodalom

214

A vállalatok és a szövetkezetek állami irányatása - Dr. Bíró Sándor

Az állami vállalatok és a szövetkezetek állami irányításának jellemző vonásai

217

A vállalati önállóság és a vállalatok állami irányításának viszonya

218

A népgazdasági elvek

220

A gazdaságirányítás szervezete

223

A beruházások

227

Az árszabályozás

230

Jogszabályok

231

Irodalom

231

Mezőgazdasági szakigazgatás - Dr. Orbán Sándor

Az államigazgatás helye az állami mechanizmusban

232

Az államhatalmi-népképviseleti szervek

233

Az államigazgatási szervek

235

A mezőgazdasági szakigazgatás helye az államigazgatásban

240

Az államigazgatási eljárás szabályai

247

Az államigazgatási felelősség szabályai

253

Jogszabályok

255

Irodalom

255

A szerződések általános szabályai - Dr. Bíró Sándor

A kötelmi jog néhány alapfogalmának vizsgálata. A kötelem és a szerződés fogalma

259

A szerződések jelentősége és alapelvei

264

A szerződés általános szabályai

265

A szerződés alakja

268

Képviselet a szerződés megkötése során

268

A szerződés tartalma

269

A szerződés érvénytelensége

272

A szerződés teljesítése

273

A visszatartási jog szabályai

275

A kárveszély viselésének szabályai

276

A szerződésszegés alapesetei

277

A szerzdősszegés néhány közös szabálya

282

A szerződés megszűnése és az elévülés

283

A szerződéses biztosítékok

284

A polgári jogi kártérítés felelősség alapelemei

285

Jogszabályok

287

Irodalom

287

A mezőgazdasági vállalatok jelentősebb szerződései - Dr. Bíró Sándor

Az egyes szerződéstípusok áttekintése

288

Az adásvételi szerződés

288

A szállítási szerződés

290

A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés

294

A bizományi és a külkereskedelmi célú bizományi szerződés

296

A vállalkozási szerződés

299

A tervezési és az építési szerződések néhány alapvető szabálya

302

A fuvarozási szerződés

303

A szállítmányozási szerződés

305

A megbízási szerződés

305

A biztosítás fontosabb szabályai

306

A hitelszerződések szabályainak áttekintése

307

Jogszabályok

308

Irodalom

308

A gazdasági verseny jogi szabályozása - Dr. Nagy László

A jogi szabályozás szükségessége

309

A monopolhelyzet mesterséges kialakításának tilalma

310

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

310

A tisztességtelen verseny

311

A tisztességtelen haszon

314

A gazdasági bírság

316

Jogszabályok

317

Irodalom

317

Tárgymutató

319