Dr. Tóth Gabriella - Élettársak

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Dr. Tóth Gabriella - Élettársak
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-229-160-3
1 300 Ft
A vásárlás után járó pontok: 13 Ft
Részletek

E könyv hiánypótló vállalkozás. Magyarországon is egyre többen élnek élettársi kapcsolatban. Ennek ellenére a rá vonatkozó irodalom nagyon csekély számú. A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv is - „mostohagyermekként" - csupán két szakaszban érinti az élettársakat.
Mindazoknak, akik szeretnék az őket érintő jogaikat, kötelezettségeiket, lehetőségeiket megismerni és élni azokkal a mindennapokban, ajánljuk új könyvünket, de mindazoknak is, akik „csak" szeretnék megelőzni - a gyakran évekig elhúzódó - pereket.
Könyvünkben bemutatjuk, hogy miért jó az élettársi kapcsolat?
Milyen feltételeket ír elő a jog az élettársi kapcsolat elismeréséhez?
Van-e egymás iránti tartási kötelezettségük?
Hogyan rendezik a jogszabályok a gyermekkel való kapcsolattartást a lakáshasználatot, a háztartásban végzett munkát vagyonmegosztáskor?
Örökölhet-e a túlélő élettárs az elhalt élettársa után, és még számos, a mindennapi élet során gyakran felmerülő kérdést is érint a fiatal szerző: Dr. Tóth Gabriella, Európa-jogi szakjogász, mentálhigiéniés szakember, egyetemi oktatói, bírósági és ügyészségi gyakorlattal.
Az aktuális jogszabályok, valamint a Ptk. tervezett módosításainak közérthető feldolgozásán túl gyakorlati példák, bevált szerződés- és iratminták, tanulságos jogesetek nyújtanak segítséget a "jól működő" kapcsolatok további, harmonikus fennmaradásához, illetve megkönnyíthetik az e témakörben tevékenykedő gyámhatóságok, ügyvédek, bírák dolgát is.

Adatok
szerző
Dr. Tóth Gabriella
cím
Élettársak
alcím
Együttélés - Papírok nélkül/Jogok-kötelezettségek-lehetőségek az élettársi kapcsolatban, a mindennapokban
kiadó
Infoexpressz Kiadó Kft.
kiadási év
2006
oldalszám
217
kötés
kemény kötés
megjegyzés
borító picit karcos
sorozatcím
Infoexpressz - Szakmai információ gyorsan, egyszerűen
Cikkszám
293724
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Bevezető 7
1. Élettársi kapcsolat és/vagy házasság? 9
1.1 Elfogadása a társadalomban, illetve a magyar jogban 9
1.2 Egy kis nemzetközi kitekintés 12
1.3 Élettársi kapcsolat fogalma a hazai szabályozásban 16
1.3.1 Az aktuális jogszabályi előírások áttekintése 16
1.3.2 A Ptk. tervezett módosítása az élettársi kapcsolat fogalmával kapcsolatban 20
2. Az élettársak tartási jogviszonya, kötelezettsége 24
2.1 A hatályos szabályozás szerint 24
2.2 Az élettárs tartása a Javaslat szerint 31
3. Az élettársak vagyoni viszonyai 37
3.1 A jelenleg hatályos szabályozás szerint 37
3.1.1 A szerzésben való közreműködés arányának vizsgálata a bírói gyakorlat tükrében 38
3.1.2 A közös vagyon megosztása 44
3.1.3 Az élettárs felelőssége harmadik személyekkel szemben 46
3.1.4 Felelősségvállalás károkozás esetén 50
3.1.4.1 Az általános felelősség feltételei 51
3.1.4.2 Eljárás a kárfelelősség megállapításánál 53
3.1.5 A házastársak és az élettársak vagyoni viszonyai közötti különbségek 56
3.2 Az élettársak vagyoni viszonyai a Javaslat szerint 63
4. A lakás mint az élettársi kapcsolat alapja 65
4.1 Az élettársak lakáshasználata közös tulajdonú ingatlanok esetén 65
4.1.1 A közös tulajdon fogalma 65
4.1.2 Jogviszonyok közös tulajdon esetén 66
4.1.2.1 Belső jogviszonyok 66
4.1.2.2 Külső jogviszonyok 68
4.1.3 A közös tulajdon megszüntetése 69
4.2 Az élettársak lakáshasználata bérlőtársi jogviszony esetén 71
4.3 Az önálló jogcím nélküli élettárs lakáshasználati joga 76
4.4 Az élettársak lakáshasználatának rendezése a Javaslat szerint 79
5. Az élettársak öröklési jogának szabályozása 83
5.1 A törvényes öröklés rendje 83
5.2 Az élettárs végrendelkezési jogának szabályozása 86
5.3 Végintézkedés öröklési szerződéssel 89
5.4 „Öröklés" életbiztosítással 94
5.4.1 Az életbiztosítási szerződés alanyai 94
5.4.2 Mikor mentesül a biztosító a kifizetés alól? 96
5.4.3 Maradékjogok 97
5.4.4 A díjfizetés elmaradásának következményei 98
5.4.5 A biztosítás újbóli hatályba léptetése, díjfizetés elmaradása 98
5.5 Az özvegyi nyugdíj és egyéb tb-ellátások 99
5.5.1 Özvegyi nyugdíj 99
5.5.2 Baleseti hozzátartozói nyugellátás 100
5.5.3 Árvaellátás 101
6. Gyermek az élettársi kapcsolatban 103
6.1 A gyermekjogi „helyzete" 103
6.1.1 Apai elismerő nyilatkozat 103
6.1.2 A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat feltételei 104
6.1.3 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat születés előtt 105
6.1.4 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat halál esetén 106
6.1.5 A gyámhatósági hozzájárulás megtagadása 106
6.1.6 Hivatalból induló eljárás 106
6.1.7 Apaság vélelmének megdöntése 107
6.2 A gyermekek után járó állami támogatások 108
6.2.1 Gyermekápolási táppénz - gyáp 108
6.2.2 Terhességi-gyermekágyi segély - tgyás (havi ellátás) 110
6.2.3 Egyszeri anyasági támogatás (egyszeri juttatás) 113
6.2.4 Gyermekgondozási segély - gyes (havi ellátás) 113
6.2.5 Gyermekgondozási díj - gyed (havi ellátás) 115
6.2.6 Családi pótlék (havi ellátás) 117
6.2.7 Gyermeknevelési támogatás - gyet (havi ellátás) 119
6.2.8 Családi adókedvezmény (havonta érvényesíthető) 120
6.3 A szülői felügyelet 122
6.3.1 A szülői felügyelet közös gyakorlása 122
6.3.2 Megegyezés hiánya a szülői felügyelet gyakorlásában 123
6.3.3 A kiskorú gyermek gondozása és nevelése 124
6.3.4 Az anya nevének viselése 125
6.3.5 A gyermek tartása 126
6.3.6 Gondoskodás a gyermek állandó lakásáról 127
6.3.7 A gyermek tartózkodási helyének a kijelölése 128
6.3.8 A gyermek életpályájának a megválasztása 130
6.3.9 A kiskorú gy ennek vagyonának a kezelése 131
6.3.10 A kiskorú gyermek törvényes képviselete 134
6.3.11 Hagyatéki eljárás 135
6.3.12 A gyámnevezés és a gyámságból való kizárás joga 137
6.4 A szülői felügyelet megszűnése, szünetelése és megszüntetése 138
6.4.1 A szülői felügyelet megszűnése 138
6.4.2 A szülői felügyeleti jog szünetelése 138
6.4.3 A szülői felügyeleti jog megszüntetése 139
6.5 A gyermek elhelyezése 141
6.5.1 A kapcsolattartás formái 142
6.5.2 A kapcsolattartás végrehajtása, szankciók 146
6.5.3 A kapcsolattartás korlátozása 147
6.5.4 A nagyszülő és más hozzátartozó kapcsolattartása a gyermekkel 148
6.6 Örökbefogadás 150
6.7 Reprodukciós eljárások 155
7. Élet a mindennapokban 159
7.1 Pénzügyek 159
7.2 Postai küldemények átvétele 162
7.3 Meghatalmazás orvosi beavatkozásra 165
7.4 Az ellátás visszautasításának joga 170
7.5 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 171
7.6 Ki lehet jelen a betegnek adott gyógyszolgáltatások alkalmával? 173
7.7 Az élettársak az intézmények szemében 174
8. Élettársi kapcsolat férfi-férfi, illetve nő-nő között 175
8.1 Jogszabályi előzmények áttekintése 175
8.2 A házasság intézménye és az élettársi viszony 177
8.3 Saját (biológiai) gyermek vállalása 179
8.4 A nem biológiai szülő szerepe 180
8.5 Az örökbefogadás 181
8.6 Azonos nemű párok gyermekvállalása Magyarországon 182
9. Szerződés- és iratminták 183
9.1 Élettársi vagyoni szerződés az együttéléshez 183
9.2 Leltár az élettársak ingó vagyonáról az összeköltözéskor 186
9.3 Öröklési szerződés 188
9.4 Tartási szerződés lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával 190
9.5 Életjáradéki szerződés 193
9.6 Meghatalmazás bankszámla feletti rendelkezéshez 196
9.7 Bérleti szerződés 198
9.8 Végrendelet 203
9.9 Meghatalmazás orvosi beavatkozásra 206
9.10 Jegyzőkönyv teljes hatályú apai elismerésről 207
10. Mellékletek 211
10.1 Tárgymutató 211
10.2 Jogszabályok jegyzéke 215
10.2.1 Alkotmánybírósági határozat 215
10.2.2 Törvények 215
10.2.3 Kormányrendeletek 215
10.2.4 Miniszteri rendeletek 216
10.3 Rövidítések jegyzéke 217