Dr. Vendl Aladár - Geológia I.

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Dr. Vendl Aladár - Geológia I.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Részletek

A geológia (ge = föld, logos = tan), vagyis a földtan célja a Föld fejlődéstörténetének megismerése. Míg a Föld a legrégibb időktől kezdve mai állapotába jutott, igen sok változáson ment keresztül a rajta élő állat- és növényvilággal együtt. Mindezen változások összessége időrendi sorrendben: a Föld fejlődéstörténete. A földrajz keretében megismerjük a Föld mai állapotát: a szárazulatokat, a tengereket, a hegységek, a völgyek, a folyórendszerek eloszlását, a mai éghajlati öveket, a településeket, az országokat s politikai beosztásukat, a mai állat- és növényvilágot, gazdasági jelentőségüket stb.
A Föld azonban állandóan változásokon megy keresztül, napjainkban is. Az élővilág egyedeinek születése, elhalása napjainkban is szembeszökő változások. Változik azonban a Föld arculata is, bár rövid idő alatt aránylag csak kisebb mertékben. Záporesők után a kopár homok- és agyaglejtőkön a lefolyó víz kivájó hatására sok helyen mély árkok keletkezését észleljük. A folyó víz magával ragadja a homokot, kavicsot, s ott, hol sebessége csökken, ezt a szállított törmeléket vagy annak egyik részét lerakja. A záporeső vize völgyeket váj ki, a folyó vizéből lerakódott homok, kavics a mélyedést feltölti. A tűzhányók kitörésekor a Föld belsejéből különböző összetételű anyagok jutnak a felszínre. Pontos mérések megállapították, hogy a Föld némely területei állandóan süllyednek, más vidékek állandóan emelkednek. Ezek a függőleges elmozdulások általában lassan? észrevétlenül mennek végbe. Az évenkénti süllyedés vagy emelkedés legfeljebb egy-két centiméter, többnyire jóval kevesebb. Hosszú idő alatt azonban ezek a függőleges mozgások tekintélyes méretűekké válnak. Némely vidéken azonban időnként földrengések alakjában függőleges és vízszintes irányú gyors elmozdulások jelentkeznek.

Adatok
szerző
Dr. Vendl Aladár
cím
Geológia I.
alcím
Egyetemi tankönyv
kiadó
Tankönyvkiadó
kiadási év
1962
kötés
félvászon kötés
megjegyzés
borító picit kopottas, sarka megtört - könyvben aláhúzások
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal.
Cikkszám
552124
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó a negyedik kiadáshoz 3
Bevezetés 5
A FÖLD MINT ÉGITEST
A Föld alakja és nagysága 14
A naprendszer és a Föld 15
A naprendszer eredete 16
A meteoritok 19
A Föld kialakulása 20
A Föld tagozódása
A Föld sűrűsége 22
Izosztázia 24
A Föld külső részei
Az atmoszféra 26
Éghajlati övek 30
A hidroszféra 31
A tengervíz összetétele 32
A tengervízben oldott gázok 34
A tengervíz sűrűsége és fagyáspontja 35
A tenger vizének hőmérséklete 35
A tenger vizének mozgásai 36
A hullámzás 36
Az árapály 38
Az áramlások 39
A tenger élővilága 41
A víz útja 42
A litoszféra 43
A litoszféra hőmérséklete 46
Geotermikus grádiens 48
KŐZETTAN
A kőzetek csoportosítása 59
A kőzetek földtani megjelenési alakja 59
Eruptív kőzetek 59
Üledékes kőzetek 61
Metamorf kőzetek 63
A kőzetek elegyrészei 64
A kristályok szerkezete 66
Ikerkristályok 77
Az ásványok hasadása 77
Az ásványok keménysége 78
Az elegyrészek alakja 78
Az elegyrészek nagysága 80
Az elegyrészek jelentősége 81
A kőzetek vizsgálatának fénytani módszerei 82
A fontosabb mikroszkópos eljárások 83
Vizsgálat közönséges fényben 83
Vizsgálat párhuzamos poláros fényben 84
Fénytanilag (optikailag) izotrop és anizotrop testek 85
Vizsgálat összetartó (konvergens) poláros fényben 90
A fontosabb kőzetalkotó ásványok 95
A kovasav ásványai 95
Kvarc 95
Tridimit 97
Krisztobalit. Kalcedon. Achát. Opál 97
Földpátcsoport 98
Káliföldpátok 98
Plagioklászok 100
Földpátpótló ásványok 103
Nefelin, eleolit. Leucit 103
Szodalit. Melilit. Cancrinit 104
Csillámok csoportja 104
Muszkovit 105
Biotit 105
Csillámokhoz hasonló kifejlődésű ásványok 105
Klorit 105
Glaukonit. Kaolinit 106
Talk, steatit. Szerpentin 107
Piroxéncsoport 107
Rombos piroxének 108
Monoklin piroxének 108
Háromhajlású piroxének 109
Amfibolok csoportja 109
Rombos amfibolok 110
Egyhajlású amfibolok 110
Olivin 111
Gránátok 112
Metamorf kőzetek szilikátjai 112
Cordierit 112
Andaluzit. Sillimanit. Disztén. Staurolit. Turmalin 113
Topáz. Epidot 113
Zeolitok 114
Dezmin. Nátrolit. Chabazit. Phillipsit 115
Egyéb kőzetalkotó ásványok 115
Titanit. Cirkon 115
Rutil 116
Ónkő (kassziterit) 116
Magnetit 116
Kromit. Hematit
Limonit. Ilmenit 118
Apatit. Pirit 119
Markazit 120
Karbonátok csoportja 190
Kalcit 120
Magnezit 121
Dolomit. Sziderit. Aragonit 121
Haloidok 121
Fluorit, folypát 121
Kősó 121
Szilvin. Carnalit 122
Szulfátok 122
Kainit 122
Kieserit. Epsomit. Keserűsó 122
Glaubersó W " 123
Barit. Anhidrit. Gipsz 123
Egyéb 124
Jég 124
Grafit 124
Kőzetek a külszínen
A kőzetek elválása 124
Az elválás és a mérnöki munka 129
A kőzetek színe 130
A kőzetek gyakorlati keménysége 132
Az eruptív kőzetek
Az eruptív kőzetek osztályozása 135
Alkálimészkőzetek és alkálikőzetek 138
Mélységi kőzetek
Gránit 138
Szienit 145
Eleolitszienit 147
Diorit 148
Gahhró 150
Peridotitok 153
Bázisos alkáliplutonitok 155
Teiérközetek
Eruptív kvarctelérek 158
Lamprofírok 158
Kiömlési, vagyis effuzív kőzetek vagy vulkánitok
Riolit és kvarcporfir 159
Trahit és porfír 162
Fonolit 105
Dácit, kvarcporfirit 166
Andezit és porfirit 168
Bazalt, diabáz, melafir 173
Pikrit és pikritporfirit 183
Vulkáni tufák
Üledékes kőzetek
A kőzetek pusztulása 187
Fizikai mállás 187
Kémiai mállás 194
Szállítás és ülepedés 200
Diagenezis 207
Az üledékes kőzetek beosztása és rétegzése 209
A törmelékes kőzetek 212
Laza törmelékes kőzetek 212
Durva üledékes kőzetek 213
Homok 214
Mechanikai elemzés 215
A homok tulajdonságai 223
A homokok szerkezete 226
Hézagtérfogat 226
Hézagtényező 228
Tömörítés 229
A homok és a víz 235
Úszóhomók 239
A homok felhasználása 242
Agyag 246
Diszperzrendszerek 248
Agyagok ásványi összetétele 253
Agyagok mechanikai összetétele 257
Agyagok kémiai összetétele 261
Az agyag és a víz 262
A megterhelés hatása az agyagra 269
Agyagterületek felszíni mozgásai 273
Agyagfajták 275
Az agyag felhasználása 277
Csapóföld 279
Bauxit 280
A talaj 282
A talajok osztályozása
Erdőségi talajok 286
Mezőségi talajok 289
Réti talajok 291
Láptalajok 292
Öntéstalajok 293
Szikes talajok 293
Homoktalajok és nyers váztalajok 295
Összeálló törmelékes kőzetek
Konglomerátum és breccsa 296
Homokkő 298
Lösz 305
Agyagpala 310
Kémiai üledékes kőzetek, kiválási üledékes kőzetek
Karbonátkőzetek
Mészkő 313
Márga 324
Dolomit 327
Magnezit 331
Sziderit 332
A lagúnák üledékei
Gipsz 335
Anhidrit 339
Kősó 339
Kovasav- vagy kovakőzetek 345
Vaskőzetek 349
Üledékes mangánércek 351
Szerves eredetű üledékes kőzetek
Foszfátok 351
Guanó 352
Kőszén 352
Kőszénfajták 354
A kőszén szöveti alkatelemei 360
A kőszenek képződése 361
A kőszéntelepek képződési helyei 363
A kőszénféleségek felhasználása 369
Kőolaj 371
Kőolaj képződése és előfordulása 372
Földgáz 379
Aszfalt 380
Metamorf kőzetek
Hőokozta (termális) metamorfózis 381
Katáklázos (kataklasztikus) metamorfózis 384
Dinamotermálmetamorfózis 385
Gnájsz 392
Csillámpala 395
Fillit 397
Kvarcitpala, kvarcit 398
Kloritpala 398
Talkpala és talk 399
Amfibolit és amfibolpala 399
Szerpentin és Szerpentinpala 4000
Márvány 401
Granulit 402
Eklogit 402
A három nagy kőzetcsoport összefoglaló áttekintése 403
DINAMIKAI GEOLÓGIA
Exogén, vagyis külső erők hatása
Az esővíz hatása 407
A folyóvíz geológiai munkája 414
A vízgyűjtő terület a Kárpátok íven belül 417
Az erózió 421
Az erózió részei 422
A folyószakaszok 424
Folyók felső szakasza 426
Folyók középső szakasza 428
Folyók alsó szakasza 433
A folyók üledékei 434
Folyók deltája 436
A völgyek kialakulása 439
Árvíz 449
A tavak 450
Talajvíz vagy föld alatti víz 458
A kőzetek és a víz 460
A talajvíz a törmelékes kőzetekben 465
A víz elhelyezkedése a törmelékes kőzetekben 468
Szűrőképesség 471
A talajvíz tükrének ingadozása 472
A talajvíztükör mesterséges süllyesztése 473
Talajvíz és a térszín alakja 474
A talajvíz és a felszíni vízfolyások 476
A talajvíz a tömött kőzetekben 479
A talajvíz az üreges-járatos, vagyis karsztos kőzetekben 480
Barlangok 481
A karsztvíz útja 482
Az artézi víz 485
Források 490
Lefelé folyó források 490
Felszálló források 494
Szökő források gejzírek 497
A vízben oldott alkotórészek 499
A források vízbősége és hőmérséklete 501
A betonra káros hatású talajvíz 501
A talajnedvesség és az épületek 511
Felszíni mozgások lejtökön 512
Suvadások 512
Rogyások 519
Csuszamlások 521
Hegyomlások 521
Törmelékcsúszások 522
Réteglehajlásos csúszások 523
Talajfolyások 523
Víz alatti lejtőmozgások 524
A kőzetek megvédése 524
A tenger geológiai munkája 527
A tengeri üledékek 532
A mai tengeri üledékek elterjedése 535
A jég munkája. Gleccserek 538
Fagyott talajvíz a sark körüli területeken 545
A fagy hatása a finom szemű, laza törmelékes kőzetekre 546
A fagy hatása az úttestre 549
A szél munkája 551
Futóhomok megkötése 558
Az élő anyagok földtani jelentősége 562
Pusztító hatás 562
Építő hatás 563
FÜGGELÉK
A kőzetek néhány fontosabb fizikai tulajdonsága
Térfogatsúly és fajsúly 571
A kőzetek szilárdsága 573
Törőszilárdság 573
Szakító- vagy húzószilárdság 575
Hajlító- és nyírószilárdság 577
A kőzetek kopása 577
A kőzetek megmunkálhatósága 579
Kőzetek megmunkálhatósága alapozáskor 582
Kőzetek levegőt áteresztő képessége 583
A kőzetek és a növényzet 584