Eliot R. Smith, Diane M. Mackie - Szociálpszichológia

Nincs raktáron
Eliot R. Smith, Diane M. Mackie - Szociálpszichológia
állapot
antikvár könyv, szép állapotú
ISBN
9633895952
4 200 Ft
A vásárlás után járó pontok: 42 Ft
Részletek

Smith és Mackie tankönyve szemléleti szélsőségektől mentes, szakmailag megalapozott munka, amely a kognitív szociálpszichológia időszakának eredményeit sűríti magába, de kifejezi azt a posztkognitív érdeklődést is, amely az érzelmi jelenségeket immár nem szorítja háttérbe. Eliot R. Smith a Harvardon, az új-zélandi származású Diane M. Mackie Princetonban szerezte fokozatát. Ugyan a középgenerációhoz tartoznak, de a kutatás és oktatás terén már sok elismerést könyvelhetnek el, a szakmai közélet (folyóirat-szerkesztőségek és pályáztató kuratóriumok) megbecsült tagjai. Most kerül sor közös könyvük második kiadására, melynek sikere koncepcionális erényei mellett összefügg jól tagolt felépítésével, didaktikus jellegével s azzal, ahogy az elméleti igényesség magas fokán a szociálpszichológia alkalmazási lehetőségeit is rendre tárgyalja, tekintetbe véve minden gyakorlati szférát az üzleti élettől az oktatás- és egészségügyön át a médiáig és a politikumig. A kötet sajátos előnye, hogy felépítése kifogástalanul illeszkedik a szociálpszichológia oktatásának néhány hazai egyetemen bevezetett és bevált tantervéhez.

Adatok
szerző
Eliot R. Smith, Diane M. Mackie
cím
Szociálpszichológia
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
2004
oldalszám
968
kötés
kemény kötés
sorozatcím
Osiris Tankönyvek
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
869748
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Amerikai szociálpszichológia magyar olvasóknak: a kiadás szerkesztőjének előszava 25
Előszó 29
A könyv sajátos jellemzői 41
Mi a szociálpszichológia? 49
A szociálpszichológia egy lehetséges definíciója 52
Tudományos vizsgálódás... 52
...a társas és a kognitív folyamatok hatásairól 53
...arról, ahogy az egyének észlelik, befolyásolják egymást, és kapcsolatba kerülnek egymással 55
A szociálpszichológia különleges nézőpontja 56
Történelmi irányzatok és aktuális témák a szociálpszichológiában 59
A szociálpszichológia empirikus tudománnyá válik 59
A viselkedés okairól vallott önálló nézetei nyomán a szociálpszichológia elkülönül az általános pszichológiáról 61
A nácizmus megjelenésének hatása a szociálpszichológia fejlődésére 62
Fejlődés és integráció 65
Miként tükröződik a könyv megközelítésében az integratív szemléletmód? 69
A szociálpszichológia két alapvető axiómája 70
Három motivációs elv 73
A feldolgozás három elve 74
Jó és rossz kimenetelek 76
A könyv felépítése 78
Összefoglalás 80
A kutatás módszertana: ahogy a kérdéseket fölteszik és megválaszolják 85
A kutatás kérdései és az elmélet szerepe 87
Kutatási kérdések és tudományos elmélet 88
Elméletek tesztelése: az elmélettől a kutatómunkáig 90
Szerkezeti validitás: konstruktumok felmérése 91
Belső validitás: az oksági viszonyok felmérése 98
Külső validitás: az általánosíthatóság felmérése 102
Elméletek értékelése: a fő kérdés 111
Az értékek és az etika szerepe a kutatásban 117
Becsületesség a kísérleti személyekkel szemben 119
Társadalmi hasznosság 124
Záró megjegyzések 125
Összefoglalás 126
A 2. fejezet áttekintése 129
Személyészlelés 133
Az első benyomás kialakítása: jelek, értelmezések és következtetések 135
Az első benyomások nyersanyaga 136
A jelek értelmezése 142
A cselekvő személy jellemzése: megfelelési következtetések 150
Az első benyomáson túl: attribúció és integráció 155
Az attribúció forrásai 155
Az első benyomás módosítása 161
Összegzés: a komplex benyomás kialakítása 163
Az átgondolt benyomások pontossága 165
A benyomások hatásai: alkalmazás, védekezés és a benyomások módosítása 169
Benyomások és ítéletek 169
Önfenntartó benyomások 173
Az inkonzisztens információ kezelése 178
Záró megjegyzések 181
Összefoglalás 183
A 3. fejezet áttekintése 186
A self 189
Az énfogalom felépítése: amit önmagunkról tudunk 190
Az önismeret forrásai 191
Az önmegismerés és mások megismerése azonos vagy különböző folyamatok-e? 197
Többféle self 201
A különböző selfek összerendezése: koherens énfogalom kialakítása 202
Az önértékelés kialakítása: hogyan látjuk magunkat? 208
Önmegerősítés: "Én vagyok a legjobb!" 208
Az önértékelés forrásai 210
A self hatásai: az érzelmek és a viselkedés irányítása 219
A selj és az érzelmek: értem vagy ellenem? 219
A self működés közben: self és viselkedés 225
A self megvédése: megküzdés a stresszel, az inkonzisztenciákkal és a kudarcokkal 229
A self jólléte ellen irányuló fenyegetés 230
Menekülés a fenyegetés elől: érzelemközpontú megküzdés 234
Szembeszállni a fenyegetéssel: problémaközpontú megküzdés 239
A megküzdés módjai 245
Záró megjegyzések 248
Összefoglalás 249
A 4. fejezet áttekintése 252
A csoportok észlelése 257
Az előítélet társadalmi és kognitív gyökerei 259
Mi az előítélet oka? 260
Az előítélet céltáblái: a társas csoportok 263
Társadalmi kategoráció: a világ felosztása társas csoportokra 265
Csoportbenyomások kialakítása: a sztereotípiák létrejötte 267
A sztereotípiák tartalma 267
A sztereotípiák kialakulása személyes tapasztalatok alapján 271
A sztereotípiák kialakulása társas tanulás útján 281
Az egyenlőtlenségeket igazoló sztereotípiák kialakulása 285
A sztereotípiák alkalmazása: az előfeltevéstől az előítéletig 288
Mi aktiválja a sztereotípiákat? 289
Gyors ítéletek sztereotípiák alapján 291
A sztereotípiák és a megfontolt ítéletek 294
A sztereotípiák megváltoztatása: hogyan küzdhető le az elfogultság az előítéletek csökkentése érdekében? 300
A csoportok közötti kapcsolatok: képesek lesznek-e az egyének a csoportsztereotípiákat megváltoztatni? 301
A sztereotípiák megváltoztatásának akadályai: elegendő-e a kapcsolat? 302
A sztereotípiavédelem leküzdése: a működő kapcsolat 305
Az automatikusan aktivált sztereotípiák leküzdése: csak akarni kell... 310
Záró megjegyzések 312
Összefoglalás 314
Az 5. fejezet áttekintése 317
Társas identitás 321
Önmagunk kategorizálása csoporttagként 323
A saját csoport megismerése 323
A csoporttagság hozzáférhetősége 325
Én, ti és ők: a társadalmi kategorizáció hatásai 330
Az "én" "mi"-vé válik: a társadalmi kategorizáció és a self 331
A többiek "mi"-vé válnak: a társadalmi kategorizáció és a saját csoport 335
A többiek "ők"-ké válnak: a társadalmi kategorizáció és a külső csoport 339
Amikor a csoporttagság negatív 353
A pozitív önértékelés megőrzése 355
Szociális mobilitás: menekülés a negatív csoporttagság elől 360
Társadalmi változás: a csoportközi kontextus megváltoztatása 363
Egy cél, sok stratégia 367
Záró megjegyzések 369
Összefoglalás 370
A 6. fejezet áttekintése 372
Attitűdök és attitűdváltozás 377
Attitűdök és eredetük 378
Attitűdök mérése 378
Attitűdök kialakulása: miért és hogyan? 383
A hirtelen ítéletektől a megfontolt véleményekig: a meggyőzés felületes és szisztematikus útjai 387
Felületes feldolgozás: a meggyőzés rövidzárlatai 389
A meggyőző kommunikáció szisztematikus feldolgozása 394
Felületes és szisztematikus feldolgozás: melyik stratégiát mikor alkalmazzuk? 399
Az érzelmek meggyőző ereje: az affektív információ felületes és szisztematikus feldolgozása 407
Emocionális rövidzárlatok: "Ha jól esik, csináld!" 407
Pozitív érzelmek és szisztematikus feldolgozás 412
Negatív érzelmek és meggyőzés: "Érd el, hogy aggódjak, és egyetértek veled" 414
Az attitűdök megvédése: ellenállás a meggyőzéssel szemben 418
Az ellenszer: a tudatosság fél győzelem 419
Az előzetes figyelmeztetés egyenlő a felfegyverkezéssel 423
Záró megjegyzések 426
Összefoglalás 427
A 7. fejezet áttekintése 429
Attitűdök és viselkedés 433
Az attitűdök megváltoztatása cselekedetek révén 435
Önészlelés: az attitűdökre való következtetés a viselkedésből 437
Kognitív disszonancia: az attitűdök megváltoztatása a viselkedés igazolása érdekében 442
A cselekedetek irányítása attitűdök révén 456
Hogyan irányítják az attitűdök a viselkedést? 458
Mikor befolyásolják az attitűdök a cselekvést? 463
Záró megjegyzések 474
Összefoglalás 475
A 8. fejezet áttekintése 477
Csoport, norma és konformitás 481
Igazodás a csoportnormákhoz 483
A társas nromák kialakulása 483
Nyilvános és személyes konformitás 488
A norma kettős funkciója: ellenőrzés és kapcsolattartás 490
A konszenzusra vonatkozó elvárások 490
Konszenzus, de kivel? 492
A norma kettős funkciója 494
A csoporttagság kiugró jellege 500
Hogyan alakítja ki a csoport a normát: a társas befolyásolás folyamata 501
Csoportmegegyezés: a középutas megoldás 502
Csoportpolarizáció: a normatív szélsőségesség esetei 502
Felületes feldolgozásmód: támaszkodjunk a többiek véleményére 506
Szisztematikus feldolgozás: mind az álláspont, mind az érvek számítanak 508
A konformitás kényszere: a valódi konszenzus aláaknázása 512
A konszenzuskeresés kudarca 512
A konszenzuskeresés mélypontja: csoportgondolkodás 518
Kisebbségi befolyás: a szakadárság értéke 523
Sikeres kisebbségi befolyás 523
A kisebbségi és többségi befolyásolás folyamata 528
Záró megjegyzések 532
Összefoglalás 533
A 9. fejezet áttekintése 537
Normák és viselkedés 541
Normák: a társas viselkedés hatékony irányítói 543
Hogyan irányítják a normák a viselkedést? 543
Miért ennyire hatékonyak a normák? 546
Egyéniségvesztés: amikor a normák felülkerekednek 552
A viszonosság normája: úgy bánj másokkal, ahogy ők bánnak veled 555
A szívességek viszonzása 556
Eredmények és viszonosság 558
A társas elkötelezettsége normája: az ígéretek betartása 562
Az "alacsony labda"-módszer 563
Hosszú távú elkötelezettségek: miért tartanak ki az emberek döntéseik mellett? 564
Az engedelmeskedés normája: behódolás a hatalomnak 567
Milgram kísérletei az engedelmeskedésről 568
Az engedelmeskedés okai 571
A hatalomnak való engedelmekedés normája 573
A fokozódás csapdája: az elfogadhatótól az elképzelhetetlenig, lépésről lépésre 578
A kísérletbeli engedelkedéstől a társadalmi atrocitásokig 280
Normatív vám-rév hatások: az engedelmeskedés előnyei és hátrányai 581
Lázadás és ellenállás 582
Reaktancia: ami sok, az sok 583
Szisztematikus feldolgozás: "Gondoljuk át alaposan!" 585
Normákkal a normák ellen 587
Összegzés: a viselkedés irányítói 590
A normák és az attitűdök egyaránt befolyásolják a viselkedést 590
Amikor az attitűdök és a normák összeütköznek: a hozzáférhetőség meghatározza a befolyást 593
Záró megjegyzések 595
Összefoglalás 597
A 10. fejezet áttekintése 599
Szeretet és szerelem 603
Kezdeti vonzódás 604
Fizikai vonzerő 604
Pozitív interakció 607
Vonzalom, hasonlóság és interakció: egymást erősítő folyamatok 613
A kapcsolat fejlődése 614
Kölcsönös jutalmazás: mit kapunk? 615
Kitárulkozás 616
Intim kapcsolatok 618
Az intim kapcsolatok vizsgálata 619
Az intim kapcsolatok révén a partner az én részévé válik 621
A cserefolyamat változásai 623
Intimitás és elköteleződés 626
Embertípusok és kapcsolattípusok 629
A kapcsolatok hatásai 634
Szerelem és szexualitás 638
Szenvedélyes érzések 638
Szexuális attitűdök és viselkedés 641
Szex a párkapcsolatban 643
Kapcsolati problémák 646
Viszonzatlan szerelem 646
A zavar okai 647
A konfliktus folyamatai 650
A szakítás és következményei 654
Záró megjegyzések 657
Összefoglalás 658
A 11. fejezet áttekintése 661
Segítségnyújtás és bántalmazás 667
Segítségnyújtás, bántalmazás és az emberi természet 669
Mitől lesz a viselkedés agresszív vagy altruista? 669
Az altruizmus és az agresszió gyökerei 670
Mások segítése 674
A segítségre szoruló személy észlelése 675
Segíteni akarás: költségek és nyereségek 678
Létezik-e valódi altruizmus? Az empátia szerepe 683
A kötelezőnek érzett segítségnyújtás: a normák és a segítő viselkedés 686
Összegzés: a belső konfliktusok feloldása 694
Segítség, ami segít; segítség, ami árt 597
A proszociális viselkedésformák növelése a társadalomban 699
Az agresszió 702
Mi váltja ki az agressziót? 703
Az agressziót támogató és korlátozó normák 709
Összegzés: amikor a vágyak és a normák összeütköznek 717
Az agresszió hatásai 722
Az agresszió csökkentése a társadalomban 724
Záró megjegyzések 726
Összefoglalás 729
A 12. fejezet áttekintése 731
Interakció és kölcsönös függés 737
Társas serkentés: a minimális kölcsönös függés hatásai 739
Társas serkentés: teljesítménynövelés és teljesítménygátlás 739
Zsúfoltság: sok más ember jelenléte 745
Teljesítmény a személyes csoportokban: a kölcsönös függés maximalizálása 747
A csoportfejlődés szakaszai: a formálódástól a megszűnésig 748
A munka elvégzés: csoportteljesítmény 751
Vezetés 762
Kommunikáció a csoportban 768
Társas dilemmák: amikor a kölcsönös függés szembeállítja az egyént a csoporttal 773
A társas dilemmák típusai 774
A társas dilemmák megoldása 778
Záró megjegyzések 783
Összefoglalás 785
A 13. fejezet áttekintése 787
Konfliktus és konfliktusmegoldás 791
A csoportközi konfliktus keletkezése 793
A csoportközi konfliktus eredete: harc a javakért és a tisztelet kivívásáért 793
A csoportok sajátos versengési hajlama 798
A konfliktus súlyosbodása: hogyan válik a rossz még rosszabbá 802
A konfliktus elmélyülése: kommunikáció és interakció, amely csak ront a helyzeten 802
Észlelés a konfliktusban: "Mit is várhatnánk tőlük?" 808
"Végső megoldás": a külső csoport kirekesztése 814
A csoportközi konfliktusok feloldása 817
Békés kommunikáció: konfliktusmegoldás tárgyalás útján 818
Csoportközi kooperáció: a viták megoldása együttműködéssel 827
Záró megjegyzések 833
Összefoglalás 835
A 14. fejezet áttekintése 837
Epilógus 841
Szakkifejezések 847
Irodalom 855
Névmutató 943
Tárgymutató 955