Érettségire készülök - Történelem (2024-től érvényes követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint - MS-3323U

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érvényes követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint - MS-3323U
állapot
ÚJ
ISBN
9789636978853
3 690 Ft
A vásárlás után járó pontok: 37 Ft
Részletek

Új kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült.

A 2017-es követelmények szerint érettségizőknek az MS-2391U kódszámú változat szükséges.

 

Könyvünk a középszintű történelem érettségi szóbeli vizsgájára készít fel.

 • 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz.
 • A teljes érettségi tematikát lefedi.
 • Ismerteti a szóbeli felelet pontozási szempontjait, és bemutatja az értékelőlapot.
 • A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg.
 • Rámutat, hogy mire kell figyelni egy-egy téma kidolgozásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni.
 • A szövegekben alkalmazott jelölésekkel kiemeli az értékelhető válaszelemeket, segítve a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatok, összefüggések rögzítését, szerepük tudatosítását.
 • Jelöli az állítások és az érvek, magyarázatok egymáshoz való viszonyát, jellemző szerkezetét.
 • Minden tétel végén egy összegző folyamatábra található, ami segít a felelet felépítésében.
 • A szövegek nyelvezete a kötet elején még egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva pedig fokozatosan összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz.
 • A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

 

Három kötetes érettségi felkészítő - TÖRTÉNELEM

Három, egymással összefüggő, de önállóan is használható könyvvel segítjük az érettségire való eredményes felkészülést. A könyvcsalád a középszintű érettségi témaköreit dolgozza fel három megközelítésben:

 • kidolgozott rövid és hosszú esszék;
 • rövid válaszokat igénylő feladatok;
 • kidolgozott szóbeli tételek.

 

A kötetek rendkívül jól támogatják az önálló, és a tanórai felkészülés minden szakaszát,

 • mert tartalmazzák a teljes középszintű tananyagot;
 • mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatók és tanulhatók;
 • mert tanulást segítő elemeket tartalmaznak:
  • egységes fejezetnyitó oldalakon jeleníti meg a kerettantervi alapkövetelményben szereplő kronológiai, topográfiai adatokat, fontos történelmi személyeket és fogalmakat;
  • a szövegben kiemelt és a margón megjelenített elemek a lényeges információkra irányítják a figyelmet, ami így önellenőrzésre is alkalmassá teszi;
 • mert a Mozaik Kiadótól megszokott magas minőségű az illusztrációs anyaguk;
 • mert korszerű és gazdag forrásanyaggal rendelkeznek;
 • mert tördelésük, oldalképük, színviláguk célzottan a figyelem koncentrációját segítik;
 • mert a tipográfus szakember által gondosan megtervezett ábrái áttekinthetőek és informatívak;
 • mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatóak és tanulhatóak;
 • mert elektronikus formában is elérhetők digitális extrákkal (3D-s animációk, kép, hang és filmanyagok) kiegészítve;
 • mert az átgondolt és komplex didaktikai rendszere által a 3 kötet külön-külön vagy együtt már 9. osztálytól munkáltató tankönyvként is használhatóak;
 • mert a készülő emelt szintű kötetekkel együtt alkalmasak lesznek a két szint egy tanórán belüli párhuzamos tanítására is.
Adatok
szerző
Csuszó Sándor, Kozma Géza, Lovrity Andrea Anna
cím
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érvényes követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint
alcím
Felkészítőkönyv forrásokkal, feleletmintákkal
kiadó
Mozaik Kiadó
kiadási év
2022
oldalszám
295
kötés
puha kötés
Kiadói kód
MS-3323U
Cikkszám
9789636978853
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
A könyv használatáról 3
A középszintű vizsga az érettségin 4
Az ókor 10
Politika (1.1) 12
Az athéni demokrácia működése (III., V.) 12
Ókori civilizációk öröksége (1.2) 16
A görög és a római építészet (I.) 16
Vallások (1.3) 19
A zsidó monoteizmus (V.) 19
A kereszténység tanai és elterjedése (V.) 22
A középkor 26
Az iszlám világ (2.1) 28
Az iszlám kialakulása és főbb tanításai (V.) 28
Gazdaság, társadalom, állam (2.2) 31
Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai (III., V.) 31
A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem (I., II.) 34
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3) 37
Az egyházi intézményrendszer (III.) 37
Szerzetesség a középkori Európában és Magyarországon (III.) 40
A román, a gótikus és a reneszánsz építészet (I.) 43
A kora újkor 46
A földrajzi felfedezések és következményeik (3.1) 48
A földrajzi felfedezések (I., VI.) 48
A földrajzi felfedezések gazdasági következményei (I.) 51
A reformáció és a katolikus megújulás (3.2) 54
A reformáció irányzatai (V.) 54
A katolikus megújulás (V.) 57
A barokk stílus és világkép jellemzői (I., V.) 60
A felvilágosodás (3.6) 63
A brit alkotmányos monarchia működése (IV., V.) 63
Az USA kialakulása és alkotmánya (IV., V.) 66
A felvilágosodás államelméletei (IV., V.) 69
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (III., V.) 72
Az újkor 76
Politikai eszmék (4.1) 78
A 19. század főbb eszmeáramlatai (III., V.) 78
Az ipari forradalom első hulláma (4.2) 81
Az ipari forradalom első hulláma (I.) 81
Az ipari forradalom második hulláma (4.5) 84
Az iparosodás újabb szakasza (I.) 84
A szocializmus (4.6) 87
A szocializmus eszméje (V.) 87
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7) 90
A német polgári állam (III., V.) 90
A világháborúk kora 94
Az első világháború (5.1) 96
Az első világháború kirobbanása (VI.) 96
Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között (5.4) 99
A nemzetiszocialista Németország (IV., V.) 99
A kommunista Szovjetunió (IV., V.) 102
A második világháború (5.7) 105
A német revízió és a második világháború kitörése (VI.) 105
A második világháború kitörése és jellemzői (VI.) 108
A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9) 111
A holokauszt Európában (III.) 111
A hidegháború kora 114
A hidegháború kora (6.1) 116
A kétpólusú világ kialakulása és konfliktusai (VI.) 116
A kétpólusú világ felbomlása (6.2) 119
Németország újraegyesítése (V., VI.) 119
A Szovjetunió felbomlása (V., VI.) 122
A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában (IV.) 125
A jelenkor 128
Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1) 130
Az Európai Unió kialakulása, főbb szervei (V., VI.) 130
Demográfiai változások a világban (II.) 133
Magyarország a középkorban 136
Magyar őstörténet és honfoglalás (2.4) 138
A honfoglalás és a „kalandozások” története (II.) 138
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5) 141
Géza és I. István államszervező tevékenysége (III.) 141
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3) 144
Az egyházszervezet kiépülése Magyarországon (III.) 144
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5) 147
A tatárjárás (III., VI.) 147
Az Aranybulla (III.) 150
A vegyesházi királyok kora (2.6) 153
I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései (I., III.) 153
A törökellenes harcok (VI.) 156
Hunyadi Mátyás (III., VI.) 159
Magyarország a kora újkorban 162
Törökellenes és rendi küzdelmek (3.3) 164
A mohácsi csata körülményei (III., VI.) 164
Az ország három részre szakadása (III., VI.) 167
A várháborúk (VI.) 170
A reformáció és a katolikus megújulás (3.2) 173
Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon (V.) 173
Erdély (3.4) 176
Erdély etnikai és vallási helyzete (II., III.) 176
Magyarország a Habsburg Birodalomban (3.5) 179
A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai (III., IV.) 179
Magyarország újranépesülése (II.) 182
A felvilágosodás (3.6) 185
Mária Terézia reformjai (III., V.) 185
II. József reformjai (III., V.) 188
Magyarország az újkorban 192
A reformkor (4.3) 194
A reformkor fő kérdései (III., IV.) 194
A forradalom és szabadságharc (4.4) 197
A pesti forradalom és az áprilisi törvények (IV., V.) 197
Az 1848–49-es szabadságharc (VI.) 200
A dualizmus kora (4.8) 203
A kiegyezéshez vezető út (III., VI.) 203
A kiegyezés tartalma (IV.) 206
Az ipari forradalom második hulláma (4.5) 209
Az iparosodás Magyarországon (I.) 209
Gazdasági változások a dualizmus korában (I.) 212
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7) 215
A polgári állam jellemzői Magyarországon (III., IV.) 215
A nemzetiségi kérdés Magyarországon (4.9) 218
Etnikai viszonyok Magyarországon a dualizmus korában (III.) 218
Magyarország a világháborúk korában 222
Az első világháború (5.1) 224
Magyarország az első világháborúban (VI.) 224
Politikai változások a háború után (5.2) 227
A demokratikus átalakítás kísérlete és kudarca Magyarországon (III., V.) 227
Párizs környéki békék (5.3) 230
A trianoni béke és következményei (I., III.) 230
Politika és gazdaság Magyarországon (5.5) 233
A bethleni konszolidáció (IV., V.) 233
Társadalom és életmód Magyarországon (5.6) 236
Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon a két világháború között (III.) 236
Magyarország a második világháborúban (5.8) 239
A revízió és az ország hadba lépése (VI.) 239
A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9) 242
A holokauszt Magyarországon (III.) 242
Magyarország pusztulása (5.10) 245
A német megszállás és a nyilas diktatúra (V., VI.) 245
A szovjet megszállás és a deportálások (III., VI.) 248
Magyarország a hidegháború korában 252
A kommunista diktatúra kiépítése és működése (6.3) 254
A Rákosi-korszak (I., III.) 254
Az 1956-os forradalom és szabadságharc (6.4) 257
Az 1956-os forradalom (III., VI.) 257
A kádári diktatúra (6.5) 260
A Kádár-korszak politikai rendszere (III., IV.) 260
Életkörülmények a Kádár-korszakban (III.) 263
A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6) 266
A rendszerváltoztatás (1989–91) (IV., V.) 266
A piacgazdaságra való áttérés nehézségei (I., III.) 269
Magyarország a jelenkorban 272
Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1) 274
A demográfiai változások Magyarországon (II., III.) 274
Politikai intézmények (7.2) 277
Magyarország Alaptörvénye (V.) 277
A hatalmi ágak (V.) 280
A választási rendszer (III., V.) 283
Nemzet (7.3) 286
A határon túli magyarság (III.) 286
A magyarországi romák (III.) 289
Tartalomjegyzék 294