Érettségire készülök - Történelem - Rövid és hosszú esszéfeladatok (2024-től érvényes követelmények) - Középszint, írásbeli MS-3321U

Raktáron
Raktárkészlet:
3 db
Érettségire készülök - Történelem - Rövid és hosszú esszéfeladatok (2024-től érvényes követelmények) - Középszint, írásbeli MS-3321U
állapot
ÚJ
ISBN
9789636978839
3 690 Ft
A vásárlás után járó pontok: 37 Ft
Részletek

Új kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült.

A 2017-es követelmények szerint érettségizőknek az MS-2376U kódszámú változat szükséges.

 

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is.

13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé található. A fejezetek elején megjelennek a kötelező kerettantervi fogalmak, nevek, kronológiai és topográfiai adatok.

    • A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni.
    • Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot.
    • A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani.
    • Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.

 

A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg a könyv. Szerepelnek benne az esszék értékelési szempontjai, valamint egy rövid és egy hosszú esszé javítókulcsa is. A szövegekben kiemeltük a vizsga során értékelhető elemeket, az érvek, magyarázatok felépítését és a források alkalmazását.

A szövegek nyelvezete a kötet elején egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz és az esszéírás elsajátításához. A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Adatok
szerző
Csuszó Sándor, Kozma Géza, Lovrity Andrea Anna
cím
Érettségire készülök - Történelem - Rövid és hosszú esszéfeladatok (2024-től érvényes követelmények) - Középszint, írásbeli
kiadó
Mozaik Kiadó
kiadási év
2022
oldalszám
224
kötés
puha kötés
Kiadói kód
MS-3321U
Cikkszám
9789636978839
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
A könyv használatáról 3
A középszintű írásbeli vizsga az érettségin 4
Az ókor 10
Politika (1.1.) 12
Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században 12
Ókori civilizációk öröksége (1.2.) 14
A görög építészet 14
A római építészet 15
Vallások (1.3.) 16
Az ókori zsidó vallás 16
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 16
A középkor 18
Az iszlám világ (2.1.) 20
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 20
Gazdaság, társadalom, állam (2.2.) 21
Az uradalom 21
A mezőgazdasági technika változásai 22
A hűbéresek kötelességei és jogai 23
A jobbágyok jogai és kötelességei 24
A középkori városok kialakulása és a városok jogai 25
A városok jogai az érett középkorban 26
A céhek kialakulása és működése 27
A középkori kereskedelem 28
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3.) 29
Az egyházi intézményrendszer 29
A bencés rend 30
A szerzetesi reformok 31
A ferences rend 32
A román stílus a templomépítészetben 33
A gótika építészete 34
A reneszánsz építészet 35
A kora újkor 36
A földrajzi felfedezések és következményeik (3.1.) 38
A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei 38
A kapitalista gazdaság kialakulása 39
A kontinentális munkamegosztás kialakulása 40
A bankok és a tőzsde szerepe a tőkés gazdaság kialakulásában 41
Reformáció és katolikus megújulás (3.2.) 42
A lutheri reformáció 42
A kálvinizmus 43
A protestáns egyházak kialakulása és elterjedése 44
A katolikus megújulás 45
A barokk építészet jellemző vonásai 46
A felvilágosodás (3.6.) 47
Az angol alkotmányos monarchia jellemzői 47
Az USA Függetlenségi nyilatkozata 48
Az USA alkotmánya 49
A felvilágosodás államelmélete 50
Az alapvető emberi és polgári jogok 51
Az újkor 52
Politikai eszmék (4.1.) 54
A liberalizmus és a konzervativizmus 54
A nacionalizmus a 19. században 55
Az ipari forradalom első hulláma (4.2.) 56
Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés 56
A közlekedés átalakulásának következményei 57
Az iparosodás környezeti hatásai 58
Az ipari forradalom második hulláma (4.5.) 59
Az iparosodás második szakasza 59
Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői 60
A szocializmus (4.6.) 61
A szocializmus 61
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7.) 62
A polgári egyenlőség és a nemzetállam megteremtése az USA-ban 62
A német polgári állam 63
A világháborúk kora 64
Az első világháború (5.1.) 66
Az első világháború kitörése 66
Hadviselés az I. világháborúban 67
Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között (5.4.) 68
A náci ideológia 68
A sztálini diktatúra 69
A második világháború (5.7.) 70
A német–szovjet viszony 1939 és 1941 között 70
Az angliai csata 71
Partizánháború a Szovjetunióban 72
A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.) 73
A holokauszt 73
A hidegháború kora 76
A hidegháború kora (6.1.) 76
Az ENSZ legfontosabb szervei 76
A kétpólusú világ kialakulása 77
A két Németország 78
A kétpólusú világ felbomlása (6.2.) 79
Németország újraegyesítése 79
A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata 80
A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában 81
A jelenkor 82
Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1.) 84
Az Európai Unió és az uniós intézmények működése 84
Demográfiai változások Kínában 85
Demográfiai változások a világban 86
A migráció 87
Magyarország a középkorban 90
Magyar őstörténet és honfoglalás (2.4.) 90
A magyar honfoglalás 90
A zsákmányoló hadjáratok – „kalandozások” – története 94
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5.) 96
I. (Szent) István államalapító tevékenysége 96
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3.) 98
Az egyházi intézményrendszer Magyarországon 98
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5.) 100
Az Aranybulla 100
A tatárjárás eseményei és demográfiai következményei 102
A vegyesházi királyok kora (2.6.) 104
I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései 104
A törökellenes harcok 106
Hunyadi Mátyás útja a hatalom megszerzésétől a központosításig 108
Hunyadi Mátyás központosító intézkedései 110
Hunyadi Mátyás birodalomépítő tervei 112
Magyarország a kora újkorban 114
Reformáció és katolikus megújulás (3.2.) 116
A reformáció jellemzői és kulturális hatása 116
Törökellenes és rendi küzdelmek (3.3.) 118
A mohácsi csatavesztés körülményei 118
Az ország három részre szakadása 120
A várháborúk 122
Erdély (3.4.) 124
Erdély etnikai és vallási képe a 16–17. században 124
Magyarország a Habsburg Birodalomban (3.5.) 126
A Rákóczi-szabadságharc előzményei, okai 126
A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei 128
Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása 130
A felvilágosodás (3.6.) 132
Mária Terézia reformjai 132
II. József reformjai 134
Magyarország az újkorban 136
A reformkor (4.3.) 138
A reformkor fő kérdései 138
Széchenyi politikai programja 140
Kossuth politikai programja 142
A forradalom és szabadságharc (4.4.) 144
A márciusi forradalom 144
Az áprilisi törvények 146
Az 1848–1849-es szabadságharc 148
A dualizmus kora (4.8.) 150
A kiegyezéshez vezető út 150
A dualista monarchia működése 153
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7.) 154
A polgári állam jellemzői Magyarországon 154
Az ipari forradalom második hulláma (4.5.) 156
Gazdasági változások a dualizmus korában 156
Az iparosodás (ipari forradalom) Magyarországon 158
A nemzetiségi kérdés Magyarországon (4.9.) 160
Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés 160
Magyarország a világháborúk korában 162
Az első világháború (5.1.) 164
Magyarország az első világháborúban 164
Politikai változások a háború után (5.2.) 166
A demokratikus átalakítás kísérlete és kudarca Magyarországon 166
A tanácsköztársaság 168
Párizs környéki békék (5.3.) 170
A trianoni béke következményei 170
Politika és gazdaság Magyarországon (5.5.) 172
A bethleni konszolidáció 172
Társadalom és életmód Magyarországon (5.6.) 174
Oktatáspolitika Magyarországon a két világháború között 174
Magyarország a második világháborúban (5.8.) 176
Magyarország külpolitikája 176
Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban 178
A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.) 180
A magyarországi holokauszt 180
Magyarország pusztulása (5.10.) 182
Magyarország német megszállása 182
A nyilas hatalomátvétel és következményei 184
A szovjet megszállás és a deportálások 186
Magyarország a hidegháború korában 188
A kommunista diktatúra kiépítése és működése (6.3.) 190
A Rákosi-korszak politikai rendszere 190
A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája 192
Az 1956-os forradalom és szabadságharc (6.4.) 194
Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása 194
A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése 196
A kádári diktatúra (6.5.) 198
A Kádár-korszak politikai rendszere 198
A Kádár-korszak gazdaságpolitikája 200
Életkörülmények az 1960–70-es években 202
A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6.) 204
A rendszerváltoztatás 204
A piacgazdaságra való áttérés nehézségei 206
Magyarország a jelenkorban 208
Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1.) 210
A demográfiai változások Magyarországon 210
Politikai intézmények (7.2.) 212
A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon 212
Az országgyűlési választások rendszere 214
Nemzet (7.3.) 216
Az erdélyi magyarság története 1945 után 216
A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete 218