Forrai Sándor - Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig

Nincs raktáron
Forrai Sándor - Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9637908307
2 800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 28 Ft
Adatok
szerző
Forrai Sándor
cím
Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig
alcím
Egy botra rótt középkori székely kalendárium és egyéb rovásírásos nyelvemlékeink
kiadó
Antológia Kiadó
kiadási év
1994
oldalszám
420
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
9637908307
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó (Molnár V. József) 5
Bevezetés 11
Az írások kialakulásának rövid története 19
A Kárpát-medence ősi íráskultúrája 21
A több ezer éves tatárlakai képírásos agyagkorongocskák 21
Bronzkori eredetű cserépdarabok Tordosról 24
Torma Zsófia tevékenysége 25
Az erdélyi Balkán-térség bronzkori vonalas jegyeinek összehasonlítása a krétai-mezopotámiai jelekkel 26
Az ókori Közel-Kelet ősi íráskultúrája 30
A sumár írás kialakulása 30
A sumér nyelv belső szerkezete 34
A sumér írás megfejtése 36
Sumér írásos nyelvemlékek 39
A sumár írás elterjedése kelet felé 42
A sumér írás elterjedése nyugat felé 50
A magyar rovásírás eredete és kapcsolata más népek rovásírásával 60
Az egyiptomi képírásból kifejlődött magyar és egyéb rovásírások Galánthay Tivadar szerint 62
A főníciai írás mezopotámiai előzménye 68
A magyar rovásírás kapcsolata más népek rovásírásával 69
Az ótürk rovásírás és néhány emléke 75
Kőbe vésett történelem 77
A magyar, a főníciai, a türk és az etruszk rovás jeleinek levezetése a függőleges egyenes (és annak hajlított) alakjából 82
Az etruszk rovásírás néhány emléke 88
A capuai cserépdarabok Kr. e. V. századból 88
A zágrábi etruszk feliratos múmiatekercs a kb. Kr. e. III-II. századból 91
A krétai minószi hieroglifák, a lineáris A és B írások, a phaisztoszi korong 92
Több ezer éves ősi elemek a székely-magyar rovásírásban 98
A székely-magyar rovásírás jeleinek írástörténeti összefüggései 103
Néhány gondolat a magyar rovásírásról és az eddigi véleményekről 105
Rovásírás és gyorsírás 111
A magyar rovásírás kapcsolata nyelvünkkel és gyorsírásunkkal 113
A székely rovásfeliratok nyelvtörténeti tanulságai 118
A gyorsírás rövid történeti áttekintése összefüggésben a rovásírás egyéb vonatkozásaival 124
A görög gyorsírás kialakulása 124
Tiro gyorsírása 129
Tiro gyorsírása Magyarországon 131
A magyar gyorsírás kora 133
Gabelsberger-Markovits és a Stolze-Fenyvessy rendszerek 134
Az egységes magyar gyorsírás kialakulása, dr. Radnai Béla szerepe 134
A bolognai rovásírásos nyelvemlékünk 137
Marsigli és a rovásnaptár felfedezése 139
Marsigli egyéb magyar vonatkozású tevékenysége (Magyarország általános ismertetéséről írott könyve, rajzokkal és térképekkel) 141
Kapisztrán János boldoggá avatásának előkészítésére kapott megbízatása a pápától 144
A rovásbot bustrophedon sorvezetése 145
A rovásnaptár kettős bustrophedon sorvezetésének sémája Sebestyén Gyula szerint 145
A rovásnaptár egysoros bustrophedon sorvezetésének sémája a szerző szerint 146
A rovásbot másolati példánya 147
Kormeghatározás 148
A rovásbot lapmásolatai 153
Marsigli naptármásolatai 155
A naptármásolatot tartalmazó kötet 155
A naptármásolat címlapja olaszul és ennek magyar fordítása 155
A másolati lapok általános ismertetése 156
A nagy rovásbot első oldalának másolati lapjai 158
A napló 673. lapmásolatának névünnepei január 1-től március 25-ig 158
A napló 683. lapmásolatának névünnepei április 4-től július 11-ig 174
A rovásbot második oldalának lapmásolatai 194
A 675. lapmásolaton levő névünnepek július 13-tól szeptember 24-ig 194
A 677. lapmásolaton levő névünnepek szeptember 14-től december 31-ig 210
A rovásbot harmadik oldalának lapmásolatai 228
Jézus életével kapcsolatos személyi és földrajzi nevek 228
A rovásbot negyedik oldalának lapmásolatai 238
Vegyes bibliai feljegyzések és az ábécé 238
Egyéb rovásírásos nyelvemlékeink 249
Epigráfiai eredetű emlékeink 251
A campagnai mezőn talált kb. 3000 éves kárpát-medencei készítésű balta rovásfeliratos tokja 251
Több mint 200 éves szaka-szkíta rovásfelirat Alma-Ata környékéről 253
A környei avar rovásfelirat a VII. századból 259
A kb. 1200 éves szarvasi avar csont tűtartó rovásfelirata 260
A nagyszentmiklósi aranykincs rovásfeliratai a kb. VIII-IX. századból 270
Rovásírásos gyűrűk a XI-XIV. századi temetőkből 283
A székelyderzsi templom felirata 1431-ből 290
A felsőszemerédi római katolikus templom rovásfelirata 1482-ből 291
A nikolsburgi rovásírás abécé 1483-ból 292
A homoródkarácsonyfalvi templom felirata 1495-ből 294
A csíkszentmártoni római katolikus templom felirata 1501-ből 295
A konstantinápolyi rovásírásos emlék 1515-ből 298
A dálnoki református templom rovásfelirata (Valószínűleg 1526-ból) 301
Összefoglalás 305
Emlékek az epigráfia és a paleográfia határán 306
Bögözi református templom felirata 1480-1530 között 306
Szamosközi István Rudolf császár ellen írott verse 1604-ből 308
Szamosközi egyéb rovásírásos tevékenysége 312
Az enlakai unitárius templom felirata 1668-ból 313
A székelyudvarhelyi református tanítóképző kollégiumának évkönyvébe bejegyzett rovásírásos ábécé 1929-ből 316
A paleográfia sorába tartozó rovásírásos nyelvemlékeink 318
Telegdi János Rudimentája, azaz rovásírásos tankönyv-kísérlete 1598-ból 319
Miskolczi Csulyák István református esperes két betűsora az 1610 körüli időből 324
Komáromi Csipkés György feljegyzése 1653-ból 327
Miskolczi Csulyák Gáspár emléksora 1954-ből 328
A gyulafehérvári református kollégium abécéje 1655-ből 329
Kájoni János betűsora és írásmutatványa 1673-ból 331
Hickes-Harsányi féle ábécé 1678-ból 333
Szentiványi Dániel rovásírásos feljegyzése 1679-ből 335
Magyar ábécé 1680-ból 336
Dobai és Dési-féle betűsor a marosvásárhelyi kéziratból 1700 körül 337
Kapossi Sámuel és egy névtelen ábécéje 1700 körül 338
Bél Mágyás Kapossi-féle ábécéje 1718-ból 339
Levéltári feljegyzés a Mezőkeresztes határában felállított rovásírásos emlékkőről 1730 körül 340
A székelyek, avagy régi hunok ábécéje kezdetű feljegyzés 1730 körül 343
Levéltári feljegyzés a Rudimentából 1730 körül 344
Szentkirályi Sámuel betűsora a Teleki levéltárból 1730 körül 345
Páter Halas Ágoston rovásírásos levéltári feljegyzése 1730 körül 347
A marosvásárhelyi kézirat kilenc székely ábécéje 1753-ból 347
Zakariás János perui levele 1756-ból 347
Bod Péter felirata a fogarasi református templomban 1759-ből 351
Rovásírásos bejegyzés Furta nagyközség református anyakönyvében 1786-ból 351
A nagybányai református egyház anyakönyvébe rovásírással bejegyzett Miatyánk és ábécé az 1800-as évekből 352
Révai Miklós régi ábécéi 1803-ból 354
Pásztoraink számrovása 356
Két kiskunhalas környéki számrovásbot a XIX. század végéről 356
Rovásírásos tevékenység századunkban 358
Fischer Károly Antal rovásírásos munkássága 356
Tar Mihály rovásírásos tevékenysége 360
Petrovay János rovásírásos levele Tar Mihályhoz 361
Debreczeny Miklós könyve a magyar rovásírásról 361
Dr. Sebestyén Gyula néprajzkutató rovásírásos tevékenysége 362
Dr. Németh Gyula turkológus, akadémikus, és a debreceni rovók munkássága 363
Csallány Dezső régész, múzeumigazgató rovásírásos tevékenysége 364
Rovásfeliratos székelykapuk 365
Függelék 369
A svájci Anniviers-völgyben talált rovásfelirat 369
A felirat megtalálásának helye és körülményei 369
A felirat kiértékelése Forrai Sándor szerint 370
A felirat kiértékelése Szörényi Levente szerint 373
A felirat történelmi háttere 377
Befejezés 385
Utószó (Bíró József) 391
Képjegyzék, irodalom 397
Tartalomjegyzék 413