Guglielmo Ferrero - Az ókori civilizáció bukása

Nincs raktáron
Guglielmo Ferrero - Az ókori civilizáció bukása
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-346-005-0
740 Ft
A vásárlás után járó pontok: 7 Ft
Részletek

Guglielmo Ferrero világsikert aratott Róma nagysága és hanyatlása (1914-16) című műve után, túl az első világháborút lezáró terhes békekötés újabb, még vészesebb katasztrófát előlegező megrázkódtatásán, 1924-ben jelentette meg Az ókori civilizáció bukását. A könyv - mindmáig fokozódó időszerőséggel - több a római világbirodalom végének csupa esemény-izgalom leírásánál: egy történelmi korszak társadalmi, politikai, gazdasági, ideológiai, sőt kulturális bukásáról adott szorongató elemzés.
Mikor Alexander Severus császárt Kr. u. 235-ben megölték a lázadó legionáriusok, Afrikában, Ázsiában, Európában ép volt még az antik civilizáció. Ötven év múltán töredezni,, repedezni kezdett, a hatalom kényurak kezébe került, a katonai, közigazgatási vezetést a rómaiaktól a birodalom kevésbé civilizált vidékeiről származók vették át, a keleti vallási kultuszok egyre inkább háttérbe szorították a görögből eredő rómait. gazdasági válság következett be, a pénz elértéktelenedett, a kereskedelem, ipar, mezőgazdaság sorvadt,, a végveszély leglátványosabb tüneteként a szenátus, az állam legfőbb vezető testülete elvesztette befolyását, sem a trónutódlásba, sem a birodalmat érintő sorskérdések megoldásába nem volt már beleszólása. aurelianus megkísérelte a bukást feltártóztatni, hiába; Diiocletianus már rákényszerült, hogy társcsászárokkal kormányozzon. a birodalom mindinkább két részre, keletire és nyugatira szakadt, a társcsászárság intézményének természetes következménye lett az állandósuló hatalmi harc, a folytonos polgárháború. a harc már a görög-latin szellem s a keleti teokratikus abszolutizmus között folyt, azután az antik szellem és a keresztények között, akiknek vallásuk szabad gyakorlása fontosabb volt annál, minek birodalomban, kinek az uralma alatt élnek.
Ferrero történelmi elemzése - látomás; intelem azoknak, akik úgy vélik, civilizációnk teherbíró képessége, összetartó ereje elég erős gazdasági-nemzeti-vallási összecsapások elviseléséhez... a történelem az ellenkezőjét bizonyítja.

Adatok
szerző
Guglielmo Ferrero
cím
Az ókori civilizáció bukása
kiadó
Holnap Kiadó
kiadási év
1993
oldalszám
152
kötés
puha kötés
Cikkszám
109267
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Az összeomlás mélyebb okai
Az antik civilizáció 7
Ötven év múlva 9
A római állameszme Achilles-sarka 10
A császári méltóság átruházása 12
Azúj arisztokrácia 13
Vespasianus megújítja a szenátust 16
Az újprovinciális nemesség szelleme 16
Az új politikai válság 18
Septimius Severus rendszere 20
A szenátus államojogi mellőzése 21
Katonai lázadások 22
Alexander Severus mint a szenátus védője 23
Az összeomlás igazi oka 25
A szenátus háttérbe szorításának következményei 27
A válság politikai oka 30
Pillantás korunkra 31
A nagy fordulat a harmadik században
Maximinus katonacsászár 37
A jog eszméje még egyszer diadalmaskodik 38
Az erőszak politikájának diadala 40
A polgárháborúk és következményeik 42
Valerianus kettéosztja a birodalma 43
A harminc kényúr 44
A felbomlás folytatódása 45
A gazdasági összeomlás 47
A birodalom elbarbárosodása 48
Aurelianus, restitutor orbis 51
Egy új politikai megváltástan 52
A szenátus tekintélyének elismerése 53
Diocletianus visszatér Aurelianus tervéhez 55
A kereszténység 56
A kereszténység mint hatalom 58
A kereszténység varázsa 58
A kereszténység mint az állam ellensége 59
A keresztény eszme győzelem 62
Diocletianus reformjai
A császári méltóság megosztása 65
A két augusztus hadisikerei 67
A birodalmi hatalom további megosztása 68
Az istencsászár 69
A kormányhatalom átalakítása 71
Visszapillantás a régi alkotmányra 73
A kereszténység és az arisztokratikus elv 75
A hatalom megosztása 76
A közigazgatás és a hadsereg refromja 77
Adóreform 78
Hadi sikerek 79
A látszólagos fellendülés 81
A régi és az új hit 82
A keresztények mellett és ellen 83
Keresztényüldözések 85
Diocletianus lemond 87
Diocletianus halála 88
Constantinus és a kereszténység diadala
Rendszerváltozás 93
Harcok a hatalom birtokosai között 94
Az új válság 95
Constantinus Maxentius ellen 97
A türelmi rendelet 99
A diarchia 101
Constantinus Licinius ellen 102
Constantinus diadala 103
A keresztények a monarchia ellen 104
Az újközigazgatási reform 106
A hadsereg újjászervezése 107
Gazdasági törvényhozás 108
Kényszerszervezet 110
A pénzügyi bajok okai 112
A birodalmi főváros áthelyezése 113
Az új rendszer árnyoldalai 114
A birodalom új feldarabolása 115
Az eretnek Arius 117
Egy császári levél 118
Az ariánusok diadala 120
A teológiai harcok értelme 121
Az ortodoxia igazolása 123
Az ortodoxia védelmi harca 124
Szent Ágoston 125
A fokozódó felbomlás 127
Az oltalmazó hitvallás 128
A harmadik és a huszadik század sorsfordulója
A nyugati és a keleti birodalom 133
A keleti birodalom fennmaradása 134
Jelenkori analógiák 136
Az állameszme aláásása 138
Az új tekintélyelv 139
Európa újrendje 140
A polgári monarchia 142
Visszatérés a régi tekintélyelvhez 143
A diadalmas elv 145
Bismarck megoldja az alkotmány problémáját 147
Világháború és forradalom 148
Európa mai helyzete 149
A nyugati civilizácit fenyegető veszély 150
Intelem a győztem államokhoz 152
Komor kilátások 153