Győri L. János - "Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása"

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Győri L. János - "Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása"
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-87134-0-2
1 450 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Részletek

...Kollégium-története nem teljességre törekvő szakmonográfia, hanem olyan népszerűsítő kiadvány, amely a Debreceni Kollégium múltja és a magyar művelődés történetében betöltött szerepe iránt érdeklődő olvasó kezébe kíván igényes, olvasmányos összefoglalást adni. A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója alkalmával megjelenő kiadványt abban a reményben bocsátjuk útjára, hogy az a „Magyar Sion"-ba, Debrecenbe látogató vendégeink közvetítésével maga is a magyar reformátusság kicsiny "világosító lámpásá"-vá válhat...

Adatok
szerző
Győri L. János
cím
"Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása"
alcím
A debreceni református kollégium története
kiadó
Tiszántúli Református
kiadási év
2008
oldalszám
176
kötés
kemény kötés
Cikkszám
778753
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

TARTALOM

AJÁNLÁS (Dr. Bölcskei Gusztáv püspök).................................................................7
TÖRTÉNELMI SÉTA DEBRECENBEN..................................................................8
1. Debrecen történetéről dióhéjban...................................................................8
2. A Nagyállomástól a Kossuth térig................................................................15
3. A Kossuth tér, a Nagytemplom és az Emlékkert.............................................22
4. A Református Kollégium..............................................................................33
5. A Déri Múzeumtól a Nagyerdőig...................................................................41
6. A Debreceni Egyetem és környéke..............................................................46
A DEBRECENI KOLLÉGIUM ÉVSZÁZADAI (Iskolatörténeti áttekintés).............49
1. Debrecen református iskolájának kialakulása és első két évszázada......................................49
2. A Debreceni Kollégium a felvilágosodás századában (1711-1802)........................................53
3. A Debreceni Kollégium a nemzeti megújhodás korában (1802-1849)...............................55
4. A Debreceni Kollégium tagozatokra bomlása (1849-1912).........................................................58
5. Az egyetem kiválásától az iskolák államosításáig (1912 1952).................................................60
6. Az árván maradt iskola (1952-1989)...........................................................62
7. A Debreceni Kollégium magára találása a rendszerváltás után...............................................64
A DÓCZI/Y LEÁNYNEVELŐ INTÉZET TÖRTÉNETE.............................................................68
1. A debreceni református leánynevelés kezdetei......................................................................................69
2. Dóczy Gedeon igazgatói működése és iskolaszervező tevékenysége......................................70
3. A Dóczi-intézet oktatási szerkezetének kiteljesedése és új épülete.......................................71
4. A Dóczi-intézet fénykora.....................................................................73
5. A világháborús károk és az államosítás.........................................................75
6. A Dóczy Gimnázium újraindítása.............................................................77
A DEBRECENI KOLLÉGIUM HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI..................78
1. A Debreceni Kollégium partikulái................................................................78
2. A vidéki adománygyűjtés lehetőségei (kápsálás, szupplikálás, legáció).............................81
3. A Debreceni Kollégium erdélyi kapcsolatai...................................................84
4. A debreceni diákok külföldi egyetemjárása (peregrináció).........................................................88
A DEBRECENI DIÁKTÁRSADALOM (COETUS) BELSŐ RENDJE, INTÉZMÉNYEI.............91
1. A debreceni Coetus előzménye: a wittenbergi magyar bursa....................................................91
2. A Coetus belső rendje és a fenntartóval való kapcsolata...............................................................93
3. Az iskolai törvényszék (sedes scholastica) és a büntetések nemei.........................................95
4. A debreceni diáktársadalom tagozódása, a diáktisztségek............................................................96
5. A tanítás és a tanulás rendje a régi századokban................................................................................100
6. A debreceni diákviselet: a tóga.................................................................101
7. A debreceni diákság hitélete.............................................................103
8. Diáktársaságok a Debreceni Kollégiumban.............................................107
A Kántus....................................................................................107
A tűzoltó diákok társasága....................................................................................109
A rézmetsző diákok társasága................................................................................111
Az önképzőkörök..................................................................................................112
Egyéb diákegyesületek..............................................................................114
9. A debreceni diákok egy napja kétszáz esztendővel ezelőtt........................................................115
A DEBRECENI KOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI...........................118
1. Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár.................................................118
2. A Debreceni Református Kollégium Múzeumai..............................................122
3. Az Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár....................................................124
4. A Kollégium Gimnáziumának gyűjteményei...............................................124
A DEBRECENI KOLLÉGIUM ÉS A MAGYAR IRODALOM............................................126
1. A hitvallásos egyházi irodalom időszaka.....................................................126
2. A kéziratos kollégiumi diákköltészet..........................................................128
3. A felvilágosodás hatása a Debreceni Kollégium irodalmi életére...........................131
4. Péczely József professzor irodalompártoló tevékenysége a reformkori Kollégiumban........136
5. Arany János debreceni diákévei................................................................137
6. A Debreceni Kollégium irodalmi élete a századfordulón............................................................139
7. Irodalmi élet szűkebb keretek között.........................................................142
A DEBRECENI KOLLÉGIUM JELES TANÁRAI...............................................147
1. A Kollégium rektorai 1660 előtt................................................................147
2. A Kollégium professzorai 1660-tól az Entwurfig (1849)
(Martonfalvi Tóth György, Szilágyi Tönkő Márton, Lisznyai Kovács Pál, Maróthi György, Szilágyi Sámuel, Hatvani István, Sinai Miklós, Budai Ézsaiás, Sárvári Pál, Péczely József, Kerekes Ferenc)..........................................................148
3. A Kollégium néhány neves tanára az Entwurf (1849) után (Lugossy József, Kovács János, Imre Sándor, Balogh Ferenc, Dóczi Imre, S. Szabó József, Zsigmond Ferenc, Csikesz Sándor, Nagy Sándor, Varga Zsigmond, Makkai Sándor, G. Szabó Kálmán)...........................................................................155
A DEBRECENI KOLLÉGIUM NEVES DIÁKJAI.........................................................160
A DEBRECENI KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE ÉVSZÁMOKBAN...................................167
VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK...................172