Huszár Tibor - Kádár

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Huszár Tibor - Kádár
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-13-5469-5
1 240 Ft
A vásárlás után járó pontok: 12 Ft
Részletek

Huszár Tibor akadémikus Kádár-életrajza - amely a politikusnak az 1956-os forradalom leverése utáni hatalomra kerülésétől haláláig terjedő időszakot öleli fel - a nagyközönség számára készült, színes stílusban megírt, ugyanakkor átfogó, tudományos igényű biográfia. Kádár János személye és politikája modern történelmünk központi és legvitatottabb kérdései közé tartozik. E kötet "prelúdiuma" röviden vázolja az első szakasz főbb állomásait a születéstől a gyerek- és a fiatalkoron át Kádár politikussá éréséig, a Rajk-perben tanúsított magatartásáig, majd bebörtönzéséig és az 1956-os forradalomban játszott szerepéig. Ezután tér rá a szerző a kötet voltaképpeni tárgyára, a hatalomra kerülő Kádár Pályájának elemzésére. Kérdéseksora vár itt megválaszolásra. Mi volt a szerepe Kádárnak Nagy Imre kivégzésében és a megtorlásokban? A "hideg majálisokat" követően a sajátos magyar utat, a megbékélést kereste, vagy csak taktikusabb volt kelet-európai társainál? Voltak-e barátai, milyen volt magánélete? S mi magyarázza késői elmagányosodását, a drámai végjátékot? Betegsége? A rendszer összeomlása?
E kérdésekre keresi a választ a szerző, aki kortársa és kutatója a kornak. A kötet egyben összegzi és új kutatási eredményekkel egészíti ki Huszár Tibor e tárgyban korábban megjelent publikációit. A szöveget értékes fényképfelvételek teszik szemléletessé.

Adatok
szerző
Huszár Tibor
cím
Kádár
alcím
A hatalom évei - 1956-1989
kiadó
Corvina Kiadó
kiadási év
2006
oldalszám
356
kötés
puha kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Cikkszám
317311
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Tartalom

Prelúdium 9
Restauráció, megtorlás, normalizáció
Szembesülés a realitásokkal. A birodalom opciói 23
A "független" kormány és az újra toborzott párt első hónapja
Két kormányfő, két pártvezetés
A Moszkva által "kézzel vezérelt" hatalom
"Kádár elvtárs gyorsan tájékozódott." Az emisszionáriusok
Csapdahelyzet. Nagy Imre és csoportja elrablása
Tito pulai beszéde és a Népszabadság-sztrájk
Mítosz és realitás 35
Viták a forradalom jellegéről. Dokumentumváltozatok
Miért és kinek felesleges az ellenforradalom szakaszolása? Konzultáció Leányfalun
"A magam részéről nem bánom, akármeddig vitatkozunk." Kádár megnyilatkozásainak és helyzetének ellentmondásossága
Az új kánon szentesítése. Az 1957. februári plénum
"Erősíteni kell a Nagy-csoportot leleplező munkát." Borisz Ponomarjov jelentése (Bukarest, 1957. március 12.)
Megerősítés - milyen áron? Magyar-szovjet kormány- és pártközi tárgyalások és annak utóhatásai 49
"Most már aztán elég, Kliment Jefremovics"
Zsarolási technikák
Katonai és gazdasági tárgyalások
A normalizáció esélye és esélytelensége. Az erőszak eszkalációja (1957-1962) 57
A restauráció és megtorlás kölcsönös feltételezettsége
"Bűn bűnt követ". Kádár János Nagy Imre-pere 62
A műper tervezői és megtervezése
A Kádár-szál
Ne legyen olyan lelkes Révai elvtárs a Hatóság ügyében"
Ki előlegezte meg a halálos ítéletet?
A titok misztériuma és funkciója
"Mi inkább az elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhébb ítéletet hozzunk most"
Mi szította fel Kádár János haragját?
Szilágyi József különtárgyalása
Közjáték: Hruscsov Magyarországon. 1958. április
"Szocialista bíróság előtt állok, kérem szigorú ítéletét"
A represszió "kényszerpályái" és kérdőjelei
Az SZKP XXII. kongresszusa és annak következményei. Kihívások és válaszok 86
Leleplezés. Hruscsov előadói beszéde
"Meg kell állapítanunk, hány embert öltek meg"
Új szereplő a színen. Viták a rehabilitáltak köréről, a megítélés szempontjairól
A Bizottság jelentése. Tömpe András levele
Össztűz a baloldalra. Kiss Károly menesztése
Kádár külső és belső körei 104
A mezőgazdaság kollektivizálása 121
"Mind előttünk van..." Egy kongresszus története (Az MSZMP VII.) kongresszusa
"Mindnyájan meg fogunk fiatalodni, másképpen járunk, ha ez az istenverte tsz-dolog nem lesz"
Kitérő: A "Dögei-ügy" és elfüggönyözött hátterei
Válságjelenségek a termelőszövetkezetekben. Válaszlehetőségek és viták
"Ezt a lyukat... a megadott határon belül kell tartani"
A csúcson
Közkegyelem. A megbékélés új és régi uralmi technikái 137
A kormányelnök. A tanulási folyamat stációi 142
"Köszönöm az információt, és tudomásul veszem" 145
Hruscsov-Brezsnyev váltás a színfalak mögött és előtt
Puccs vagy "alkotmányos" vezetőváltás a Kremlben? (Miről tudhatott Kádár és miről nem?)
Egy kínos vita fejleményei. Kádár és Brezsnyev konfliktusa
Megkerülhetetlen kihívás: a hruscsovi kül- és belpolitika felülvizsgálata a Szovjetunióban
A személyi és szervezeti változtatások bizonyítható és feltételezett indokai (a PB nem hivatalos összejövetelei) 157
Reform és ellenreform - 1966-1968 161
Szellemi, ideológiai előkészítés
A vita és döntés (kiigazítás) fázisai
"Mi lesz, ha egy kerék előre gördül, a másik három meg lassabban halad?"
A gazdasági reform és a termelőszövetkezetek
A külső-belső biztosítékokról, a fékekről
Újabb kísérlet a nemzetközi pénzügyi szervezetekbe való belépésekre
Rokonszervező közvetítő vagy a megszállók cinkosa (Csehszlovákia, 1968) 173
Dubcek patrónust keres (1968. január-március)
Az álláspontok elkülönülése és radikalizálódása. A kiútkeresés hiábavalósága (1968. március-június)
Csapdahelyzetben (1968. július)
A színvallás kényszere. A döntés és következményei (1968. augusztus)
És a csapdahelyzet?
Tiltakozások Magyarországon
A megtorpanás, a hátrálás évei. A megkérdőjelezett kádárizáció
Keletről hideg szelek fújnak 187
Őrségváltás
..."Van egy olyan óhaj, hogy mikor csinálunk már rendet?"
S a háttérben Andropov, a "jó barát"
"Brezsnyev elvtárs azt üzente"
A zavidovói találkozó (1972. február 11-14.)
A hatvanadik születésnap 198
Az ellenreform támadásban. Az MSZMP KB 1972. novemberi ülése és ami utána következik 202
"Ha Moszkvában esik az eső..." 204
A ködfüggöny: a hatvanas-hetvenes évek hazai politikájának rejtett alagútjai 206
Egy öngyilkosság históriája. Péter György halálesete
Egy másik (ön)gyilkosság. Erdélyi Károly halála
Vályi Péter tragikus balesete
A ködfüggönyeffektus és a (jog)politika. A "korrupció" elleni harc és az ellenreform
A bűnbakképzés mechanizmusa. A MEGÉV-ügy
Az "irgalmas" és ütemezett autodafé 239
Adalék a rendszer folklórjához 246
"Az Öreg"
"A főnök nagyon szerette a zsírós kenyeret is..."
A puritanizmus valósága és mítosza
Kádár ritkuló körei 254
Örvényben
A hosszú nyolcvanas évek 261
"Megtanultam, hogy az idővel gazdálkodni kell" 263
Kitörési pontok keresése 268
"Itt vesződünk ilyen ellenzék, meg mit tudom én micsodákkal" 272
"A mi irányítási rendszerünket kell-e még tovább reformálni?" 277
"Mi ez, végleges politikai naivitás, vagy valami ennél rosszabb?" 282
Gorbacsov arcai 285
"...Minket a hullám vitt előre, és ennek a hiányát érezzük" 287
A Tiszatáj-ügy 290
Nem annyira fordulatra van szükség, mint inkább a politikai folyamatokban lényeges előrelépésre" 296
"Én nem voltam szovjet ügynök..." 303
Függelék
Kádár János életútja 319
Annotált névmutató 325
Rövidítések jegyzéke 341
Kutatott levéltárak, irattárak jegyzéke 343
Bibliográfia 345
Névmutató 351