Kenyeres Dénes - Kecskeméti katonai repülés története kezdetektől a Gripenig

Nincs raktáron
Kenyeres Dénes - Kecskeméti katonai repülés története kezdetektől a Gripenig
ISBN
9634605796
Részletek

A szerző sorkatonaként a tábori tüzérségnél, hivatásos tiszthelyettesként, majd tisztként pedig a légierő hadrendjébe tartozó helikopter illetve vadászrepülő ezredben  szolgált. A hírös város repülőterén 25 éven át töltött be különböző szakbeosztásokat. Így érthető, hogy Kecskemét város katona- és repüléstörténetével kapcsolatban eddig négy könyvet jelentetett meg. Kenyeres Dénes a II. világháború idején 1942. szeptember 8-án született a Kecskemét melletti Szentkirálypusztán. Még nem volt egészen 18 éves, amikor önként jelentkezett a hadseregbe. Harminchét éves katonai pályafutása alatt Szolnokon, Cegléden, Budaörsön, Kecskeméten, Budapesten, Veszprémben, Szentkirályszabadján, s végül ismét a hírös város repülőterén szolgált. A beosztásához szükséges tanfolyamokat és katonai iskolákat elvégezte. Majd 1986-1990 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián hadtápszakos levelező hallgató volt. A hatvanas években tiszthelyettesként dolgozott merevszárnyú repülőeszközökön, futár és közepes szállító-helikoptereken. Érthető kötődése a repüléstechnikához, a gépeket repülő és kiszolgáló, üzemeltető állományhoz. Az akadémián tanárai, oktatói biztatására kezdett foglalkozni írással, tudományos munkával és levéltári kutatással. Ezt követően még a szolgálata idején több hírlapban és katonai folyóiratban jelentek meg publikációi, tanulmányai. Éveken keresztül dolgozott a Kecskeméti katonai repülés története című könyve összeállításán. Eddig hat könyve jelent meg katonai témában. Kenyeres Dénes nyá. alezredes repülő- és hadtörténész jelenleg újabb munkáját Életem és katonai pályám című kötetét készíti elő kiadásra.

Adatok
szerző
Kenyeres Dénes
cím
Kecskeméti katonai repülés története kezdetektől a Gripenig
kiadó
Szerzői kiadás
kiadási év
2006
oldalszám
440
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér és színes fotókkal, reprodukciókkal illusztrált. A könyvben szereplő fotók, reprodukciók zöme a szerző tulajdonát képezik.
Cikkszám
228609
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

AJÁNLÁS 5
ELŐSZÓ 6
BEVEZETŐ 7
1. FEJEZET 9
A REPÜLÉS MEGHÓDÍTJA AZ EMBEREKET 9
Az első repülőbemutató Kecskemét légterében 10
Albatros a levegőben 11
Katonai repülés kezdetei Kecskeméten 12
Légjáró csapatok a Monarchiában 12
2. FEJEZET 15
HADIREPÜLÉS A FORRADALMAK KORÁBAN 19181919 15
Vörös Repülőszázad Kecskeméten 16
Harcbavetésen a kecskeméti repülők 19
3. FEJEZET 22
REJTETT LÉGIERŐ IDŐSZAKA 1920-1937 22
Repülőbemutatók, utasrepültetések 23
Repülés nyíltan 24
A katonai repülés fejlesztése 25
„Kecskemét" vitorlázógép 26
4. FEJEZET 27
REPÜLŐTÉR ÉPÜLT A HÍRŐS VÁROS MELLETT 27
Vadászrepülő századok Kecskeméten 29
5. FEJEZET 31
NYÍLT LÉGIERŐ 31
Szárnyalás szabadon 32
Távolfelderítők a hírős városban 35
Bevetésen a távolfelderítők 35
Bombázórepülők Kecskeméten 38
Repülőszázadok létszáma és repülőgép mennyisége 40
Harci bevetések a repülőtérről 40
Repülőkatasztrófák és repülőesemények 41
Közelfelderítők a repülőtéren 42
6. FEJEZET 45
KECSKEMÉTI REPÜLŐK FRONTSZOLGÁLATA 45
3/2. repülőszázad hősies harcai 45
Felkészülés a frontszolgálatra 45
A 3/2. repülőszázad névsora a frontra induláskor 46
Harci bevetéseken a kecskeméti közelfelderítők 47
Hazatérés a harctérről 49
Repülő-harcászat a közelfelderítőknél 50
3/1. közelfelderítő repülőszázad átképzése Fw 189-re 52
A Fw 189 felderítőrepülőgép 53
A 3/1. közelfelderítő repülőszázad hajózó személyzete 53
A 3/1. közelfelderítő repülőszázad hadműveleti területen és harctevékenysége 54
Légigyőzelmek 56
A 3/1. kF. repülőszázad tevékenységének értékelése 56
Hazatelepülés hadműveleti területről 57
Felderítőkből gyorsbombázók 58
A 102/2. gyorsbombázó repülőszázad névsora 60
A Messerek 60
Kecskeméti repülőtér a háború második felében 61
7. FEJEZET 65
MEGSEMMISÜLT LÉGIERŐ FELTÁMASZTÁSA 65
Munkálatok a kecskeméti repülőtéren 66
Repülőtér Gondnokság (RTG) a repülőtéren 67
69. Repülőtér Kiszolgáló Zászlóalj (RKZ) 67
Repülőkiképzés Kecskeméten 68
8. FEJEZET 71
41. VEGYES REPÜLŐEZRED 71
A harci ezred szervezése 71
A 41. repülőezred személyi összetétele 72
A repülőtechnika fogadása és szétosztása 73
A 41. repülőezred repülőgép típusai 73
Jakovlev Jak 9P Vércse 73
Iljusin II.10 Párduc 74
Jak-11 Ölyv 74
A repülőkiképzés beindítása 1949 őszén 74
Gyakorlati repülés végrehajtása 75
A 41. repülőezred önálló tevékenysége 75
Repülőkatasztrófák az ezredben 76
Repülőkiképzés, szemlék, lövészetek és gyakorlatok 77
Átképzés újabb típusra 79
Megszüntették a 41. vegyes repülőezredet 79
A 41. repülőezredből szervezett alakulatok 80
Az új alakulatok eltelepülése Kecskemétről 80
A magyar (kecskeméti) légtér használata 81
A kecskeméti repülőtér felújítása 81
A kecskeméti repülőtér 82
9. FEJEZET 83
25. VADÁSZREPÜLŐ HADOSZTÁLYPARANCSNOKSÁG ÉS A 24.
VA. REPÜLŐEZRED KECSKEMÉTEN 83
A 25. repülőhadosztály létszáma, fegyverzete 83
Típusátképzés MiG-15-ösre 84
10. FEJEZET 87
A 66. VADÁSZREPÜLŐ HADOSZTÁLYPARANCSNOKSÁG ÉS A 62. VADÁSZREPÜLŐ EZRED FELÁLLÍTÁSA, ÁTFEGYVERZÉSE 87
Újabb repülőalakulatok 87
Átképzés sugárhajtóműves típusra 88
A 62. repülőezred hajózó-és vezetőállomány névsora 91
Összegzések a kiképzési évről 91
A MiG-15 típusú repülőgép 92
Az ezred vezetési rendszere 93
A harckészültség anyagi biztosítása 93
Az 1952-es kiképzési év feladatai 94
A miniszter parancsa a repülők számára 95
Az állomány ruházata 96
Csapatzászló a 62. repülőezrednek 96
Őszi hadsereggyakorlaton a pilóták 96
A gyakorlati tapasztalatok hasznosítása 97
MiG-15 BISZ a hadrendben 98
A 66. vadászrepülő hadosztály és a 62. vadászrepülő ezred Kecskeméten 98
Miniszteri ukázok a repülőknek 100
Az 1952-es kiképzési év értékelése 100
A repülőszázadok állománya 101
Repülőgépek személyhez kötése 102
Vakrepülő tanfolyam Kecskeméten 103
Repülési váltások és készültségi szolgálat 104
Díszszemle, repülések, elöljárói szemlék 105
Ezredparancsnoki váltás 108
Átfegyverzés MiG-17 típusra 109
A MiG-17-es elfogó vadászgép 111
Átszervezések a légierőnél 111
Ismét parancsnok-váltás a 62. ezrednél 112
A hadrafoghatóság foka: 112
Elöljárói szemlék, típusátképzés folytatása 113
MiG-17-es repülőszázadok Kecskeméten 115
A 66. repülőhadosztály parancsnokság vezető állománya 1955-ben 116
A 13. önálló repülőműszaki zászlóalj (ÖREMÜZ) 118
Gyakorlat anyagi biztosítása 118
A 13. ÖREMÜZ áttelepülése Kecskemétre 118
1953 nyarán a 13. ÖREMÜZ vezetőállományának névsora 119
11. FEJEZET 120
KECSKEMÉTI REPÜLŐK AZ 1956-OS FORRADALOMBAN 120
A 66. repülőhadosztály tevékenysége 120
Légi felderítések és röpcédulaszórások 121
Forradalmi Katonatanács megválasztása 122
A kecskeméti repülőtér megszállása 123
A 62. repülőezred bevetései 124
A forradalom bukása, Tiszti nyilatkozat 127
12. FEJEZET 128
A MAGYAR LÉGIERŐ ÁTSZERVEZÉSE 1957-BEN 128
Szárnyaszegett légierő 128
Repülő Kiképző Központ (RKK) 128
RKK állománya 129
Az RKK parancsnoksága és alárendelt alegységek parancsnokai 129
Az RKK 3. repülőszázad vezetőállománya és hajózói 1957 tavaszán és őszén 130
Repülőtiszt avatás Kecskeméten 131
Kiképzés és repülés 132
13. FEJEZET 134
AZ MN 59. VADÁSZREPÜLŐ EZRED FELÁLLÍTÁSA 134
Az 59. ezred parancsnoksága és vezető állománya 134
A repülőszázadok hajózói 134
A repülőszázadok gépállománya 135
Díszszemle, repülőkiképzés és szemlék 136
Az 1959/1960-as kiképzési év 137
Repülőgépek elosztása a századok között 138
Repülőkiképzés 138
Az 59. repülőezred hajózóállomány névsora és beosztása 1960 őszén 141
A sorállomány létszáma és beosztása a repülőezrednél 1960 elején 141
Szervezeti változások 142
Díszszemlék, repülőkiképzés, készültségi szolgálat 143
Az ezred főfeladatai az 1962-es évre 144
Koalíciós gyakorlaton a kecskemétiek 145
MiG-21 típusátképző tanfolyam 146
MiG-21 F-13 típusú vadász-repülőgép 147
A MiG-21 F-13 üzemeltetése Kecskeméten 148
Kubai válság hatásai Kecskeméten 149
Kiképzés MiG-21 típuson 149
Készültségi szolgálat szabályozása 150
Együttműködési terv a szövetséges erőkkel 151
A repülőszázadok hajózói 1963-ban 152
Az 1964-es kiképzési év feladatai és főbb eseményei 152
Fiatal hajózótisztek átképzése 153
Gyakorlatok 1965-ben 153
Osztályos fokozatok birtokosai 154
A repülőgép üzemeltetése, kilométer kiszabat 155
1966-os kiképzési év 156
Üzemidő, repülőgépek elosztása 156
4. hajózószázad felállítása 158
1967-ben végrehajtott feladatok 159
Repülőkatasztrófák, események 160
Az 1968-as év fontosabb eseményei 162
Fiatal repülőgép-vezetők kiképzése 163
A kecskeméti repülők koalíciós küldetésben 164
1969-ben történt 165
1970: repülőkiképzés, díszszemle, árvíz 167
1971: kiképzés, RHGY, LNK-éleslövészet 168
Választások, lövészeti verseny 169
1972: gyakorlatok, földi lövészetek, szemlék 170
1973: gyakorlatok, készültségi erők, miniszteri szemle, Szíria 172
Készültségi erők összetétele 173
Légi lövészeti verseny 174
MiG-21 Szíriának 174
1974: gyakorlatok, 3. repülőszázad átfegyverzése 175
Éjjeli kiképzési repülés 177
Védelmi objektumok építése, új beruházások a reptéren 177
Repülőkatasztrófák, események 177
1975: készültségi szolgálat, díszszemle, harckiképzés, hajózóállomány névsora 178
Díszszemle, repülőkiképzés 179
Fiatal tisztek beosztása 181
Üzemben tartó század szervezete 181
Az 1976-os kiképzési évben végrehajtott feladatok 183
Átképzés MiG-21 MF típusra 184
Kiképzés, gyakorlatok 185
1977 történései 186
Fiatal repülőgép-vezetők kiképzése 186
Események, repülőkatasztrófa 187
1978: kiképzés, gyakorlatok és Sztrelba-78 187
Nemzetközi gyakorlatok 188
1979: nemzetközi gyakorlatok, HM-szemle, repülés 190
Miniszteri szemle 191
1980: díszszemle, harckiképzés és gyakorlatok 192
Az ezred áttelepülései Mezőkövesdre, Szolnokra 194
14. FEJEZET 197
A LEGENDÁS 80-AS ÉVEK 197
Az 1983-84-es kiképzési évek: repülőgépek elosztása, fiatal tisztek utóképzése,
bombavetés, lövészetek és gyakorlatok 199
1984: a hajózók osztályos címe, gyakorlatok és lövészetek 200
Szervezeti változások a vezetői szinteken 201
1985-86-os évek történései 201
Utóképzés a repülőtéren 202
Gyakorlatok, repülőkiképzés 203
1987-ben végrehajtott feladatok 204
Módosítások a repülőkiképzésben 205
Az 1988-as kiképzési év 206
1989-es kiképzés a változás időszakában 207
Rendszerváltás hatásai a hadseregben 208
15. FEJEZET 210
MH 59. SZENTGYÖRGYI DEZSŐ HARCÁSZATI REPÜLŐOSZTÁLY (EZRED) 210
A Gerecse-szervezési intézkedés hatása az 1990-es kiképzési évre 210
Névváltozás a kecskeméti repülőknél 212
Kiképzés, készültségi szolgálat, delegációk, zászlócsere 1991-1993 212
Készültségi szolgálat ellátása 214
Repülőkiképzés, éleslövészetek, közös gyakorlatok 214
Átképzés MiG-29 típusra 215
Kecskemétre érkeztek a MiG-29-es gépek 216
A MiG-29-es vadászrepülőgép 218
Külföldi delegációk érdeklődése a MiG-29-ek iránt 219
MiG-21 MF-ek kivonása az ezred hadrendjéből 219
A MiG-29-es típus hadrendbeállítása 220
Kiképzés és közös repülések 220
Éleslövészet, nemzetközi gyakorlatok és közös repülések 221
1997: nemzetközi légierőgyakorlatok és rakéta éleslövészet 223
Átképzőtanfolyam az Albatroszra és az L-39 repülőszázad szervezése 225
Az Albatrosz kiképzőgép, Albatroszok Kecskemét légterében 226
Repülőkiképzés 1998-ban, nemzetközi légierő gyakorlatok 227
Repülőkiképzés, közös gyakorlások és nemzetközi delegációk fogadása 228
Bronzcímer a repülőknek 229
NATO-ünnepség 239
Éles feladatok a NATO-kötelékében 230
Közös repülések a szövetségesekkel 231
16. FEJEZET 233
ÚJ ELNEVEZÉS: MH 59. SZENTGYÖRGYI DEZSŐ REPÜLŐBÁZIS 233
Rakéta éleslövészet a Balti-tenger felett 233
Közös feladatok és gyakorlatok 233
Kecskeméti Repülőbázis 234
A 200l-es kiképzési év feladatai 234
Gyakorlatok és repülés 235
2002: repülés a NATO-követelmények szerint. Új hangárok, üzemidő meghosszabbítás 236
Nemzetközi gyakorlatok 236
Királyi szemle a repülőbázison 237
Új repülőhajózó szakképzettségi jelvények 238
2003-ban végrehajtott feladatok, éleslövészet 238
A keresztkiszolgálási rendszert gyakorolták 239
Repülés Gripennel 239
Légierő gyakorlat Kecskemét légterében 240
Újabb nemzetközi megmérettetés 241
Szobor a kecskeméti repülők emlékének 241
Megszűnt az L-39-es kiképzőszázad 242
Szervezési változások a repülőbázison 242
2005 a nemzetközi gyakorlatok éve 243
Repülőesemények és katasztrófák 244
Korszerűsítések a repülőbázison 246
Adatok a kecskeméti repüléshez 247
Repülőnapok szervezése Kecskeméten 247
Kecskeméti vadászpilóták meghódították a közönséget 250
Átképzés Gripenre 252
Kecskeméten landoltak a magyar Gripenek 253
JAS-39 Gripen repülőgép 253
A Gripen átképzés folytatódik 255
17. FEJEZET 256
86. VEGYES REPÜLŐSZÁZAD (OSZTÁLY) 256
Mi-1 helikoptertechnika a hadrendben 258
Mi 1-ek Csehszlovákiában 265
Hadrendben a Mi-8-as helikopter 265
Repülőkatasztrófák, események 269
18. FEJEZET 270
MH LÉGIJÁRMÜ JAVÍTÓÜZEM ÉS JOGELŐDEI 270
A javítóműhely megalakulása, alaprendeltetése 270
HM szemlék, helyőrségváltások, MiG-15 tanfolyam 271
Repülő Kiképző Központ alárendeltségében 1957-1960 271
OLP közvetlen alakulat 274
Végleges áttelepülés Kecskemétre 274
Új megnevezéssel: MN KRÜ 274
Előtérben a minőségi műszaki fejlesztés 276
Szervezeti- és vezetői változások 277
19. FEJEZET 279
RÁDIÓTECHNIKAI (RADAR) ALAKULATOK KECSKEMÉTEN 279
1. Kisegítő harcálláspont, MN 45/1. kisegítő ezredőrs 280
5. rádiótechnikai (radar, légtérellenőrző) zászlóaljparancsnokság 280
Újabb szervezeti változások 281
Rádiótechnikai század, Városföld 281
20. FEJEZET 283
REPÜLŐORVOSI VIZSGÁLÓ ÉS KUTATÓINTÉZET (ROVKI) 283
Kecskeméti Repülőkórház 284
BEFEJEZÉS 286
MELLÉKLETEK 288
Harcbavetés, repülőkiképzés során repülőkatasztrófát szenvedtek, és
életüket vesztették a kecskeméti hajózók közül: 289
A kecskeméti pilóták által repült géptípusok 1918-tól napjainkig 291
Néhány kecskeméti vadászpilóta repült ideje és a felszállásaik száma 291
Készültségben lévő repülőgépek oldalszámai 1-1 héten néhány
vezénylési parancs alapján 293
Készültségben lévő repülőgépek és hajózók 294
REPÜLŐTÉR-, ALAKULATOK PARANCSNOKAI, PARANCSNOKSÁGOK,
TÖRZSEK NÉVSORA 295
A kecskeméti katonai repülőtér parancsnokai: 295
Alakulat-parancsnokok: 296
62. vadászrepülő ezred: 297
Repülő Kiképző Központ 299
86. vegyes repülőszázad (osztály), helikopter ezred 299
59. honi vadászrepülő ezred: 299
Századparancsnokok 302
59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred illetve Repülőbázis Parancsnokság 303
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis: 303
TÁRM-4, KRÜ és a Lé Jü parancsnoki és vezető állománya: 304
Rádiótechnikai (radar) alakulatok: 305
Repülőorvosi Vizsgáló- és Kutatóintézet: 306
FÜGGELÉK 307
FELHASZNÁLT IRODALOM 307
1. Levéltári források 307
2. Egyéb források 308
3. Feldolgozások 308
4. Egyéb 310
Rövidítések 311
Képek 315
Tartalom 433