Kerényi Miklós György - Az éneklés művészete és pedagógiája

Nincs raktáron
Kerényi Miklós György - Az éneklés művészete és pedagógiája
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
2 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 25 Ft
Adatok
szerző
Kerényi Miklós György
cím
Az éneklés művészete és pedagógiája
kiadó
Zeneműkiadó Vállalat
kiadási év
1959
oldalszám
328
kötés
félvászon
megjegyzés
kopottas borító, sárgult lapszélek
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrált.
Cikkszám
424593
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 9
Bevezetés 11
A művészet mint a társadalmi tudat egy formája 11
A művészet funkciója 12
Tudomány és művészet 13
A hangképzésről általában 15
Énektanítás és hangképzés 15
A hangképzés feladata 16
Szép hang és jó hang 16
Természetesség 17
ALAPISMERETI RÉSZ
Fizikai alapismeretek 21
A hang mint fizikai jelenség 21
Hangkeletkezés 22
Hangtalálkozás 24
Hangterjedés 24
A hang alaptulajdonságai 24
Magasság 24
Erősség 25
Színezet 25
A rezonancia szerepe és a felhangok 25
Időtartam 27
A kombinációs hangok 27
Fiziológiai alapismeretek 31
A természetes automatizmus 31
Feltétlen és feltételes reflexek 31
Inger és ingerület 31
Az idegrendszer, az idegsejt anatómiája és élettana 31
Neuronok 33
Reflexív 34
Első és második jelzőrendszer 34
A magasabb idegtevékenység alaptörvényei 35
Az időleges idegkapcsolatok képződésének elve 35
Jelzőtevékenység 35
Irradiáció 36
Koncentráció 36
Ingerület, gátlás 36
Az idegkapcsolatok kölcsönös indukciójának törvénye 38
Dinamikus sztereotípia 38
Analízis és szintézis 38
Emlékképek 38
A reflexek megváltoztathatósága 39
Differenciáció 39
Anatómiai alapismeretek 40
A fül anatómiája és élettana 40
A tüdő és légcső anatómiája és élettana 46
A gége anatómiája és élettana 49
A toldalékcső és a fej rezonáns üregeinek anatómiája és élettana 57
Az emberi hang fizikája 61
Az emberi hang magassága 61
Az emberi hang erőssége 61
Az emberi hang színezete 63
Hangfajták 64
Fonetikai alapismeretek 65
A beszédről általában 65
A beszéd kialakulása 65
A beszéd funkciója 65
A beszéd mint második jelzőrendszer 66
Fogalmi általánosítás 67
Elvonatkoztatás 67
Beszéd és gondolkodás 67
Belső hallás és kinesztetikus érzés 68
Beszéd és írás kapcsolata 68
Hang és hangzó 69
A magánhangzók 70
A magánhangzók elemzése 70
Típusjelleg 72
Formánsok 73
A mássalhangzók 73
A mássalhangzók elemzése 74
A hangszervek vizsgálatához használatos eszközök rövid leírása 77
ELMÉLETI RÉSZ
A légzés 83
A légzésről általában 83
Légzéstípusok 84
Légzésgyakorlatok 86
Orr és szájlégzés 89
A levegőn ülő hang 90
Hangos és kapkodó légzés 91
A hangszervi működések kiegyensúlyozottsága 91
A könnyedség izomérzete 91
A hangszalagok funkciói 93
A hangszalagok működése 93
Primer hang 93
Regiszter 94
Teljes funkció és falzett funkció 94
A falzett funkció és a fisztula-hang közti különbség 96
A falzett szó az énekpedagógiában 97
Énektanárok regiszterelméletei 98
Fiziológus-elméletek: Lehfeldt és Johann Müller 99
Morell Mackenzie 99
A flazett probléma megoldása 101
Funkciójavító gyakorlatok 102
Kemény hangindítás 103
A "h" hangzó szerepe 104
Lágy hangindítás 104
A falzett funkció szerepe 106
A funkciótan szerepe a kóruséneklésben 107
A rezonancia szerepe a hangadásban 108
A hangfajták a szerepek tükrében 113
Lírai tenorok 114
Drámai tenorok 116
Wagner tenorok 117
Magas baritonok 117
Mély baritonok 119
Basszusok 119
Buffók 120
Lírai szopránok 121
Drámai szopránok 122
Koloratúr szopránok 122
Mezzo szopránok és Wagner szopránok 124
Altok 125
Szubrettek és Komikák 126
Kasztráltak 126
A szövegkiejtés problémái 128
A magán- és mássalhangzók szerepe az éneklésben 128
Az artikulációs szervek működése 132
Posztációs pont és zengőtér 133
"Elöl" zengés 134
"Egy-helyen" megszólítás 134
Irányítás 135
Különbség ének és beszéd között 135
Hangsúly és hanglejtés 136
Összefüggés zenei és szövegi hangsúly között 137
Az artikuláció-bázis 137
Sajátos magyar hangzók 138
Hangzótörvényekkel kapcsolatos vonatkozások 140
Magánhangzótörvények: Hangrend 140
Illeszkedés 140
Hangzókivetés 140
Mássalhangzó-törvények: Igazodás 141
Hasonulás 141
Összeolvadás 142
Torlódás és kivetés 142
Rövidülés 142
Szótag-, szó-, mondatgyakorlatok 143
A művészi átélés 144
Az átélés szótani és művészi értelemben 144
Az érzelmek 144
Az érzelmek létrejöttének fiziológiai alapjai 144
Az érzelem mint jelzőfunkció 144
Az átélés fiziológiai mechanizmusa 145
A színpadi átélés folyamata 146
A színpadi cselekvés 147
A "mintha" szerepe 147
A "képzelőerő" szerepe 147
Realista előadásmód, realista művészet 148
A tipikus fogalma 148
Sztanyiszlavszkij rendszere 149
Az átélés szerepe az énekművészetben és annak pedagógiájában 149
A művészi átélés és művészi technika kölcsönhatása 150
Beszédhibák 152
Lokális és centrális hibák 152
Szöszögés 152
Selypítés 153
Raccsolás 153
"L" hibák 153
Hadarás 154
Dadogás 154
A mutálás 155
A hanghibák 159
Gombócozás 159
Préselés 159
Szorítás 160
Sötétítés 160
Fojtás 161
Orrhang 161
Fedés 161
Hangegészségtani tudnivalók 168
A nátha 168
Az orrmelléküregek betegségei 169
Orrsövényelhajlás 169
Garathurut 169
Mandulagyulladás 170
Légcsőhurut 171
Hörghurut 171
Gégehurut 171
A hangszalagműködtető izmok megbetegedései 172
A fonaszténia 173
Az énekes életmódja 174
A beéneklés 176
A markírozás 177
Az énektanítás hangképzés történetének rövid vázlata 178
Ókor 178
Középkor 180
Újkor 16, 17, 18. század 182
19. század 187
20. század 191
A gyakorlás fiziológiája 199
Az énekművészet alapjai és gyakorlati célja 199
Művészi elképzelés és művészi mondanivaló 199
Az énektanár feladata 199
Az éneklés mint tudatos tevékenység 199
Az éneklés összfolyamatának és a részfolyamatok dinamikus sztereotípiája 200
A készségek összfolyamatának alapmozzanatai: Részmozzanatok gyakorlása 200
A felszabadult mozgás elérése 200
A felesleges mozdulatok kiküszöbölése (differenciáció) 201
Kinesztetikus érzés 201
Az automatizált készségek tudatosítása 201
Önállóságra való nevelés 201
Merevség feloldó-lazító gyakorlatok 202
Légzésgyakorlatok 203
Teljes testlazítás: hanyattfekvés, törzsmozgatás, fejforgatás 206
Vállmozgás 207
Speciális hangszervi gyakorlatok: nyelvmozgás, ajakmozgás 207
Állejtés 208
Lágyszájpad mozgás 209
A nyakizmok merevségét kiküszöbölő gyakorlatok 209
A gyakorlás fokozatai 211
A színpadi beszéd technikájáról 241
Gyakorlatok a művészi éneklés problémáinak megoldásához 243
Kötött éneklés 243
Hangátkötés 244
Tartott hang 246
Szaggatott hang 247
Koloratúra 248
Futamok 248
Ékítések 249
Messa di voce 251
Trilla 253
Recitativo 256
Az előadás kifejezési megoldásai (dinamika, színezés, árnyalás, hangsúly, tempo) 258
Az általános iskolai énektanítás hangképzésének gyakorlati fokozatai 270
Tananyagbeosztás 282
Szakirodalom 323