Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán - Latin nyelvkönyv joghallgatók számára

Nincs raktáron
Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán - Latin nyelvkönyv joghallgatók számára
Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán
Latin nyelvkönyv joghallgatók számára
Kezdőknek
antik (Nemzeti Tankönyvkiadó), 2002
220 o.+ 4 o. melléklet
puha kötés
jelenleg nem kapható, de előjegyezhető
Részletek
E nyelvkönyv az állam- és jogtudományi karokon folyó alapszintű (kezdő) latin nyelvi oktatás tankönyveként íródott. Célja a latin nyelvű (elsősorban római) jogi forrásszövegek megértéséhez szükséges szóanyag és nyelvtani ismeretek megtanítása, továbbá az I. évfolyam elméleti-történeti tárgyai (római jog, magyar és egyetemes állam- és jogtörténet) főbb kifejezésanyagának elsajátíttatása. A könyv I. részének 16 leckéje olvasmányokat, szószedeteket, rendszeres nyelvtani anyagrészeket és feladatokat tartalmaz. A leckék olvasmány-anyaga két részre oszlik: az első a nyelvtani tudnivalókat illusztráló kultúrtörténeti, római jogi és jogtörténeti kifejezésekből és mondatokból épül fel, a második pedig a római jog tanmenetének megfelelő rendben közöl eredeti forrásszövegeket. A két szöveghez közös, ábécérendben álló szószedet tartozik, amely a könnyebb használhatóság érdekében mindig az olvasmányokkal szemközti oldalakra került. A leckék grammatikai anyaga felöleli a latin nyelv szinte teljes alaktanát, továbbá a mondattan jelentős részét. A feladatok elsősorban a nyelvtani jelenségek felismerését, tudatosítását és gyakorlását szolgálják, a leckék végén elhelyezett fakultatív feladatok azonban további jogi szövegekkel bővítik a hallgatók ismereteit, sőt a klasszikus latin irodalomra is kitekintést nyitnak. Az I. részben helyet kapott még négy kultúrtörténeti olvasmányból és ismétlő jellegű feladatokból álló – összefoglaló lecke, valamint a félévek végén egy-egy 50 kérdésből álló feleletválasztós teszt is. A nyelvtani tudnivalók jobb áttekintését a II. részben közölt összefoglaló táblázatok, továbbá a könyv végén elhelyezett két lapnyi kivágható táblázat segíti elő. A III. rész jegyzetekkel ellátott szemelvényei az ókori római jog, valamint a középkori külföldi és hazai jog legfontosabb forrástípusaiból adnak ízelítőt, ugyanakkor további lehetőséget biztosítanak az elsajátított nyelvi és tárgyi ismeretek alkalmazására. A IV. részben közölt kisszótár az I. rész leckéinek összesített szóanyagát tartalmazza. A kötelezően megtanulandó regulák és fordításaik a borítólapok belső oldalain olvashatók. A forrásszövegekhez csatlakozó jegyzetek, az aprólékos nyelvtani magyarázatok és a feladatok függelékben közölt megoldásai a nyelvkönyvet önálló használatra is alkalmassá teszi.
Adatok
Cikkszám
472315
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!