Magyarország története 1526-1686 I-II. kötet

Nincs raktáron
Magyarország története 1526-1686 I-II. kötet
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-05-4097-5
1 200 Ft
A vásárlás után járó pontok: 12 Ft
Részletek

A sorozat két részre tagolt 3. kötete a mohácsi vésztől Buda visszafoglalásáig terjedő százhatvan év történetét tárja az olvasó elé. Átfogó egyetemes történeti bevezető után részletesen bontja ki a kor hazai politikai eseménysorozatának fő motívumait: a középkori magyar államot megdöntő török hódítókkal vívott harcok és a Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmek menetét, a magyar etnikum és államiság hányattatásait a két nagyhatalom szorításában, a három részre szakadt ország újraegyesítésének meg-megújuló kísérleteit. A szerzők széles nemzetközi keretbe illesztve kísérik nyomon az ország gazdasági-társadalmi viszonyainak alakulását, a nyugat-európai fejlődéstől való elkanyarodását, a késő feudális földesúr-jobbágyi rend létrejöttét és megszilárdulását. Sokrétűen mutatják be művelődéstörténetünknek e nyomasztó politikai és társadalmi viszonyok közepette is termékeny és fontos periódusát, a nemzettudat korabeli formáit, a reformáció befogadását, az ország magyar és nem magyar lakosságának hétköznapi életét.
A köteteket több száz kép és számos térkép egészíti ki. A részletes forrás- és irodalomjegyzék, valamint időrendi áttekintés az egyes kérdések további tanulmányozását is lehetővé teszi.

Adatok
szerző
Pach Zsigmond Pál, Makkai László, Benczédi László, Hegyi Klára
cím
Magyarország története 1526-1686 I-II. kötet
kiadó
Akadémiai Kiadó
kiadási év
1985
oldalszám
1962
kötés
vászon kötés védőborítóval
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal, kihajtható térképekkel illusztrálva.
Cikkszám
635431
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
I. kötet
Egyetemes történeti bevezető 33
Európa a 16-17. században (Pach Zsigmond Pál) 35
Az újkor nyitánya 35
A nemzetközi erőviszonyok átrendeződése 53
A kelet-európai fejlődés 74
A török birodalom a 16-17. században (Hegyi Klára) 101
A felemelkedés 101
A tartományi berendezkedés változatai 119
A bomlás évszázada 133
Magyarország története 147
Útkeresés Mohács után. Az ország három részre szakadása (1526-1608) (Sinkovics István) 149
Mohács másnapján 149
Király és ellenkirály 155
Belső pártharcok 168
Ferdinánd birtokba veszi az országot 173
János király török szövetségben 182
A belső rend felbomlása 193
Az ország három részre szakad 208
Az ország megosztottságának állandósulása 223
Kísérletek az ország egységének helyreállítására 223
Új feltételek és védelmi politika 231
Fráter György kísérlete a Királyi Magyarország és Erdély egyesítésére 241
A három részre szakadás állandósul 261
Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a 16. század végéig (Zimányi Vera) 285
Magyarország bekapcsolódása a kora újkori világgazdaságba 285
Az agrárkonjunktúra hatása a mezőgazdaságra 319
Városfejlődés és polgárság 353
Osztályerőviszonyok a század végén 384
A három országrész igazgatása (Sinkovics István) 393
A királyi Magyarország kormányzata 939
A török elleni védővonal oltalma alatt 423
Az Erdélyi Fejedelemség államszervezete 439
A török berendezkedés Magyarországon 454
A reformáció és a művelődés a 16. században (Péter Katalin) 475
A reneszánsz új korszaka 475
Értékelések az ország helyzetéről 480
A nemzet és a haza 497
A reformáció 506
A műveltség hordozói 543
A kultúra szervezete 555
A műveltség típusai 572
Általános motívumok a művelődésben 582
Az élet minősége megváltozik 599
A békeidőszak az 1570-1580-as években (Sinkovics István) 605
A "hivatalos béke" és a valóság 605
Növekvő feszültség a központi hatalom és a rendek között 614
Báthori István erdélyi fejedelemsége 629
A tizenöt éves háború. Erdély sorsfordulatai 653
Nemzetközi háború kibontakozása a török ellen (Sinkovics István) 653
Az erőviszonyok kiegyenlítődése, a háború elhúzódása (Sinkovics István) 669
A törökellenes tábor felbomlása (Makkai László) 693
A Bocskai-felkelés (Makkai László) 709
Bocskai és a hajdúk 709
"Magyari szabadulás" 717
Két ország fejedelme 727
Fellebbezés a keresztény világhoz 737
A bécsi és zsitvatoroki kettős békemű 745
Bocskai történelmi szerepe 755
Az osztrák Habsburgok hatalmi válsága 764
Magyarország története 1608-1686 775
Az ellenreformáció és a harmincéves háború. Az erdélyi fejedelmek Habsburg-ellenes küzdelmei 777
A rendi-földesúri ellenreformáció 777
A királyi Magyarország támadása Erdély különállása ellen 789
Bethlen Gábor önvédelmi harca 801
Erdély szövetsége a Habsburg-országok rendi konföderációjával 812
Bethlen Gábor küzdelme Magyarország "cseh lábra állítása" ellen 826
Bethlen erdélyi állama 841
Erdély a Habsburg-ellenes európai koalícióban 852
A harmadik hajdúfelkelés 865
A felső-magyarországi parasztvármegyék felkelése 873
Fegyverszünet a Habsburg-udvar és a magyar rendek között 883
Esterházy Miklós küzdelme a rendi reformért 892
I. Rákóczi György erdélyi hatalmi rendszere 904
Erdély utolsó beavatkozása a harmincéves háborúba 919
II. kötet
Gazdaság és társadalom a 17. század első felében 937
A mezőgazdaság fejlődése (Zimányi Klára) 937
Az ipar helyzete (Zimányi Klára) 974
A Királyság és Erdély társadalomszerkezete (Makkai László) 986
A török terület élete (Hegyi Klára) 1022
Országegyesítő kísérletek (1648-1664) (R. Várkonyi Ágnes) 1043
Török világ és magyar politika 1043
Válság Erdélyben 1068
Zrínyi mozgalma és a török háború 1091
Rendi szervezkedés és kuruc mozgalom (1664-1685) (Benczédi László) 1155
A Wesselényi nádor vezette rendi szervezkedés 1155
Az aboszutizmus és a rendiség küzdelme a korai kuruc mozgalom időszakában 1181
A Thököly-felkelés 1221
Gazdasági és társadalom a 17. század második felében (1648-1686) (B. Várkonyi Ágnes) 1273
Válság és fejlődés 1273
Államok és ország 1291
Földesúri gazdagság 1323
Kincstári vállalkozások és bérletek 1344
A falvak és a mezővárosok 1357
A mezővárosi fejlődés útjai 1369
Változások a városfalak mögött és a tőkés ipar csírái 1382
Változó társadalom 1396
Tájak és népek (Makkai László) 1425
A török kör emberföldrajzi mérlege 1425
Magyarok és rácok a Dunántúlon 1430
Az Alföld 1440
Magyarok, szlovákok, németek a Felföldön 1452
Magyarok, románok, szászok Erdélyben 1456
Művelődés a 17. században (Makkai László) 1461
Műveltség, vallás, nyelv 1461
A művelődés eszközei és otthonai 1484
Tudomány és világnézet 1516
A politikai gondolkodás 1529
Művészet és ízlés 1553
A török háború: Bécstől Budáig (1683-1686) (B. Várkonyi Ágnes) 1577
A támadó háború kibontakozása 1577
Magyarország a nemzetközi háborúban 1593
Magyarország visszafoglalása 1616
Időrendi áttekintés 1637
Rövidítések jegyzéke 1743
Források és feldolgozások 1749
Személynévmutató 1877
Helységnévmutató 1921
Képek jegyzéke 1941
Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 1957