Patricia A. Potter Anne Griffin Perry - Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai

Nincs raktáron
Patricia A. Potter Anne Griffin Perry - Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai
állapot
antikvár könyv, közepes állapotú
ISBN
963-242-541-3
3 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 35 Ft
Adatok
szerző
Patricia A. Potter Anne Griffin Perry
cím
Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai
kiadó
Medicina Könyvkiadó Rt.
kiadási év
1995
oldalszám
1230
kötés
kemény kötés
megjegyzés
kopottas borító, gerinc kicsit sérült
Cikkszám
915404
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 19
Az ápolás alapfogalmai
Az ápolás és a mai egészségügy 24
Célok 24
Alapvető szakkifejezések 25
Történelmi távlatok 27
Az ápolás korszerű meghatározása és filozófiája 27
Peplau elmélete 28
Abdellah elmélete 29
Henderson elmélete 29
Orlando elmélete 29
Johnson elmélete 29
Rogers elmélete 29
King elmélete 30
Orem elmélete 30
Neumann elmélete 30
Levine elmélete 30
Roy elmélete 30
Leininger elmélete 30
Watson elmélete 31
Az Amerikai Ápolási Társaság meghatározása az ápolásról 31
A Kanadai Ápolási Társaság meghatározása az ápolásról 31
Az ápolóképzés és az ápolási tevékenység törvényes szabályozása 33
Jogosított gyakorló ápolók képzése 33
Regisztrált ápolók képzése 33
Egyetemi ápolóképzés 33
Folyamatos továbbképzés 34
Munkahelyi továbbképzés 34
Az ápolói gyakorlat bővülő lehetőségei 34
Az ápolói gyakorlat követelményei 34
Az ápolási tevékenységekre vonatkozó törvények 34
Az ápolási tevékenység keretei 36
Az ellátás szolgáltatásának modelljei 37
Az ápoló szerepei és funkciói 38
Az egészségellátó munkacsoport 39
Az ápolás mint hivatás 39
Egészségügyi ellátás az 1990-es években 41
Hozzáférhetőség 41
Szakosodás 41
A költségek féken tartása 41
Az idős népesség 42
A minőség 43
Az ápolás válasza az egészségügyi ellátásban végbemenő társadalmi változásokra 43
Összefoglalás 44
Kulcsfogalmak 44
Fejtörő feladványok 44
Az egészséges és a beteg ember gondozása 46
Célok 46
Alapvető szakkifejezések 46
Az egészség definíciója 47
Egészség- és betegségmodellek 47
Az egészség-betegség kontinuummodellje 48
A teljes jóllét modellje 49
Okozó-gazda-környezet modell 49
Az egészségről vallott nézeteken alapuló fogalommodell 50
Evolúciós modell 51
Egészségvédő modell 51
Alapvető emberi szükségletek 51
Az egészséggel kapcsolatos nézeteket és szokásokat befolyásoló tényezők 53
Belső tényezők 53
Külső tényezők 53
Egészségvédelem és betegségmegelőzés 53
A megelőzés szintjei 54
Akut és krónikus betegségek 55
Kockázati tényezők 55
Genetikai és biológiai tényezők 56
Életkor 56
Környezet 56
Életmód 56
Betegség és betegség-magatartás 56
A betegség-magatartást befolyásoló tényezők 57
A betegség-magatartás szakaszai 58
A betegség egyénre és családra kifejtett hatásai 59
Magatartásbeli és érzelmi változások 59
A betegség családi szerepekre gyakorolt hatása 60
A betegség hatása a testképre 60
A betegség hatása az énképre 60
A család dinamizmusát érintő hatások 60
Összefoglalás 60
Kulcsfogalmak 61
Fejtörő feladványok 61
A betegellátás folyamatosságának biztosítása és a házi gondozás 62
Célok 62
Alapvető szakkifejezések 62
Szabályozó szervezetek 63
A felvétel folyamata 63
A felvételi eljárás kezdete 64
A páciens törvényes jogai 64
Az intézmények irányelvei és eljárásai 64
Felvétel az ápolási egységbe 64
Az ápolás szerepe a felvétel alatt 65
Elbocsátási terv 65
Veszélyeztetett páciensek 66
Más szakterületek segítségének igénybevétele 67
Áthelyezés az intézményen belül 67
Az oktatás mint az elbocsátási terv része 67
Távozás a kórházból 68
Távozás orvosi javaslat ellenére 69
Egészséges életmódra nevelés 69
Házi gondozás 69
A házi gondozó szolgálat típusa 70
A házi gondozás iránti igény megnövekedése 70
A házi gondozást végző ápoló felelőssége 70
Jogi és etikai felelősség 72
A házi gondozás minőségének javítása 72
A házi gondozás várható irányzatai 73
Összefoglalás 73
Kulcsfogalmak 73
Fejtörő feladványok 74
Stressz, alkalmazkodás és a lelki munkamód 76
Célok 76
Alapvető szakkifejezések 76
A stressz és az alkalmazkodás fogalma 77
Stressz és stresszorok 77
Homeostasis 77
A homeostaticus szabályozás korlátai 78
Alkalmazkodás 78
Az emberi alkalmazkodás összetevői 78
Élettani adaptáció 78
Pszichoszociális adaptáció 78
Fejlődéssel járó alkalmazkodás 78
Szociokulturális alkalmazkodás 79
Lelki alkalmazkodás 79
A stresszválaszok áttekintése 79
A stresszre adott választ befolyásoló tényezők 79
Az élettani összetevő 79
Helyi (lokális) adaptációs szindróma 79
Általános adaptációs szindróma 81
A pszichológiai összetevők 81
A test és a lélek kölcsönhatása 82
Az elhúzódó stressz következményei 82
Az ápolási folyamat 85
Felmérés 85
Szubjektív tünetek 85
Objektív tünetek 85
Ápolási diagnózis 86
Tervezés 86
Megvalósítás 88
A stressz káros hatásainak megelőzése 88
Az ápoló és a páciens egészségmegőrzése 88
Rendszeres testmozgás 89
Táplálkozás és étrend 89
Pihenés 89
Támogató környezet 89
Az időbeosztás 89
Az egészség helyreállítása 89
Imagináció és vizualizáció 90
Biofeedback és autogén tréning 90
Progresszív izomrelaxáció 90
Zeneterápia 90
Humor 90
Asszertivitás tréning 90
Krízisintervenció 90
Értékelés 91
Az ápolók stresszének kezelése 91
Összefoglalás 92
Kulcsfogalmak 92
Fejtörő feladványok 92
Értékek és etika 94
Célok 94
Alapvető szakkifejezések 94
Az érték és az etika meghatározása 95
Az értékek kialakulása 97
Az értékátadás módjai 97
Az erkölcsi fejlődés 99
Szociokulturális hatások 99
Az értékek tisztázása 101
Az értéktisztázás stratégiái az ápolói munka során 101
Az értéktisztázás mint a betegellátás eszköze 101
Az értékek tisztázását szükségessé tevő viselkedési formák 102
Az értékek és az etika kapcsolata 103
Ápolói etika 104
Alapvető értékek az ápolói munkában 106
Az etikai problémák megoldásának menete 107
Az etikai dilemma felismerése 108
Az ügyre vonatkozó tények összegyűjtése 108
Az etikai dilemma személyes összefüggéseinek tisztázása 108
Az etikai elvek meghatározása és tisztázása 109
Alternatív megoldások kidolgozása és értékelése 110
Cselekvés 110
Az ápolás etikai problémái 110
Összefoglalás 113
Kulcsfogalmak 114
Fejtörő feladványok 115
Jogi vonatkozások 116
Célok 116
Alapvető szakkifejezések 116
Az ápolás jogi korlátai 117
Ápolási kívánalmak 117
Jogosítás 118
Ápolóhallgatók 118
A jogi felelősség kérdései az ápolásban 118
Gondatlanság 119
Műhiba 119
Felelősségbiztosítás 121
Erőszak 121
Tettlegesség 122
A személyiségi jogok megsértése 122
Tájékozott beleegyezés 122
Halál és haldoklás 124
Jogi fogalmak és az ápolói gyakorlat 125
Orvosi utasítások 125
Hiányos személyzet 126
Helyettesítés 126
Rendkívüli esemény beszámoló 126
Beszámolási kötelezettség 128
Irgalmas szamaritánus törvények 128
Szerződések 128
Ellenőrzött készítmények 128
Az ápolói gyakorlat során előforduló jogi kérdések 128
Perinatalis ápolás 128
Gyermekápolás 129
Ápolás sebészeti osztályon 129
Ápolás intenzív osztályon 129
Pszichiátriai ápolás 129
Szerzett immunhiányos szindróma (AIDS) 129
Összefoglalás 130
Kulcsfogalmak 130
Fejtörő feladványok 131
Az ápolási folyamat megvalósítása
Az ápolási folyamat áttekintése 134
Elméleti összehasonlítás 134
Az ápolási folyamat megszervezésének előnyei 136
Történeti visszapillantás 136
Az ápolási helyzetfelmérés 138
Célok 138
Alapvető szakkifejezések 138
Adatgyűjtés 139
Szubjektív adatok 140
Objektív adatok 142
A gyűjtött adatok kezelése 143
Az adatok megerősítése 143
Az adatok csoportosítása 143
Az adatok dokumentálása 143
Összefoglalás 144
Kulcsfogalmak 144
Fejtörő feladványok 145
Az ápolási diagnózis 146
Célok 146
Alapvető szakkifejezések 146
Diagnosztikus elemzés 147
A diagnózis felállítását megelőző tevékenység 147
Az ápolási diagnózis felállítása 148
Helyzetfelmérési adatok és a diagnosztikus megállapítás 150
Diagnosztikus tévedések 153
A hibák elkerülése vagy kijavítása 153
Az ápolási diagnózisok felhasználása az ellátás megtervezésében 154
Az ápolási diagnózis és az orvosi diagnózis 155
Az ápolási diagnózis előnyei 155
Az ápolási diagnózisok korlátai 156
A fontossági sorrend megszabása 156
Dokumentáció 156
Összefoglalás 156
Kulcsfogalmak 157
Fejtörő feladványok 157
Az ápolás megszervezése 158
Célok 158
Alapvető szakkifejezések 158
A fontossági sorrend meghatározása 159
Az ápolás céljai és a várható eredmény megállapítása 160
Az ápolás céljai 160
Várható eredmény 161
A célok és a várható eredmények rögzítésének irányelvei 161
Az ápolási beavatkozások megtervezése 162
A beavatkozások típusai 163
A beavatkozások megválasztása 164
Konzílium más egészségügyi szakemberekkel 164
Ápolási terv 165
Az ápolási terv célja 165
Ápolási tervek különféle ellátási keretek között 166
Intézményi ellátási terv 167
Hallgatói ápolási terv 167
Az ápolási terv megírása 169
Összefoglalás 169
Kulcsfogalmak 170
Fejtörő feladványok 170
Az ápolás folyamata 172
Célok 172
Alapvető szakkifejezések 172
Az ápolási beavatkozások típusai 173
A folyamatleírás és a kötelező szabály 173
Az ápolási beavatkozások megválasztására szolgáló döntéshozatali stratégiák 174
A megvalósítás folyamata 174
A beteg állapotának újrafelmérése 175
Az ápolási terv áttekintése és felülvizsgálata 175
A források és az ellátás szolgáltatásának megszervezése 175
Felszerelés 175
Személyi feltételek 176
A környezet 177
A beteg 177
A szövődményekre való felkészülés 177
A segítséget igénylő területek felismerése 178
Beavatkozások 178
A megvalósítás módszerei 178
A káros mellékhatások megelőzése 179
Az ápolási beavatkozásokban tanúsított jártasság 179
A segítségnyújtás fokozatai 180
Módosítások 181
Az ápolószemélyzet többi tagjának munkájára irányuló felügyelet és értékelés 181
Összefoglalás 181
Kulcsfogalmak 182
Fejtörő feladványok 182
Az ápolás értékelése 184
Célok 184
Alapvető szakkifejezések 184
Az értékelés dinamikája 185
A célkitűzés mint az értékelés alapja 186
Az elvárt eredmény 186
Az értékelés eszközei és alapjai 187
Kommunikáció az egészségügyi munkacsoporton belül 188
Az ápolási terv felülvizsgálása 188
Az ápolási terv befejezése 188
Az ápolási terv módosítása 188
Minőségjavítás 190
Ellátóegységekre lebontott minőségjavító programok 190
A minőségjavító program elemei 191
Összefoglalás 193
Kulcsfogalmak 193
Fejtörő feladványok 194
Az ápolói gyakorlat alapkészségei
Az ápolási kórlapvezetés és a jelentés 196
Célok 196
Alapvető szakkifejezések 196
Az egészségügyi munkacsoporton belüli tájékozódás 197
A hatékony dokumentáció és jelentés alapelvei 197
Tényszerűség 197
Pontosság 197
Hiánytalanság 198
Tömörség 198
Folyamatosság 198
Rendezettség 199
Titoktartás 199
Jelentés 199
Műszakátadó jelentés 199
Telefonon keresztüli jelentések és utasítások 200
Rendkívüli események jelentése 201
Dokumentáció 201
A kórlap célja 201
Dokumentációs módszerek 203
Különféle kórlapok 204
Gyakori űrlapok 207
Összefoglalás 218
Kulcsfogalmak 218
Fejtörő feladványok 219
A kommunikáció 220
Célok 220
Alapvető szakkifejezések 220
A kommunikáció szintjei 221
A kommunikációs folyamat alkotóelemei 221
A kommunikációt befolyásoló tényezők 223
A kommunikáció módjai 223
Verbális kommunikáció 223
Nem verbális kommunikáció 225
A kommunikáció: az ápolás művészete 227
Kommunikáció az ápolás folyamatában 228
Terápiás kommunikáció 228
Társas kapcsolat 229
Kölcsönös tájékoztatás 230
Segítő kapcsolat kiépítése 230
Ápolási folyamat 236
Felmérés 236
A kommunikáció testi és lelki akadályai 236
Ápolási diagnózis 237
Tervezés 237
Megvalósítás 239
A szociális készség fejlesztése 239
A környezet szabályozása 239
Kommunikáció az egészségügyi munkacsapatban 240
Kommunikáció a speciális szükségletekkel rendelkező betegekkel 240
Értékelés 242
Összefoglalás 243
Kulcsfogalmak 243
Fejtörő feladványok 243
Tanítás és tanulás 244
Célok 244
Alapvető szakkifejezések 244
A betegek oktatásának irányelvei 245
A betegek oktatásának céljai 245
Az egészség fenntartása, előmozdítása és a betegségek megelőzése 245
Az egészség helyreállítása 246
Megbirkózás a csökkent működőképességgel 246
Tanítás és tanulás 247
Az ápoló szerepe a tanításban és a tanulásban 248
A tanítás mint kommunikációs módszer 248
A tanulás területei 249
Alapvető tanulási modellek 249
A tanulás motiválása 249
Tanulásra való képesség 250
A tanulás környezete 252
Az ápolási tevékenység a tanításban 252
Felmérés 255
Tanulási szükségletek 255
A tanulás motivációja 255
A tanulás képessége 255
A tanítás környezete 255
A tanulás forrásai 255
Ápolási diagnózis 255
Tervezés 256
Az alapvető oktatási tervek integrálása 256
Megvalósítás 259
Oktatómódszerek 259
Oktatási megközelítések 259
Értékelés 261
Összefoglalás 263
Kulcsfogalmak 263
Fejtörő feladványok 264
Életjelek 266
Célok 266
Alapvető szakkifejezések 266
Az életjelek meghatározásának irányvonalai 267
Testhőmérséklet 268
A testhőmérséklet szabályozása 268
Idegi és vascularis kontroll 269
Hőtermelés 269
Hővesztés 270
Szabályozás viselkedés útján 271
A testhőmérsékletet befolyásoló tényezők 271
Hőmérsékleti változások 271
Láz 271
Hypothermia 274
Fagyás 274
Ápolás és szabályozás 274
A testhőmérséklet mérése 274
A mérés helyei 274
Hőmérők 282
A testhőmérséklettel kapcsolatos ápolási diagnózis 283
A testhőmérséklettel kapcsolatos beavatkozások megtervezése 283
A testhőmérséklettel kapcsolatos beavatkozások megvalósítása 283
A testhőmérséklettel kapcsolatos beavatkozások értékelése 285
A pulzus 286
A perifériás pulzus 286
Az ápolási folyamat és a pulzus meghatározása 292
Légzés 292
A ventiláció megítélése 293
A légzés mérése 293
A diffúzió és a perfúzió vizsgálata 295
Az artériás oxigéntelítettség mérése 295
Az ápolási folyamat és a légzési életjelek 297
Vérnyomás 297
Az artériás vérnyomás élettani jellemzői 297
Vérnyomásérték-változások 300
Magas vérnyomás 300
Vérnyomásmérő berendezések 301
Sphygmomanometer 301
Automata vérnyomásmérő készülékek 301
Vérnyomásmérés 301
A vérnyomás meghatározása és az ápolási folyamatok 301
Összefoglalás 306
Kulcsfogalmak 307
Fejtörő feladványok 307
Az egészségi állapot megítélése és a fizikális vizsgálat 308
Célok 308
Alapvető szakkifejezések 308
A fizikális vizsgálat célja 309
Az alapadatok összegyűjtése 309
Az ápolási diagnózisok felállítása és az ellátás megtervezése 309
A beteg problémáinak megoldása 310
Az ápolás értékelése 310
A fizikális vizsgálat beépítése az ápolási folyamatba 311
A fizikális vizsgálat kivitele 311
Megtekintés 311
Tapintás 311
Kopogtatás 312
Hallgatódzás 313
Szaglás 314
A vizsgálatra való előkészítés 314
Környezet 314
Felszerelés 315
A beteg 315
Fizikai előkészítés 315
Lelki előkészítés 317
Különböző korú betegek vizsgálata 317
A vizsgálat 317
Általános áttekintés 318
Általános állapot és magatartás 318
Életjelek 319
Magasság és testtömeg (testsúly) 319
Kültakaró 319
A bőr 320
Szőrzet, haj, és hajas fejbőr 323
Köröm 324
A fej és a nyak 325
A fej 325
A szem 325
A fül 329
Az orr és melléküregei 332
A száj és a garat 333
A nyak 336
A mellkas és a tüdő 338
Anamnézis 338
A mellkas hátsó része 339
A mellkas oldalsó része 343
A mellkas elülső része 343
A szív 344
Anamnézis 345
Megtekintés és tapintás 345
Hallgatódzás 346
Az érrendszer 347
Anamnézis 347
Arteria carotis 348
Vena jugularis 349
Perifériás artériák 349
A perifériás vénák 353
A nyirokrendszer 354
Az emlő 354
A női emlő 355
A férfi emlő 359
A has 359
Anamnézis 359
Megtekintés 361
Hallgatódzás 361
Kopogtatás 362
Tapintás 362
A női nemi szervek 362
Anamnézis 363
A beteg előkészítése 363
A külső nemi szervek 363
A belső nemi szervek eszközös vizsgálata 365
A férfi nemi szervek 366
Anamnézis 366
Nemi érettség 367
A hímvessző 367
A herezacskó 367
Lágyékgyűrű és -csatorna 369
A végbél és az anus 369
Anamnézis 369
Megtekintés 369
Digitális betapintás 370
A mozgás szervrendszere 371
Anamnézis 371
Általános megtekintés 371
Az ízületi mozgások terjedelme 372
Izomtónus és izomerő 372
Az idegrendszer 373
Anamnézis 373
Értelmi és érzelmi állapot 373
Értelmi működés 374
Az agyidegek működése 375
Az érzés vizsgálata 376
A mozgató működés 376
Reflexek 377
A vizsgálat után 378
Összefoglalás 379
Kulcsfogalmak 379
Fejtörő feladványok 380
Pszichoszociális és fejlődési szükségletek
Az egészség pszichoszociális faktorai 382
Célok 382
Alapvető szakkifejezések 382
Énfogalom és egészség 383
Az énfogalom fejlődése 383
Az énfogalom alkotóelemei 384
Az énfogalomra ható stresszorok 385
Az egészségügyi ellátás hatása 387
Az ápolási folyamat 388
Felmérés 388
Ápolási diagnózis 388
Tervezés 389
Megvalósítás 389
Egészséges énkép kialakulásának elősegítése 389
Értékelés 390
Szexualitás és egészség 391
A szexualitás elméletei 391
Szexuális attitűdök 392
A szexuális fejlődés 392
A szexuális ciklus 394
A szexualitás fejlődéssel kapcsolatos kérdései 395
Terhesség és menstruáció 395
Öregedés 395
Döntést igénylő kérdések 395
Fogamzásgátlás 395
Abortus (művi vetélés) 396
Eltérések az egészséges szexualitásról 397
Meddőség 397
Nemi érintkezés útján terjedő betegségek 397
Szexuális erőszak 397
Személyes és érzelmi konfliktusok 398
Betegség 398
A szexuális működés zavara 398
Az ápolási folyamat 399
Felmérés 399
Szexuális anamnézis 399
Testi tényezők 399
A kapcsolat tényezői 400
Az életmód tényezői 400
Az önbecsülés tényezői 400
Szexuális zaarok 400
Ápolási diagnózis 400
Tervezés 401
Megvalósítás 401
Az egészség előmozdítása és helyreállítása 403
A beteg ember megváltozott szexualitása 403
Értékelés 404
Lelkiség és egészség 404
Halálos betegség és lelkiség 405
A lelkiség alapvető fogalmai 405
Az egészséggel kapcsolatos vallási és lelki gyakorlat 406
Az ápolási folyamat 407
Felmérés 407
Ápolási diagnózis 408
Tervezés 408
Megvalósítás 409
Lelki egészségvédelem 409
Értékelés 410
Összefoglalás 410
Kulcsfogalmak 410
Fejtörő feladványok 410
Multikulturális ápolás 412
Célok 412
Alapvető szakkifejezések 412
Az örökség folyamatossága 413
Kultúra 414
Etnikai tudat 415
Vallás 415
Az örökség felmérése 415
Etnikai-kulturális csoportok Észak-Amerikában 417
Az egészséggel kapcsolatos hagyományok 417
Az egészséggel és a betegségekkel kapcsolatos nézetek 417
Az egészséggel és a betegségekkel kapcsolatos szokások 417
Hagyományos gyógymódok 417
Afrikai származású amerikaiak 417
Ázsiai származású amerikaiak 417
Európai származású amerikaiak 418
Indián származású amerikaiak 418
Latin-amerikai származású amerikaiak 418
Hagyományos gyógyítók 418
Az etnikai csoportok közti eltérések és hasonlóságok 419
Kommunikáció 419
Élettani különbségek 422
Pszichológiai különbségek 422
A kulturális tényezők és az ápolási folyamat 423
Felmérés 423
Ápolási diagnózis 424
Tervezés 424
Megvalósítás 425
Értékelés 425
Összefoglalás 426
Kulcsfogalmak 426
Fejtörő feladványok 426
Az ápoló és a család kapcsolata 428
Célok 428
Alapvető szakkifejezések 428
A család 429
A család formái 429
Mai irányzatok és új családformák 429
Szerkezet és funkció 431
Fejlődési szakaszok 431
Család és egészség 432
Családi gondozás: a család mint környezet és mint páciens 433
A család mint környezet 433
A család mint páciens 433
A családnak nyújtott ápolás 434
Felmérés 434
Ápolási diagnózis 436
Tervezés 436
Megvalósítás 438
Egészségfejlesztés 438
Értékelés 439
Összefoglalás 439
Kulcsfogalmak 440
Fejtörő feladványok 440
Növekedés és fejlődés 442
Célok 442
Alapvető szakkifejezések 442
A növekedés és a fejlődés elmélete 443
A növekedés és a fejlődés elvei 443
A növekedés és a fejlődést befolyásoló főbb tényezők 445
Elméletek az ember fejlődéséről 445
Freud pszichoszexuális elmélete 448
Erikson pszichoszexuális fejlődéselmélete 448
Maslow elmélete az emberi szükségletekről 448
Piaget elmélete a kognitív fejlődésről 448
Kohlberg elmélete az erkölcsi fejlődésről 449
Fogamzás és magzati fejlődés 449
Testi fejlődés 449
Kognitív és pszichoszociális fejlődés 450
Egészségügyi vonatkozások 451
Újszülöttkor 451
Születés-átállás a méhen belüli életről a méhen kívüli életre 451
Az újszülött 452
Testi fejlődés 453
Kognitív és pszichoszociális fejlődés 455
Egészségügyi vonatkozások 455
Csecsemőkor 455
Testi fejlődés 455
Kognitív és pszichoszociális fejlődés 456
Egészségügyi vonatkozások 457
Kisdedkor 457
Testi fejlődés 457
Kognitív és pszichoszociális fejlődés 457
Egészségügyi vonatkozások 458
Óvodáskor 458
Testi fejlődés 458
Kognitív és pszichoszociális fejlődés 459
Egészségügyi vonatkozások 459
Iskolás kor 460
Testi fejlődés 460
Kognitív fejlődés 463
Pszichoszociális fejlődés 463
Egészségügyi vonatkozások 464
A serdülést megelőző kor 465
Serdülőkor 466
Testi fejlődés 466
Pubertás 466
Szellemi fejlődés 467
Pszichoszociális fejlődés 468
Egészségügyi vonatkozások 469
Fiatal felnőttkor 470
Testi fejlődés 471
Kognitív fejlődés 471
Pszichoszociális fejlődés 471
Egészségügyi vonatkozások 472
Fiziológiás szempontok 472
Pszichoszociális vonatkozások 473
Felnőtt szexualitás 474
A terhes nő és a gyermeket váró család 475
Fiziológiás alkalmazkodás 475
Kognitív fejlődés 478
Pszichoszociális fejlődés 479
Egészségügyi vonatkozások 480
Középkorú felnőtt 480
Testi változások 481
Kognitív változások 481
Pszichoszociális fejlődés 481
Egészségügyi vonatkozások 483
Idős kor 484
Az öregedés elméletei 485
Fejlődési feladatok 486
Testi változások 486
Kognitív fejlődés 486
Pszichoszociális változások 488
Egészségügyi vonatkozások 492
Az ápolási folyamat a páciens élete folyamán 493
Felmérés 493
Ápolási diagnózis 494
Tervezés 496
Megvalósítás 496
Irányelvek iskola előtti korban 496
Iskolás korú gyermek és serdülő 498
Fiatal és középkorú páciens 498
Idős korú páciens 499
Értékelés 502
Összefoglalás 503
Kulcsfogalmak 503
Fejtörő feladványok 504
Veszteség, halál és gyász 506
Célok 506
Alapvető szakkifejezések 506
A veszteség, a halál, a gyász fogalma és az ápolás 507
A gyászolás folyamata 508
A meghalás szakaszai Kübler-Ross szerint 509
A gyász szakaszai Martocchio szerint 509
A reménység 509
Az ápolási folyamat gyász, veszteség, halál idején 509
Felmérés 509
Gyászreakciók 512
Az ápoló gyásza 513
Ápolási diagnózis 513
Tervezés 514
Megvalósítás 516
Terápiás kommunikáció 516
Az önbecsülés fenntartása 517
A napi tevékenységhez való visszatérés előmozdítása 517
A halálos beteg és családjának gondozása 517
Haldokló ápolásakor figyelembe veendő egyéb körülmények 520
Az ápoló öngondozása 523
Értékelés 523
Összefoglalás 524
Kulcsfogalmak 525
Fejtörő feladványok 525
Védelmi, biztonsági és kényelmi szükségletek
Testmechanika 528
Célok 528
Alapvető szakkifejezések 528
A testmechanika áttekintése 529
Testtartás 529
Egyensúly 529
Koordinált testmozgás 529
A test mozgásának szabályozása 529
Csontváz 530
Csont 530
Ízületek 530
Szalagok 531
Inak 531
Porc 531
Vázizomzat 532
A mozgás kivitelezéséért felelős izmok 532
A testtartásért felelős izmok 533
Az izmok szabályozó szerepe 533
Izomcsoportok 533
Az idegrendszer szerepe 533
Proprioceptio 533
Egyensúly 534
A testmechanika alapelvei 534
Az egyén fejlődése során bekövetkező változások 534
Csecsemő 534
Kisded 534
Óvodás és iskolás korú gyerek 535
Serdülő 535
Felnőtt 535
Idős felnőtt 535
A testmechanikát befolyásoló kóros tényezők 535
A testtartás rendellenességei 535
Az ízületek mozgásképességének megváltozása 535
Az izomfejlődés zavarai 537
A központi idegrendszer sérülései 537
A mozgásszerveket érintő trauma 537
Ápolási teendők károsodott testtartás esetén 537
Felmérés 537
A testtartás vizsgálata 537
Mobilitás 538
Állóképesség 540
Ápolási diagnózis 540
Tervezés 541
Megvalósítás 542
Emelési technikák 543
Elhelyezési technikák 551
Az ízület mozgathatósága 551
Járás 562
Értékelés 566
Összefoglalás 566
Kulcsfogalmak 567
Fejtörő feladványok 567
Immobilitás 568
Célok 568
Alapvető szakkifejezések 568
Mobilitás és immobilitás 569
Ágynyugalom 570
Immobilitás 570
Az immobilitás hatása 570
Szomatikus hatások 570
Anyagcsere-eltérések 570
A légzőrendszer kóros állapotai 572
A keringés megváltozása 572
Mozgásszervi eltérések 573
A kültakaró elváltozásai 574
A vizeletképzés és -elvezetés változása 575
Pszichés és szociális eltérések 575
Fejlődési tényezők 576
Az ápolási folyamat és az immobilitás 576
Felmérés 576
Mobilitás 576
Az immobilitás kockázata és a figyelmeztető tünetek 577
A testi állapot 577
Pszichoszociális eltérések 578
Fejlődés 578
Ápolási diagnózis 579
Tervezés 579
Megvalósítás 581
Anyagcsere 581
Légzőrendszer 581
Cardivascularis rendszer 582
Mozgásszervek 585
Kültakaró 585
Kiválasztórendszer 585
Pszichoszociális problémák 586
Fejlődési változások 586
Az egészség előmozdítása 587
Értékelés 587
Összefoglalás 589
Kulcsfogalmak 589
Fejtörő feladványok 589
A bőr sértetlensége 590
Célok 590
Alapvető szakkifejezések 590
A nyomási fekély gazdasági következményei 591
A nyomási fekély előrejelzése és megelőzése 591
Nyomási fekély 594
A nyomási fekély képződésével kapcsolatos járulékos tényezők 595
A nyomási fekély kórfolyamata 596
A nyomási fekély fokozatai 598
Az ápolási folyamat és a nyomási fekély 598
Felmérés 600
Ápolási diagnózis 601
Tervezés 602
Megvalósítás 602
Az egészséges állapot elősegítése és a nyomási fekély megelőzése 604
A nyomási fekély kezelése 612
Összefoglalás 613
Kulcsfogalmak 613
Fejtörő feladványok 614
A fertőzések leküzdése 616
Célok 616
Alapvető szakkifejezések 616
A fertőzés természete 617
A fertőzés lánca 617
A fertőzés lefolyása 620
A fertőzések elleni védelem 620
Normális flóra 620
Szervrendszerek védelme 620
Gyulladás 620
Immunválasz 622
Asepsis és nozokomiális fertőzés 622
Ápolási folyamat 625
Felmérés 625
Ápolási diagnózis 625
Tervezés 626
Megvalósítás 626
Az ápoló szerepe a fertőzés leküzdésében 627
Az értékelés módja 629
Belgyógyászati asepsis 629
A fertőző ágens leküzdése vagy elpusztítása 631
Reverzoár megakadályozása vagy megszüntetése 631
A kimeneti kapu karbantartása 631
Elkülönítőszobában végzett ápolás 640
A belépési kapu védelme 642
A fogékony gazdaszervezet védelme 642
A fertőzésvédelmi (kórházhigiéniai) osztály szerepe 642
A kórházban dolgozók és a betegek egészségének elősegítése 643
Sebészi asepsis 644
Felmérés 644
A sebészi asepsis alapelvei 645
Steril eljárás végzése 645
Összefoglalás 650
Kulcsfogalmak 650
Fejtörő feladványok 651
Gyógyszeralkalmazás 652
Célok 652
Alapvető szakkifejezések 652
A gyógyszerek nómenklatúrája és a gyógyszerformák 653
Nómenklatúra 653
Osztályozás 653
Gyógyszerformák 653
Gyógyszerekkel kapcsolatos törvények és szabványok 655
Gyógyszerszabványok 655
Törvényhozás és ellenőrzés 655
A gyógyszerkészítmények nem terápiás alkalmazása 656
A gyógyszerhatás természete 657
Hatásmechanizmus 657
Farmokinetika 657
Felszívódás (abszopció) 657
Eloszlás 658
Átalakulás 658
Kiválasztás 659
A gyógyszerhatás típusai 659
Gyógyszer-kölcsönhatások 661
A gyógyszerdózistól függő hatás 661
A gyógyszeradagolás módja 662
Orális út 662
Parenteralis alkalmazás 664
Bőr és szájnyálkahártya 664
Inhalációs mód 664
A gyógyszermérés rendszerei 664
Metrikus rendszer 664
Gyógyszertári mértékrendszer 665
Háztartási mértékegységek 665
Oldatok 666
A mértékegységek átszámítása 666
Egy rendszeren belüli átszámítás 666
Rendszerek közötti átváltás 666
Dóziskiszámítás 667
Gyermekgyógyászati dózisok 667
Testfelület 667
Testsúly 668
Gyógyszeralkalmazás 668
Az orvos szerepe 668
A gyógyszerrendelés módozatai 669
Receptek 670
A gyógyszerész szerepe 670
Elosztási rendszerek 670
Az ápoló szerepe 671
Ápolási folyamat 671
Felmérés 671
Ápolási diagnózis 672
Tervezés 672
Megvalósítás 674
Helyes gyógyszeralkalmazás 674
Az egészség előmozdítása és fenntartása 675
Az értékelés módja 676
A gyógyszer-kiszolgáltatás 677
A megfelelő gyógyszer 677
A megfelelő dózis 677
A megfelelő beteg 678
A megfelelő alkalmazási mód 678
A megfelelő idő 678
Hogyan kerüljük el a tévedéseket? 678
A különböző korcsoportok speciális problémái 679
Orális alkalmazás 681
Parenteralis alkalmazás 682
Felszerelés 682
Injekció felszívása ampullából 688
Injekció felszívása injekciós üvegből 688
Gyógyszerek keverése 688
Injekció beadása 693
Intravénás alkalmazás 704
Nagy mennyiségű infúzió 704
Bolusban adott intravénás injekció 707
Szabályozott térfogatú infúzió 707
Állandó vénás kanül 708
A műszerek ledobása 708
Tűvédő kupak visszahelyezésének egykezes technikája 714
Egyéb gyógyszeralkalmazási módok 714
Helyi gyógyszeralkalmazás 714
Gyógyszer alkalmazása bőrön 714
Nasalis alkalmazás 714
A szem kezelése 717
Fülészeti kezelések 717
Hüvelykezelés 717
Rectalis kezelések 719
Inhaláció 717
Irrigálás 721
Összefoglalás 721
Kulcsfogalmak 728
Fejtörő feladványok 728
Alvás 730
Célok 730
Alapvető szakkifejezések 730
Alvás és pihenés 731
Az alvás élettana 732
Napi ritmus 732
Az alvás szabályozása 732
Az alvás stádiumai 732
Az alvás funkciói 733
Az álmok 735
A normális alvásigény és az alvási formák 735
Az alvást befolyásoló tényezők 735
Alvászavarok 737
Az ápolási folyamat és az alvás 740
Felmérés 740
Ápolási diagnózis 743
Tervezés 744
Megvalósítás 746
Az egészséges élet előmozdítása 746
A környezet alakítása 746
A kényelem előmozdítása 747
A pihenés és az alvás biztosítása 747
Az élettani zavarok leküzdése 748
A stressz csökkentése 748
Táplálkozási terápia 749
A lefekvési szertartások elősegítése 749
Altatók szedése 749
Értékelés 750
Összefoglalás 751
Kulcsfogalmak 751
Fejtörő feladványok 7521
Kényelemérzet (komfortérzés) - fájdalomcsillapítás 754
Célok 754
Alapvető szakkifejezések 754
Kényelemérzet 755
A fájdalom természete 755
A fájdalom élettana 756
Érzékelés 756
Észlelés 759
Válaszreakció 759
Akut és krónikus fájdalom 761
A fájdalmat befolyásoló tényezők 761
Életkor 761
Nem 762
Kulturális háttér 762
A fájdalom jelentése 763
Figyelem 763
Szorongás 763
Fáradtság 763
Korábbi tapasztalatok 763
A fájdalom legyűrésének módja 763
Családi és társadalmi támasz 763
Az ápolási folyamat és a fájdalom 763
Felmérés 764
A beteg fájdalomra vonatkozó kifejezései 765
A fájdalomérzet osztályozása 765
A fájdalom jellegzetességei 765
A fájdalom hatása a betegre 768
Ápolási diagnózis 769
Tervezés 770
Megvalósítás 772
Az egyénre szabott fájdalomcsillapító terápia irányvonalai 773
A törődés szerepe a fájdalomcsillapításban 773
A jó közérzet elősegítése 773
Nem gyógyszeres fájdalomcsillapító módszerek 773
Gyógyszeres fájdalomcsillapítás 777
Hospice-ok és fájdalom-rendelések 787
Értékelés 787
Összefoglalás 788
Kulcsfogalmak 788
Fejtörő feladványok 789
Biztonság 790
Célok 790
Alapvető szakkifejezések 790
Az ápolási folyamat fokozott biztonsági igénnyel rendelkező beteg esetében 791
Felmérés 791
Környezet 791
Az egyén biztonságát veszélyeztető tényezők 795
Egyéb kockázati tényezők 795
Az egészségügyi intézetek veszélyei 796
Ápolási diagnózis 797
Tervezés 798
Megvalósítás 799
Egészségmegőrzés 799
A fejlettségi szint hatása 799
Környezeti szempontok 803
Értékelés 809
Összefoglalás 812
Kulcsfogalmak 813
Fejtörő feladványok 813
Higiénés betegápolás 814
Célok 814
Alapvető szakkifejezések 814
A higiénés ápolás típusai 815
Bőrápolás 816
Ápolási folyamat 816
Felmérés 816
A bőr fizikális vizsgálata 817
A bőr életkorral összefüggő változásai 818
Az önellátó képesség felmérése 820
Ápolási diagnózis 820
Tervezés 821
Megvalósítás 822
A beteg fürösztése 822
A gáttájék ápolása 832
Hátmasszírozás 832
A csecsemők fürösztése 832
Az egészség előmozdítása - helyreállító tevékenységek 838
Az értékelés módja 838
Köröm- és lábápolás 840
Ápolási folyamat 840
Felmérés 840
Ápolási diagnózis 840
Tervezés 840
Megvalósítás 840
Egészségnevelés, helyreállító tevékenységek 844
Értékelés 845
Szájhigiene 846
Ápolási folyamat 846
Felmérés 846
Ápolási diagnózis 847
Tervezés 847
Megvalósítás 847
A szájhigiénés ápolás 847
Egészségnevelés, helyreállító tevékenységek 848
Értékelés 848
A haj és a szőrzet ápolása 854
Az ápolási folyamat 854
Felmérés 854
Ápolási diagnózis 854
Tervezés 856
Megvalósítás 857
Hajkefélés és fésülés 857
Hajmosás 857
Borotválkozás 857
Bajusz- és szakállápolás 857
Egészségnevelés, helyreállító tevékenységek 859
Értékelés 859
A szem, a fül és az orr ápolása 860
Szemápolás 860
Fülápolás 860
Orrápolás 860
Ápolási folyamat 860
Ápolási diagnózis 860
Tervezés 861
Megvalósítás 861
Szemápolás 861
A fül tisztítása 866
Orrápolás 866
Egészségnevelés, helyreállító tevékenységek 867
Értékelés 867
A betegszoba rendben tartása (kórtermi környezet) 868
A kényelemérzés megőrzése 868
A szoba berendezése 868
Az ágy rendben tartása 870
Ágynemű 879
Összefoglalás 879
Kulcsfogalmak 880
Fejtörő feladványok 880
Alapvető fiziológiai szükségletek
Táplálás 882
Célok 882
Alapvető szakkifejezések 882
A táplálás elvei 883
Tápanyagok 883
Víz 883
Szénhidrátok 884
Fehérjék (proteinek) 884
Lipidek 885
Vitaminok 889
Ásványi anyagok 889
Emésztés 889
Felszívódás 890
Anyagcsere 890
Raktározás (tárolás) 890
Kirürülés 890
A megfelelő étrend megtervezése 891
Táplálkozási tanácsadó piramis 891
Az ajánlott napi fejadagok 891
Más étrendi útmutatók 891
Alternatív étkezési sémák 891
A táplálás változása a fejlődés folyamán 891
Csecsemőkor 892
Kisded- és óvodáskor 892
Iskoláskor 892
Serdülőkor 894
Fiatal és középkorú felnőtt 894
Táplálás és ápolás 896
Ápolási folyamat 897
Felmérés 899
Ápolási előzmény 899
Vizsgálatok 900
Táplálási problémák fokozott kockázatának kitett betegek 902
Ápolási diagnózis 904
Tervezés 904
Megvalósítás 905
Az étvágy fokozása 906
Kellemes környezet biztosítása 906
A betegek táplálkozásának támogatása 906
Mesterséges enteralis táplálás 906
Teljes parenteralis táplálás 911
Étrendi terápia a betegségek kezelésében 915
Értékelés 916
Összefoglalás 917
Kulcsfogalmak 918
Fejtörő feladványok 918
Vizeletkiválasztás 920
Célok 920
Alapvető szakkifejezések 920
Vizeletkiválasztás 921
A vizeletkiválasztó és -elvezető szervrendszer 921
A vese 921
Az ureter 922
A húgyhólyag 923
Az urethra 924
A vizelés folyamata 924
A vizelést befolyásoló tényezők 924
Gyakori vizeletürítési problémák 924
Vizeletretenció 924
Alsó húgyúti fertőzések 924
Vizeletinkontinencia 925
Enuresis 926
A vizelet elterelése 927
A vizeletkiválasztás zavarainak ápolási folyamata 927
Felmérés 927
Ápolási anamnézis 927
Fizikális vizsgálat 929
A vizelet vizsgálata 929
A vizelet laboratóriumi vizsgálata 930
Diagnosztikus vizsgálatok 932
Noninvazív diagnosztikus beavatkozások 932
Invazív diagnosztikus eljárások 933
Ápolási diagnózis 935
Tervezés 935
Megvalósítás 937
Az egészség előmozdítása 937
A normális vizeletürítés elősegítése 938
A hólyag teljes kiürítésének elősegítése 939
A fertőzés megelőzése 948
A bőr épségének fenntartása 950
A komfortérzés elősegítése 951
Értékelés 951
Összefoglalás 952
Kulcsfogalmak 952
Fejtörő feladványok 953
Székletürítés 954
Célok 954
Alapvető szakkifejezések 954
A normális emésztés és kiválasztás 955
Szájüreg 955
Nyelőcső 955
Gyomor 955
Vékonybél 956
Vastagbél 957
Végbél 957
Végbélnyílás 957
Székelés 957
Gyakori székletürítési zavarok 957
Obstipatio 957
Székletbeékelődés 960
Diarrhoea 961
Széklet-incontinentia 961
Flatulentia 961
Aranyeres csomók 962
Bélkivezetés 962
A székletürítés zavarainak ápolási folyamata 962
Felmérés 963
Ápolási anamnézis 963
Fizikális vizsgálat 963
A széklet jellegzetességei 964
Laboratóriumi és diagnosztikus vizsgálatok 965
Ápolási diagnózis 965
Tervezés 969
Megvalósítás 971
Egészségmegőrző törekvések 971
A normális székürítés elősegítése 972
A stoma gondozása 980
A beteg komfortérzetének elősegítése 982
A bőr épségének megőrzése 982
Értékelés 983
Összefoglalás 983
Kulcsfogalmak 984
Fejtörő feladványok 984
Oxigénellátás 986
Célok 986
Alapvető szakkifejezések 986
A szív és az érrendszer élettana 986
Felépítés és működés 986
Ingerületvezetési rendszer 989
A légzés élettana 990
Felépítés és működés 990
Ventilatio 990
Perfúzió 991
A légzési gázcsere 991
A légzés szabályozása 993
Az oxigénellátást befolyásoló tényezők 993
Élettani tényezők 993
Csökkent oxigénkötő kapacitás 993
A belélegzett levegő csökkent oxigénkoncentrációja 994
Hypovolaemia 994
Megnövekedett anyagcsere 994
A mellkasfal mozgását korlátozó tényezők 994
Fejlődési tényezők 995
Viselkedési tényezők 995
Környezeti tényezők 996
A szív funkciózavarai 996
Ingerületvezetési zavarok 996
Csökkent perctérfogat 996
Károsodott billentyűműködés 999
Szívinfarktus 999
A légzésfunkcióban bekövetkező változások 1000
Az ápolási folyamat és az oxigénellátás 1000
Felmérés 1000
Ápolói anamnézis 1000
Fizikális vizsgálat 1003
Diagnosztikus vizsgálat 1004
Ápolási diagnózis 1009
Tervezés 1009
Megvalósítás 1011
A terhelhetőség javítása 1011
A tüdő kitágulásának fenntartása vagy javítása 1011
A tüdőváladék eltávolítása 1013
A légutak átjárhatóságának biztosítása 1017
Az oxigénbevitel fenntartása és elősegítése 1024
A cardiopulmonalis működés helyreállítása 1028
Értékelés 1028
Összefoglalás 1032
Kulcsfogalmak 1033
Fejtörő feladványok 1033
Víz-, elektrolit- és sav-bázis egyensúly 1034
Célok 1034
Alapvető szakkifejezések 1034
Anatómia és élettan 1035
A folyadékterek megoszlása 1035
A folyadékterek összetétele 1035
A folyadékterek cserélődése 1035
A vízterek nagyságának szabályozása 1037
Az ionegyensúly szabályozása 1038
Kationok 1038
Anionok 1039
A sav-bázis egyensúly szabályozása 1039
Az elektrolit-, a víz- és a sav-bázis egyensúly zavarai 1040
Az elektrolit-egyensúly zavarai 1040
A vízháztartás zavarai 1043
Isotoniás egyensúlyzavarok 1043
Az ozmolalitás egyensúlyzavarai 1043
A sav-bázis egyensúly zavarai 1044
A víz-, elektrolit- és sav-bázis egyensúlyzavarok ápolása 1046
Felmérés 1046
Ápolási anamnézis 1046
Fizikális vizsgálat 1047
A folyadékbevitel és -leadás mérése 1047
Laboratóriumi vizsgálatok 1048
A folyadék-, elektrolit- és sav-bázis egyensúlyt befolyásoló tényezők 1050
Ápolási diagnózis 1051
Tervezés 1051
Megvalósítás 1054
A víz- és ionegyensúly zavarai miatt végzett beavatkozások 1054
Parenteralis folyadék- és elektrolitpótlás 1055
A sav-bázis egyensúly zavaraiban szükséges beavatkozások 1078
A folyadék-, elektrolit- és sav-bázis egyensúllyal kapcsolatos, egészséget elősegítő, helyreállító tevékenység 1078
Értékelés 1079
Összefoglalás 1080
Kulcsfogalmak 1081
Fejtörő feladványok 1081
Speciális szükségleteik
A sebészeti beteg 1084
Célok 1084
Alapvető szakkifejezések 1084
Perioperativ szakasz 1085
A műtétek osztályozása 1085
Praeoperativ szakasz 1085
Az ápolási folyamat 1086
Állapotfelmérés 1086
Ápolói anamnézis 1087
Fizikális vizsgálat 1089
Kockázati tényezők 1092
Diagnosztikus szűrés 1092
Ápolási diagnózis 1094
Tervezés 1094
Megvalósítás 1097
Tájékozott beleegyezés 1097
A beteg műtétre felkészítő oktatása 1098
Testi felkészítés 1103
A műtét napja 1104
Értékelés 1111
Műtőbe szállítás 1112
Fogadóhelyiség 1112
Az intraoperativ időszak 1112
Az ápoló szerepe a műtét alatt 1112
Műtőbe szállítás 1113
Az ápolás folyamata 1113
Felmérés 1113
Ápolási diagnózis 1113
Tervezés 1113
Megvalósítás 1113
Fizikai előkészítés 1113
Lelki támogatás 1114
Az érzéstelenítés bevezetése 1114
Testhelyzet 1115
A fertőzés megelőzése 1115
A sérülések megelőzése 1115
A folyadék- és elektrolit-egyensúly fenntartása 1115
A hőmérséklet fenntartása 1116
Sürgősségi helyzetek 1116
A műtét alatti ápolás dokumentálása 1116
Értékelés 1116
Műtét utáni szakasz 1117
Az ápolási folyamat 1117
Érzéstelenítés utáni felmérés 1117
Ápolási diagnózis 1118
Tervezés 1118
Megvalósítás 1119
Érzéstelenítés utáni ellátás ambuláns műtétet követően 1120
További tennivalók az érzéstelenítés utáni ellátóegységben 1120
Értékelés 1121
Az ápolási folyamat 1122
Felébredés utáni felmérés 1122
Ápolási diagnózis 1122
Tervezés 1122
Megvalósítás 1123
A normális élettani működés visszanyerése 1123
A sebgyógyulás elősegítése 1127
A nyugalom és a kényelem biztosítása 1127
Az önbecsülés fenntartása 1127
A normális egészségi állapot visszatértének elősegítése 1128
Értékelés 1128
Összefoglalás 1130
Kulcsfogalmak 1130
Fejtörő feladványok 1130
Sebgondozás 1132
Célok 1132
Alapvető szakkifejezések 1132
A sebek felosztása 1133
A sebgyógyulás folyamata 1133
Elsődleges sebgyógyulás 1133
Másodlagos sebgyógyulás 1135
A sebgyógyulás szövődményei 1136
Vérzés 1136
Fertőzés 1137
Sebszétválás 1137
Előesés 1137
Sipoly 1137
Az ápolási folyamat 1137
Felmérés 1137
Sürgősségi helyzet 1137
Stabilizálódott helyzet 1137
A sebváladék tenyésztése 1138
Ápolási diagnózis 1139
Tervezés 1139
Megvalósítás 1139
Elsősegély szintű sebellátás 1141
Kötések 1141
Kényelmi intézkedések 1147
Pólyák és rögzítőkötők 1149
A hideg és a meleg terápiák felhasználása 1159
Az egészség előmozdítása/helyreállító tevékenység 1168
Értékelés 1168
Összefoglalás 1169
Kulcsfogalmak 1169
Fejtörő feladványok 1170
Az érzékelés hibái 1172
Célok 1172
Alapvető szakkifejezések 1172
A normális érzékelés 1173
Az érzékelési zavarok típusai 1173
Csökkent érzékelés 1173
Ingerszegénység 1175
Az érzékek túlterhelése 1175
Az ápolási folyamat és az érzékelés zavarai 1175
Felmérés 1175
Fokozott kockázatnak kitett egyének 1176
Ápolási anamnézis 1176
Öngondozási képesség 1177
Környezet 1177
Szocializáció 1177
Kommunikációs módszerek 1177
Fizikális vizsgálat 1179
Ápolási diagnózis 1179
Tervezés 1180
Megvalósítás 1182
Az egészség előmozdítása és a betegség megelőzése 1182
A jelentéshordozó ingerek fenntartása 1184
A biztonságos környezet megteremtése 1185
A kommunikáció elősegítése 1186
Az önellátás elősegítése 1187
Értékelés 1187
Összefoglalás 1188
Kulcsfogalmak 1189
Fejtörő feladványok 1189
Szakkifejezések áttekintése 1190
A könyv írói és lektorai 1203
Tárgymutató 1208
Eljárások mutatója 1228