Paul E. Torgersen, Irwin T. Weinstock - A vezetés integrált felfogásban

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Paul E. Torgersen, Irwin T. Weinstock - A vezetés integrált felfogásban
állapot
antikvár könyv, jó állapotú - borító picit kopottas
ISBN
9632212347
800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 8 Ft
Részletek

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz

5

Előszó

9

Bevezetés

11

A vezetés: művészet és tudomány

12

A vezetés tudománya

12

A vezetés művészete

13

A vezetés mint szakma

14

Különböző vezetéstudományi elméletek

16

A vezetésfolyamati irányzat

17

Az empirikus irányzat

18

A viselkedéstudományi irányzat

19

A társadalmi rendszer irányzata

20

A döntéselméleti irányzat

22

A matematikai irányzat

23

Az összehasonlító vezetéselméleti irányzat

23

A különböző elméletek közötti kapcsolatok

24

A könyv felépítése

24

Döntéshozatal: A vezetés lényege

A döntési folyamat természete

29

A döntési folyamat

30

A gyakorló szakember bölcsessége

32

Realitás, politika és döntéshozatal

32

A döntésekkel kapcsolatos követelmények

33

A viselkedéstudomány hozzájárulása

34

A laboratórium

35

A valóságos világ

37

Egy vezetési modell

38

A kreativitás szerepe a döntéshozatalban

41

A kreatív folyamat

42

A gátlások és a kreativitás

43

A csoport kreativitása

45

Összefoglalás

46

Kérdések

47

A döntés struktúrája

48

A mérés

49

Az esély és a valószínűség

52

A valószínűség néhány meghatározása

53

A valószínűségszámítás néhány tétele

55

Bayes tétele

57

A várható érték

59

A hasznosság (utilitás)

63

Összefoglalás

67

Kérdések és problémák

67

Az "egymást követő" fogalmának pontos meghatározása

69

Döntéselmélet

71

A döntési mátrix

72

Döntéshozatal bizonyosság mellett (biztos döntések osztálya: BIZDÖ)

74

A kockázat melletti döntés (kockázatos döntések osztálya: KOCDÖ)

76

Döntés bizonytalanság mellett (bizonytalan döntések osztálya: NEBIZDÖ)

78

Döntéshozatal konfliktus mellett

83

Összefoglalás

87

Kérdések és problémák

88

A tervezés célja és eszközei

Bevezetés a tervezésbe

93

A tervezés elemei

94

A tervek típusai

94

A terv merevsége

96

A tervezés korlátai

97

A tervidőszak és az ismétlődés

98

A hatékonyság mérése

101

Modellek és szimuláció

106

A modellek osztályozása

107

A szimulációs folyamat

109

Összefoglalás

109

Kérdések

110

Célok

112

Egyéni célok és vállalati célok

113

Eredményesség és hatékonyság

115

A szervezet céljai

116

A siker mutatói

118

A célok lebontása

120

Szuboptimalizálás

121

Távlati és rövid távú célok

122

Összefoglalás

123

Kérdések

123

Termelési döntések

125

A termelés bemenő elemei

126

Termelési költségek

127

Állandó (fix) költségek

127

Változó költségek

128

A határköltségek

129

Feltáratlan (rejtett) költségek

131

Fedezetszámítás: lineáris analízis

131

Termelés a normál kapacitáson felül

133

A dömping hatása

134

Fedezetszámítás: nemlineáris analízis

136

Összefoglalás

140

Kérdések és problémák

140

A beruházási döntések

142

A pénz időértéke

143

A kamat és a kamatláb

144

Kamatszámítási képletek

144

Tényleges kamatlábak

147

Az értékcsökkenés

148

Értékcsökkenési modellek

149

A tőke megtérülése és a hozam

152

Az értékelés

154

A megtérülési idő

154

A jelenlegi érték

156

A hozadék rátája

158

A döntés

160

Összefoglalás

160

Kérdések és problémák

161

Néhány mennyiségi közelítésmód

163

A módszeres közelítésmód

164

A vezetéstudomány alkalmazása

166

A probléma meghatározása

166

A modell megalkotása

166

A modell kezelése

167

A döntéshozatal

167

A lineáris programozás

168

A hozzárendelési modell

168

A szállítási modell

169

Az általános lineáris programozás modellje

170

A sorban állás

173

A gyártásfejlődési függvények

176

A fejlődésfüggvény alakja

176

A grafikus függvény

177

Összefoglalás

179

Kérdések és problémák

180

Az emberi tényező: Egyéni és csoportfolyamatok

Az emberi motiváció

185

A gazdasági ember és az alárendelt ember

186

A tudományos vezetés

187

A paternalizmus - az alárendelt ember

188

Emberi kapcsolatok: a pszichoszociális ember

190

A relészerelő műhely vizsgálata

191

A tekercselő üzemben végzett vizsgálat

192

A hawthorni vizsgálatok hatása

193

A fejlődő ember

194

A szükségletek szerepe

194

A fiziológiai szükségletek

196

Biztonsági-stabilitási szükségletek

196

A közösség iránti szükséglet

197

A megbecsülés iránti igény

198

A fejlődési szükségletek

198

A szükségletek hierarchiája távlatban

200

Összefoglalás

201

Kérdések

202

Az észlelés és a teljesítmény

204

Az észlelés mechanizmusa

205

A szelektivitás

208

A lezárás

209

A közösségi befolyás

210

Az önarckép

211

Bezárul a hurok

212

Védekező mechanizmusok

214

Az elégedettség hatása

215

Döntés a munkáról

215

Az elégedettség és stabilitás

218

A motiváció és a stabilitás kombinálása

219

Összefoglalás

220

Kérdések

221

A munkacsoport

222

A csoport kialakulása

223

Csoportszabályozók

224

A csoport hatalma

226

Fiziológiai szükségletek

227

A gazdasági biztonság

227

A közösségi (szociális) szükségletek

228

A megbecsülés iránti szükségletek

229

A fejlődési szükségletek

229

A csoport hatalmának a korlátai

230

A produktív csoport

230

A termelési készség

231

A termelési képesség

232

A csoportorientált vezetés

233

Összefoglalás

235

Kérdések

236

A vezetés szerepe

237

A szervezeti befolyás

238

Az érzékelő szerv

238

A kommunikációs kapocs

239

A döntéshozó

240

A vezetői tulajdonságok

241

A vezetési szakismeretek

241

A technikai szakismeretek

242

Az emberi kapcsolatok ismerete és készsége

243

Integráló ismeretek és készségek

244

A vezetői hatalom alapjai

244

A jutalmazó hatalom

245

A kényszerítő hatalom

246

A törvényes (legitim) hatalom

246

A referens hatalom

247

A szakértői hatalom

248

A hatalomfajták értékelése

249

A vezetési stílus

249

Az egységes (integratív) vezetési stílus

250

A részvétel

252

Az általános felügyelet

253

A törzskari segítség

253

A célok alapján való vezetés

255

A szükségletek kielégítése és az integratív vezetés

256

Az integratív vezetés korlátai

257

Fiedler modellje

258

Összefoglalás

260

Kérdések

262

Esettanulmányok a harmadik részhez

263

Az Excellent Insurance Company (A)

263

Az Excellent Insurance Company (B)

268

A Claremont Instrument Company

270

Roger Allen

277

A szervezet: Az adaptív struktúra felé

A szervezetek jellege

283

A klasszikus felfogás

283

A politikai törvényesség

284

A gépkoncepció

285

A racionális szervezet alapjai

287

Újabb szervezetelméletek

288

Az elfogadási elmélet

288

A bürokrácia kritikája - az informalitás felé

290

A szervezetek: áttekintés

294

Törvényesség és elfogadás

294

Bürokrácia és informalitás

296

Összefoglalás

297

Kérdések

298

A specializáció és a szervezeti struktúra

299

A munkamegosztás

300

A specializáció előnyei

301

Az eredményes specializáció korlátai

302

A szervezet specializációja

305

Osztályszervezés funkciók alapján

306

A termék szerinti szervezeti struktúra

309

Struktúraalakítás más alapon

311

A kombinált struktúrák

311

Az időleges struktúrák: a programszervezet

312

Az eredményes struktúrakialakítás irányelvei

314

Összefoglalás

317

Kérdések

319

A szervezeti egységek nagysága

320

A csoport nagyságának hatása

320

Az irányítás terjedelme

322

A beosztottak képességei

323

A beosztottak motívációja

324

Vezetési képességek

325

A munka komplexitása

325

A hivatalos ellenőrzés

326

Vezetési filozófia

327

Az irányítás terjedelmének elemzése

327

A feltételezett vezetési feszültségek

328

A szervezet vertikális struktúrája

329

Nincs csodaformula

331

Összefoglalás

332

Kérdések

333

A hatáskör megoszlása

334

Az átruházás és a szerepelmélet

335

Az átruházás aktusa

336

Az átruházás mértéke

338

Az összehangoltság és a koordináció igénye

339

A kompetencia szintjei

340

A beosztottak motívációja

341

A visszacsatoló mechanizmusok

341

Az információáramlás

342

Vezetési filozófia

343

A beosztotti elfogadás

343

A működésbeli decentralizáció

344

Megosztott célok

344

Vállalatpolitikai korlátozások

345

A beruházások irányítása

345

A tervek és a jelentések

346

Káderpolitika

347

Összefoglalás

348

Kérdések

349

A törzskari szerep

350

Néhány meghatározás

350

Strukturális formák

351

A vonalbeli szervezet

351

A törzskarral való kiegészítés

352

A funkcionális szervezet

353

A törzskari funkcionális hatáskör kialakulása

355

Vonalbeli-törzskari konfliktusok

357

Törzskari ambíciók

358

A társadalmi különbségek

358

A közreműködési vágy hajtóereje

359

A szerepkonfliktus

359

A produktív harmónia felé vezető út

361

Az összeegyeztethető szerepek

361

A törzskar viselkedésének fő jellemzői

363

A közreműködés hangsúlyozása

365

Összefoglalás

365

Kérdések

366

A kommunikáció

368

A kommunikációs folyamat

369

A jelentés meghatározói

370

A kommunikáció korlátai

373

A kommunikációs folyamat fejlesztése

375

A felfelé és a lefelé irányuló kommunikáció

379

Az oldalirányú kommunikáció

381

A "füles"

383

Összefoglalás

385

Kérdések

386

Esettanulmányok a negyedik részhez

387

Nemlineáris rendszer

387

A munkakör bővülése és változatosabbá válása

387

Autonóm munkacsoportok

388

Egyéni felelősség

388

A vezetőség gondolkodásmódja

389

A Rostelőállító osztály, A rész

392

A minőségellenőrök

394

Műszakváltások

396

Mi a teendő?

396

A Rostelőállító osztály, B rész

397

Az új szervezet

397

A Rostelőállító osztály, C rész

400

Az új struktúra értékelése

400

Attitűdvizsgálat a művezetőknél

400

Az interjú

401

Mutatószámok

401

Az attitűdvizsgálat eredményei

402

Az interjú eredményei

403

Objektív mutatószámok

405

A szabályozás: A fejlődés biztosítéka

A szabályozás funkciója

409

Az alapvető szabályozó mechanizmus

410

A visszacsatolási modell

411

A szabályozandó rendszerek

414

A teljesítmény mutatói és az előírások

415

Mutatószámok

416

Előírások (normák)

420

A visszacsatolásos szabályozó rendszer

422

A teljesítmény mérése

422

A szabályozó visszajelzések

425

A helyesbítő tevékenység

430

Összefoglalás

432

Kérdések

433

Néhány szabályozó rendszer

435

Az élettartam-szabályozók

435

A kifejlesztési fázis

438

A megvalósítási fázis

439

A működési fázis

440

Az általános szabályozók

440

A költségvetés és a költségszabályozók

440

Az időszabályozók

446

Speciális szabályozó eljárások

450

A program szabályozása: a PERT és a CPM

450

A termelés szabályozása

455

A statisztikai szabályozás

463

Összefoglalás

467

Kérdések és problémák

468

Függelék

471

Kamatoskamat-tényezők

473

Adatok
szerző
Paul E. Torgersen, Irwin T. Weinstock
cím
A vezetés integrált felfogásban
kiadó
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
kiadási év
1983
oldalszám
486
kötés
kemény kötés
Cikkszám
475995
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!