Rudolf Steiner - A világ, a föld és az ember

Raktáron
Raktárkészlet:
3 db
Rudolf Steiner - A világ, a föld és az ember
állapot
ÚJ
ISBN
9799638697102
2 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 20 Ft
Részletek
Első előadás
Az egyiptomi kor és a jelenkor. Utalás az emberiség történetében rejlő mélyebb összefüggésre a régi egyiptomi és a mostani kultúrkorszak között. Az egyiptomi piramisoktól és szfinxektől mint az ősi bölcsesség jelképeitől - a görögök istenek lakta templomain és isteneket ábrázoló szobrain át a román templomig és a keresztény közösségek gótikus dómjaiig vezető út. A görög polis és a római polgár. Ízisz a Hóruszgyermekkel és a Madonna a Jézus gyermekkel. Krisztus útban a Föld felé. A modern materializmus mint az egyiptomi múmia-kultusz gyümölcse.

Második előadás
24 Ősi bölcsesség és új, apokaliptikus bölcsesség. A világ és a Föld polaritása mint a szellemi-lelkiség és a fizikai-anyagiság ellentéte. A templomi alvás jelentősége a régi Egyiptomban, betegségek gyógyításánál, Ízisz szellemével és bölcsességével. Az ember fejlődése a lemúriai kor óta: a környezetből jövő megtermékenyüléstől a nemi szaporodásig, a teljes én-tudat eléréséig és a betegségek megjelenéséig. A fejlődés ismétlődése az Atlantisz utáni kultúrák megismerésében. A spirituális világnézet jelentősége a betegségek gyógyításának, a szellemiségből kiinduló, tudatos lehetősége a jövőben.

Harmadik előadás
A természet világai és a szellemi lények világai. Utalás azokra az érzékfeletti szellemi lényekre, akik minden természeti jelenségen és jelenségben tevékenyek a Földön. Az én az ember középpontja. Az állatok, növények, ásványok csoportlelkei mint én-ek hatnak a magasabb síkokról a megfelelő egyedek lényének tagjaira. A Föld élő és érző lény, amelyet a Nap sugarai ragyognak be. A megismerő ember jövőbeni kilátásai a természeti lényekkel szemben. Angyalok, arkangyalok és archék individuális szellemi tevékenysége az ember lényének tagjaira, népszellemekként és korszellemekként.

Negyedik előadás
Szellemi lények külső megnyilvánulásai az elemekben és a kozmikus fejlődési állapotokban. Angyalok, arkangyalok és archék hatása a víz-, levegő- és kőelemre a Földön. A fény a formaszellemek ruhája. E Nap-lények planetáris feladata. Még magasabb szellemi lények lakhelyei és működési területei. Naprendszerünk keletkezésének igazi folyamatai. Nap- és Holderők hatása a Földre és a kialakuló emberre. Az érzékszervek megnyílása kifelé és az emberi én-tudat kezdete. Az Ozirisz-mítosz emberi élmények képszerű megjelenítése.

Ötödik előadás
Az ember fejlődése a kozmikus evolúcióval kapcsolatban. A magasabb lények előrehaladása és visszamaradása, valamint együttműködése. A természeti világok keletkezése a Föld Szaturnusz állapotától a Holdállapotig. Állat-ember, növény-állat és ásvány-növény mint a földi természeti világok előfutárai. A fagyöngy szerepe a Baldur-Loki mítoszban. Tudati változás az emberiség fejlődésének során, trónok, kyriotetes, dynameis és exusias áldozatos tettei mint impulzusok a világ fejlődésében. Az elohák mint világos napszellemek és Jehova, a sötét holdszellem egyűttműködése az emberiség fejlődésében a Földön.

Hatodik előadás
A formaszellemek a földi lét irányítói. Atlantisz közepéig kialakult az emberi forma. A formáló erők hatóköréből kihullott emberi lények megszilárdultak és belerögződtek különböző állatformákba. A luciferi szellemek belenyúltak az emberiség fejlődésébe, mielőtt az ember megkaphatta volna valódi énjét ennek következtében új adottságok és a tévedés lehetősége jelent meg az emberben. A Krisztus-lény földrészállásának és működésének késleltetése kiegyenlítő tett, Lucifer idő előtti tevékenysége miatt. Jehova kívülről, törvények által hat.

Különböző fajok kialakulása, bizonyos fizikai, szervrendszerek idő előtti megszilárdulásának következtében. Hetedik előadás
Az állatformák mint az emberi szenvedélyek rögzített fiziognómiai kifejeződései. A fejlődő ember képlékeny testisége a lemúriai korban. A magasabb rendű állatformák fokozatos kitaszítása az emberi fejlődés során. Ennek az életben megtörtént ténynek szellemi ismétlődése az egyiptomi korban. Az emberi alak halformája mint a Földdel még kapcsolatban lévő Nap-erők hatásának utócsengése. A hal szimbóluma emlékeztető jel a misztériumokban. Az emberi alak kígyó formája mint emlékezés az emberi fejlődés mélypontjára, a Hold kiválása előtti időben. A Vénusz és Merkúr-lények az emberiség tanítói az atlantiszi korban. A germán és a görög mitológia alakjai emlékek Atlantiszból.

Nyolcadik előadás
Az ember összefüggése a különböző égitestekkel. A bolygó alakulása a rajta fejlődő lényektől függ. A Nap felemelkedése állócsillaggá és a Földön az anyagi életfeltételek, az ember individuális fejlődésének alapjai. Krisztusnak, a szellemi Nap-erőnek kiegyenlítő működése a Földön. A bölcsesség beépülése a régi Holdon mint harmonizáló erő A földi lét missziója a csoportlélek-szerűség legyőzése és a szeretet mind magasabb fokra fejlesztése. A Krisztus princípium az első lépés a Földnek a Nappal való újraegyesítéséhez. A kereszt ezoterikus jelentősége. Az ember mint földi, Nap- és világegyetem-lény. A magasabb tudatfokok.

Kilencedik előadás
A fizikai tér meghódítása az Atlantisz utáni kultúrákban. Az atlantiszi emberek vándorlásai és keveredésük Európa, Ázsia és Afrika régebbi népességével. A szellemi lények megélésének fokozatos megszűnése és az érzékszervek kitárulkozása a materiális dolgok felé, az európai és a keleti népcsoportoknál. Én-élmény Európa déli részén és Ázsia közepén. Tudatváltozások az óindiai, óperzsa, káldi és egyiptomi kultúrákban. Én-tudat az ótestamentum kiválasztott népénél. Jehova az én vagyok előkészítője. A visszaverődött és a közvetlen Krisztus Nap fény. A szellemi és a fizikai közötti kapcsolat a görögöknél és a rómaiaknál.

Tizedik előadás
Változások az embernek a szellemi világhoz való viszonyában. Hogyan élt a lemúriai ember a halála után a szellemi világban egészen a Krisztus-lény megéléséig, és az erre való emlékezés az egyiptomi kultúrában a halottak megítélésében. A fizikai világ fokozatos meghódítása, az én-tudat elérése a földi létben és a magasabb szellemi lények egyre ritkábban előforduló átélése a halál után. A szellemiben megmaradt emberi lények mint magasabb szellemi lények hordozói. A Krisztus-individualitás mint a Napszellem megtestesülése a Názáreti Jézus emberi testében, egészen a csontvázig menően. A lebukott emberiség újra fölemelkedésének lehetősége a fizikaiból a szellemi fénybe.

Tizenegyedik előadás
Az Atlantisz utáni kultúrkorszakok közötti kapcsolatok. A görög-római kultúra különleges helyzete és az azt követő három kultúra viszonya a megelőző háromhoz. Kasztok és fajok képződése a múltban és az emberiség szabad, szellemi differenciálódása a jövőben. Ozirisz-kultusz a régi Egyiptomban, és a Nap központi helyzete Kopernikusz világképében. A szfinx-rejtély újramegjelenése a mai ember problémájában. A materiális tudás és a szellemi hit közötti szakadék. A logikus gondolkodás kifejlődése az érzékelhető materiális világba való leszállással. Egyiptomi bölcsesség és arabizmus a materialista tudományban. Egyiptomi bölcsesség és keresztény hit a rózsakeresztességben. A modern tudomány és a rózsakeresztesség mint tükröződés a harmadik és az ötödik Atlantisz utáni kultúrában. A modern keresztény ezoterika viszonya a buddhizmushoz.
Adatok
szerző
Rudolf Steiner
cím
A világ, a föld és az ember lényege, fejlődése és tükröződése az egyiptomi mítosz és a jelenlegi kultúra összefüggésében
kiadó
Genius Kiadó
kiadási év
2005
oldalszám
193
kötés
puha kötés
Cikkszám
9799638697102
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!