Székelyi Mária, Barna Ildikó - Túlélőkészlet az SPSS-hez

Nincs raktáron
Székelyi Mária, Barna Ildikó - Túlélőkészlet az SPSS-hez
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-9326-42-9
1 750 Ft
A vásárlás után járó pontok: 18 Ft
Részletek

A könyv (leendő) empirikus társadalom kutatók számára készült azzal a céllal, hogy bemutassa, milyen technikákkal lehet "rendet vágni" az adatok dzsungelében. Az olvasó megismerkedhet a különböző adatredukciós módszerekkel: a főkomponens-, a faktor- és a klaszter-elemzéssel. A könyv rávilágít a magyarázó modellek felépítésének nehézségeire, az adatok természetéből adódó korlátokra. Részletesen tárgyalja a varianciaanalízis, a lineáris regresszió, az utóelemzés és a diszkriminancia-analízis segítségével megközelíthető problématípusokat. A könyv a többdimenziós skálázás és a logisztikus regresszió ismertetésével zárul. A könyv a leendő és a már gyakorló alkalmazókat arra tanítja, hogy az SPSS programcsomag bármilyen szintaktikailag helyesen megadott utasítás végrehajtására képes, ezért az egyes eljárások kiválasztásánál, a modell megalkotásánál és annak interpretálásánál komoly hibalehetőséggel és korlátokkal kell számolni. Semmiféle bonyolult matematikai-statisztikai eljárás sem teheti jóvá az operációanalizálás hiányosságait, és az előzetes koncepció nélkül létrehozott adatbázisokat sem képes koherens egésszé rendezni. A bonyolult módszertani apparátus segítheti, de nem pótolhatja a logikus gondolkodást. A könyv megértése nem kíván komoly matematikai előképzettséget, közérthető stílusban tárgyalja az előfeltevéseket, lépésről lépésre halad a bonyolultabb modellek felé, és találó példákon keresztül mutatja be az egyes módszereket. A könyv példaanyagát képező kutatások adatfile-jai a www.typotex.hu honlapról letölthetők. A fejezetekben található SPSS-parancsok önálló futtatás és a szöveg türelmes elolvasása után az olvasó nem csak az adott módszer alkalmazhatósági feltételeivel ismerkedhet meg, hanem azt is megértheti, hogy milyen típusú kérdések megválaszolására alkalmas az adott eljárás, mik az alkalmazás korlátai és milyen "cselek" vethetők be akkor mikor már minden reménytelennek látszik.

Adatok
szerző
Székelyi Mária, Barna Ildikó
cím
Túlélőkészlet az SPSS-hez
alcím
Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára
kiadó
Typotex Kiadó
kiadási év
2003
oldalszám
453
kötés
puha kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Cikkszám
690643
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Bevezetés 11
A hasznos véletlen hiba 13
Adatredukciós módszerek 17
Főkomponens-elemzés 18
A főkomponens jelentése 25
Mikor használjunk főkomponens-elemzést? 25
A puding próbája 28
Az egyenlő teherviselés 30
Faktorelemzés 40
A modell javítgatása 49
Lássunk tisztán! A rotálás 53
Mentsük, ami menthető: a faktorszkópok létrehozása 60
Amiért fáradotzunk: létrejöttek a látens változók 62
A hiányzó adatok kezelése 64
A faktorelemzés buktatói 65
A Kaiser-Meyer-Olkin mutató és a Bartlett-teszt 66
Amikor a faktorok 100 százaléknál többet magyaráznak 71
A legnagyobb kommunalitású változó kihagyása 71
A rosszul interpretálható változók kihagyása 78
Az egyeduralomra törő változók esete 82
Vissza az elágazási ponthoz 85
A változók tartalma és a faktorok jelentése 89
A konfirmációs modell 91
Amikor minden reménytelen 96
Kétségbeesett kísérlet 101
Feladás helyett: visszahátrálás a főkomponensbe 103
Szezon és fazon 108
Klaszterelemzés 109
Tudás versus anyagi javak 109
Hierarchikus klaszterek 115
A hierarchikus klaszterezés módszerei 119
A legközelebbi, illetve a legtávolabbi szomszéd 119
Klaszterek távolsága mint a klaszterelemek távolságainak átlaga 122
Klaszterek távolságának meghatározása a klaszterközéppontok segítségével 125
Miben mérjük a távolságot? 129
Euklideszi távolság 129
Az euklideszi távolság négyzete 130
Asszociáción alapuló közelség-távolság 130
Sok hűhó majdnem semmiért 132
Klaszterezés nagy file-okon 133
Iniciális klaszterközéppontok 133
Útban a tökéletesség felé: iterálás 137
A klaszterek interpretálása 138
Kendőzetlen őszinteség versus a standardizálás álcája 141
Kilépés az életbe: típuskeresés klaszterekkel 143
És megint elölről: iterálás több lépésben 145
Névadás: klaszterek interpretálása 148
Adjunk-e profilt a bizonytalankodóknak? A hiányzó adatok kezelése 150
Egy tautológia két jelentése: ANOVA egy kicsit másképpen 154
Minden út Rómába vezet? Változtassunk a kezdőpontokon! 157
A magunk ásta verem és a kiút 159
Tanulságok 163
Magyarázó modellek 164
Variancia-analízis 166
Egyutas variancia-analízis 167
Kétutas variancia-analízis 175
Az interakció 176
Az interakcióról bővebben 178
A négyzetösszegek értelmezése a kétutas ANOVA-ban 180
Az interferencia 182
A hierarchikus ANOVA 188
Korlátozó feltételek 192
Normalitás-vizsgálat 194
Lineáris regresszióanalízis 204
A regressziós egyenes egyenlete 205
Egyszerű példa a lineáris regresszióra 209
Illeszkedés: mennyire vehetjük komolyan a regressziós egyenest? 211
Lineáris regressziónalaízis "élesben" - egyszerű modell 214
A "deviánsokról" 217
Vissza az output-hoz 220
Kétváltozós regressziós modell 222
Kétértékű vagy dummy változók 222
Modellépítés 223
Még egy kicsit a dummy változókról 226
Többváltozós regressziós modell 227
Ordinális független változók 227
A Lazarsfeld-paradigma és a regresszió 230
Interferencia a regresszióban: a változószelektálás módszerei 234
A Forward módszer 235
A Backward módszer 238
A Stepwise módszer 241
Az Enter módszer 244
Nominális mérési szintű változók becsempészése a regrssziós modellbe: dummyzás 246
Összefüggő független változók: a multikollinearitás 252
Függvényszerű multikollinearitás 252
A baj nem jár egyedül: magas mérési szintű és dummy változók a regressziós modellben 259
Amikor csak a gondolkodás segít - dummyzzunk másként 266
Szabaduljunk meg a nominális változóktól 269
Függvnyszerű kapcsolat - sztochasztikus multikollinearitás 271
Miért félünk a sztochasztikus multikollinearitástól? 274
Barátságosabb út a multikollinearitás meghatározására - kétféle mérőszám 277
Hogyan védekezzünk a sztochasztikus multikollinearitás ellen? 282
Hab a tortán: a homoszkedaszticitás és az elsőrendű autokorreláció 289
Biztos, ami biztos: a regressziós modellek validitása 296
Útmodellek 301
Az utak erőssége 302
Közvetlen és közvetett hatások 308
Gondolkodási sémák 310
Mi az ők, és mi az okozat? 313
A modell továbbépítése 314
A modell interpretációja 317
Az útmodell korlátai 318
Diszkriminancia-analízis 320
A romák lehetséges beilleszkedése a többségi társadalomba: ahogyan a többség látja 320
Sok kicsi sokra megy? 324
A magyarázó változók együttes jelentése: a diszkrimináló függvények 327
Az üdvözlendő diszkrimináció 333
Sose lehetünk elég óvatosak - átlagok és eloszlások összehasonlítása 334
Lássuk a medvét! 338
Komplex modell 340
Antiszemitizmus és cigányellenesség 341
Státus és attitűdök: együttes magyarázat 347
Többdimenziós skálázás 352
Kisebbségek egy rokonszenv-térképen 353
Többdiemnziós skálázás az SPSS-ben 356
Meddig mehetünk el? A dimenziócsökkentés határai 359
Etnikai csoportok az egymásról alkotott vélemények terében 366
Logisztikus regresszió 374
A "sztahanovista" lineáris regresszió. Miért van szükség logisztikus regresszióra? 375
A legfontosabb fogalmak 378
A valószínűség és az esély 379
Az esélyhányados 379
Út a logisztikus regresszióanalízis felé 380
Egy egyszerű modell 384
A likelihood függvényről 386
Az output érdemi része 389
A modell magyarázóereje 391
Találatmátrix a logisztikus regresszióban 394
A független változó hatása 396
A modell bővítése 398
Összemérhető hatások: a standardizált regressziós együttható 401
Kategoriális független változó a logisztikus regresszióban 404
Mindent bele! Sokváltozós modell 410
Ugyanaz másképpen 419
Melléklet 425
A parancsikonok használata: Főkomponens- és faktorelemzés 425
A parancsikonok használata: Klaszteremzés 430
Hierarchikus klaszterezés 430
K-Means klaszterezés 434
A parancsikonok használata: Variancia-analízis 438
A parancsikonok használata: A lineáris regresszióanalízis 438
A parancsikonok használata: Diszkriminancia-analízis 442
A parancsikonok használata: A többdimenziós skálázás 446
A parancsikonok használata: A logisztikus regresszió 449
Felhasznált irodalom 452