Szendrei László - Menny és Pokol - Kr. e. 8 sz.-1574 - Menny és pokol - 1575-2003

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Szendrei László  - Menny és Pokol - Kr. e. 8 sz.-1574  - Menny és pokol - 1575-2003
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
978-963-987-515-9 , 978-963-990-108-7
2 200 Ft
A vásárlás után járó pontok: 22 Ft
Részletek

Mint minden más nép, úgy a magyarság előtt is számtalan olyan helyzet adódott a számunkra ismert történelem évezredei alatt, amikor a döntés helyes, avagy helytelen volta komoly, sokszor sorsdöntő hatással volt népünk és országunk későbbi történetére. Jelen könyvünkben eme sorsdöntő eseményeken keresztül - legyenek azok csaták, békék, házassági szerződések, halálesetek, királyválasztások vagy más egyéb fontos történések - igyekszünk bemutatni a magyarság és Magyarország történetét. Márpedig sorsdöntő eseményekből - mint könyvünk is bizonyítja - sokkal több volt, mint azt az ember gondolná. Reményeink szerint a kedves Olvasónak így alkalma lesz rácsodálkozni a magyar történelem sokszor ismertnek vélt, de igazából kevésbé ismert fontos részleteire is. A játék kedvéért a fejezetek végén eljátszottunk a lehetőségek alternatívájának gondolatával, azazhogy más döntés esetén vajon merre fordult volna a magyarság és Magyarország sorsa.

Adatok
szerző
Szendrei László
cím
Menny és Pokol Magyarország és a magyarság történetének sorsdöntő eseményei
alcím
Kr. e. 8 sz.- Kr. u. 1574 - 1575-2003
kiadó
Pro Book Könyvkiadó
kiadási év
2008
oldalszám
126 + 126
kötés
kemény kötés védőborítóval
kiegészítő információk
2 kötetes kiadás. Fekete-fehér, színes fotókkal, reprodukciókkal.
Cikkszám
804385
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom 1.
Szkíta győzelem az asszírok, a médek és a kimmerek felett 5
Szíta hadjárat Mezopotámia ellen 6
A perzsa Nagy kürosz elesik a szkíta masszageták ellen 7
A perzsa Dareiosz szkíták elleni hadjárata 8
A makedón Nagy Sándor sikertelen szkíták elleni hadjárata 10
Modu hun nagykirály hódításai 11
Az ázsiai hunok kettéválása északira és délire 13
Az északi hunok nyugatra indulása 14
Balambér hun nagykirály meghódítja a gótok birodalmait 15
Rua nagykirály megszállja az egész Kárpát-medencét 16
Attila és Valentinus nyugatrómai császár nővére, Honoria házasságának meghiúsulása 17
A catalaunumi csata 18
Attila halála 20
Baján avar kagán és Alboin longobárd király szövetsége és háborúja a gepidák ellen 21
A longobárdok kiköltözése a Kárpát-medencéből 23
Nagy Károly avarok elleni sikertelen hadjárata 24
Az avar belháború 26
A Kárpát-medencei avar uralom vége 27
A 895. évi honfoglalás döntő mozzanata: az al-dunai (balkáni) hadjárat 29
A pozsonyi csata 33
Az augsburgi csata 35
A quedlinburgi gyűlés 37
A nyugati kereszténység felvételének "jutalma": István házassága Bajor Gizellával 38
István győzelme Koppány felett 39
István megkoronázása (1000 karácsonya vagy szilvesztere) 40
II. Konrád császár kiverése 41
Imre herceg halála 42
A ménfői csata 43
III. Henrik császár kiverése 46
A mogyoródi csata 48
István király szentté avatása 50
Horvátország elfoglalása 51
II. (Vak) Béla "szerencséje" 52
II. Alixiosz születése 53
Az Aranybulla 55
1222. évi törvénycikkek 56
A muhi csata 59
V. István és I. Anjou Károly szerződései 63
V. István halála 64
A morvamezei csata 66
III. András halála 69
A rozgonyi csata 70
Zách Felicián sikertelen merénylete 73
Károly Róbert szerencsés menekülése 74
A visegrádi királytalálkozó 75
I. (Nagy) Lajos túlzott vakmerősége 76
Az 1351-es törvények 77
Anjou Mária és Luxemburgi Zsigmond házassága 78
II. (Kis) Károly meggyilkolása 79
A nikápolyi csata 81
Habsburg Albert halála 83
A hosszú hadjárat 84
A várnai csata 86
A nándorfehérvári diadal 87
Hunyadi János halála 93
Hunyadi László halála 94
V. László halála 95
Hunyadi Mátyás megválasztása 96
A bécsújhelyi szerződés 97
Mátyás házassága Nápolyi Beatrixszal 98
Mátyás békekötése a törökkel 100
Mátyás halála 101
Küzdelem a magyar trónért 103
A Habsburg-Jagelló-szerződések 104
A Dózsa György-féle felkelés 105
Werbőczy István Tripartituma 108
A mohácsi csata 109
A kettős királyválasztás 114
Buda elvesztése 116
Fráter György meggyilkolása 118
Eger ostroma 120
Szigetvár 123
A tordai országgyűlés 124
Báthory István erdélyi fejedelemmé választása 125
Tartalom 2.

A kerelőszentpáli csata 5
Báthory István halála 6
A mezőkeresztesi vereség 8
A bécsi és a zsitvatoroki béke 10
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása 14
A nikolsburgi béke 17
Bethlen Gábor leánykérésének elutasítása 18
I. Rákóczi György fejedelemmé választása 19
II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata 20
A szégyenteljes vasvári béke 22
Zrínyi Miklós halála 24
Buda visszafoglalása 26
A pozsonyi országgyűlés 28
A Diploma Leopoldinum 29
A zentai csata 30
A Rákóczi-szabadságharc kitörése 32
I. József és II. Rákóczi Ferenc tárgyalásainak
meghiúsulása 34
A Pragmatica Sanctio elfogadása 36
„Vitam et sanguinem" 37
Az 1754-es vámrendelet 39
Az 1767-es úrbéri pátens és az 1784-es
jobbágyrendelet 40
A Ratio Educationis 41
II. Lipót halála 42
Napóleon schönbrunni kiáltványa 44
A Szent Szövetség megalapítása 46
Széchenyi felajánlása az MTA megalapítására 47
A Hitel megjelenése 48
1848. március 15. 49
Az áprilisi törvények szentesítése 51
A pákozdi csata 54
V Ferdinánd lemondatása 56
A Függetlenségi Nyilatkozat 57
Az 1867-es kiegyezés 59
Az 1868-as Eötvös-féle népoktatási törvény 62
Nem lépünk be a franciák oldalán
a porosz-francia háborúba 63
A trializmus megakadályozása 65
Tisza Kálmán hatalomra jutása 66
Bosznia annexiója 68
Ferenc Ferdinánd meggyilkolása 70
A Sixtus-levél nyilvánosságra hozatala 72
Károlyi kinevezése 74
Linder Béla leszerelési rendelete 76
A Tanácsköztársaság megalakulása és bukása 78
Horthy Miklós kinevezése 80
Trianon 82
Bethlen István miniszterelnökké választása 85
A budaörsi csata 87
A Klebelsberg-féle népiskolai program 88
A bécsi döntések 89
Csatlakozás a háromhatalmi egyezményhez 90
Teleki Pál halála 92
Kassa bombázása 94
A doni katasztrófa 96
Német megszállás 98
Magyar zsidók deportálása 100
Horthy kiugrási kísérlete és lemondása 102
Magyarország szovjet megszállása 104
A párizsi békediktátum 106
A „kék cédulás" választások 107
Az MDP - az egypártrendszer - létrejötte 109
1956. október 23. 111
Dulles amerikai külügyminiszter
rádiónyilatkozata 114
Kádár János hatalomra jutása 116
Magyarország belépése a Nemzetközi Valutaalapba
és a Világbankba 119
A „rózsadombi paktum" 120
A Magyar Köztársaság kikiáltása 121
Első szabad választások 122
A szovjet megszállás vége 123
Népszavazás Magyarország NATO-tagságáról 124
Népszavazás Magyarország EU-tagságáról 125
Felhasznált irodalom 126