Török Levente - Vincze Lajos - Darukezelés

Nincs raktáron
Török Levente - Vincze Lajos - Darukezelés
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-10-2763-5
990 Ft
A vásárlás után járó pontok: 10 Ft
Részletek

Az anyagmozgató gépek közül az egyik legelterjedtebben használt eszköz a daru. A daruk a terhet kisebb-nagyobb magasságra felemelve szállítják. Az anyagnak ilyen módon végzett mozgatása számos veszély forrása, a teher lezuhanhat, lengésbe, forgásba jöhet és e közben vagy a szállítása folyamán személyeknek, tárgyaknak ütközhet, letevéskor felborulhat, a daruról az óvatlan személy leeshet, a villamos feszültség jelenléte áramütést okozhat stb. A daru ezért veszélyes üzemű gép.
A daruval kapcsolatos baleseteket, káreseteket a daru egyes szerkezeti részeinek méretezésére, telepítésére, üzembehelyezésének és üzemeltetésének módjára, üzembiztosságának fenntartását célzó teendőkre vonatkozó országos szabványok és vállalati érvényű előírások megtartásával lehet csökkenteni.

Adatok
szerző
Török Levente - Vincze Lajos
cím
Darukezelés
kiadó
Műszaki Könyvkiadó
kiadási év
1979
oldalszám
319
kötés
kemény kötés
sorozatcím
Ipari szakkönyvtár
Cikkszám
474238
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó 11
A DARUKEZELŐK ISMERETANYAGA, KÉPZÉSE 13
A daruk és a darukezelők szerepe az anyagmozgatásban 13
Történelmi kialakulás 13
A daruk a modern anyagmozgatásban 13
Műszaki alapfogalmak 15
Mértékegységek 15
Az erő, a tömeg, a nyomaték 17
Mechanikai alapismeretek 19
Az egyensúly feltételei 19
A mozgás 22
A mechanikai munka és a mechanikai teljesítmény 27
Szilárdságtani alapismeretek 28
A szerkezeti részek igénybevételének fajtái 28
Az igénybevétel hatására ébredő feszültségek 29
A szerkezeti anyagok viselkedése az igénybevétel hatására 31
Elektrotechnikai alapismeretek 32
A villamos áram jellemzői 33
A villamos áramkör 34
A villamos áram munkája és teljesítménye 38
Az elektromágneses tér 39
Hidraulikai alapismeretek 43
Az energia, a munka és a teljesítmény 47
Az energia fajtái, mértékegységei 47
Az energiák átalakulása 48
A fontosabb mennyiségek és mértékegységek 52
A daruk felépítése 56
A daru fő részei, főbb műszaki jellemzői 56
Az emelőmű 64
A függesztőelem 70
A függesztőelem terelőelemei 78
A kötéldob 81
A fékszerkezet 83
A hajtóegység 88
A haladómű 90
A helyváltoztatás szerkezeti megoldása 91
Az erőátadás szerkezeti megoldása 99
A sínentartás szerkezeti megoldása 102
A forgatómű 103
A forgástengely állandó helyzetét biztosító szerkezeti megoldások 103
A hajtóegység 105
A gém mozgatása 106
A gémbillentőmű 106
A gém kiegyensúlyozása 113
A teher egyenesbe vezetése 114
Teherfelvevő eszközök 116
Horgok, horogszerkezetek 116
Daruhorog alakok 116
A daruhorgok tönkremenetele 118
Horogszerkezetek 119
Tüskék, villák 121
Teheremelő mágnesek 122
Fogók 123
Vákuumos tehermegfogók 128
Emelőgerendák 130
Ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek 131
Edények 131
Markolók 133
A daruk villamos berendezése 143
A villamos áram hozzávezetése 143
Áramhozzávezetés egymához képest elmozduló, elforduló részekhez 143
Áramhozzávezetés egymáshoz képest helyüket nem változtató berendezésekhez 148
Villamos motorok 148
A váltakozóáramú motorok 149
Az egyenesáramú motorok 151
Az eltolható forgórészű (fék-) motor 152
A daru vezérlése 153
Vezérlőszervek 154
A vezérlés kiegészítő elemei 160
Vezérlőpult 161
A daru villamos biztonsági berendezései 163
A daruüzem biztonságát elősegítő villamos berendezések 163
Hangjelző berendezések 169
Darufőkapcsoló és szakaszolókapcsoló 169
Áramütés elleni védelem 170
A féklazítók 172
A daru villamos segédberendezései 174
Villamos reteszelések 174
Az áram útja 179
A daru vezérlése villamos szempontból 180
A daru hidraulikus berendezése 182
A hidraulika szivattyú 182
A hidraulikus energiát átvivő részek 185
A hidraulikus energiát felhasználó részek 185
A hidraulikus hajtást vezérlő és szabályozó elemek 187
A daru acélszerkezete 191
A daru állékonysága (stabilitása) 193
Fontosabb daruféleségek 197
Híddaruk 197
A futódaru 197
A bakdaru és a félbakdaru 206
A rakodóhidak 211
Speciális híddaruk 211
Kábeldaruk 217
Gémes daruk 220
A portáldaru 220
A félportáldaru 220
A toronydaru 220
Az árbocdaru 227
A hajófedélzeti daru 229
A konzoldaruk 230
Vasúti daruk 231
Sínpályához nem kötött daruk 233
A darupálya 236
A daruk főbb munkabiztonsági és munkegészségügyi berendezései 237
Az emelési magasságot határoló berendezés 237
A süllyesztési mélységet határoló berendezés 238
A haladó mozgást határoló berendezések 238
A forgó mozgást határoló berendezés 239
A gém véghelyzeteit határoló berendezés 239
A szélnyomásmérő 239
A sínfogó 239
A kipányvázó berendezés 240
A kitámasztó berendezés 240
A túlterhelésgátló 240
A nyomatékhatároló berendezés 241
A villamos biztonsági berendezések 241
A daruvezető védelme 241
A darukezelő teendői 242
A műszakos vizsgálat 242
A Darunapló 243
A daru kezelése 243
Általános előírások 243
A munkavégzés szabályai 244
Veszélyes hibák a daru üzemeltetése közben 246
A darun végzett javítások szabályai 247
Egyéb teendők 247
Daruüzem különleges felételek mellett. Tiltott műveletek 248
A darukezelő szervezeti helye, kötelessége, felelőssége 250
Darukezelők gyakorlati oktatása 252
Becslési készség fejlesztése 252
A darukezelés 252
A KÖTÖZŐK, ISMERETANYAGA ÉS OKTATÁSA 255
A kötöző feladatai, szervezeti helye, felelőssége 256
A daru és a teher kapcsolata 257
Teherfelvevő eszközök 257
Kötözőeszközök 257
A kötélágak száma, helyzete és terhelése 257
A kötözőkötél 260
A kötözőlánc 266
A kötözőheveder 269
Függesztékek 270
Élvédők 273
A teher kötözése, a kötözés helyességének ellenőrzése 274
A teher követése szállítása közben és lehelyezése 278
A darukezelő irányítása 280
A teherfelvevő és kötözőeszközök tárolása, állagmegóvása 282
Köztözők gyakorlati oktatása 286
A becslési képesség fejlesztése 286
Teherkötözés 286
AZ EMELŐGÉPÜGYINTÉZŐI MUNKA 289
Általános előírások 290
Az emelőgépügyintéző feladatai 292
A daru (emelőgép) beruházását megelőző teendők 292
A daru üzembehelyezési eljárása 293
A daruknak és tartozékainak jelölése és nyilvántartása 295
A daruknak és tartozékainak időszakos vizsgálata 297
Műszakos vizsgálatok előírásai 297
Szerkezeti és fővizsgálat előírásai 299
A vizsgálatok megállapításainak értékelése 302
Vizsgáalti tervek készítése és végrehajtása 303
A vizsgálati terv és a karbantartási terv kapcsolata 304
A daruk és tartozékaik hibái megszüntetésének rendszere 305
Felújított daru átvételének szabályai 306
Daruk korszerűsítésének szabályai 307
A daruk üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos személyek és felelősségük 309
A darukezelő 309
A kötöző 309
Az üzemeltető 309
A karbantartó 310
Feladatai 311
A karbantartási művelet elvégzésének általános előírásai 311
Függesztőeszközök tervezési, gyártási, javítási előírásai 313
Az emelőgépügyintéző 314
Munkaköri leírás tartalma 314
A vállalat vezetője 319