Valkó Iván Péter - Elektroncsövek és félvezetők

Nincs raktáron
Valkó Iván Péter - Elektroncsövek és félvezetők
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963170727x
2 300 Ft
A vásárlás után járó pontok: 23 Ft
Adatok
szerző
Valkó Iván Péter
cím
Elektroncsövek és félvezetők
kiadó
Tankönyvkiadó Vállalat
kiadási év
1974
oldalszám
766
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Számos ábrával illusztrálva. Tankönyvi száma: 44296.
Cikkszám
963170727
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 19
Szabad elektronok
Alapfogalmak 21
Az elektronika aktív eszközei 21
Elektronok az elektromos és a mágneses erőtérben 22
Az elektromos tér hatása 24
Elektronmozgás homogén elektromos térben (egydimenziós eset) 24
Elektronmozgás homogén elektromos térben (kétdimenziós eset) 25
Az elektronok eltérítése 26
Az elektron mozgása homogén mágneses térben 28
Szemléletes tárgyalás 28
Részletesebb tárgyalás 29
Mágneses eltérítés 30
Mágneses nyalábolás 31
Elektromos és mágneses terek együttes hatása 32
Általános tárgyalás 32
A magnetron elve 35
Az elektronoptika mint módszer 36
Az elektronmozgás pontosabb leírása a relativisztikus összefüggések figyelembevételével 39
Az elektronáram 41
Kötött elektronok
A Bohr-féle atommodell 43
A klasszikus atommodell 43
Bohr modellje 45
A további kvantumszámok 46
A Pauli-elv 47
Elektronhéjak 48
A Schrödinger-egyenlet 49
Anyaghullámok 50
Hullámfüggvény 50
Hullámcsomag 52
A Heisenberg-féle összefüggés 52
A hullámegyenlet 53
A Schrödinger-egyenlet alkalmazása egyszerű esetekre 54
Egydimenziós korlátozás 55
Elektronok hasáb alakú térrészben 56
Az atomok közötti kötés 59
Kovalens kötés 59
Ionos kötés 61
Kristályrács 61
Energiasávok a kristályrendszerben 63
Fémes kötés 64
Elektronok szilárd testekben
Az energiaeloszlás statisztikája 65
Állapotsűrűség-függvény 65
Betöltési valószínűség 66
A betöltött állapotok száma 67
Eloszlási függvények 67
Példa a Fermi-Dirac-eloszlásra 69
Sebességeloszlás 70
Energiasávok szilárd testekben 71
A sávok keletkezésének szemléletes magyarázata 71
Kvantummechanikai összefüggés hullámszám és energia között 73
A Schödinger-egyenlet periodikusan változó közegben 74
A Brillouin-zóna 78
Effektív tömeg 79
Vezetők és félvezetők 81
Energiasávok a valóságos kristályban 81
Közelítések az alsó és a felső sávhatárra 82
Az energiasávok betöltöttsége 83
A tiltott sáv szerepe 84
Elektronmozgás a betöltött sávban 85
Elektronok kevéssé betöltött sávban 86
Elektronhiány majdnem betöltött sávban 86
Betöltöttségi viszonyok félvezetőkben 87
Keletkezés és rekombináció 90
A technika félvezető anyagai 91
Szennyezés félvezető 91
A szennyezéses félvezetők kvantummechanikai tárgyalása 92
Szennyezési energiaszintek 94
Lyukak és elektronok száma 96
A Fermi-szint pontosabb meghatározása 98
A Hall-jelenség 98
Elektronok mozgása szilárd testek belsejében erőterek hatására 100
Vezetőképesség 102
Rácshibák 103
Áram félvezetőkben 104
A sodródási áram részletesebb vizsgálata 105
Diffúziós áram 107
A folytonossági egyenlet 109
A folytonossági egyenlet egyszerűsített változatai 111
Diffúziós egyenlet 111
Az Einstein-összefüggés 113
A nem egyensúlyi helyzet részletesebb vizsgálata 114
Az időfüggő diffúziós egyenlet 117
Emisszió és injekció
Kilépési munka és érintkezési potenciálkülönbség 120
Közeghatárok 120
Kilépési munka 121
Érintkezési potenciálkülönbség fémek között 122
Érintkezési potenciálkülönbség félvezetők határfelületén 124
Termikus emisszió 126
Elektronkilépés izzókatódból 126
Az emissziós áramsűrűség meghatározása 127
Példa a Richardson-Dushman-egyenlet alkalmazására 129
Schottky-jelenség és térmisszió 130
Külső erőtér hatása a potenciálküszöbre 130
Alagútjelenség 131
Téremisszió 132
Szekunder emisszió és fotoemisszió 133
A szekunder emissziós tényező 133
A szekunder emisszió jelenségének magyarázata 134
Fotoemisszió 135
Alkalmazások 135
Felületi jelenségek 136
Felületi szennyezés 136
Felületi kettős réteg 137
Fordított vezetőképesség 137
Gyors és lassú felületi állapotok 138
Felületi rekombináció 138
Félvezető diódák
A félvezető dióda ismertetése 140
Alapelv 140
Alkalmazások 140
Karakterisztika 142
Munkapont-beállítás 143
A pn átmenet 145
Diffúziós (érintkezési) potenciálkülönbség 145
Záróirányú áram 148
Nyitóirányú áram 151
A diódaegyenlet 152
A diódaáram részletesebb vizsgálata 154
A folytonossági egyenlet alkalmazása 154
Energiaszintek 156
A záróirányú áram feszültségfüggése 158
A rétegellenállás szerepe 158
Zener-átütés 159
Átütési jelenségek. Zener-dióda, alagútdióda 161
A lavinaátütés 161
Alagútátütés (Zener-jelenség) 164
Termikus tönkremenés 165
Zener-dióda 165
Alagútdióda 167
Az alagútdióda alkalmazása 170
Kiürített réteg és kapacitása 172
Az erőtér szemléletes ábrázolása az átmenet közelében 172
Homogén tértöltésréteg 172
Kétoldali tértöltésréteg 174
Lineárisan változó szennyezésű átmenet 175
A dióda mint vezérelhető kapacitás 176
A dióda váltakozó áramú működésben 177
A rétegdióda a gyakorlatban 181
A rétegdióda mint egyenirányító 181
A hőmérséklet befolyása a záróirányú áramra 183
Hőmérsékletfüggés a nyitóirányú működésben 184
A disszipációs hő elvezetése 185
Eltérések az idealizált körülményektől 187
Fém-félvezető egyenirányítók 189
Fém-félvezető érintkezés 189
Száraz egyenirányító 190
Tűs dióda 192
Aranytűs dióda 194
A vákuumdióda
A vákuumdióda ismertetése 195
Alapelv és alkalmazás 195
Felépítés 195
A dióda karakterisztikájának jellegzetességei 196
Telítési és induló áram 198
A dióda telítési árama 198
A dióda induló árama 198
Az érintkezési potenciálkülönbség befolyása a dióda karakterisztikájára 201
A síkdióda tértöltéses működése 202
A tértöltés árnyékoló szerepe 202
A Langmuir-Child egyenlet 204
A potenciál, térerősség, elektronsebesség és tértöltés helyfüggése tértöltéses síkdiódában 207
A tértöltéses síkdióda belső ellenállása és belső vezetése 208
A tértöltéstörvény általánosítása 209
A háromkettedes hatványtörvény általános érvényének igazolása ekvipotenciális elektródájú diódákban 209
Hengeres dióda anódárama 210
A kezdősebesség befolyása 212
Virtuális katód kialakulása a katód előtt 212
A tértöltés stabilizáló hatása az elektroncsövek anódáramára 214
A vákuumdióda a gyakorlatban 216
Főbb alkalmazások 216
A dióda igénybevétele és méretezési szempontjai 217
A trióda
A trióda ismertetése 221
A működés elve 221
Szerkezeti felépítés 222
A trióda potenciáltere 224
A trióda karakterisztikái 226
Az ideális trióda karakterisztikaegyenlete 228
A karakterisztika analitikus közelítése 228
A trióda statikus erősítési tényezője 229
A síktrióda perveanciája 232
A csőtényezők 234
A csőtényezők fogalma 234
A csőtényezők meghatározása karakterisztikából 236
A csőtényezők analitikus alakja, munkapontfüggése 238
A csőtényezők függése a csőgeometriától 240
A triódára vonatkozó összefüggések általánosítása 241
A hengeres trióda 242
A szélek hatása 244
A szigetképződés 245
Rácsáram negatív rácsfeszültségek esetén 246
Rácsáram pozitív rácsfeszültség esetén 249
A trióda mint kis jelű erősítő 252
A működés alapelve 252
A dinamikus karakterisztika 253
A dinamikus paraméterek 255
A trióda váltakozó áramú helyettesítő képei 259
A trióda munkapont-beállítása 261
A trióda nagy jelű működése 253
Torzítások 263
A trióda mint teljesítményerősítő 265
Többrácsos csövek
A tetróda 267
A trióda főbb hátrányai 267
Az árnyékolórács bevezetése 268
A tetróda működésének rövid ismertetése 268
A szekunder emisszió hatása a tetróda karakterisztikáira 270
A pentóda 272
A pentóda elve 272
A pentóda működésének közelítő tárgyalása 273
A pentóda tényleges karakterisztikái 275
Belső ellenállás és erősítési tényező 279
Pentódatípusok 281
A pentódák osztályozása 281
A kis jelű alakhű erősítés és a kisfrekvenciás erősítő pentóda 282
Szabályozó pentódák 284
A hangfrekvenciás végpentóda és sugártetróda 287
A pentóda nagy jelű működése 292
Vezérlés árameloszlással 295
A fékezőrács befolyása az árameloszlásra 295
A kettős vezérlés alkalmazása 298
Keverőcsövek 299
A frekvenciaváltás (keverés) szerepe 299
Összeadó keverés 300
Szorzókeverés 301
Keverőtípusok 305
A tértöltéscsatolás 307
Egyéb csőtípusok 309
Összetett csövek 309
A hangolásjelző cső (varázsszem) 310
A rétegtranzisztor
A rétegtranzisztor elve 312
A felépítés 312
Áramok a tranzisztorban 313
A tranzisztor maradékáramai 317
Az áramerősítési tényező meghatározása 319
Ideális karakterisztikák 323
Kis jelű működés 324
Egyszerű váltakozó áramú kis jelű helyettesítő képek 324
A diffúziós kapacitás és az áramerősítési tényező frekvenciafüggése 328
Tértöltés-kapacitás 330
Bázisellenállás 331
Az Early-jelenség 333
Alapkapcsolások 336
Négypólus rendszerű helyettesítő képek 337
Hibrid paraméteres helyettesítő kép 338
Admittancia-paraméterek 339
A kis jelű paraméterek munkapontfüggése 342
Nagy jelű és nagy szintű működés 343
Működési tartományok 343
Az Ebers-Moll-egyenletek 345
Az áramerősítés mint nonlineáris folyamat 348
Működési határok 352
A valóságos karakterisztikák 353
A tranzisztor a gyakorlatban 356
Tranzisztorfajták 356
Hőelvezetés 357
A tranzisztor termikus stabilitása 358
Tranzisztorok nonlineáris működése 361
Torzítások 361
A tranzisztor mint keverő 362
Erősítésszabályozás 363
Négyrétegű eszközök 364
Működés 364
Fizikai alapok 366
A négyrétegű dióda karakterisztikája 367
A vezérelt egyenirányító 369
A térvezérlésű tranzisztor
A működés alapjai 370
Alapgondolat 370
Térvezérlésű tranzisztorok fajtái 371
A várható karakterisztika 371
A térvezérlésű eszközök főbb tulajdonságai 373
pn átmenetes térvezérlésű tranzisztor 374
A felépítés 374
A karakterisztika 375
Kis jelű paraméterek 377
Nyitóirányú vezérlőfeszültség 378
Szigetelt vezérlőelektródájú térvezérlésű tranzisztor 379
A felépítés 379
A karakterisztika 381
Kis jelű paraméterek 383
Elektroncsövek és tranzisztorok viselkedése igen nagy frekvencián
Áramköri nagyfrekvenciás jelenségek tértöltés-vezérlésű csövekben 385
Áttekintés 385
Nagyfrekvenciás veszteségek 386
Az elektródakapacitások szerepe 386
Az elektródakivezetések induktivitásának hatása 389
A repülési idő befolyása tértöltés-vezérlésű csövek működésére 391
Fizikai meggondolások 391
A csőben és a külső körökben folyó áramok 392
A síkdióda nagyfrekvenciás működése 397
A Llewellyn-egyenlet 397
A síkdióda belső impedanciája és admittanciája 398
Rácsos csövek működése nagyfrekvencián 401
A trióda ultranagyfrekvenciás viselkedése 401
Ultranagyfrekvenciás és mikrohullámú tértöltés-vezérlésű csövek konstrukciós elvei 404
Nagyfrekvenciás jelenségek homogén bázisú tranzisztorokban 408
Áttekintés 408
Főbb időállandók 408
Pontosabb számítás 411
A nagyfrekvenciás helyettesítő képek érvényességi határa 413
Inhomogén bázisú tranzisztorok nagyfrekvenciás viselkedése 415
Gyorsító tér a bázisban 415
Az átviteli tényező frekvenciafüggése 418
A frekvenciamenetet befolyásoló további tényezők 420
A maximális oszcillációs frekvencia 422
Elektronikus eszközök tranziens jelenségei
Az elektronikus eszközök mint kapcsolók 425
Ideális és nem ideális kapcsolókarakterisztika 426
Tehetetlenségi jelenségek 429
A dióda mint kapcsoló 429
Vezérelt eszközök mint kapcsolók 430
Negatív ellenállású kapcsolók 431
Tranziensek vizsgálata a töltéstárolás fogalma segítségével 433
Időállandók és kapcsolásidők 433
A pn átmenet mint változó paraméterű rendszer 435
A tárolt töltés viselkedése átkapcsoláskor 438
Tranziensek elektroncsövekben és félvezető diódákban 439
Vezérelt elektroncsövek tranziensei 439
Feléledési idők vákuumdiódákban 440
Félvezető diódák feléledési ideje 442
Tranziensek a tranzisztorban 447
A folyamat leírása 447
A késleltetési idő 448
A felfutási idő 449
A tárolási idő 452
A lefutási idő 452
Kiegészítések 453
Összefüggés a nagyfrekvenciás működéssel 455
Inhomogén bázisú tranzisztor 456
Gyorsító kondenzátor 457
Tranziens jelenségek, negatív ellenállású kapcsolóeszközökben 457
Tranziens jelenségek a négyrétegű diódában 457
Alagútdiódák tranziens viselkedése 460
Zavaró jelenségek
Bevezetés 462
Zaj és zörej 462
Termikus zaj 463
Sörétzaj 466
Fizikai ok 466
Az áramingadozás nagysága 467
A sörétzaj spektrális intenzitása 467
Az induló áram zaja 468
Félvezető diódák sörétzaja 469
Módosult sörétzaj elektroncsövekben 471
A tértöltés hatása a zajra diódákban 471
A triódák zaja 475
Árameloszlási zaj 474
Nagyfrekvenciás csőzajok 476
Egyenértékű zajforrás és zajtényező 478
Tranzisztorok zaja 473
Tranzisztorzaj közepes frekvencián 473
Tranzisztorzaj nagyfrekvencián 478
A térvezérelt tranzisztor zaja 478
Egyéb zajjelenségek 489
Elektroncsövek villódzási zaja 489
Félvezető eszközök villódzási zaja 491
Félvezető diódák átütési zaja 492
Fontosabb zörejjelenségek 493
A csőbúgás 493
Elektroncsövek mikrofoniája 495
Kivitelezési elvek
Az elektroncsövek felépítése. A hőterhelés 499
Katódok 500
Wolframkatód 501
Oxidkatód 501
Készletkatódok 503
Tóriumos wolframkatód 504
Rácsok 505
Egyéb alkatrészek 506
Anódok 506
Tartóelemek 506
Áram-hozzávezetések, összeköttetések 506
Gyártástechnológiai alkatrészek, melyek a cső működésében nem vesznek részt 507
A vákuum előállítása és mérése 507
Vákuumszivattyúk 507
Hűtőcsapdák és gőzterelők 509
Gáztalanítás 510
Getterezés 510
Vákuummérés 511
Kis és nagy teljesítményű csövek 512
Csövek tömeggyártása 513
Lapításos csövek 514
Színüveg csövek 514
A nuvisztor 514
Nagy teljesítményű csövekről általában 515
Hűtési eljárások 516
Kerámia burkolatú nagy teljesítményű csövek 517
Ultranagyfrekvenciás tértöltés-vezérlésű csövek 519
Vékony rétegek előállítása vákuumban 520
A vákuumpárologtatás fizikai alapjai 521
A vákuumpárologtatás berendezései, segédeszközök 521
A rétegnövekedés és a vékony rétegek tulajdonságai 525
Katódporlasztás 525
Reaktív párologtatás 526
Nagy tisztaságú félvezető anyagok technológiája 526
A félvezető alapanyagok és előállításuk 527
Félvezető alapanyagok minősítése 530
Félvezető anyagok fontosabb előkészítő technológiai műveletei 531
pn átmenetek létrehozása 532
Az ötvözés művelete 532
A diffúzió művelete 533
pn átmenetek előállítása diffúzióval 535
A diffúzió kivitelezése germánium és szilícium esetében 537
A diffúziós rétegek minősítése 538
Epitaxiális rétegnövesztés 539
Félvezető eszközök gyártása 540
Ötvözött tranziszto 540
Ötvözött diffúziós tranzisztor 542
A mezatranzisztor 543
A planártranzisztor 546
Félvezető diódák 547
Integrált áramkörök 549
Megbízhatóság
A megbízhatóság fogalma 552
Definíciók 552
A megbízhatóság jelentősége 553
A megbízhatóság mint időfüggvény 554
Függvényfogalmak 554
Elhasználódás 555
Véletlen tönkremenés 556
Korai meghibásodás 556
A Weibull-eloszlás 557
Több szakaszos megbízhatósági függvény 558
Fizikai magyarázat 559
Berendezések megbízhatósága 559
Elektroncsövek és félvezetők meghibásodása 561
A hibák osztályozása 561
Elektroncsövek korai meghibásodása 562
Elektroncsövek fizikai-kémiai jellegű meghibásodásai 564
Ipari és hosszú élettartamú csövek 565
Tranzisztorok megbízhatósága 566
Felületi hibák 567
Térfogati hibák 568
Megbízható tranzisztorok 569
Megbízhatóság és alkalmazás 569
Függés az igénybevételtől 569
Matematikai összefüggés 570
Alkalmazási határok 570
Kímélő üzemeltetés 572
Vizsgálatok 573
Előégetés 573
Szűrővizsgálatok 573
Tartós égetés 574
A konfidencia fogalma 574
Gyorsított vizsgálat 575
Üzemeltetési adatok értékelése 576
Fizikai vizsgálatok a tönkrement példányokon 576
Fényelektromos és hőelektromos eszközök
A fényelektromos jelenség 577
Fotocellák 578
Alapelv 578
Fotokatódok 579
Vákuum- és gáztöltésű fotocellák összehasonlítása 580
A fotosokszorozó 581
A fotokondukciós cella 582
Érzékenység 582
Gyakorlati szempontok 584
A fényelem 585
A fényelem rövidzárási árama 585
A fényelem üresjárási feszültsége 586
A napelem 587
Fotodióda és fototranzisztor 588
Kettős opto-elektronikai átalakítók 589
A képerősítő 589
Az opto-elektronikus cella 590
Hőelektromos eszközök 591
A termisztor 591
A Seebeck-átalakító 594
A Peltier-hűtőelem 595
Elektronsugárcsövek
Bevezetés 597
Elektronoptikai lencsék 599
Elektromos lencsék 599
Mágneses lencsék 600
Elektronlencsék fókusztávolsága 601
Elektronágyúk 602
Általános megjegyzések 602
Az elektronágyú lencserendszere 603
A katódlencse 605
A sugárfokuszálás 607
Eltérító rendszerek 609
Az elektromos eltérítés 610
A mágneses eltérítés 613
A világítóernyő fizikai tulajdonságai 615
A luminoforok 615
Az ernyőpotenciál 617
Jelalakvizsgáló csövek 620
A cső felépítése, általános jellemzése 620
Az elektronágyú 621
Az eltérítő rendszer 622
A jelalakvizsgáló cső ernyője 625
Lokátorképcsövek 625
Tv-képcsövek 627
Televíziós képfelvevő csövek 634
A képortikon (szuperortikon) 634
A vidikon 639
Tárolócsövek 640
Mikrohullámú elektroncsövek és félvezető eszközök
Általános megjegyzések 643
Bevezetés 643
Az elektronnyaláb előállításának és együtt tartásának elvei 644
A kétüreges klisztron szerkezeti felépítése és működése 645
A kétüreges klisztron felépítése 645
A sebesség- és a sűrűségmoduláció (kötegelés) folyamata 646
A résben mozgó elektron energetikai csatolása az UNF térrel 648
A sűrűségmoduláció mennyiségi összefüggései 649
Kimenőáram és teljesítmény 653
A kétüreges klisztron alkalmazása 654
Három- és több üreges klisztronok 656
Alapgondolat 656
Tértöltéshullámok 656
A plazmafrekvencia 657
Az erősítés 659
Ultranagyfrekvenciás klisztronerősítők 660
Reflexklisztronok 663
A cső leírása és működése 663
A reflexklisztron rezgési feltétele 665
A reflexklisztron üzemviszonyai 667
A reflexklisztron hangolása 670
Haladó hullámú csövek 672
A haladó hullámú cső jellegzetességei 672
A haladó hullámú cső leírása és működése 673
Fázisfokuszálás a haladó hullámú erősítőcsőben 674
Az erősítés folyamata 676
A haladó hullámú erősítőcső erősítésére vonatkozó általánso megjegyzések 677
A tér hatása a nyalábra 677
A konvekciós áram hatása az elektromos térerősségre 679
A haladó hullámú cső karakterisztikus egyenlete és a csőben terjedő hullámok 681
A beépített csillapítás szerepe HH-csőben 683
A cső erősítése 684
Haladó hullámú csövekben alkalmazott csatolók 685
A soküreges magnetron 687
A cső általános műszaki jellemzése 687
Cikloismozgás sík magnetronban 687
A nagyfrekvenciás tér szelektáló hatása rezgő magnetronban 688
A nagyfrekvenciás tér fázisfokuszáló hatása rezgő magnetronban 690
A magnetron rezgési módusszáma 690
A magnetron elektronikus hatásfoka 691
A magnetron rezgési feltételei 692
A magnetron működésik karakterisztikái 695
Haladó hullámú félvezető eszközök 695
Akuszto-elektromos erősítő 695
A Gunn-dióda 6947
Lavinajelenség kombinációja tértöltéshullámokkal 700
Kvantumelektronikai aktív eszközök
Bevezetés 702
Alapjelenségek 703
Az elektromágneses tér és a részecskék kölcsönhatása 703
Az energia nyerésének lehetősége 704
Szilárdtest-mézerek 705
Impulzusüzemű, kétszintes mézer 705
Populáció inverzió a háromszintes mézerben 706
A háromszintű mézeroszcillátor 708
A háromszintű mézer mint erősítő 7069
A haladó hullámú mézer 711
Kvantumelektronikai fénygenerátorok és erősítők (lézerek) 712
A lézerek csoportosítása 712
Indukált rekombináció félvezetőkben 713
A lézerdióda működése 715
Lézerhatás homogén félvezetőkben 719
Alkalmazások 719
A mézer alkalmazása 719
Hírközlés lézerrel 720
Gáztöltésű csövek
Fizikai jelenségek 724
Ionizáció 724
Ütközés és átlagos szabad úthossz 725
Az ionizáció valószínűsége 727
Paschen törvénye 728
A gázkisülések főbb fajai 730
Nem önálló kisülés 730
Ködfénykisülés 730
Ívkisülés 733
Izzókatódos kisülés 733
A kisülések áttekintése gyakorlati szempontból 734
Segédelektródák szerepe a gázkisülésben 736
A legfontosabb hidegkatódos gáztöltésű csövek 737
Nem önálló kisülésű érzékelők 737
A ködfénylámpa 737
A hidegkatódos kapcsolócső 738
A gáztöltésű dekatron 740
A legfontosabb ívkisüléses vagy izzókatódos gáztöltésű csövek 741
A nagy áramú egyenirányító 741
A gáztöltésű dióda 741
A tirátron 742
Függelék 744
Ajánlott irodalom 760
Név- és tárgymutató 761