Rudolf Steiner - A lélek gyógyítása

Nincs raktáron
Rudolf Steiner - A lélek gyógyítása
ISBN
963-9231-85-1
Részletek

Az emberi lélek a jelenkor természettudománya számára még mindig talányos és ismeretlen. A természettudomány nem rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel valami olyan  szubtilis dolgot, mint a lélek, megismerhetne. És minél anyagiasabbá válik a tudomány, annál több hiányosság merül fel a jelenségek felszínén, melyek képtelenek keresztülhatolni a lényegen és leleplezni az okokat. Számukra az "elektromos feszültség funkciója a szinapszisokban" van jelen, az érzések a hormonális folyamatok eredményei, az ember egy állatfaj, valamiféle magasabbrendű állat, amely jelentős mértékben meg van fosztva saját ösztöneitől. Ezt a könyvet azonban nem azért állítottuk össze és nem azért adjuk ki, hogy a természettudományok révén az emberi lélek lényegéről polemizáljunk. Azt akarjuk, hogy legalább apró segítségünkre legyen, kapaszkodópont legyen azok számára, akik idegesek és depressziósak, akik kérdéseket tesznek fel eredetüket és kitörő haragjukat, lelki gyötrődésüket illetően. Hiszen ha a természettudomány semmit sem tud a lélek lényegéről, akkor a pszichiátria sem képes, melynek eredményeire a természettudomány támaszkodik, a lelket nélkülöző ember számára valós segítséget nyújtani. Képtelen meggyógyítani annak lelki betegségét; csillapító orvosságokkal (antidepresszáns) nem lehet gyógyítani.

Adatok
szerző
Rudolf Steiner
cím
A lélek gyógyítása
kiadó
Hermit Könyvkiadó
kiadási év
évszám nélkül
oldalszám
227
kötés
puha kötés
Cikkszám
106492
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Bevezető

5

A harag missziója

8

A lélek mélysége

10

A harag szerepe

10

Fizikai test

11

Éteri vagyis eleven test

12

Asztrális test

13

Emberi Én

14

Az emberi fejlődés jellege

15

Finomítás, manas

16

Buddhi

16

Érző, értelmes, tudatos lélek

18

Az ember ítélőképessége

19

Két eszmény: igazságosság és szerelem

20

Az érés törvénye

22

Az Én munkája a megtestülés pillanatában

23

A világ bölcsessége

24

Papírgyártás

24

A harag és a nyugalom közötti különbség

25

Az éretlen Én gyalázkodásából fakadó harag

27

A fiú fenséges haragja

28

A harag mint a szeretet kezdeményezője

28

Platón "haragos lelke"

2

Igazság a mesékben és mondákban

30

Mese Prometheusról: az istenek nemzedéke

31

Az emberi tudat fejlődése

32

Prométheusz tűz ajándéka

33

Zeusz és Prométheusz mint asztrális test és Én

34

Az igazságosság és a Titánok

35

Szeretet

36

Prométheusz lekötözése a Földön

37

Író mint régi képi tudat

38

A harag missziója

40

Az Én fejlődése a szeretet képességéhez

40

Az idgesség jelei

44

Az idegesség okai

45

Hogyan kezeljem a saját idegességemet?

47

Napirend

48

Az érzéki élet

51

A gondolati élet

51

Az érzelmi és önálló élet

52

Az idegesség gyógyítása

54

Idegesség és fényesség

56

Az élet annak igazolása, amiről a szellemi tudás beszél

57

Lelki kicsapongás

58

Mindenütt jelenlévő idegesség

59

Fejbe verés

60

Az éteri test következményei

61

Feledékenység

61

1. gyakorlat: a dolgok elhelyezése

62

Az éteri test megerősödése

64

Különleges mozdulatok íráskor

65

2. gyakorlat: betűváltozás

66

A második gyakorlat gyógyhatásai

67

Az éteri test gyakorlatának hatásai

68

3. gyakorlat: visszafelé gondolkodás

69

A beinvesztált idő "visszatérítése"

69

4. gyakorlat: önmagunkba tekintés

70

Az éteri test konszolidációja, az éteri test feletti uralkodás az asztrális test által

71

Önálló gyengeség

72

5. gyakorlat: a kívánság elfojtása

73

A gyerekek kívánságának megtagadása

74

6. gyakorlat: mellette és ellene

75

Két tanácsadó: az Én uralmának megerősödése az sztrális test felett

76

Kivárás a megfelelő pillanatra

78

7. gyakorlat: az emberek megítélése

78

A depresszió mint korunk betegsége

82

A depresszió mint reakció

83

Endokén depresszió

85

Endogén - kiindulva a saját testedből

87

Néhány depresszióforma

90

A depressziós megbetegedések kezelése

92

Miért gyarapodnak a depresszósállapotok?

97

Depesszió - értelem és feladat

98

Művészi terápia

101

Művészet és ember

102

Ahogy az ember manapság önmagát károsítja

104

Művészi tevékenység

106

Speciális művészeti terápia

108

Zárszó

113

Mozgásművészet mint gyógyító és szociális-higiéniai faktor

115

Mozgáshiány

118

Az euritmia mint higiéniai tényező

119

Az euritmia mint látható beszéd

120

Az euritmia használatának perspektívái a szociális életben

124

Raffaello madonnáinak gyógyító erői

128

Raffaello madonnái

133

Raffaello madonnái összeállításának sémája

149

Hogyan tapasztaljuk meg és éljük át a madonnák egyes képeit, hogy gyógyhatást érjünk el?

152

A képek titkai

155

Honnan ered a madonna gyógyító hatása?

159

A szeretet ereje és a madonnák gyógyereje

162

Tulajdonképpen hogyan születik a szeretet?

164

A ritmus rejtélyei

166

Lényünk négy szegmensének egymáshoz való viszonya

168

Melyek azok a ritmusok, amelyek a jelenben alá vannak rendelve lényünk egyes szegmenseinek?

171

Az új ritmus aktivizálása

173

Miért nem elég egyetlen egy madonnakép?

175

Lelki sérülés és annak behegedése

177

Megszabadulunk a függőségtől

180

A lelki élet két pólusa

182

Megelőzzük a depressziós, vak és mámoros fogalmakat

183

Az álmok és művészi intuíciók összefüggése

185

A belső formák és a földi erők mágikus kapcsolata

188

Emberi jelleg

193

Az ember önfejlődése

194

Az Én mint a lelki élet középpontja

195

Az Énnek érvényre kell jutnia minden lelki szegmensben

196

A lélek zenéje

196

Az emberi jelleg mint az Én tevékenységének végeredménye

197

Zárkózott jellem

198

Alakítható jellem

198

Aktív jellem

199

Én a tudatos és érző lélekben

200

Önuralomra való nevelés

200

Én az értelmes lélekben

202

Fanatikus jellem

202

Egészséges önérzet és öntudat

203

Jogos önbecsülés és önismeret

203

Jellemtelenség

204

A híres Laokoón

204

Az állatok jelleme lehet törzs vagy faj

208

Az ember jellem nélkül lép az életbe

207

Gyermeknevelés

208

A nevelés egymásra épülés

208

"Jelleg"

209

Morális fogalmak és eszmények

209

Morális érzés

210

Morális eszmények az érző lélekben

210

Erkölcsös jellem

211

Mimika és gesztikuláció

211

Különféle gesztusok

212

Népek gesztusai

213

Az ember fiziognómiája

213

Az arc elrendeződése

214

Görög orr

215

A betű jellege

216

A koponyaboltozat alakítása

217

Kraniológia és frenológia

218

Alkotó természet

218

Jellemalkotás

219

Goethe és Schiller koponyája

219