Saavedra Cervantes - Don Quijote I-II.

ÚJDONSÁG
Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Saavedra Cervantes  - Don Quijote I-II.
Saavedra Cervantes  - Don Quijote I-II.
Saavedra Cervantes  - Don Quijote I-II.
Saavedra Cervantes  - Don Quijote I-II.
680 Ft
A vásárlás után járó pontok: 14 Ft
Részletek

Don Quijote, a „Búsképű lovag” mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot – Byron szavaival: „gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot”. Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál küzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyverhordozójának, Sancho Panzának sem, akit – minden hűsége, nyítszívűsége mellett is – kapzsisága, hiszékenysége komikussá tesz.

Adatok
szerző
Saavedra Cervantes
cím
Don Quijote I-II.
alcím
Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
kiadó
Európa Könyvkiadó
kiadási év
1966
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
980
kötés
vászon kötés
megjegyzés
borító picit kopottas, kifakult
sorozatcím
A világirodalom remekei
Cikkszám
108087
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
I. KÖTET
Bevezető 9
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja 23
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról 28
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét 34
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból? 40
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik 46
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában 51
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról 58
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény 63
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik 71
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott 76
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között? 81
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek? 87
Marcela történetének vége s egyéb események 93
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események 101
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral 110
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt? 117
A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt 124
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok 132
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről 141
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja 148
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek 160
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni 170
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja 180
A Sierra Morenában történt kaland folytatása 190
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését 198
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában 213
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben 221
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt 236
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből 249
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról 260
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről 270
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban? 279
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés 286
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása 303
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösborostömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége 320
Újabb rendkívüli események a vendéglőben 328
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok 336
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról 346
A rabszolga elbeszéli élete folyását 350
A rabszolga történetének folytatása 357
A rabszolga történetének folytatása 368
Mi történt még a fogadóban, és más, említésre méltó esemény 385
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek 391
A fogadóban történt hallatlan események folytatása 400
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt 408
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról 415
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események 423
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról 432
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről 439
Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről 445
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek? 451
Ama tusaskodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget 456
II. KÖTET
Előszó az olvasóhoz 9
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről? 13
Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más, mulattató eseményekről 23
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Snacho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott 28
Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események 35
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről 40
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete 46
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény 51
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea de Tobosónak látogatására odajárt 58
Majd meglátjuk, miről szól 65
Azt mondja el, hogy iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események 69
A bátor Don Quijote különös kalandjáról A Halál udvara kocsijával vagy szekerével 77
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg 83
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt 89
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása 95
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója 105
Mi történ Don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal? 107
Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával 115
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok 124
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben 133
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete 139
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események 147
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte 153
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani 160
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez 170
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait 176
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben 185
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna 193
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa 199
A bűvös sajkával történt híres kalandról 204
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel 210
Amelyben számos fontos dologról történik említés 215
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események 223
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó 235
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja 241
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események 248
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valmint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt 255
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása 260
Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról 262
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét 268
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el 271
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége 276
Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és más figyelemre méltó dolgok 285
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának 290
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban 296
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni 305
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia 312
Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza a kormányzóságban 316
Mi történt Don Quijote és Dona Rodríguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események 324
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával 331
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a Duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének 341
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény 349
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Rodrígueznek is hívnak 357
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának 364
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről 369
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják 376
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodríguez komorna leányának védelmében 383
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával 387
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik 391
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani 401
Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában 408
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság 419
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul 422
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép morisco leány rendkívüli kalandja 433
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak 441
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események 445
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák 450
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja töltetni, és más, jó és mulattató eseményekről 455
Don Quijote sertéskalandja 465
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során 465
A hatvankilencedik fejezet után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez 470
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban 477
Don Quijote és Sancho hazatéréséről 482
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak 487
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról 492