Varga Mihály, Walser Izsó - Örök imádás

Nincs raktáron
Varga Mihály, Walser Izsó - Örök imádás
Részletek

E könyvben foglalt imák, a közös reggeli és esti imák kivételével, magán ájtatosságra vannak szánva, az egész órák pedig vagy karban közösen, vagy magányosan  végezhetők. A karban való imádkozásra nézve a következőket kell megjegyezni: 1. Minthogy a legméltóságosabb Oltáriszentség imádása angyali foglalkozás és ünnepies megvallása az Úr Jézus Istenségének és valóságos jelenlétének, azért az ima szövegét a) egyformán hangosan, b) lassan, c) értelmesen és d) szent komolysággal kell olvasni. 2. Az imádók, épúgy, mint az olvasó közös végzésének szokás, két egyenlő karra osztják föl magukat és minden bekezdésnél, versnél vagy Y és R jelnél fölváltva olvasnak, vagyis mikor az egyik kar elvégezte a bekezdést vagy a verset, a másik kar folytatja a következő bekezdést vagy verset. 3. Itt tehát nincs magányosan imádkozó előimádkozó. 4. Minden vesszőnél, pontosvesszőnél, sőt a legtöbb »és« kötőszónál rövid szünetet kell tartani. 5. Minden óra előtt az előkészítő és minden óra után a befejező imát kell végezni, amelyek az első óra elején, illetőleg végén találhatók. Könnyebb kezelés végett az előkészítő és befejező imák külön mellékletre is le vannak nyomva és így a mellékletet azon órához tehetjük, amelyiket éppen mondjuk. Az imaóra végzésénél, aki nem bír térdelni, állva imádkozhatik. Hetvened-vasárnaptól húsvétig elmarad az alleluja és helyette mondjuk: »Dicsőség neked, Urunk, örök dicsőség Királya».

Adatok
szerző
Varga Mihály, Walser Izsó
cím
Örök imádás
alcím
A legméltóságosabb oltáriszentség imakönyve
kiadó
Macondo Kiadó
kiadási év
1990
oldalszám
1038
kötés
kemény kötés
ISBN
963-02-8557-6
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Cikkszám
120011
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Imakönyv

Előszó

5

Reggeli ima

7

Esti ájtatosság

13

Második rövidebb esti ájtatosság

18

Közös esti imádság

20

Első elmélkedés: Mit hagyott nekünk Jézus az Oltáriszentségben?

23

Második elmélkedés: Jézus az Oltáriszentségben a mi tanítónk

29

Harmadik elmélkedés: Jézus az Oltáriszentségben orvosunk

35

Negyedik elmélkedés: A legméltóságosabb Oltáriszentség a hit, remény és szeretet titka

40

Ötödik elmélkedés: A szentáldozás

45

Hatodik elmélkedés: Miért merítenek sokan oly kevés hasznot a gyakori szentáldozásból?

50

Hetedik elmélkedés: Jézus a mi királyunk

56

Miseájtatosságok

A legméltóságosabb Oltáriszentség tiszteletére

60

Jézus legszentebb Szívének tiszteletére

75

A boldogságos Szűz tiszteletére

97

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek vigasztalására

110

Imák a szentgyónás alkalmával

123

Imádság szentgyónás előtt

123

Imádság a szentgyónás után

128

Imák szentáldozáskor

131

Imádságok szentáldozás előtt

131

Imádságok szentálodzás után

136

Délesti ájtatosság. Vesperás a legm. Oltáiszentség tiszteletére

147

Délesti ajtatosság Jézus szent Szíve tiszteletére

157

A legméltóságosabb Oltáriszentség látogatása

158

Rövid elmélkedés a szentséglátogatás előtt

158

Negyedóra a legm. Oltáriszentség előtt

160

Negyedóra a legm. Oltáirszentség előtt (Jézus szentséges Szíves tiszteletére)

199

Félóra az Oltáriszentség előtt

181

Félóra az Oltáriszentség előtt (Jézus szentséges Szíve tiszteletére)

199

Óra. Szentháromság tiszteletére

213

Óra. Jézus szent Szívének imádása

257

Óra. A szentáldozás

277

Óra. Jézus szentséges nevének tisztelete

297

Óra. Jézus szent sebeinek és arcának tisztelete

319

Óra. Szentkereszti ájtatosság

342

Óra. A bold. Szűz Mária tiszteletére (Örvendetes olvasó)

391

Óra. A fájdalmas Istenanya tiszteletére. (Hétfájdalmas olvasó)

419

Óra. Imádság a papokért

470

Óra. Hazánk jólétéért

437

Óra. Az Örökimádás zárdái és egyleteién

526

Óra. A hit fölkeltése

546

Óra. A remény fölkeltése

570

Óra. A szeretet fölkeltése

592

Óra. A bűnbánatról

613

Óra. Előkészület a boldog halálra

642

Óra. A tisztítótűzben szenvedő lelkek vigasztalására

694

Óra. Úrjövetre

718

Óra. A karácsonyi ünnepekre

740

Óra. Nagycsütörtök, vagy az év bármely csütörtökjére

760

Óra. Nagypéntekre

784

Óra. Húsvét ünnepére és a húsvéti időre

810

Óra. Pünkösdre

850

Óra. Úrnapra

871

Óra. A bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának ünnepére, vagy az év bármely szombatjára

896

Óra. Engesztelésül

915

Óra. Szent József tiszteletére

942

Óra. Szent angyalok tiszteletére

975

Óra. Mindenszentek tiszteletére

1002

Litániák

207

Egyesülés Jézus isteni Szívével

207

Szentháromságról

229

Az Oltáriszentségről

252

Jézus szent Szívéről

272

Jézus szent Nevéről

313

Jézus legszentebb arcáról

334

Loretói

413

A fájdalmas Anyáról

438

Mindenszentekről

489

Magyarországnak a hitben való egyesülésért

516

Az isteni Gondviselésről

540

A szeretetből fakadó bánatról

617

Boldog kimulásért

660

A lélek ajánlása Istennek

680

Megholtakért

712

Jézus Krisztus szent arcáról

844

Szentlélekről

864

A legméltóságosabb Oltáriszentségről

889

Énekek a legméltóságosabb Oltáriszentségről

Dicsőítsd, áldjad lelkem

12

Nyugtára ért immár a nap

21

Imádlak téged, elrejtett Istenség

139

E dicsőült testet

152

A napsugár már éjbe vész

218

Elfogja lelkemet

237

Ó Égből szállott kenyér

262

Porba hullok, Uram

280

Térj be hozzám, Istenem

288

Kegyes Teremtőnk, meg ne vesd

323

Mondj éneket, zengő nyelvem

473

Imádunk, szent Ostya!

500

Ki ad nekünk oly égő

529

Ó, ki ez oltáron

549

Ó, drágalátos nagy szentség!

568

Imádlak téged, láthatatlan

573

MInden alkotmányok az Urat

584

Zálogát adtad, ó Jézus!

596

Üljünk meg

875

Dícsérd, Sion, Megváltódat

877

Mennyben az Úr színe előtt

938

Énekek Jézus szentséges Szívéről

156

Jézus Szíve! Jézus Szíve!

156

Szeretlek Jézus Szíve, téged

275

Énekek az Úr Jézusról

326

Ó, szerencsés bűnös ember!

326

Szerettél engemet

330

Üdvözölt légy, sebbel tele

333

Előtted, Jézusom

669

Napkelettlől napnyugotig

743

Jézus, Megváltónk, Istenünk

746

Én nemzetem, zsidó népem

797

Jézusom a keresztfán

805

Fölnyított a sír homálya

813

Betelt, mi meg volt írva

825

Krisztus ma

832

Énekek Jézus szent Nevéről

300

Jézus, a rád emlékezés

300

Édes Jézus, drága neved

312

Énekek a Szentlélekről

854

Jöjj el, Szentlélek

854

Teremtő lélek

857

Énekek a boldogságos szűz Máriáról

10

Szűz szülője Istennek

10

Üdvözlégy Mária

393

Álla a keserves anya

421

Szűzek Szűze

437

Egek ékessége

502

Boldogasszony Anyánk!

524

Tudod, teremtő Istenünk

645

Egek királynéja

663

Nyiss eget jajszavainkra

690

Ó, élelünk reménye

692

Ó dicsőséges

733

Máriát dícsérje

899

Mély alázattal köszöntsük (Máira-korona)

900

Szeretlek, szép Szűz Mária

906

Énekek a szent Keresztről

328

Ó, szent kereszt áldott fája

328

Kárályi zászló fönn lobog

345

Drága fa

387

Szent keresztfa, fák királya

799

Antifónák

232

Mennyországnak királynéja

232

Megváltónk szentsége Anyja

316

Mennyországnak királynéja

590

Mennynek királyné Asszonya

827

Szent Ambrus hálaadó éneke

227

Téged Isten! magasságban

227

Téged, Isten Anyja, dícsérünk

410

Téged Isten, dícsérünk

466

Magnificat

153

Magasztalja az én lelkem

153

Bűnbánati ének és zsoltár

628

Könyörülj, Istenem

628

Napja Isten haragjának

697

Élőknek s holtaknak

701

Istenem, midőn haragszol

918

Szentbeszéd után

1029

Hit, remény és szeretet

1029