Grandpierre Attila - Életünk és a mindenséget átható rend

Nincs raktáron
Grandpierre Attila - Életünk és a mindenséget átható rend
ISBN
963-214-584-4
Részletek

Gyermekként olthatatlan vágyat érzünk arra, hogy minden bogarat, fűszálat, kavicsot, falevelet alaposan megszemléljünk, valamennyi kérdésünkre választ kapjunk.  Felnőttként miért kellene feladnunk velünk született, szenvedélyes érdeklődésünket a kitágult világ, a Mindenség titkai iránt? Ha feladjuk, életünk kiürül, és egy nap arra ébredünk, hogy nem a saját életünket éljük. Személyes életerőnk az egész Mindenséget átható rendből ered. Lényünk egészsége (Egész-ségre), épségre törekvése köldökzsinórként a Mindenséghez köt bennünket. Szeretnénk megőrizni gyermekkori épségünket, kíváncsiságunkat, de nem találjuk a módszert, amivel a mai feszített világban fenntarthatjuk kapcsolatunkat a Mindenség rendjével. Könyvünk megfogalmazza, mi az ember lényege, miben áll az örök emberi és melyek a világot irányító örök törvények. A Mindenség törvényei összhangban kell álljanak egymással, mert a világ Egy: Könyvünk alapos és részletes segítséget ad ahhoz, hogyan építhetjük fel emberi jövőnket a mai viszonyok között.

Adatok
szerző
Grandpierre Attila
cím
Életünk és a mindenséget átható rend
kiadó
Barrus Könyvkiadó
kiadási év
2004
oldalszám
270
kötés
kemény kötés
Cikkszám
127235
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Miért van szükségünk a Világegyetemre?

11

Gyermekkori vágyunk felnőtt életre

Világmegváltás, világfájdalom, életszerelem

A világ rendje, menete, romlása

Az élet játékszabályai

Önállóságunk megtanulható titka

Magunkra találás, önismeret, világismeret, tájékozódás

Éljük mélyebb szinten az életünket!

Hogyan küzdhetünk meg eredményesen a külső világgal?

A modern társadalom ártalmai

Az élet tartalma, megsokszorozó ereje

Új, természetes világmozgalom

Végleges és teljes megsemmisülés-e a halál?

Életünk kozmikus alkotóereje

Életépítés

Eredeti énünk feltárása

Jövőnk védelme

A gyógyulás útja: a külső és belső világrend összhangja

A Természet és a világrend. Jelentőségük és rövid történeti ismertető

31

A Természet minden fogalmak kulcsa

Természet és Isten

A belső és a külső kozmikus rend

A Kozmosz minden kultúra alapja

Atomelmélet 3300 évvel ezelőtt

Természet-Anya

A világkép "bűvös kő" szerepe életünkben - szerepe mindennapjainkban, a vallásban, a tudományban, a művészetben, az erkölcsben, a jogban, az államelméletben, esztétikában, pedagógiában

A Természet törvénye és a világ rendje

Léteznek-e és melyek a velünk született tualjdonságok?

Érvek az erkölcsi világrend léte ellen és ezek cáfolata

Az igazsághoz való jog: minden jog alapja

Világrend és egészség

63

A világrend nyomai az ősi világvallásokban

Tudomány és világrend

Az anyagelv, az életelv és az értelem elve

Atomi-természeti ösztönök

Az életelv, a Bauer-elv

Az értelem elve

Az elme leghőbb vágya

A világ végső rendje: tudományos és belső rend

Az anyagelv és az értelemelv: az Élet tükrei

Világrend a tapasztalatban

A szabad akarat végleges bizonyítása

Kozmikus szimpátia

Egészség és világrend - a pszichoszomatikus betegség

Lelki épség és világrend

Van-e élet a Világegyetemben?

Az élet elterjedtsége a légkörben, a föld alatt, a földmagban

Mikroorganizmusok mindenhol az egész univerzumban

Az élet a leghatékonyabb anyagátalakító folyamat a világon

Csillagközi felhők életnyomai

A biológia óriási szerepe a csillagászatban

Az élet és a Nap kapcsolata

A földi élőlények több fényt termelnek grammonként és másodpercenként, mint a Nap

Az élet elektromágneses szervezőereje

A Nap elektromágneses szervezőereje

Lehet-e élő szervezet a Nap?

Keresztkérdések, példák, ellenpéldák

A fény négy természete

A napfény biológiai hatásai: javasolt kísérletek

Hogyan építhetjük föl jövőnket?

177

Önazanosságunk helyreállítása. "Ki vagyok én?"

Gondolkodásunk megalapozása

Mi irányítja viselkedésünket?

Létezik-e egyetemes igazság?

A filozófia alapkérdése

Egyetemes igazság a nemzetek életében

A Természet és a nemzet

A Természet rendje

Isten és a logika viszonya

A természetes művészetről

A természetes tudományról

A természetes vallásról

Az élet végső kérdései

A természetes tudomány, filozófia, művészet és vallás egyesítése

Az ember mibenlétének megoldatlan kérdése

Az ember méltósága

Emberi vágyunk a boldogságra

A boldogság hosszú távú biztosítása

Üdvözülésünk titka

A család és a szeretet képessége

Természetjog és egyetemes életigazságok

Egyetemes igazság: a társadalomra veszélyes hatásokat a társadalomnak korlátoznia kell

Honnan jöttünk, hová megyünk?

Kiút a fogyasztói világ csapdájából: az Átfogó Kultúra világmozgalma

A Természet értékelése társadalmi felmérések tükrében

Hétmilliárd csillagtelep világa

A legfontosabb fogalmak listája

257

Köszönetnyilvánítás

259

Utóhang

263

Névmutató

265

Kulcsszavak legfontosabb elfordulásai

267