K.A. Antonova, G.M. Bongard-Levin, G.G. Kotovszkij - India története

Nincs raktáron
K.A. Antonova, G.M. Bongard-Levin, G.G. Kotovszkij - India története
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9630918331
1 450 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Részletek

Első ízben kerül a magyar olvasóközönség kezébe teljes Inda-történet. Aligha értékelhető túl e tény: pontos, tudományos eligazítást kap kézhez az érdeklődő, s alkalma lesz nemcsak folyamatában, hanem színes, de bonyolult részleteiben is megismerkedni a szubkontinensnek is nevezett földrajzi térség múltjával, gazdag történelmi eseményeinek legfontosabb csomópontjaival, kultúrájával, és természetesen társadalmának sajátos felépítésével, ami már az antik görögök érdeklődését is felkeltette és napjainkig vonzza a kíváncsi elméket...
A könyv három kiváló szovjet indológus művel. G. M. Bongard-Levin avatott ismerője a szubkontinens ókori történelmének. Bemutatja, hogyan virágzottak különböző kőkori kultúrák egymás szomszédságában, milyen volt az ókori világ egyik - a mezopotámiai és egyiptomi mellett - legjelentősebb civilizációja, az Indus völgyi civilizáció; pusztulását követően miként alakult az árja törzsek betelepítése után Észak-India további története, hogyan vezetett a gazdasági-társadalmi-kultúrális szintézis egy második városi forradalomhoz, nagybirodalmak kialakulásához. Ez i.e. 5. században India történetében is új eszmeáramlatok - közöttük a buddhizmus és a dzsainizmus a legismertebbek - indultak hódító útjukra. Nagy Sándor hódítása után a Maurja-birodalom az első, a szubkontinens nagyobb részét átfogó birodalom, amelyet a hódításokkal, külső-belső ellenségeskedéssel eltöltött századok után a Gupta-birodalom követett. Okkal nevezik az ókori India klasszikus korának a hinduizmus végső győzelmét is meghozó korszakot.
A K. A. Antonova által tárgyalt középkori történelem két lényegesen különböző periódust vizsgál: a hindu dinasztiák korát, immár az egész szubkontinensen és a mind erőteljesebben jelentkező mohamedán hódítást, amely az i.sz. 7. század végétől figyelmeztet jelenlétével, mintegy előre vetítve a feudális torzsalkodások közepette váltakozó szerencsével szereplő, majd 1526-tól a fényes Mughal-birodalomban hatalmát realizáló mohamedán uralomra.
A Mughal-birodalom hanyatlása a megélénkülő gyarmatosítással esik egybe. A győztesként kikerülő britek Indiát a világ legjelentősebb koronagyarmattá tették. Ezeket az évszázadokat, majd a függetlenségért vívott harcot, végül a független India, pontosabban az Indiai Köztársaság legújabb történelmét G.G. Kotovszkij mutatja be.
A magyar kiadást indológus-történészek gondozták, egészítették ki a könyv használhatóságát jelentősen növelő jegyzetekkel, név- és tárgymutatóval, magyarázatokkal. Érdekes képmelléklet teszi szemléletesebbé a könyv tartalmát.
Nem kétséges, az India iránt mindig is élénk érdeklődést tanúsító magyar olvasóközönség örömmel fogadja az eddig első teljes magyar nyelvű India-történetet.

Adatok
szerző
K.A. Antonova, G.M. Bongard-Levin, G.G. Kotovszkij
cím
India története
kiadó
Kossuth Könyvkiadó-Gondolat Könyvkiadó
kiadási év
1981
oldalszám
613
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
kopottas borító
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Cikkszám
167975
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Megjegyzések az indiai szóanyag átírásához (Puskás Ildikó) 5
G.M. Bongard-Levin
India az ókorban
Az ókori India 9
Az ókori India tanulmányozásának története 9
India a kőkorban 11
A harappái civilizáció 13
Közép-, Nyugat- és Kelet-India kőrézkora 24
Az indoárják és a Gangesz völgyi civilizáció 26
Észak-India legkorábbi diansztiái és államai 35
A védikus kor vallása és kultúrája 37
India a Magadha-Maurja-korban 47
Politikatörténeti korszakok 47
A Maurja-birodalom Asóka korában 53
A tartományi kormányzás rendszere 59
A Dekkán és Dél-India a Magadha-Maurja-korban 66
A gazdasági fejlődés és a társadalmi szerkezet 67
Köztársaságok az ókori Indiában 78
A Maurja-kor kultúrája 80
A Maurja-kor vallási irányzatai 83
India a Kusán-Gupta-korban 92
Északnyugat-India az i.e. I.század- az i.sz. I.század között 92
A Nyugati Ksatrapák és a Szátaváhanák 99
A gazdasági fejlődés és a társadalmi szerkezet 102
Az i.sz. első évszázadok vallási irányzatai és filozófiai iskolái 109
A Kusán-Gupta-kor kultúrája 132
Az ókori India és más országok történeti-kulturális kapcsolatai 138
K. A. Antomova
India a középkorban
India a 6-12. században 149
India politikai története a 6-12.században 154
A feudális viszonyok fejlődése (6-12. század) 159
India kultúrája a 6-12.században 159
India a Delhi Szultanátus időszakában (13-14. század kezdete) 159
A Delhi Szultanátus politikai története 165
Társadalmi-gazdasági helyzet a Delhi Szultanátus idején 169
Dél- és Nyugat-India 176
India kultúrája a 13-16. században 180
India a Mughal-birodalom korában (16-18.század) 180
A Mughal-állam kialakulása 182
Sán Dzsahán uralkodása 191
Dzsahángír uralkodása 195
Aurangzeb uralkodása 198
India kultúrája a 16-17. században 205
K. A. Antomova-G.G. Kotovszkij
India az újkorban
Angol hódítás Indiában (18. század) 210
A Mughal-birodalom széthullása 211
Az angol-franciák harca Indiáért (1746-1763) 211
Dél-India angol meghódítása 218
A gyarmati hatalom politikája Indiában (18.század végétől a 19.század elejéig) 228
India gazdasági fejlődése a 19.század első felében 242
India végleges meghódítása 250
Antikolonialista megmozdulások 252
A polgári mozgalom megszületése 256
Az 1857-1859-es népi felkelés 257
India kultúrája a 18.században és a 19.század első felében 262
India az imperializmusba való átmenet korában (1860-1897) 269
Változások a gyarmati kormányzat rendszerében 269
India gazdasági fejlődése a hatvanas-kilencvenes években 273
India népeinek nemzeti felszabadító harca a hatvanas-kilencvenes években 282
A burzsoá nacionalizmus létrejötte és különböző irányzatai 289
India a háború előtti imperializmus és Ázsia öntudatra ébredésének korszakában (1897-1917) 294
Az angol-indiai ellentétek kiéleződése 294
Forradalmi fellendülés 1905-1908 299
India az első világháború előestéjén és a háború alatt 308
G. G. Kotovszkij
India a legújabb korban
India az első forradalmi előretörés és a politikai tömegszervezetek létrejöttének időszakában (1918-1927) 325
A nemzeti felszabadító mozgalom fellendülése 339
Az angol imperializmus ellentámadása 343
A kommunista mozgalom megszületése. A munkások és parasztok politikai szervezeteinek létrejötte 351
Az antiimperialista mozgalom fellendülése és a harc az egységes frontért (1928-1939) 351
A nemzeti felszabadító harc újabb fellendülése 356
A baloldali erők megerősödése a nemzeti mozgalomban és a vezetésért folytatott harc kiéleződése 370
Úton az egységes nemzeti front felé. A Kongresszuson belüli harc kiéleződése 378
India a második világháború éveiben 378
A politikai pártok és az aniimperialista tömegmozgalom helyzete a háború első szakaszában (1939-1941) 382
Az 1942-es "augusztusi forradalom" és az angol kolonializmus politikája 385
India gazdasági és politikai helyzete a háború utolsó éveiben (1943-1945) 390
A függetlenségért vívott harc befejező szakasza (1945-1947) 390
A tömegmozgalom 1945-1946-ban és az angol imperializmus politikai manőverei 398
Úton a szabadság felé 398
Az Indiai Unió domínium 403
Az első lépések a függetlenség útján 403
Az osztályharc kiéleződése 412
Az Indiai Köztársaság: a függetlenség alapjainak lerakása (1950-1964) 417
A belpolitikai helyzet az ötvenes évek elején 417
A gazdaság és társadalom szerkezetének változása 423
A "Néhrú-kurzus" kialakulása India bel- és külpolitikájában 434
Harc a "Néhrú-kurzus" folytatásáért (1964-1972) 451
A gazdasági és politikai válság növekedése 451
A baloldali erők megnövekedése 459
India a hetvenes évek közepén: a belső fejlődés ellentmondásainak elmélyülése (1973-1977) 465
Utószó 479
Függelék
Rövidítések 491
Szó- és névmagyarázat 493
Név- és tárgymutató 557
Bibliográfiai ajánlás (Összeállította Puskás Ildikó) 609