Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Gyermeklélektan

Nincs raktáron
Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes - Gyermeklélektan
ISBN
9632826932
Részletek

Ez a könyv a gyerekrôl szól. Érzelmeirôl és kötôdéseirôl, gondolatairól és játékairól. Arról a sajátos személeti módról, ahogyan a világot látja: a gyermekirôl. Az indulattelt feszültségnek és a játékos megoldásnak arról a gazdagságáról, amely az átélését jellemzi.

 

Tartalom

A kezdet

9

A veleszületett reakcó feltételekhez kötődik

9

A viselkedés személyes színezete

12

Az anya-gyermek kapcsolat

14

A megkapaszkodás

14

Gyerek anya nélkül

17

Állatlélektani kísérletek tanulságai

17

Kísérletek műanyával

17

A műanyán nevelt majom mint társ és anya

19

Gyerek anya nélkül

23

A szeretetkapcsolat hiánya

23

A rejtett érzelmi elhanyagoltság

24

Ingerszegény életét szeretetkapcsolattal

26

A félelem kezdetei: Bizonytalanság, csalódás

29

A félelem kondicionálható

32

A "nyolchónaposok szorongása"

32

A kondiconált félelem

33

A megszokott a szokatlannal együtt ijesztő

36

A tapasztalás nélkül látott világ

38

Konstanciák

38

A tárgy független lesz szemlélőjétől

43

A tárgyak állandóságának kialakulása

43

A beszéd kialakulása

47

A hangadástól, az értelmes közlésig

47

A gagyogást

48

A szó kiszabadul az ingeregyüttesből

49

Helyzethez kötött beszéd, önkényes jelentésadás

53

A környezettel való kapcsolat feltétele a beszédfejlődésnek

56

Páros elszigetelődés ikreknél

56

Helyzetmegértés cselekvési sémával

60

Az interiorizálás

60

Az éntudat kialakulása

63

Az én és a másik

63

A cselekvés akadályba ütközik

66

Az én-élmény és a frusztráció

66

A belső szabályozórendszer kialakulása

72

Az azonosítás

72

Élménymaradványok

76

Az érzékszervi-mozgásos séma és az analógon

76

A vázlatosan lejátszott cselekvés egész történést jelezhet

80

A szimulakrum

80

Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek

83

A szinkretizmus

83

A szinkretikus séma

89

Élménysűrítés és fantázia

90

Az ötéves egyszerre csak egy szempontból értelmezi a helyzeteket

94

A szemléletes gondolkodás

94

Szituatív gondolkodás

96

Indulati konfliktusok

98

Bűntudat és szégyen

98

A vágyak kerülő útjai

105

Az elhárítás

105

Mit tud az óvodás a világról?

116

Labilis ismeretek, gyermekközpontú tájékozottság

116

A játék öröme

122

Készségek és szabályok gyakorlása, indulatok levezetése

122

Funkciógyakorlás

124

Utánzás, cselekvéstudat

126

A játéktartalom mint feszültségredukció

128

A játékot a valóság táplálja

131

A szerepjáték

131

Az együttléttől az együttműködésig

135

A több szólamú játék

137

A viselkedés társas meghatározója: az együttes élmény

139

Aktometria

140

A kísérleti helyzet

142

Eredmény: A vezető átveszi a csoport hagyományait

143

A csoporttöbblet

145

Hagyományképződés óvodáscsoportokban

146

Az utalás

146

Érzelmi kapcsolat és csoportkötelék konfliktusa

150

A pár és a csoport

150

Kettős kötődés

152

A pár felbomlik

153

Kompromisszumos beilleszkedés

154

Ismeretek híján elméletképzés

156

Az ultrajelenségek magyarázata

156

Támpontok

162

Tájékozódás térben, időben, emberi viszonylatokban

162

Az élménygondolkodás szerepe

162

Tájékozódás "előtt-után" viszonyítással

165

Érzékenység a rejtett közlésekre

165

Páros szerkezetek

167

A gondolkodási molekulák érvényessége

167

Tudatos alkalmazkodás: feladat és teljesítmény

173

Az iskolaérettség

173

Az iskolaérettség vizsgálata

76

Egykorúak társkapcsolatának megszilárdulása

182

Az átpártolás

182

A gyermekrajz

186

Az ideovizuális ábrázolás

186

A gyermekrajzok esztétikuma

190

A számfogalom kialakulása

194

Kategóriák

194

Sorbarendezés és osztályozás

204

A metafizikai műveletek

204

Egy higgadt korszak gondjai

209

A metafizikai feszültség

209

A szabály tudata és az erkölcsi ítéletek

214

Heteronómia és autonómia

214

Ítéletrendszerek

218

Engedelmesség, belátás

221

Társadalmi képzetek, történelmi alapfogalmak

222

Egyszerre több szempont érvényes

224

A decentrálás

224

Az engedelmesség fonákja

221

A nevelői légkör

221

Az iskolai osztályok társas szerkezete

226

A szociogram

226

Kettős tudat

239

A mesei és a gyermeki megfelelései

239

A ráismerés öröme

239

A vers

241

Az illúzió feszültsége

243

Minden minden lehet

245

Ellentétek preferenciája

246

Az ismétlés folyamatosságot és biztonságot ad

247

Veszély - megmenekülés

249

Kompenzálás

249

A vágyteljesítés dinamikája

250

Az "elvarázsolt tudat"

252

Rendkívüli, csoda nélkül

253

Ideálkeresés, érzelmesség

254

Folytatólagos képzeleti játékok

256

A tízévesek keretjátékai

256

Az ellentmondásmentes gondolkodás igénye: feltevés és bizonyítás

261

A formális műveletek

261

Az indulataik feldolgozása gazdagítja az érdeklődést, és emeli a teljesítmény színvonalát

273

Az elaboráció

273

A gyermekkor vége

282

Tájékoztató irdalom

287

Névmutató

296

Ábrák jegyzéke

298

Mellékletek jegyzéke

299

Adatok
szerző
Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes
cím
Gyermeklélektan
kiadó
Gondolat Könyvkiadó
kiadási év
1993
oldalszám
309
kötés
puha kötés
kiegészítő információk
Fekete-fehér fotókkal, színes ábrákkal illusztrálva
Cikkszám
194123
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!