Eckhart Ferenc - 1848 a szabadság éve

Nincs raktáron
Eckhart Ferenc - 1848 a szabadság éve
2 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 20 Ft
Eckhart Ferenc
1848 a szabadság éve
antik (Káldor könyvkiadóvállalat), 1948
320 o., puha kötés, jó állapotú
Részletek

Tartalom

Bevezetés

5

A társadalmi viszonyok 1848 előtt

7

A főurak

7

A köznemesség

10

Az ősiség

11

Az úrbériség

14

A jobbágyság

14

A robotmunka

18

A dézsma

20

Az úrbéri reform

22

A polgárság

23

Az alkotmányviszonyok

24

Közös ügyek

26

A királyi kormányszervek

28

Kabineti kormányzás

30

A kamarilla

31

Politikai rendőrség

32

A cenzúra

34

»Az ősi alkotmány«

37

Az országgyűlés

37

A törvényhozás módja

38

A vármegye

40

A politikai élet 1848 előtt

41

Széchenyi István gróf

43

Széchenyi hatása

46

A kaszinói liberalizmus

47

Kossuth agitációja

48

A jobbágyfelszabadítás

49

Kossuth és a nemesség

51

A nemesi adómentesség

53

Széchenyi és Kossuth ellentéte

55

A nemzetiségi kérdés

58

A konzervatívok programja

59

Széchenyi támadása Kossuth ellen

60

A liberálisok közti ellentétek

61

Az ellenzéki nyilatkozat

63

Haladás és reakció

64

Az utolsó rendi országgyűlés

65

A pártok

66

Kossuth vezet

68

A szabadság hajnalán

69

A felirati javaslat

70

A bécsi forradalom

71

Március 15-ike

72

Országos küldöttség Bécsben

73

A nádorhoz intézendő kézirat

75

Batthyány kinevezése

76

A pesti küldöttség Pozsonyban

79

A reformtörvények

80

A jobbágyság felszabadítása

80

A tized eltörlése

85

Az ősiség megszűnése

85

A felelős minisztérium

86

Az udvar ellenzése

88

Az új kormány

89

A népképviselet

91

A többi törvény

92

A törvények szentesítése

93

Az új kormány nehézségei

94

Jellacsics báni kinevezése

95

Jellacsics megtagadja az engedelmességet

97

A magyar kormány meg akar egyezni

98

Tanácskozás a bán miatt

100

Ferenc Károly kétszínű eljárása

102

Batthyány Innsbruckban

103

Jellacsics Innsbruckban

106

A szerb mozgalom

108

Szerbiai támogatás

109

A szerb naggyűlés

110

A kormány és a szerbek

112

A románok álláspontja

112

Az únió kérdése

113

A balázsfalvi gyűlés

114

A szlovák mozgalom

116

Szociális mozgalmak a Felvidéken

117

Az új országgyűlés

118

Az országgyűlés összetétele

119

Táncsics Mihály

120

A honvédelem

120

Kossuth nagy beszéde

120

A haderő felállítása

122

Az olasz felkelés kérdése

124

Az államjegyekről szóló törvényjavaslat

127

A hadi és pénzügyi törvény szentesítése

129

A magyar és osztrák kormány

130

Tárgyalás Jellacsiccsal

130

Az osztrák kormány és Jellacsics

131

A horvátok kielégítésének kísérlete

133

Az osztrákok segítik Jellacsicsot

134

A magyar konzervatívok álláspontja

135

Magyarország és a frankfurti parlament

136

Szövetség Németországgal

138

Szalay küldetésének megszűnte

139

A válság kiéleződése

140

Az országgyűlés küldöttsége

141

Batthyány lemondása

142

Széchenyi elméje elborul

143

Kossuth erélyes javaslatai

144

Batthyány új megbízása

144

Jellacsics betörése

143

Lázas intézkedések

145

István nádor szerepe

147

A magyar küldöttség Bécsben

148

Az osztrák kormány javaslata

149

A nádor távozása

150

Batthyány nem kap újabb megbízást

151

Lamberg megbízása

152

Lamberg meggyilkolása

154

Az első csata

157

A szakítás, a forradalom

157

Az osztrák kormány nézetei

158

Tárgyalások a konzervatívokkal

159

Jellacsics teljhatalmú királyi biztos

159

Kinvezésének ellenjegyzése

160

Batthyány visszavonul

162

A Ház forradalmi határozata

163

A bécsi októberi forradalom

164

A szabadságharc megindul

167

A forradalmi hadsereg

167

Görgey Arthur

169

Roth seregének elfoglalása

171

A magyar hadsereg a határnál

172

A schwechati csata

173

Kossuth Görgey érdemeiről

174

A vereség tanulságai

175

A püspöki kar a békéért

176

A téli hónapok

178

A hadsereg újjászervezése

178

A felszerelés hiányai

179

Kossuth buzgalma

181

Kossuth hadi tanácsai

183

Görgey, a hadvezér

184

Elhidegülés Kossuth és Görgey között

185

Az osztrák támadás

186

Görgey elhagyja Győrt

187

Görgey és Kossuth levélváltása

189

A moóri csata

189

A nem magyar népek felkelése

190

A szerbek hadereje

191

Szerb támadások

192

Szerb sikerek

193

Külföldi segítségkérés

195

Tárgyalás a szerbekkel

195

Szerb küldöttség Olmützben

197

Kiss Ernő

198

Kivonulás a Délvidékről

199

A román mozgalom

200

A második balázsfalvi gyűlés

201

A román felkelés

201

Bem Erdélyben

202

A szlovák közöny

203

A trónváltozás. Windischgraetz Pesten

204

V. Ferdinánd lemond

205

Békeküldöttség Windischgraetzhez

207

Pest elfoglalása

209

Görgey hadműveletei

210

A váci nyilatkozat

210

Kossuth válaszol

211

Görgey a Felvidéken

212

A magyar seregek felvonulása

214

Dembinski fővezér

215

A kápolnai ütközet

216

A tiszafüredi ütközet

217

Vetter Antal fővezér

218

A szolnoki győzelem

219

Kossuth a táborban

220

Görgey fővezér

220

A nagysallói győzelem

222

Windischgraetz bukása

222

Az erdélyi és délmagyarországi hadihelyzet 1849 tavaszán

224

Bem sikerei

224

A hadihelyzet a Délvidéken

225

Percel felszabadítja a Délvidéket

226

Bem a Bánságban

227

A függetlenségi nyilatkozat. Budavár elfoglalása

228

Az összbirodalmi alkotmány

229

A függetlenségi nyilatkozat

230

A köztársasági kormány

232

A hadsereg és a trónfosztás

233

Görgey hadügyminiszter

234

A tisztikar lázadó politikája

235

Görgey tettereje megbénul

236

Damjanics megrokkan

236

Budavár ostroma

237

A kormány és az országgyűlés Pesten

238

Az orosz beavatkozás. A hadi erőviszonyok

239

Az orosz segély kérése

239

Ferenc József és Miklós cár találkozása

240

Haynau, az új osztrák fővezér

241

A lengyel kérdés

241

A hadi helyzet

242

Görgey Kossuth ellen

243

A tábornokok viszálya

244

Görgey késedelme

246

A zsigárdi és a peredi csata

247

Az orosz bevonulás

248

A győri csata

249

A kormány haditerve

251

Kossuth a vezérkar ellen

252

Görgey nem engedelmeskediik

253

Kossuth Görgey ellen

254

Az ácsi ütközet

255

Kossuth enged

256

Görgey terve meghiúsul

257

Az orosz hadsereg

258

Az orosz és osztrák viszony

259

A bács-bánsági és az erdélyi harctér

260

Arad bevétele

260

Jellacsics veresége

261

A román felkelés

261

Az oroszok Erdélyben

263

A kormány Szegeden. Az utolsó haditények

264

Görgey nem ad hírt

265

Görgey hadvonulása

265

Rokonszenv orosz részről

266

Politikai válság

267

A felelősség kérdése

269

Fővezérség és diktatúra

270

Dembinski újból fővezér

271

Görgey érintkezése az oroszokkal

272

Kormányküldöttség Görgeynél

274

A szőregi csata

275

A komáromi győzelem

276

Az aradi napok. A fegyverletétel

277

A kormány békekísérlete

277

Dembinski balsikerei

280

A temesvári ütközet

281

A hadsereg felbomlása

283

Görgey Aradon

283

Kossuth fellép Görgey ellen

283

Kétségbeejtő helyzet

284

Görgey diktátor

285

Kossuth lemond

286

Kossuth menekül

287

Az árulás vádja elhangzik

288

Görgey kiáltványa

289

Felajánlja a fegyverletételt az oroszoknak

289

A világosi fegyverletétel

290

Az oktalan bosszú

291

A várak sorsa

291

Paskievics amnesztiát kér

292

Miklós cár közbenjárása

293

Ferenc József nem ad közkegyelmet

295

Kegyelem Görgeynek

296

Az árulás vádja

296

A foglyok sorsa

297

Haynau gyűlölete és bosszúvágya

298

Haynau élet és halál ura

299

Komárom megadja magát

300

Gróf Battyhány Lajos kivégzése

301

Az aradi Tizenhárom

302

Jegyzetek

305

Az események időrendje

311

Adatok
Cikkszám
205651
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!