Robert Musil - A tulajdonságok nélküli ember 1-3.

Nincs raktáron
Robert Musil - A tulajdonságok nélküli ember 1-3.
3 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 70 Ft
Részletek
A huszadik századi világirodalom egyik legjelentősebb és legegyetemesebb mûvét Musil fél életén keresztül írta, mégis befejezetlen maradt. A mű befejezetlensége ráadásul jórészt a vállalkozás természetébõl fakad, s e vállakozás rendkívülisége rokonítja õt a század nagy újítóival, Prousttal, Joyce-szal, Kafkával, Gide-del.
A századelő Monarchiájának társadalmi panorámáját nyújtó, helyenként szatirikus, a múlt századi realizmus hagyományait az esszével egybeolvasztó mûben egy új, sajátságos filozófia megteremtésének igénye munkál.
A regény jelképes cselekménye a körül forog, hogy egy eszme kerestetik, melynek fényében az osztrák császár uralkodásának hetvenedik évfordulóját méltóan meg lehetne ünnepelni. A mű enciklopédikus kultúrkritikát nyújt, és a relativitáselmélet, illetve a kvantumfizika irodalmi párjának tartják.
Adatok
szerző
Robert Musil
cím
A tulajdonságok nélküli ember 1-3.
kiadó
Európa Könyvkiadó
kiadási év
1977
állapot
antikvár könyv, közepes állapotú
oldalszám
2346
kötés
vászon kötés védőborítóval
ISBN
963-07-1264-4
megjegyzés
borító kopottas, névbejegyzés a lapszélen!
kiegészítő információk
könyvtári példány volt
Cikkszám
274445
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

I. kötet

Bizonyos bevezetés

Amelyből figyelemreméltóan nem következik semmi

9

A tulajdonságok nélküli ember háza és lakása

12

A tulajdonságok nélküli embernek is van tulajdonságokkal rendelkező apja

15

Nemcsak valóságérzék: lehetőségérzék is van a világon

18

Ulrich

21

Leona, avagy: távlateltolódás

25

Ulrich elveszti eszméletét, és új szeretőt talál

31

Kákánia

38

Legyünk jelentős emberek! - Ulrich három próbálkozása közül az első

44

Második kísérlet. A tulajdonságok nélküli ember moráljának kezdetei

46

A legfontosabb kísérlet

49

A hölgy, akinek szerelmét Ulrich a sportról és a misztikáról folytatott beszélgetés nyomán kivívta

53

Egy zseniális versenyló megérlel egy felismerést: miért ne lenne az ember - tulajdonságok nélküli ember

56

Ifjúkori barátok

62

Szellemi átalakulások

71

Titokzatos korbetegség

74

Így hat egy tulajdonságok nélküli ember a tulajdonságok emberére

79

Moosbrugger

90

Ulrich levélbeli intést és alkalmat kap, hogy tulajdonságokra tegyen szert. Két trónralépés versenye

103

Az és megsem az

A valóság érintése. Ulrich, tulajdonságainak minden híja ellenére, tetterős és tüzes embernek bizonyul

111

A párhuzam-akció igazi feledezője, Leinsdorf gróf

117

A párhuzam-akció készen áll, hogy Ulrichot egy leírhatatlan szellemi bájú, befolyásos hölgy képében bekebelezze

124

Egy nagy ember színre lép

130

Birtoklás és műveltség, Diotima barátsága Leinsdorf gróffal, hivatal, mely híres vendégeket a lélekkel egyesít

134

Egy lélek szenvedései a házasságban

141

Lélek és gazdasági élet egyesülése. Az egyesítő a régi osztrák kultúra barokk varázsában kíván gyönyörködni. Így a párhuzam-akció eszméje is megszületik

147

Egy nagy eszme lényege és tartalma

151

Mely fejezetet nyugodtan átugorhatja, aki nem sokra becsüli a gondolatokkal való bíbelődést

153

Egy normális tudatállapot magyarázata és megszakításai

157

Ulrich hangokat hall

162

Kinek adsz igazat?

164

Elfelejtett, nagy fontosságú eset az őrnagynéval

167

Szakítás Bonadeával

175

Forró sugár, kihűlt falak

177

Leo Fischel igazgató és az elégtelen ok elve

184

Nevezett elvnek hála, a párhuzam-akció kézzelfoghatóan létezik, mielőtt bárki tudhatná, micsoda

187

Egy publicista feltalálja az "Osztrák Év"-et, nagy kellemetlenségeket okozván Leinsdorf grófnak, őfőméltóságának Ulrich kell, lehetőleg azonnal

191

Clarisse és a démonok

197

A tulajdonságok nélküli ember ember nélküli tulajdonságokból áll

206

Egy ember, akiből egyetlen tulajdonság sem hiányzik, de neki közömbös valamennyi. Letartóztatnak egy szellemfejedelmet, és megtalálják a párhuzam-akció tiszteletbeli titkárát

210

Rachel és Diotima

226

A nagy ülés

233

Ulrich első találkozása a nagy emberel. A világtörténelemben nem történik semmi ésszerűtlen, Diotima azonban kijelenti, hogy az igazi Ausztria: az egész világ

242

A nagy ülés folytatása és befejezése. Ulrich Rachelben gyönyörködik. Rachel Szolimánban. A párhuzam-akciónak szilárd szervezete lesz

248

Két hegycsúcs néma találkozása

255

Eszmények és erkölcs: legalkalmasabb eszközeink a léleknek nevezett nagy lyuk kitöltésére

259

Arnheim egy személyben az, ami mások külön-külön

263

Arnheim hírnevének három oka és az Egész titka

266

Az ómódi és az újmódi diplomácia ellentétének kezdetei

272

További fejlemények. Tuzzi osztályfőnök elhatározza, tiszta képet alkot Arnheim személyéről

278

A Fischel-ház

284

Tuzzi osztályfőnök rést fedez fel minisztériumának működésében

292

Moosbruggert új fogházba viszik

296

Ulrich Walterral és Clarisse-szal beszélgetvén reakciósnak mutatkozik

299

Szilimán és Arnheim

308

Élénk tevékenység a párhuzam-akció bizotmányaiban. Clarisse levelet ír őfőméltóságának, és Nietzsche-évet javasol

313

Nagy fellendülés. Diotima különös tapasztalatokra tesz szert a nagy eszméket illetően

318

A párhuzam-akció fenntartásokat ébreszt. Az emberiség történetében azonban nincs önkényes visszakozz

325

Moosbruger gondolkodik

330

Kirándulás a logika és az erkölcs birodalmába

340

A három étkezés eszménye, avagy az egzakt élet utópiája

343

A föld is, jelesül azonban Ulrich, hódol az esszéizmus utópiájának

348

Bonadea látomása

362

Stumm von Bordwehr tábornok látogatása Diotimánál

375

Arnheim ésDiotima beszélgetéseiből

378

Ulrich s Arnheim közt egy s más nincs rendben

381

Diotima és Ulrich

388

Kitekintés: Szükséges-e az összhang önmagunk s testünk között?

399

Diotima és Ulrich. Folytatás

403

Clarisse felkeresi Ulrichot, hogy elmondjon egy történetet

410

Az Őfelsége uralkodásának hetvenéves jubileumát illető vezérhatározat meghozatalára egybehívott bizottmány ülésezni kezd

417

Mosolyog a tudomány a bajusza alatt, avagy: Az első kiadósabb találkozás a gonosszal

424

Leo Fischel Gerda lánya

433

A Kr. e. 4. évszázad kontra 1797. Ulrich újabb levelet kap apjától

445

Stumm von Bordwehr tábornok szolgálati kötelmei ékes változatosságának tekinti Diotimánál tett látogatásait

451

Leinsdorf gróf tartózkodó

454

Arnheim, az újságírók barátja

458

Diotima átváltozásai

462

Szolimán szeret

473

Megismerjük Stumm tábornokot, aki meglepetésszerűen feltűnik a zsinaton

479

Leinsdorf gróf a reálpolitikáról nyilatkozik. Ulrich egyleteket alapít

489

Clrarisse Ulrich-évet kíván

496

Az és mégsem az - avagy: Miért nem lehet egyszerűen csak kitalálni a történelmet

504

Miszerint a hétköznapi élet is utópikus

512

Stumm tábornok rendet tenne a civil-ész világában

522

A király-kereskedő és a Lélek-Üzlet-Érdekegyesülés. Továbbá: A lélekhez minden út a szellemből indul el, de vissza már egy sem vezet

537

Moosbrugger táncol

555

Kapcsolat nagy dolgokkal

562

Haladni kell a korral

564

Az ideokrácia trónfosztása

573

Szellemi bessz- és hossz-spekulációk

578

Gazdag emberek életelveiről

591

A civil-észhez a testkultúra útja is keserves

595

Diotima éjszakái

597

A nagyliterátor, hátsó nézet

604

A nagyliterátor, elölnézet

609

Clarisse titkos erői s feladatai

613

Egy államról, melyet a nyelvi nehézség tett tönkre

627

A félbölcsességről s termékeny másik feléről, két korszak hasonlóságáról, Jane néni szeretni való lényéről, valamint arról a visszaélésről, melyet új időknek neveznek

638

Stumm tábornok benyomul az állami kölcsönkönyvtárba, és tapasztalatokat gyűjt könyvtárosokról, könyvtárszolgákról és a szellemi rendről

647

Az ellenséges rokonok

655

Harc és szerelem a Fischel-házban

672

A kísértés

685

Rachel és Szolimán hadiösvényen

698

Nem valami vidám dolog fennkölt szeretőnek lenni

706

Miben hisz a modern ember: Istenben vagy egy világcég főnökében? Arnheim tanácstalansága

712

Leinsdorf gróf váratlan politikai sikert ér el

720

A megváltásra váró nemzetiségek és Stumm tábornok gondolatai a "megváltás" szó tartományáról

728

Bonadea, Kákánia, a boldogság és az egyensúly rendszerei

734

Moosbruger feloldódása és megmaradása

745

Jogászok nem ismernek félőrülteket

751

Arnheim az istenek sorába emeli apját, Samuelt, és elhatározza, hatalmába keríti Ulrichot. Szolimán közelebbi adatokra kíváncsi királyi apjáról

757

Ulrich Hans Sepp-pel és Gerdával beszélget az észfeletti és az észalatti határvidékének keveréknyelvén

771

Éleződnek a viszonyok. Arnheim igen kegyes Stumm tábornokhoz. Diotima a határtalanságba készül. Ulrich arról képzelődik, hogy élhetünk-e úgy, ahogy olvasunk

791

A melled hegye, mint egy mákszirom

809

Az élet két fája: a pontosság és a lélek főtitkárságának követelése

819

Rachel fekete napja

843

Hát akkor öld meg!

849

Kontremin és csábítás

864

A párhuzam-akció felbolydulást vált ki

876

Szemtől szembe

888

Hazatérés

907

A fordulat

916

II. kötet

Az Ezeréves Birodalom felé (A bűnözők)

Az elfelejtett lánytestvér

9

Bizalom

16

Egy reggel a gyászos házban

30

Mert volt egy hű bajtársam

41

Ezt mégsem kellene

50

Nyughatik végre az öregúr

60

Clarisse-tól levél érkezik

64

Család, kettesben

70

Agathe, amikor nem beszélgethet Ulrichhal

83

A Svédsánc-kirándulás további eseményei. "A következő lépés" erkölcse

94

Szent beszélgetések. Kezdet

112

Szent beszélgetések. Váltakozó folytatás

121

Ulrich visszatér, és a tábornoktól mindent megtud, amiről közben lemaradt

147

Újdonságok Walternál és Clarisse-nál. Egy mutatványos és nézői

160

A végrendelet

177

Viszontlátás Diotima diplomata férjével

191

Diotima új olvasmányai

202

Egy moralista nehézségei bizonyos levélíráskor

218

Fel Moosbruggerhez

227

Leinsdorf gróf kételkedik birtoklásban s műveltségben

244

Vesd mindened a tűzre, légy meztelen!

261

A Danielli-féle tétel Koniatowski-féle bírálatától a bűnbeesésig. A bűnbeeséstől Agathe érzelmi rejtélyéig

279

Bonadea, avagy: a visszaesés

299

Valóban itt van Agathe

318

A sziámi ikek

328

Tavasz a veteményeskertben

343

Stumm tábornok hamarosan felfedezi a társaság számára Agathét

372

Túl sok derű

381

Hagauer professzor tollat fog

394

Ulrich és Agathe utólagos okot keres

406

Agathe szeretne öngyilkos lenni, és megismerkedik egy úrral

417

Ezalatt a tábornok elviszi Ulrichot és Clarisse-t a bolondokházába

434

A bolondok üdvözlik Clarisse-t

440

Nagy esemény van készülőben. Leindsdorf gróf és az Inn

463

Nagy esemény van készülőben. Meseritscher kormánytanácsos

466

Nagy esemény van készülőben. És ismerősök találkoznak

475

Egy hasonlat

493

Nagy esemény van készülőben. De nem vették észre.

504

III. kötet

A hagyatékból

A találkozás után

7

A Mindenre-Kellő

13

A testvérek másnap reggel

23

Égi lajtorján idegen lakásba

30

A Mindenre-Kellő és a semmirekellő. De Agathe is

36

Szenvedélyes szópárbaj

46

Csodás élmények sora indul

58

Holdsugarak napvilágnál

66

Az emberek között

78

Jelentős dolgokra irányuló érzület és e tárgyról kezdődő beszélgetés

88

Von Stumm tábornok a zsenialitásról

97

A zsenialitás mint kérdés (töredék)

110

Szeresd felebarátodat úgy, mint tenmagadat

115

Beszélgetések a szerelemről

127

Nehézségek, ahol senki se várná

129

Szeretni nem egyszerű

133

Egynyári nap lélegzetei (Töredék)

146

A testvérek csillagképe, avagy: együt se és külön se

156

Egy kertrács különmegbízatása (Vázlat)

173

És nap süt igazakra s bűnösökre (Az "Egy kertrács különmegbízatása" korai vázlatából)

182

"Szeresünk egy szennyzsákot!" Kísérletek. Változat az "Egy kertrács különmegbizatásá"-ra (vázlatból)

189

Töprengés

196

Reggeli séta

203

Von Stumm tábornok és Clarisse

207

Lombkoszorúzta fegyverszünet Walter s Clarisse közt (Vázlat) Második fele

220

Egy lap papír. Ulrich naplója

234

Naplóbejegyzés. A motivált élet utópiájának vázlata

240

A bejegyzés vége. Élő gondolatok

245

Stumm tábornok bombát robbant. Világbékekongresszus

253

Egy kákániai város leírása. A "Stumm tábornok bombát robbant" variánsa (Vázlatból)

266

Agathe megtalálja Ulrich naplóját

281

Nagy változások

291

Agathe, bosszúságára, érzéspszichológia-történeti vázlatokba cseppen

302

D-ügykör és L-ügykör

314

Hogyan keletkezik egy érzés: Naiv leírás

326

Érezés és magatartás. Az érzések bizonytalansága

336

Vissza a valóságba. Avagy: A Mindenre-Kellő énekel

353

A valóság és az eksztázis

373

Ulrich és az érzések két világa

383

Éji beszélgetés (Vázlat és tanulmány)

393

Beszélgetések Schmeisserrel (Vázlat)

398

"Érte" és "benne" (Korai vázlat)

403

Miért nem jók, szépek és igazak az emberek, miért akarnak inkább csak azzá válni (Vázlat)

405

Schmeisser és Meingast (Vázlatból)

412

Miért nem politikus ember Ulrich (Tanulmányok)

423

Agathe Lindnernél (Vázlat)

431

Álom (Vázlat)

445

Túl sok édesség avagy: A három nővér (Vázlat és tanulmány)

449

Lövöldözés: öngyilkos gondolatok gyógyszere (Korai vázlat)

467

Az ügyvédnél (Vázlat)

469

A Hermafrodita (Korai vázlat és tanulmány)

477

Peter és Agathe (Korai vázlat)

482

Válság és döntés (Korai vázlat és tanulmány)

485

Moosbrugger a bolondokházában. Kártyaparti

495

Clarisse és Friedenthal

508

Utazás a paradicsomba (Korai vázlat)

517

Moosbrugger meglátogatása után (Korai vázlatból)

548

Clarisse meglátogatja Waltert a "műterem"-ben (Vázlat)

550

Walter Ulrichnál (Korai vázlat)

558

Erdőjelenet. Ulrich és Clarisse (Korai vázlat)

564

Egy emberből tettember lesz

570

Egy emberből tettember lesz. folyt.

578

Ulrich zenét hallgat

585

Gerda

590

Clarisse elcsábítja Ulrichot (Korai vázlat)

593

Ulrich előkészíti Moosbrugger szökését (Korai vázlatból)

596

Walter felhívja Ulrichot. A zavarodott Clarisse (Korai vázlat)

602

Rachel bűnbánata

605

Clarisse Rachelnél

607

Moosbrugger és Rachel

614

Fischel vezérigazgató

633

Politikailag megbízhatatlan. Ami a dologba még belejátszik

638

Leo Fischel közbenjár Diotimánál (Vázl.)

645

Clarisse fáradtan leáll. A szanatóriumban (Korai vázl.)

653

Fel Sienába! (Korai vázl.)

659

Clarisse Rómában (Korai vázl.)

662

A tett emberének világában is van öngyilkosság vagy gyilkosság

666

Az egészség szigete (Korai vázl.)

671

Az egészség szigete. A bizonytalanság (Korai vázl.)

676

Walter leszámol Ulrichhal (Tanulm.)

692

Fischel vezérigazgató. Találkozás a vonaton

700

Kerti ünnepély

703

A görög (Korai vázl.)

712

Clarisse Velencében (Korai vázl.)

722

Az elfogatás után. Clarisse mint megtört Prométheusz (Korai vázl. és tanulm.)

726

Gerda visszatér (Vázl.)

732

Közbevetés Kákániáról. Feuermaul költő szülőhelye is a világháború tűzfészke (Töredék)

739

Az asztalos. Talán a törölt féltékenység-fejezet helyére (Vázl.)

743

Tanulmány a záróüléshez és (az ehhez) csatlakozó Ulrich-Agathéhoz

744

Az induktív érzület - vagy az adott szociális állapot - utópiája (Tanulm.)

754

Függelék

Hátrahagyott töredékek

A "problémafelépítés"-hez (Tanulm.)

767

Korai tanulmányok és "gondolatlapok"

773

A bevezetéshez (félbemaradt előszó-tervezet)

780

Gondolatok egy "Előszó"-hoz

781

Egy jegyzetfüzetből 1932

783

Elhalasztott előszó (Vázl.)

784

Önreklám (Vázl.)

786

Az utószóhoz (és a közti-előszóhoz) (Jegyzetek)

787

Hagyatkozás (Jegyz.)

790

Érzem, nem megy tovább (Félbehagyva)

792

Hagyatkozás II (Utószó-vázlat része)

793

Hagyatkozás III (Félbehagyva)

797

Ulrich utószava. Zárzsó (Vázl.)

798

Curriculum vitae (Robert és Martha Musil feljegyzéseiből)

800

A német kiadás utószava (Adolf Frisé)

803

Az 1960-as, ötödik német kiadás utószava (Adolf Frisé)

813

Musil és a regény gyakorlata (Sükösd Mihály)

827