Szász Ilma - Az örökéletnek beszéde

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Szász Ilma - Az örökéletnek beszéde
3 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 60 Ft
Adatok
szerző
Szász Ilma
cím
Az örökéletnek beszéde
alcím
Szimbolikus-mitikus-misztikus bibliaértelmezés/Az Örökélet üzenete: a Bibliában, a Bhagavad Gítában és a Halottaskönyvekben
kiadó
Sindbad Kiadó
kiadási év
1999
állapot
ÚJ
oldalszám
480
kötés
puha kötés
ISBN
9638593059
kiegészítő információk
Színes reprodukciókkal illusztrálva.
Cikkszám
331160
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előhang

9

Ami az élő fény árnyékából kimaradt

10

Amit az örökéletnek beszédében megmutatni szeretnék

19

Az "ige teste" (A Biblia könyvei)

24

Ótestamentum

27

Az Ótestamentum szimbolikus része (a demitizált mítosz)

28

Kezdetben (A Genezis, a Teremtés)

29

A bibliai Teremtés fő mondanivalójának összehasonlítása a mezopotámiai kozmogóniáéval (teremtéstörténettel)

29

A bibliai Teremtés hat napjának szimbolikus értelmezése

31

A hindu hagyomány teremtésszemlélete

34

A bibliai Teremtés misztikus szemlélete

36

A jahvista, elohista és a harmadik "rejtett" teremtéstörténet a Bibliában

39

A Kincsesbarlang parafrázisa a bibliai teremtéstörténetről

40

A teremtett ember androgünitása és istenképűsége (Hildegard és Eckhart szerint)

42

Az Ótestamentum mitikus része

44

A Bűnbeeséstől a Vízözönig

44

Hol vagy Ádám? És Káin megölte Ábelt! (Az első és második bűneset)

44

Énok mennybemenetele (Az ősatyák életkorának rejtélye)

47

A Noé bárkája (Özönvíz)

50

Bábel-tornya

53

Az Ótestamentum szimbolikus és történeti része

55

Jób könyve. A bűn és bűnhődés problémája

55

A pátriárkák

64

Ábrahám szövetségkötése

64

Izsák kútjai, Jákob lajtorjája és József álmai (Nemzet születik)

71

Egyiptom napkorongja alatt (Józseftől Mózesig)

76

Az égő csipkebokor és a Törvény kőtáblái (Exodus és bolyongás a pustában)

83

"Csillag jön fel Jákóbból" (Bálám jóslata)

91

Jerikói tormbiták (Honfoglalás)

92

Gedeon gyapja és Sámson hajkoronája (Bírák kora)

95

A királyság kora

99

Saul, az extatikus

99

Dávid, a pásztor, a dalnok és a hős

101

Zsoltárok

103

Salamon a szerelmes, a templomépítő és a bölcs

115

A Prédikátor könyve

119

Énekek éneke

122

Meghasonlott nép, kettészakadt ország (Kettős királyság kora)

136

Az északi nagy próféták

136

Illés és Elizeus szekerei és Jónás nagy hala

138

Az átok és a vigasz tudója: Ézsaiás (A déli nagy próféták I.)

144

Próféta Isten Igájában: Jeremiás (A déli nagy próféták II.)

157

Babilon sötét vizeinél ülve (Fogságban)

165

Kerubok a Kébár-folyónál (Ezékiel könyve)

165

Az oroszlán barlangjában (Dániel könyve)

173

"Mikor az ÚR visszahozta Sion foglyait" (Hazatér után)

181

"Újjáépülnek a falak nyomorúságos időkben" (Ezsdrás, Nehémiás könyve)

181

A hanuka gyertya lángjainál (Teplomgyalázás és a Makkabeusok)

183

A római sas árnyékában (A szadduceus-farizeus polgárháború és a római uralom)

184

Az Úr Szent Csengettyűje és az Úr Útegyengetője (Zakariás és Malakiás könyve)

185

Végső dolgok (Énok apokrif könyve)

187

"Változtassátok a köveket kenyerekké" (Esszénusok)

190

"Gyermek születik nekünk" (A Messiásra vonatkoztatott ótestamentumi jóslatok)

193

Újtestamentum

197

A betlehemi csillag nyomában

198

"Arcod keresem" (A turini lepel - Jézus képmása?)

200

Szüzen fogantatott?

203

Jessze fája

205

A nemzetségtáblák rejtélye... Ki volt a két József?

205

Arimátiai József

206

Ave Maria gratia plenis (Mária élete)

208

A názáreti József

216

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus

218

Jézus élete

218

Rejtett évek

219

Nyilvános működés

221

Jézus tanításai

227

Jézus csodái

233

Jézus tanítványai

238

Az Örömhír a négy Evangélium szerint

241

Az előkészület harminc éve

242

A felavatás éve

249

A népszerűség éve

256

A hegyi beszéd

259

A tavi beszédek

268

Az ellenkezés éve

272

Úti beszédek

279

A nagyhét

300

Az Apokaliptikus beszédek

307

Az utolsó vacsora

311

A Szenvedéstörténet

313

A feltámadás utáni ötven nap

320

Búcsúbeszédek

325

Jézus főpapi imája

328

Jézus Krisztus nemzetségtáblái

329

Az Örömhír az apokrifek szerint (Kánonba fel nem vett iratok)

331

A kettős lángnyelvek (Pünkösd, és ami utána történt)

333

Népek apostola (Pál)

335

Paulianus kereszténység? (Pál tanításai)

338

Szoteriológia: Ember és Világ megváltása, transzfigurációja

339

Feltámadástan

344

Krisztus teste: az Eklézsia

346

A hit apostolainak aranymondásai

350

Levelek: a remény, szeretet és a cselekedetek apostolaitól

352

Hánydik csészénél tartunk? (János jelenéseinek könyve)

355

A hétpecsétes könyv látomása

357

Látomások a jövőről

367

Látomás a hét csészéről és Babilon bukásáról

367

Látomás Krisztus 1000 éves birodalmáról

370

Látomás a Világvégéről, a Legutolsó Ítéletről, a Végső Feltámadásról

372

Kanonizálás után/"A jelen Bibliája"

378

Eckhardt mester

379

Angelus Silesius

382

Mennyegző a "Belső várkastélyban" (Avilai Teréz az "unio mystica"-ról)

386

"A jelen Bibliája" és a "Köztünk élő Messiás" (Anthony de Mello írásai)

391

Más tanítások

403

Az "Örökélet beszéde" marathi nyelven

403

A "Dnyanesvari" (=Dnyanesvar Bhagavad Gíta kommentárja)

406

Jézus és/vagy Krisna?

419

"Non omnis moriar" (A Halottaskönyvek tanításai)

427

Utóhang (A nagy vallások végső üzenete)

439

Összefoglalás

446

Főbb forrásmunkák

452

Köszönetnyilvánítás

457