Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék - archaikus népi imádságok

Nincs raktáron
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék - archaikus népi imádságok
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-270-303-0
1 380 Ft
A vásárlás után járó pontok: 14 Ft
Részletek
„…Hatalmas kincs birtokába jutottunk most, ezek a legtisztább népköltészetté vedlett imák nemcsak történeti múltunk, de költészeti-múltunk a nép szívéből kitemetődött lángoló aranyleletei, erejük, igézetük, tisztaságuk, mint az aranyláncoké és a tiszta csontoké. Íme, a nép szívébe temetődött múlt-idő kristály-koporsója fölnyittatott, s e koporsóban a költészet eleven égő virága van, nem költészet-tetemek sárga hamva, emlék-hullák zöld pora. Én népköltészetünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben a nép élt, s amik századokon át népünkben éltek titokban. És szépségük és erejük nemcsak tartalmaikban van, de n y e l v ü k b e n is, mert hallván őket, oly erővel ráz meg népem b e sz é l t ny e l v é n e k gyönyörűsége, bátorsága, tisztasága és látomásossága, hogy költő szívemben ámuldozva és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni és könnyezni tudok, mint Bartók Béla zene-örvényeiben, lángoló látomásaiban.”
(Juhász Ferenc: Imák, apokrif mámorok. Új Írás, 1970)

"Ritkán bukkanhat gyűjtő s kutató olyan mélységesen mély és gazdag lelőhelyre, mint amilyenre Erdélyi Zsuzsa bukkant. Alig múlt egy esztendeje, hogy hangfelvevő gépje egy Somogy megyei faluban különös, furcsa, aranyban s vérben térdeplő imádságszöveget rögzített: egy népi eredetű, apokrif imát, s azóta már – amint hallom, olvasom – négy-öt ezerre is megszaporodott a hasonló szövegek száma.
Nem tudom, hogy a fölfedezés elsősége is őt illeti-e vagy másokat. Ezt majd eldöntik és döntsék is el a gondos tudósok. De ha a fölfedezésben nem is: a föltárásban mindenképpen az övé az érdem. Ő élte át, személyes ügyként, a közhelyszerű >utolsó pillanat< megrázó sürgetését: csodálkozni és örülni később is ráérünk, de vagy most ugrunk fejest az örvénybe, vagy soha, hiszen akitől gyűjteni lehet, nem újraszülető közösségek, csoportok, hanem elszórtan élő idős asszonyok, egyre mélyebbre merülők, egyre hallgatagabbak …
Munkája nyomán egy nem létezőnek, illetve elveszettnek hitt lánc szemei kerültek elő az idő több százados rétegei alól. A korai magyar középkorral s folytatásként a rákövetkező századokkal kerülhetünk megejtő közelségbe."
(Csoóri Sándor: Csipkekoronák. Élet és Irodalom, 1972.)
Adatok
szerző
Erdélyi Zsuzsanna
cím
Hegyet hágék, lőtőt lépék
alcím
Archaikus népi imádságok
kiadó
Magvető Könyvkiadó
kiadási év
1976
oldalszám
769
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
359360
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó. Írta Ortutay Gyula 7
Bevezetés. Írta Erdélyi Zsuzsanna 11
Jegyzetek 61
Kevert tudatformájú-funkciójú szövegek (pogány-keresztény)
Ráolvasás
Öntőimádság 95
Torokfájás ellen 101
Kerítés ijedtségre 104
Vízvezetés-gyeszkentálás 106
Betegségben 110
Szent Antal tüze 112
Szent Antal tüze 117
Fejre való olvasás 120
Lábfájásra 122
Az essőtül való imáccság 124
Hályogra 125
"Vízcsinyálásná monta, a Hiszekegy után..." 128
Ráolvasás + archaikus imamotívum
Öntőimádság 133
Hasznos ima hidegelés elen 144
Imádság a szívhez 147
Lábfájás ellen 151
Imádkozás hályogra 153
Erős idő ellen 155
Védekezés, bajelhárítás
Haldokló mellett 159
"Szűz leán Szen' Margit imáccsága" 162
Törje le a keresztfa 168
Ki a kígyó fejét taposta 169
Mosdás közbe 175
Sátány lódulj 177
Amikor megbérmálódzott 179
Krisuztus teste szánkon 180
Ég szülte Földet 182
Virágja viszi Annát 185
Ide nem mer semmi rossz 186
Három vasszög 188
Ablakomon Boldogasszony 190
12 angyal velem van 192
Fejem az Úrjézus 195
Én lelkemnek ékessége 197
Minden poraimnak 198
Pogánnak markátu' 199
Jézus fogja jobb karomat 202
Áldd meg határunkat 203
Védekezés, bajelhárítás + archaikus imamotívum
Szent Benedek úrháza 211
Tömjén az ablaka 211
Kű küszöbje 214
Három szűz jáccik vele 216
Alusztok-e boldogok? 219
Nem aluszunk mi Teremtőnk! 222
Három égő gyertya 224
Arany gyűrűjével lepecsétűt 228
Jön a bárka 231
Ajtómban Atyaisten 233
Mennyország a sövegem 235
Kelet felől tekint a Nap 238
Ott látok egy aranyágat 240
Az alatt van egy aranmelence 242
Jézusnak szent vére 245
Boldogasszonnak három csöpp teje 247
Szent oltáron Benedek 249
Paradicsom kis kertye 251
Mária kapuja megnyílik 253
Ház közepibe Isten fia 154
Minden szögben egy angyal 256
Mária az ablakba 257
Nem a rózsa 259
Az az asszony Mária 260
Egyértelműen keresztény tudatformájú-funkciójú szövegek
Mária keresi Krisztust
Keresem uccákru' uccákra 269
Elindult Szentpusztába 275
Kastélyrú kastélyokra 277
Harmadnaptú szent fiamot keresem 279
Összejártam ezernégyszázegy templomot 282
Mér sírsz, mér rísz...? 284
Jaj elvesztettem Istenfiamat 287
Tekincs föl a Csinai nagy hegyre 289
Maj' meglátja Istenfiát 292
Térdig való vérbe' 294
Könyögig könnyűben 296
Testi szállong 299
Vérit hálóba tették 301
Oh anyám, Máriám, hol szomorkodsz? 304
Meg se tisztöli 307
Isten aggyon jó napot, én Uram Teremtőn 309
Arra ment Aran'szájú Szent János 312
Ájj föl a piros márványkőre 313
Hol van Urunk? 315
Tengernek közepin 317
Jézus ül az aranfán 319
Elmúltak már tizenkét mártirok 320
Csak jó szavát mondja 322
Pilátus-jelenet
Őjjed, őjjed az embert! 327
Fejeteken fusson vére 329
Halnék, halnék 331
Én nem ölöm csak itéllöm 333
Én nem ölöm nem itéllöm 335
Ha csak az itilet meg nem öli 337
Tekincsd Máriát 340
Mint kösergé szent fiát 341
Ölik ölik az embert 344
Megölték 346
A mártírok vígaggyák 348
Golgota-szenvedés kép
Hegyet hágék 353
Eluntam a sok bűnösnek vétkeit 356
Ne bánakozzatok én rajtam 359
Vegyetek balkarotokra kardot 362
Gyere lássuk a Jézust! 365
Ez a Jézus imádsága 367
Ma va péntek 370
Jézus mene kénnyára 372
Nyújcs kezet Mária 375
Jeruzsálembe bevivék 377
Arra mennek a sinai zsidók 379
Gyün egy sütít sereg 380
Lémitázs fő'gyin megfogattál 383
Sokféle kénokval kénoztak 386
Már meghattam a fődnekkujcsait 388
Memorialis 391
Én fölkelék én ágyamból 395
Kimegyek én ajtóm elejbe 398
Föltekintek a Sinai hegyre 401
Ottan láték egy Klastromot 404
Abba vagyon hét ótár 407
Abba vagyon Szent Péter Szent Pállal 409
Olvassák szent misének olvasását 413
Belépek Krisztus nyomába 415
Ott találok egy arany ágot 417
Abba rakományoknagy zsömle széket 421
Ót ül a Mária 424
Kék köténbe 427
Szűz Mária misét szolgáltat 429
Nyakában van kőolvasó 431
Térdire tette szent könyvét 433
Sírva ríva imádkozik 436
Fiam a Sinai hegyen 438
Szűz jászolnak vesszeje 441
Mit olvasol Mária nagyanyánk? 443
Arra menő aranlépő Szent János 446
Menj el kicsi földnek fenekére 449
Szíp kerekek forogjatok 451
Igye-migye madárnok szárnya alatt 453
Boldogasszony kitekintett napkeletre 455
Látta, hogy így imádkozik 457
Bemegyek a gecemáci kertbe 459
Az Úrjézus Krisztus imádsága a gecemányi kertbe' 460
Jézus ül a Getszemáni kertben 464
Színe elváltozván 466
Le van a szenthaja eresztve 468
Ki van írval az Atyámtó(l) 470
Felfeszítnek 472
Világ válcságáért 473
"Nagy itilet" 475
Így olvas vala kicsi Jézuska 480
Kűttek egy írott levelet 482
Szent levelét szent ujjáva' olvasgattya 484
Szunnyad szunnyad szelevén 486
Ott látok egy szövitneket 489
Közepe szünetes 491
Szüneten szencség 493
Úr szünete szünete 495
Sövényebbné sövényebb 496
Idejő mindig a Bíró
Krisztus-Mária-párbeszéd
Napkelet felű gyün három véres angyal 501
Harmadnapra föltámadsz 503
Eltalála szent anyám 505
Mit sír édesanyám? 507
Lépjél ki a szent ajtódon 509
Oh hol voltál...? 514
Eljártam teremtett fődre 516
Oda vótam az alató városába 518
Oh fijam, szent fijam 520
Mért fol a te piros véred? 522
Szegényekér', boldokokér' 524
Imádság 197 egyben írtam le 526
Há' mentek próféták? 528
Urunk Jézust jöttünk látogatni 531
Miát ásó' te liliomszál? 533
Bal hóna alatt viszi az aranykeresztet 535
Nem azér' szültelek 538
Hogy a keresztet hordozd 541
Paradicsomba csendítettek 544
Eridj Betlehem városába 545
Indulj elkerek kápolnába 547
Szenvednék érted 549
Halnék halálodé' 551
Héccer ha lehetne 553
Fényes csillagom 555
Ha te én érettem meghalsz 557
Minden anyának meg kell halni 560
Nem tud a Fiért' meghalni 561
Az én édesanyám legyen gondod 563
Szent oldalát megnyitották 565
Ölében szent fia meghalva 566
Szirván zokogván 567
Szent fiát siratta 568
Kő közé taszították 570
Halál - gyász
Úr koporsó ki van téve 573
Benne fekszik az Úrjézus 575
Úgy kűtték koporsóba 577
Kínt halált szenvedett 579
Három Mária sirattya 581
Ott valának az angyalok 583
Jöttünk szent sebeid látogatására 585
Sebei kinyaladozva 587
Azon sebek megerednek 588
Odamegyen Árkangyélus 590
Itt fekszel, keserves kínodon? 592
Szűz szent koporsójábul felszólal 595
Nyiccs kaput angyal 598
"Feltámadás"
Égen mennyi csillag 603
Igazídd a bűnöst pokolnak tüzére 606
Én akkor majd meghaltam 612
A középkori egyházi irodalommal kapcsolatot mutató szövegek
Reggeli imádságok 617
Tebenned szüntelen reméllünk 619
Megadatik - ha kéri 620
Nyisd meg szemeit 625
Döghalál nekünk ne árcson 626
Halálos mirigyét kiszaggatá 628
Szent rozsália imája 630
Szent Rókus imája 633
Elindul az Isten 635
Könyörögjünk 637
Ki lakozol mennyben 639
Szent Ágoston imája 641
Vérednek kiontása és szent halálod által 644
Mária álma 647
Alszol szent anyám? 651
Mező közepén aranzőccség 653
Ördög gyászba borul 655
Leszállott a Jézus 657
Egyéb vegyes szövegek
Esteli ima 663
Nagyböjtben 666
"Látomány ima" 669
"Magam kőtöttem" 674
Függelék. Kántáló énekek
Én Uram Teremtőm 686
Paradicsom kőkertjében 692
Mária altatója 696
Én felkőttem szép piros hajnalban 699
Falu végén 703
Ó szép Jézus 705
Nyisd meg Uram 711
A piac közepén van egy almafácska 712
A piac közepén van egy topolyafa 714
Karácsonyi éjfélóra 715
A kis Jézus aranyalma 717
Fársáng, fársáng 721
Hó, hó farsang 725
Szent Regina asszony 726
Mikor az Új Jézus 728
Kricuneski gili (Karácsonyi ének) 730
Virág szombatja estéjén 736
Jézus az asztalnál eszik 740
A Getsemáné kerbe 743
Elindult a Szűz Mária 746
Kapu felett arany zászló 749
Jai édes gyermekem 751
Siratlak szűntelen 754