Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet

Nincs raktáron
Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet
Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet
Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet
Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet
Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet
Makkai László - Mócsy András szerk. - Erdély története I-III. kötet
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-05-4883-6
RRP: 7 000 Ft 

Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár.

online ár 3 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 35 Ft
Részletek
Kötetünk a magyar honfoglalásig terjedő őstörténetet, a Moháccsal záródó középkort, majd az önálló fejedelemség kialakulását és megszilárdulását tárgyalja 1606-ig.
A legtöbb új ismeretet az olvasó kétségtelenül az utóbbi évtizedek régészeti kutatásai által sokoldalúan megvilágított őstörténetről kapja: különösen Dacia római tartomány életéről, továbbá a római kultúrát elsöprő és a maguk sajátos kultúrájával helyettesítő türk, germán és szláv népek hosszabb-rövidebb itteni időzéséről és régészeti hagyatékáról.
A középkori Erdély fejlődése a Magyar Királyság történetébe illeszkedik. A kötet bemutatja, hogyan ment végbe a magyarok, szászok, románok betelepedése, miként alakult ki az erdélyi vajdaság intézménye, hogyan jött létre a három etnikum - magyar, német, román - mellett a három rendi nemzet - magyar, szász, székely -, s mik voltak a feudalizmus erdélyi sajátosságai.
Az utolsó nagyobb egység azt vizsgálja, hogyan lesz a Szapolyaiak keleti magyar királyságából a körülmények kényszerítő hatása alatt megszülető államalakulat, mely a reformáció nyomán a kultúrában is sajátosságokat mutat fel, s lassacskán egy országtudatot is kialakít.
Adatok
szerző
Makkai László - Mócsy András szerk.
cím
Erdély története I-III. kötet
kiadó
Akadémiai Kiadó
kiadási év
1988
oldalszám
1945
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
359694
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó

5

Erdély az őskorban és az ókorban

13

Erdély őskora

13

A dák királyság

32

Dacia római tartomány

46

Daciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben 271-896

107

Az "erdei emberek". A gótok Erdélyben

108

A hunok

134

A gepidák királysága

138

Az avar uralom századai

159

A szlávok

177

Dél-Erdély bolgár uralom alatt

189

Erdély a magyar honfoglalás korában

194

Erdély a középkori Magyar Királyságban 896-1526

235

Erdély honfoglalás kori őslakói

235

A magyar honfoglalástól a tatárjárásig

260

A tatárjárástól a mohácsi vészig

309

Középkori művelődés Erdélyben

366

Az Erdélyi Fejedelemség első korszaka 1526-1606

409

A keleti Magyar Királyság az Erdélyi Fejedelemségig

409

Gazdaság, társadalom és kultúra az új államban

454

Erdély a tizenöt éves háborúban

522

Rövidítések jegyzéke

542

Irodalomjegyzék

547

Második kötet

A fejedelemség virágkora 1606-1660

617

A nagyhatalmak tehetetlensége

617

Bethlen Gábor uralkodása

633

Erdély a Habsburg-ellenes szövetségben

656

A körülmények kényszere alatt politizáló fejedelem

687

Nagy remények meghiúsulása

711

A korlátlan fejedelmi hatalom alatt élő társadalom

726

Tanulás, műveltség

763

Az önálló fejedelemség utolsó évtizedei 1660-1711

784

Az államiság átmentése

784

Újraszerveződő gazdaság, átrétegződő társadalom

805

Harc a magyar államiságért

846

A Habsburg császár oltalma alatt

874

II. Rákóczi Ferenc fejedelemsége

894

Egység és megosztottság a művelődésben

920

Virágos reneszánsz, születő barokk

948

Új etnikai kép, új uralmi rendszer 1711-1770

972

Erdély a Habsburg-birodalomban

972

Gazdaság és társadalom a szatmári béke után

975

Politikai és kulturális élet

1004

A Habsburg-kormányzat politikai aktivitásának erősödése

1018

Felvilágosodás és ferenci reakció 1771-1830

1039

Gazdaság és társadalom

1039

Felvilágosodás és nemzeti kultúrák

1068

A felvilágosult abszolutizmus és II. József

1083

Az első rendi reformmozgalom

1112

Közös kultúra, nemzeti kultúrák

1129

Átváltás a reformkorra

1137

Rövidítések jegyzéke

1141

Irodalomjegyzék

1149

Harmadik kötet

Erdély a reformkorban 1830-1848

1193

A régi és az új Erdély társadalmi és gazdasági életében

1195

Nemzeti mozgalmak, társadalmi és politikai reformtörekvések

1263

Erdély a forradalomban és szabadságharcban 1848-1849

1346

Az abszolutizmus kora Erdélyben 1849-1867

1425

Az önkényuralom berendezkedése

1425

Politikai élet az abszolutizmus idején

1437

Az önkényuralom megrendülése

1465

Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás korában

1508

Felzárkózás és integráció

1508

Az agrártársadalom

1578

A városok társadalma

1604

Politikai élet és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában 1867-1918

1624

A dualista berendezkedés

1624

Alkalmazkodási válság a szász és román nemzeti mozgalmakban

1642

Új tendenciák a századfordulón

1664

Az első világháborúban

1690

Forradalmak és nemzeti mozgalmak a monarchia összeomlása után 1918-1919

1701

Kitekintés: Erdély útja 1918 után

1733

Erdély a kapitalista Romániában

1733

Erdély a szocialista Romániában

1759

Rövidítések jegyzéke

1779

Irodalomjegyzék

1782

Személynévmutató

1831

Helységnévmutató

1875

Képek jegyzéke

1903

Térképek, táblázatok, ábrák jegyzéke

1931