Rácz István, Cs. Nagy Ibolya szerk. - Tanulmányok Erdély történetéről

Raktáron
Raktárkészlet:
4 db
Rácz István, Cs. Nagy Ibolya szerk. - Tanulmányok Erdély történetéről
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9630256304
680 Ft
A vásárlás után járó pontok: 7 Ft
Részletek

A kiadvány a közelmúltban megjelent, háromkötetes Erdély történetéről Debrecenben. 1987. október 9-10-én rendezett szakmai vita anyagát tartalmazza. Többségében a különböző szaktudományok - történelem, irodalom, néprajz, régészet és egháztörténet - közismert, alkotó tudósai nyilatkoztak a monográfiáról, a vita során azonban más kutatók és középiskolai tanárok is szót kértek. A résztvevőket kettős célkitűzés vezette: mérlegre kívánták állítani az elért eredményeket, s ugyanakkor a további kutatási feladatok körvonalazására is vállalkoztak.
A véleménycsere középpontjába Erdély került, négpedig teljes időbeli ívelésben és tematikai sokrétűségben. Ezzel együtt azonban számtalan olyan tartalmi, módszertani és szemléleti kérdés is felvetődött, amelyik a magyar nemzeti történelem egészére vonatkozott, sőt nemzetközi kitekintésre is módot adott. A magyarok honfoglalásáról, a románság "őslakos" jellegéről és a XII. század végén kezdődő. Erdélybe való betelepedéséről ugyanúgy szó esett, mint ahogyan az erdélyi fejedelemség értékeléséről, vagy a két világháborút lezáró, sorsfordító békekötésekről és azok következményeiről. A konferencián hangsúlyosabban kerültek elő Erdély 1918 utáni történetének a kérdései, mivel a monográfia erre nézve csak a fontosabb tájékozódási pontokat jelölhette ki. Az elhangzott állásfoglalások általában kritikus hangvételűek voltak, szakmailag azonban valamennyit a felelősségérzet és a megalapozottság jellemezte.
A konferencia részt vevői - szakemberek és hallgatók - nagy érdeklődéssel és egyetértéssel fogadták a felvetett gondolatokat. Olyan írások közzétételére kerül tehát most sor, amelek a közvélemény szűrőjén egyszer már túljutottak, s az eddigi tapasztalatok szerint széles olvasói igényre tarthatnak számot.

Adatok
szerző
Rácz István, Cs. Nagy Ibolya szerk.
cím
Tanulmányok Erdély történetéről
alcím
Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 9-10.
kiadó
Csokonai Kiadóvállalat
kiadási év
1988
oldalszám
312
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Angol nyelvű összefoglalókkal
Cikkszám
402743
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 9
Szemléleti alapelvek
Rácz István: Történetírói lehetőség és kötelesség 13
Pach Zsigmond Pál: Miért írunk Erdély-történetet? 18
Irinyi Károly: Tudatcsere kellene 23
Erdély története a XVI. századig
Balla Lajos: A római Dácia lakosságtörténetének kérdéseihez 33
Gunda Béla: Néhány néprajzi megfigyelés Erdély történetéhez 37
Fodor István: A népvándorlás és a honfoglalás kora Erdélyben (Az Erdély története alapján) 45
Orosz István: Eredmények és feladatok Erdély ókori és középkori történetének kutatásában 54
Kristó Gyula: Erdély XI-XIII. századi történetéhez 60
Kubinyi András: Erdély a Mohács előtti évtizedekben 65
Erdély története a XVI-XVII. században
Benda Kálmán: Erdély története a fejedelemség korában 77
Perjés Géza: Szulejmán koncepciója és Erdély 84
Bitskey István: A reneszánsz és barokk kori művelődés Erdély történetében 92
Barcza József: Peregrináció, vallási türelem 99
Erdély története a XVIII. század elejétől 1918-ig
Wellmann Imre: Erdély népessége és agrárfejlődése 1660-1830 107
Ifj. Barta János: A felvilágosult abszolutizmus fogadtatása Erdélyben 118
Szabad György: Nézetek Magyarország és Erdély államjogi viszonyának rendezéséről a polgári átalakulás korában 127
Takács Péter: Az erdélyi társadalom jellemzői a XIX. században 134
Erdély története 1918 után
Fehér András: Erdély és az 1918-19-es magyar politika kérdéséhez 143
L. Nagy Zsuzsa: A magyarországi és az erdélyi szabadkőművesség kapcsolatai a két világháború között 151
Szőke Domonkos: A Magyar Szemle és az erdély-kérdés 160
Korom Mihály: A második bécsi döntéstől a fegyverszünetig 167
Balogh Sándor: A Groza-kormány nemzetiségi politikájának történetéből 1945-1946 181
Fülöp Mihály: A Sebestyén-misszió (Petru Groza és a magyar-román határkérdés) 195
Varga János: Levente és értelmezője nyomában. Forráskritikai megjegyzések egy esszéíró történelemidéző módszeréhez 212
Szabad vitában elhangzott szempontok és vélemények
Pályi Dénes hozzászólása 229
Kádár Zoltán hozzászólása 230
Gebei Sándor hozzászólása 232
Raffay Ernő hozzászólása 234
A monográfia szerzőinek válasza
Makkai László 239
Barta Gábor 241
R. Várkonyi Ágnes 242
Szász Zoltán 245
Összegező számvetés
Köpeczi Béla: A vita tanulságai 251
Angol nyelvű összefoglalók 259
Az Erdély története szerzőinek névsora 309
A konferencia előadóinak és hozzászólóinak névsora 310