Váradi Tibor - Szellemtudomány

Nincs raktáron
Váradi Tibor - Szellemtudomány
Részletek

Az ősi tanítások szerint az ember mint szellemi lény valamikor a létezés középpontjában volt, egységben az Abszolútummal. Ebből a centrumból azonban kisodródott a  létezés perifériájára, s elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az egységből a kétségbe, a kettősségek világába esett. Az egységbe való visszatérés csak az egészséges ember számára lehetséges. EGÉSZ-ségünk alapja pedig a létezés minden területével való szeretetteljes harmónia és összhang: önmagunkkal és embertársainkkal, a természettel és a természetfelettivel. A különféle vallások és szellemi áramlatok azért keletkeztek, hogy az embert visszavezessék az Ősforráshoz, a Végső Okhoz. Ennek útját-módját tanították az emberiség nagy vallásalapítói, mesterei és beavatottjai. Mivel sokfélék vagyunk, sokféle út létezik. Ezek egyike a szellemtudomány útja, amely a mai kor emberének szól, és képes őt visszavezetni az egységbe. A könyvben kifejtésre kerülő legfőbb témák: - földfejlődés és emberiségfejlődés - az ember és a világ felépítése - angyalok és ellenőrök - beavatás és megvilágosodás A szellemtudomány az a megismerési út, amely a szellemi igazságok megértése, megélése és megvalósítása által elvezeti az embert valódi önmagához, belső lényegéhez, amelynek segítségével képes visszatérni az isteni teljességbe. Ennek az útnak az alapvető tanításait és gyakorlatait ismerteti e könyv.

Adatok
szerző
Váradi Tibor
cím
Szellemtudomány
alcím
Az ember és a létezés titkai
kiadó
Napfényes Élet Alapítvány
kiadási év
2006
oldalszám
241
kötés
kemény kötés
ISBN
963-8696-11-3
Cikkszám
435578
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előszó

5

Bevezetés a szellemtudomány alapjaiba

7

A létezés középpontjába való visszatérés

A létezés négy területével való helyes kapcsolat

A szellemtudomány definíciója

A szellemi tanulás három előfeltétele

A szellemtudomány fő területei

Természettudományos és szellemtudományos megismerés

A valódi megismerés szintjei

Szellemi áramlatok (manicheizmus, rózsakeresztesség, antropozófia)

A Világszellembe való visszatérés három fokozata

Az ember felépítése

36

Szellemtudományos emberkép

A fizikai test (ütközésélmény; az Én-tudat felébredése; önállóság; a táplálkozás, a légzés és a mozgás szerepe)

Az étertest (életjelenségek; idő- és ritmusérzék; a mirigyrendszer és az étertest kapcsolata; temperamentumok; az emlékezet; a beszéd hatása az étertestre)

Az asztráltest (gondolat-, érzelem- és akaratvilág; a lelki területek egymással való helyes kapcsolata; ego és egoizmus; az álmodás)

A szellem (az Én-tudatról; a szellemvilággal való kapcsolata; Bölcsesség, szabadság, szeretet; A szellemi tanulmányok és gyakorlatok fontossága)

A magasabb testek kialakítása és a megistenülés folyamata

Magasabb tudatállapotok

Mikrokozmosz és makrokozmosz

Földfejlődés és emberiségfejlődés

73

A földfejlődés, mint kollektív beavatási út

Planetáris inkarnációk: A Szaturnusz-lét (alfa-állapot; tiszta lét; az áldozat szerepe a földfejlődésben; a hő elem; kozmikus tudat; az idő és a karma megjelenése; a fizikai test alapjainak létrejötte)

A Nap-lét (az ajándékozó erény szerepe a földfejlődésben; fény, tér és levegő elem; az étertest alapjainak megszületése; alvó tudatállapot)

Hold-lét (a lemondás szerepe a földfejlődésben; a folyékony elem és a polaritás létrejötte; a hang és a mai idegrendszer alapjának megjelenése; az azsztráltest alapjainak kialakítása)

A Föld-lét és főkorszakai: az apoláris, a hiperboreus, a lemúriai és az atlantiszi főkorszak

Az eurázsiai főkorszak és kultúrkorszakai

Numerika és Nulantisz

A Jupiter-, a Vénusz- és a Vulkán-lét

Szellemtudományos angelológia

118

A kilenc angyali rend felépítése

Az angyali hierarchiák feladatai

Az ember jelenlegi testeinek kialakulása

Az angyali rendek és az ember magasabb testeinek kialakítása

Az angyali hierarchiák megnyilvánulása a létezés elemein keresztül

A bolygószférák és az angyali rendek kapcsolatai

Az alsó három angyali hierarchia felépítése

Az angyali hierarchiákkal való kapcsolat az egyes kultúrkorszakokban

Kapcsolat a védőangyallal

Angyalmeditáció

A védőangyal által az emberi lélekbe helyezett képek

Angyalok és bolygópricípiumok

Az angyali hierarchiák szerepe a Föld kialakulásában és fejlődésében

A szabadság angyalai

Az akadályoztatás szellemei - röviden az ellenerőkről

Szellemtudományos karmatan

151

Tudatos sorsformálás

Megvilágosodás és karma

Kelet és Nyugat viszonya a karma és a reinkarnáció tanához

Karma és kegyelem

A karma működésének szintjei, karmatípusok

Szándék és karma

Konkrét példák a karma működésére

Karma és szabadság

Karmakutatás és karmaismeret

Háromnapos karmaismereti gyakorlat

Karmaoldás

Kilencnapos karmaoldó program

Beavatás és előfeltételei a tudati lélek korában

184

A szellemi út fokozatai

Beavatástípusok

Álbeavatás és ellenbeavatás

A tér és az idő jelentősége

Beavatás régen és ma

A beavatás előfeltételei korunkban (morális fejlődés; lelki béke; szellemi tanulmányok és gyakorlatok; egészséges életmód; szabadság; kapcsolat a külső és a belső mesterrel)

A Golgotai Misztérium mint kollektív beavatás (a Krisztusimpulzus által előidézett változások; a Föld új szellemi Nappá válása; a megváltás mint az objektív karma átvállalása)

Bibliográfia

240