Weöres Sándor - Három veréb hat szemmel

Nincs raktáron
Weöres Sándor - Három veréb hat szemmel
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-15-0887-0
2 400 Ft
A vásárlás után járó pontok: 24 Ft
Adatok
szerző
Weöres Sándor
cím
Három veréb hat szemmel
kiadó
Szépirodalmi Könyvkiadó
kiadási év
1977
oldalszám
640
kötés
vászon kötés védőborítóval
Cikkszám
455038
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
EGY KÉPZELT IRODALOMTÖRTÉNETTŐL A VALÓSÁGOS RENDSZERIG (K. S. I.) 5
KEZDETTŐL A MOHÁCSI VÉSZIG
Pogánykori töredék (Árva borju anyátlan) 47
Feltámadás végitéletkor (Csont kürttel kürtölnek) 48
Ismeretlen szerző: Mária siralma 48
Egyházi ének-átültetés: O gloriosa domina 50
Egyházi ének-átültetés: A solis ortus cardine 51
Egyházi ének-átültetés: Ad coenam agni providi 52
Ismeretlen szerző: A halál diadala (részlet) 53
A tíz-sorosok mestere: Szent ének, ki dícséri Szűz Máriát (részletek) 57
A tíz-sorosok mestere: Asztalnak szent dícsérete 59
A tíz-sorosok mestere: Jó és gonosz szerzetesnek... 60
A tíz-sorosok mestere: Istenes élet regulái 60
Ismeretlen szerző: Igen szép imádság és ájtatos 64
Ráolvasás: Contra tharghy equorum 64
Ismeretlen szerző: Virágének töredéke 65
XVI. SZÁZAD
Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetről (részletek) 69
Bencédi Székely István: Reggeli ének 70
Bencédi Székely István: Mátyást mostan választotta... 71
Dévai Biró Mátyás: Minden embernek... (részlet) 71
Sylvester János: Az szent Máthé írása szerint... (részlet) 72
Pesti Gábor: Esopusi fabulák verses tanulságai 73
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél... 75
Szkhárosi Horvát András: Az Ántikrisztus országa ellen (részletek) 76
Szkhárosi Horvát András: Az átokról (részlet) 77
Szkhárosi Horvát András: Pál érsek levelére... (részletek) 78
Batizi András: A Krisztus Jézusnak isteni és emberi... (részletek) 81
Sztárai Mihály: Historia Cranmerus Thamás... (részletek) 83
Tordai Névtelen: De Fidutia in Deum 91
Szamosi Névtelen: Adhortatio Mulierum 92
Tinódi Sebestyén: Zsigmond... krónikája (részlet) 95
Tinódi Sebestyén: Láttatok-e, urak... 96
Ilosvai Selymes Péter: Interpretationes Nominum Mulierum 97
Merius Horhi Ihász Péter: Igasz szent írásból... (részletek) 98
Ismeretlen szerző: Dudó fejér Dudó 101
Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére 104
Ráolvasás: Csúzról való báj 105
Horvát Heléna: Cantio jucunda 107
Ladoni Sára: Könyörgés 109
Massai Ágnes: Hálaadás tiszta életért 110
Lévai Névtelen: Páris és Görög Ilona históriája (részletek) 112
Gergei Albert: Argius (részlet) 115
Valkai András: Az nagyságos Bánk bánnak... (részletek) 116
Hegedüs Márton: Az hegedűsökről 118
Moldovai Mihály: Állapatomat jelentem... 119
Moldovai Mihály: Boldog ember... 121
Bogáti Fazekas Miklós: Sulamytha (részlet) 122
Ismeretlen török-magyar szerző: Madzsari Türki 123
Balassi Bálint: Szép magyar comoedia (részletek) 124
Ecsedi Báthory István: Boldog az ki... 125
Ecsedi Báthory István: Enn Ádámnak magva... (részletek) 128
Ecsedi Báthory István: Dicsértessél Uram Jézus... (részlet) 129
Telegdi Kata: Levélrészlet 129
Ismeretlen szerző: Virágének (részletek) 130
XVII. SZÁZAD
Ismeretlen szerző: Csak nyelvünkkel pattogatjuk... 135
Debreceni Szappanyos János: Cantio optima (részletek) 135
Debreceni Szappanyos János: Militaris congratulatio (részletek) 137
Debreceni Szappanyos János: Bocskai haláláról (részletek) 138
Debreceni Szappanyos János: Amaz híres Lukács pap... (részletek) 139
Wathay Ferenc: Ásiának földe... 141
Szili Nagy Péter: Cantio 143
Ismeretlen szerző: Cantio pulchra de Amore 146
Rimay János: Ad Valentinum Balassam... 147
Rimay János: Valjon s de mi haszon... 148
Rimay János: Legyen jó idő csak... 148
Rimay János: (levélrészlet Bocskay haláláról) 149
Pázmány Péter: Mikor az Urat felmutatja a pap 151
Pázmány Péter: Az kelyh felmutatásakor 151
Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten... (részletek) 152
Ismeretlen szerző: Kátai Mihály sírfelirata 153
Petki János: Az Virtusnak és Voluptasnak... (részlet) 154
Ismeretlen szerző: Szerelmi kaland Prágában 156
Ismeretlen szerző: Tánc (Az rigónak ő szólása...) 159
Péchi Simon: XI. zsoltár 159
Szenci Molnár Albert: CIV. zsoltár 160
Nyéki Weores Mátyás: Fons, speculum, gramen... 165
Nyéki Weores Mátyás: Pokol (részletek) 165
Nyéki Weores Mátyás: A véghetetlen örökkévalóságról 168
Miskolci Csulyak István: Jocoserium 171
Vagabund rigmusfaragás: A vargák lakomája 176
Vagabund rigmusfaragás: Tücsöklakodalom (részletek) 177
Boldogasszony litániája (részlet) 180
Régi ének (In dulci jubilo) 184
Hajnal Mátyás: Canticum trium puerorum 185
Hajnal Mátyás: Az Mennyei Vőlegény... (részlet) 187
Tasi Gáspár: Mindennek ideje vagyon 187
Tasi Gáspár: Mindenik órára közönségessen 188
Tasi Gáspár: A kép nem Isten 188
Keserüi D. János és Geleji K. István: Versiculus 188
Madách Gáspár: Pöngését koboznak... 189
Comenius János Ámos: Magyar ábécé 190
Szepsi Csombor Márton: Mellyet írtam jó kimúlásomért (részletek) 191
Prágai András: CVII. zsoltár (részletek) 193
Szentmártoni Bodó János: Az malom és ács mesterségnek... (részletek) 195
Thordai János: XIX. zsoltár 198
Thordai János: Jó olvasó élj jól 199
Benitzki Péter: Közönséges magyar példabeszédek (szemelvények) 200
Benitzki Péter: Hogy a szabad zabola nélkűl való nyelv... 200
Benitzki Péter: Ember fogad fogadást, ag eb ki megállya 201
Kolosi Török István: Az asszonyi nemnek... (részletek) 203
Barakonyi Ferenc gyűjtése: Hogy ágyamból, mély álmimból... 205
Barakonyi Ferenc gyűjtése: Hajnal vitorláján... 206
Ismeretlen szerzők: Egy dal három alakban (Vagyon-e szívem...) 207
Ismeretlen szerző: Komikus üzenet a végvári csatározásokban 209
Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy (részlet) 212
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet) 213
Apácai Csere János: Egy fordítás-kötet ajánlása 215
Haller János: Hármas Istória (részlet) 217
Komáromi Csipkés György: Keseredett lélek tiszti (részlet) 218
Gyöngyösi István: Proserpina elragadtatása (részletek) 219
Gyöngyösi István: Florentina (részlet) 225
Ács Mihály: Sempthei Ferenc halotti bucsuztatója (részlet) 226
Esterházy Pál: Az nyárról való ének 227
Ismeretlen szerző: A csábító asszony 229
Ismeretlen szerző: Piha esse fészeke... 230
Ismeretlen szerzők - non sens versek: Az világhoz szabott ének 231
Ismeretlen szerzők - non sens versek: Jászság Kúnság... 233
Ismeretlen szerzők - non sens versek: Az vénasszony... (részletek) 234
Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének 235
Ismeretlen szerző: A végitélet közelgése 236
Fráter István: Az olvasóhoz 239
Felvitzi György: Comico-tragoedia (részletek) 240
Pápai Páríz Ferenc: Életnek könyve (részlet) 243
Koháry István: Embernek ételében mértékletesnek... (részletek) 244
Koháry István: Vasban vert rabnak... (részlet) 247
Petrőczi Kata Szidónia: Szemfényvesztő versekre való replica 248
Petrőczi Kata Szidónia: Ó kedves violám... (részletek) 250
Petrőczi Kata Szidónia: Vére miátt szenvedett... (részlet) 251
Petrőczi Kata Szidónia: Vale... 252
Petrőczi Kata Szidónia: Az Párkák fonala... 252
Benefi Jánosné: Elhagyott feleség 253
Beregszászi Pál: Keserves zokogó sirással... (részletek) 254
Ismeretlen szerző: Egy bujdosó szegény legény 258
Ismeretlen szerző: A szegényember és az esztendő 259
XVIII. SZÁZAD
Ismeretlen szerzők: Csinom Palkó 265
Miszlai András: Cantio flebilis (részletek) 268
Ismeretlen szerző: Magyar passio (részlet) 270
Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae (részlet) 271
Amade Antal: Lelovics László uram órácskája leábrázolása 272
Ráday Pál: Az embereknek a maga megtagadásáról és harcáról (részlet) 274
II. Apafi Mihályné: Bűneibűl a Krisztushoz... 275
II. Apafi Mihályné: Siralmas ének 276
II. Apafi Mihályné: Éjjel álmamban... 280
II. Apafi Mihályné: Sok múlt bűnöm... 281
Mikes Kelemen: Elmúlt gyönyörűség... 281
Mikes Kelemen: Lakunk partján a tengernek... (részlet) 281
Árva Bethlen Kata: Életének... leírása (részlet) 283
Lázár János: Florida (részletek) 285
Amade László: A házasság... megsiratása 291
Amade László: Ámbár égek... (részlet) 296
Amade László: Ámbár tűz-víz közt van... (részlet) 296
Amade László: Dini dini Mimi... 296
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz 297
Faludi Ferenc: Az újdon új policia (részletek) 297
Faludi Ferenc: A pipáról 298
Losontzi István: Hármas kis tükör (részletek) 301
Bod Péter: Szent Hilarius (részletek) 302
Ráday Gedeon: Az felettébb szokásba jött orcafestés ellen Dorilisról 306
Ráday Gedeon: A tormába esett féreg (részlet) 307
Szőnyi Bertalan: Szülő asszony kiáltása 308
Szőnyi Bertalan: A kerek földről (részlet) 308
Szőnyi Bertalan: Tömlöctartó és poroszló fohászkodása (részlet) 310
Orczy Lőrinc: Richvaldszki prépost úrnak (részlet) 310
Szilágyi Sámuel: Klopstock a dán királyhoz 314
Varjas János: Megtért embernek énekje (részletek) 317
Amade Tádé: In coronatione divae Maiae Theresiae (részlet) 318
Hódosi Névtelen: Generalis Insurrectio 319
Ismeretlen szerző: Nincs boldogtalanabb a parasztembernél... 322
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Gyöngy életű ékes alak... 323
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Ellopták szivemet... 323
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Karasz Maris... 323
Ismeretlen szerzők - virágénekek: Szól a kakas már... 324
Gvadányi József: Rontó Pál (részletek) 324
Kalmár György: Summa (részletek) 329
Molnár János: Barátságos ajándék 341
Csizi István és Vályi Klára: Verses levelezés (részletek) 342
Jászberényi Molnár Ferenc: A magyar köz-példa-beszédek... (szemelv.) 348
Báróczi Sándor: Barátaimhoz (részlet) 350
Aranka György: A darázsról 351
Aranka György: Élet regulája (részlet) 351
Aranka György: Élet (részlet) 352
Teleki József: Atyafiúi barátságnak oszlopa (részlet) 352
Baróti Szabó Dávid: Kisded szó-tár (részlet) 354
Baróti Szabó Dávid: A Holdhoz 355
Baróti Szabó Dávid: Egynémely kisasszonyról 356
Göböl Gáspár: Utazó lélek (részletek) 358
Kónyi János: Orfeus és Euriditze (részlet) 360
Kónyi János: Kiben szivem örült, merült... (részlet) 361
Gyöngyössi János: A kalendariom nyomtatóknak... 361
Gyöngyössi János: Koporsói verse néhai Intzédi Zsuzsánna asszonynak 363
Gyöngyössi János: Méltóságos gróf Blümeegen Éleonóra úrasszonynak 364
Gyöngyössi János: Egy ifjú legény barátomnak... 365
Gyöngyössi János: Tordai Melissa (részletek) 365
Rájnis József: Mózes éneke 367
Rájnis József: Epigrammák 369
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése 371
Bessenyei György: Bessenyei a szivével 372
Bessenyei György: Delfén 374
Poóts András: Özvegy embernek özvegy György barátjához... 377
Poóts András: Quaestius juvenis 378
Poóts András: Epigrammák cím nélkül 378
Poóts András: Lakodalmi játék 379
Szirmay Antal gyűjtése: A régi magyaroknak borköszöntő szóllások... 385
Szirmay Antal gyűjtése: Magyar gastronomia (részlet) 387
Szirmay Antal gyűjtése: A paraszt 387
Szirmay Antal gyűjtése: Vilium hominum vocabula 388
Szirmay Antal gyűjtése: Cantilena 388
Szirmay Antal gyűjtése: De custodia animam meam 389
Péczeli József: Jobbágy, halál 390
Révai Miklós: Óda-kezdet 392
Virág Benedek: Helmeczy Mihálynak 393
Földi János: Enyim Juliska (és Csokonai: Tartózkodó kérelem) 394
Ányos Pál: A titkos Polyxena 395
Molnár Borbála: Életének igaz tüköre (részletek) 397
Versegi Ferenc: Klárikához 401
Versegi Ferenc: Rikóti Mátyás (részlet) 402
Kazinczy Ferenc: A békák 402
Pálóczi Horváth Ádám: Leány A. B. C. (részletek) 404
Ujfalvi Krisztina: Ez az élet... 408
Ujfalvi Krisztina: Komor idők, vas-szín napok... 408
Batsányi János: A látó (részlet) 409
Édes Gergely: Daruvári vitéz 410
Édes Gergely: Szőrköntöst öltő bölcsről 410
Édes Gergely: Okoson nyomorgóhoz 411
Édes Gergely: Némelly tavaszi madarakról (részlet) 411
Édes Gergely: Fannihoz 412
Édes Gergely: Munkaközben (részlet) 413
Vályi Nagy Ferenc: A lezárkozó féreghez ősszel 415
Vályi Nagy Ferenc: Az álomhoz 416
Vályi Nagy Ferenc: Az őszirózsához 417
Vályi Nagy Ferenc: A rothadt vízcsepphez 418
Mátyási József: A tavasznak mesés leírása (részlet) 419
Mátyási József: Pestre egy jó barátomhoz (részlet) 420
Mátyási József: A barátság és annak mestersége (részlet) 421
Fábián Juliánna: Verses levelezés Gvadányival (részletek) 422
Fazekas Mihály: Az élet 425
Fazekas Mihály: Egy astronomiai értekezés után (részlet) 426
Szentjóbi Szabó László: A gyermekek 426
Szentjóbi Szabő László: A sírhalom 426
Péteri Takáts József: A tavasz 427
Péteri Takáts József: Vallástétel 427
Dayka Gábor: Titkos bú 428
Dayka Gábor: A rettenetes éj 429
Dayka Gábor: Kesergés (részlet) 430
Gömbös Antal: Az álomfejtés 430
Csokonai Vitéz Mihály: Militat omnis amans... (részlet) 431
XIX. SZÁZAD
Kolozsvári Névtelen: Dal-vázlat 437
Kis János: Nyári éjszaka 437
Kisfaludy Sándor: Epigrammák 438
Kisfaludy Sándor: A bereknek gyors kaszási... 440
Berzsenyi Dániel: A poesis hajdan és most 440
Berzsenyi Dániel: Élet philosophia (részlet) 442
Berzsenyi Dániel: Népdal-variatio 442
Kováts József (Rímkovács): A Sió vize parttyán 443
Kováts József (Rímkovács): Dall (részlet) 443
Kováts József (Rímkovács): A módi ruházaton való fohászkodás 444
Debreceni diák-költészet: Ha valaki vígan él... 445
Debreceni diák-költészet: Egy deákhoz intézett kérdés... 445
Debreceni diák-költészet: Julishoz 445
Debreceni diák-költészet: Egy nóta a Nyírségben lakó dámákról 446
Debreceni diák-költészet: Diák-kórus 446
Kézy Mózes: Halotti ének (részlet) 447
Terhes Sámuel: A "Szurony" epigramma-ciklusból (szemelvények) 448
Ungvárnémeti Tóth László: Álköltők 451
Ungvárnémeti Tóth László: A magvető 452
Kisfaludy Károly: Róza dala 453
Kölcsey Ferenc: Sappho után 454
Katona József: E verseimhez 455
Katona József: Idő 456
Katona József: Tőrbeesésem 457
Katona József: Rege 458
Dukai Takách Judit: A farsang utolsó órájában 461
A Göcseji Helikon: Kazinczy Klára Dukai Takách Judithoz (részlet) 463
A Göcseji Helikon: Kazinczy Klára: A csapodár madárhoz 464
A Göcseji Helikon: Dotzi Teréz önéletrajza versben 465
A Göcseji Helikon: Dotzi teréz: Levél Pálóczi Horváthhoz (részlet) 465
A Göcseji Helikon: Tuboly Rozi Horváth Ádámhoz (részletek) 466
A Göcseji Helikon: Tuboly Liza: Téli andalodás 467
Vásárhelyi János: A költő vágyása 468
Vörösmarty Mihály: Hedvig 470
Középkori népköltés: A Szentiváni Ének töredékei 475
Régi mágikus ének: Koldus-dal 478
Uj Péter: Mezőcsát városa... (és Szőcs Máris népballada) 479
Népballada: Sági bíró lánya 481
Népballada: Julia szép leány 485
Ismeretlen szerző: Egyszer volt egy ember... 488
Szemere Miklós: Tolcsvai pincémben 488
Csató Pál: Kis Babet 490
Császár Ferenc: Első szerelem 491
Császár Ferenc: Hozzá 492
Császár Ferenc: Straniera 492
Vajda Péter: Róma 493
Eötvös József: Szörnyen szép 494
Kemény Zsigmond: Pető úrfi 495
Gulyás Nagy Imre: Sóhajtás a szünidőhöz 497
Tompa Mihály: A jávorfáról (részlet) 498
Arany János: Népdal (Duna vizén lefelé úsz a ladik...) 500
Arany János: A négy jövevény 500
Arany János: RRR 501
Arany János: A Mab királyné (Shakespeare-fordítás-részlet) 501
Vachott Sándor: György úr halálakor 503
Jan Kalincák: Orava (részlet) 505
Petőfi Sándor: Álmos vagyok és mégsem alhatom... 505
Petőfi Sándor: Gróf Teleki Sándorhoz 507
Petőfi Sándor: A "Szilaj Pista" kihagyott utolsó versszaka 508
Petőfi Sándor: Száll a felhő 508
Madách Imre: Metamorphosis 509
Madách Imre: Feljegyzések (szemelvények) 509
Jókai Mór: Kukacok versenye 515
Jókai Mór: Egyszerre hárman énekelnek hogy hamarább vége legyen 517
Vajda János: Tömlöctartó lehetett... 518
Ferenczy Teréz: Cassandra 519
Ferenczy Teréz: Tavaszi dalok VIII 520
Vida József: A költő születik 521
Thaly Kálmán: Szőke Ambrus dala 521
Thaly Kálmán: Túri György harci ének 522
Nográdi Pap Gyula: Hegyek között 523
Nográdi Pap Gyula: Türelem 523
Kiss József: Dal a szegény Árjéról 524
Kiss József: Végzet 526
Magyarnótázás cigányzenével: Lisznyai Damó K.: A Matóczky udvarában 527
Magyarnótázás cigányzenével: Tóth K.: Fütyül a szél 527
Magyarnótázás cigányzenével: Szentirmay E.: Gyászba borult 527
Magyarnótázás cigányzenével: Pósa L.: Szőke kis lány 528
Magyarnótázás cigányzenével: Szabolcska M.: Most megyek el innen 528
Hazafi Vera János: Megrovási kaland 531
Hazafi Vera János: A goromba portás 531
Hazafi Vera János: A házmesterné 531
Mezőtúri Nagy Károly: A kiherélt zsidó ispán (részletek) 533
Csontváry Tivadar: A lángész (részlet) 535
Csontváry Tivadar: A túlvilág 3535
Csontváry Tivadar: Az égboltozat 536
Vargha Gyula: Téli alkonyat 536
Vargha Gyula: Nyári hajnal a pusztán 537
Vargha Gyula: Pasztell-kép 537
Vargha Gyula: A halál hídjánál 538
Czóbel Minka: A por 540
Czóbel Minka: Grisaille 541
Czóbel Minka: Altató 541
Czóbel Minka: Tört sugárban 542
Czóbel Minka: Fehér hyacinth tükör... 542
Czóbel Minka: Virrasztó 543
Czóbel Minka: Gyémánt kérub 543
Komjáthy Jenő: Körfolyam 545
Karay Ilona: Nyugodt vagyok... 546
Karay Ilona: Szivem 547
Karay Ilona: Vágy 548
Karay Ilona: Névrokonomnak 548
Karay Ilona: (búcsúlevele) 550
Szentessy Gyula: Gyári lányok 553
Szentessy Gyula: Nem az idők... 554
Szentessy Gyula: Utolsó állomás 555
Szentessy Gyula: Vasuton 556
Szentessy Gyula: E dalok ám tüzesebbek... 556
KÖLTÉSZETÜNK VONULATA (B. I.) 559
UTÓSZÓ (W. S.) 571
JEGYZETEK A BEVEZETŐ TANULMÁNYHOZ ÉS SZÖVEGEKHEZ (K. S. I.) 583
MUTATÓK 615