Kerényi Károly - Görög mitológia

Nincs raktáron
Kerényi Károly - Görög mitológia
ISBN
963-280-376-0
Adatok
szerző
Kerényi Károly
cím
Görög mitológia
kiadó
Gondolat Könyvkiadó
kiadási év
1977
oldalszám
520
kötés
vászon
kiegészítő információk
147 fekete-fehér illusztrációt, fotót tartalmaz.
Cikkszám
475411
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Bevezetésül

7

ELSŐ RÉSZ: TÖRTÉNETEK AZ ISTENEKRŐL ÉS AZ EMBERISÉGRŐL

17

A dolgok kezdete

19

Ókeanos és Téthys

19

Az Éj, A Tojás és Erós

20

Khaos, Gaia és Erós

20

Titántörténetek

Uranos, Gaia és Kronos

22

Kronos, Rhea és Zeus

23

Az istenek és a titánok harca

24

Typhóeus avagy Typhón, Zeus és Aigipán

25

Harc a gigászokkal

27

A Moirák, Hekaté és más Olympos-előtti istenségek

29

A sorsistennők (Moirai)

29

Eurybia, Styx és Hekaté istennők

30

Skylla, Lamia, Empusa és más rémalakok

32

Téthys és Ókeanos idősebb leányai

34

A "tengeri öregek" , Phorkys, Próteus és Néreus

35

Az "ősz istennők" (Graiai)

37

Az Erinysek vagy Eumenisek

38

A Gorgók: Sthennó, Euryalé és Medusa

39

Ekhidna, a Hesperisek kígyója és a Hesperisek

41

Akhelóos és a szirének

43

Thaumas, Iris és a Harpyiák

45

Néreus leányai

47

A nagy szerelemistennő

49

Aphrodité születése

50

Aphrodité és Nérités

51

Aphrodité, Arés és Héphaistos

51

Adónis története

54

Aphrodité és Ankhisés

55

Aphrodités jelzői

56

A Nagy Istenanya és kísérői

59

Az Idai Daktylosok és a Kurések

60

Kabirok és Telkhinek

61

Attis története

63

Zeus és feleségei

65

Zeus születése és gyermekkora

65

Zeus és Héra

67

Zeus, Eurynomé és a Kharisok

69

Zeus, Themis és a Hórák

71

Zeus, Mnémosyné és a Múzsák

72

Zeus, Nemesis és Léda

74

Krétai történetek

75

Orphikus történetek

78

Zeus és Héra jelzői

80

Métis és Pallas Athéné

82

Athéné születése

82

Athéné apái és nevelői

83

Athéné és Héphaistos

84

Kekrops leányai

85

Athéné jelzői

87

Létó, Apollón és Artemis

89

Létó bolyongásai

89

Létó és Asteria

90

Apollón születése

91

Apollón éskedvesei

94

Asklépios születése és halála

97

Elbeszélések Artemisről

98

Britomartis története

100

Apollón és Artemis jelzői

100

Héra, Arés és Héphaistos

102

Héra teherbe esései

102

Arés és az Alóadák

104

Héphaistos zuhanása és neveltetése

105

Héra megkötözése

106

Héra, Ixión és a kentaurok

107

Maia, Hermés, Pán és a nimfák

109

Hermés születése és első tettei

109

Hermés, Aphrodité és Hermaphroditos

115

Pán születése és szerelmei

116

Priapos

117

Nimfák és szatírok

119

Poseidón és asszonyai

121

Poseidón születése és kos-násza

121

Poseidón a Telkhineknél

122

Démétér és Poseidón, Poseidón mén-nászai

123

Poseidón és Amphitrité

124

Amphitrité gyermekei

125

A Nap, a Hold és a családjuk

127

Phaetrón története

129

Seléné és Endymión

130

Éós és a szeretői

132

Órión-történetek

133

A szélistenekről

135

Prométheus és az emberi nem

137

Az emberi nem eredete

138

Prométheus vetélkedése Zeusszal és a tűzlopás

141

Pandóra története

143

Prométheus megbüntetése és megszabadítása

145

Niobé története

146

Thetis és a leendő világ-ura

147

Az emberi nem sorsa

148

Hádés és Persephoné

152

Persephoné elrablása

153

Más elbeszélések az elrablás, a vigasztalás és a fölszállás történetéről

159

Történetek az Alvolágról

161

Dionysos és társnői

164

Dionysos, Démétér és Persephoné

165

Dionysos és Semelé

167

Dionysos társnői és női ellenségei

169

Dionysos, Inó és Melikertés

172

Dionysos a tengeren

173

Dionysos és Ariadné

175

Dionysos jelzői

177

MÁSODIK RÉSZ: HÉRÓSZTÖRTÉNETEK

Az eljövendő költőknek

181

Előszó

183

Bevezetés

187

Első könyv

201

Kadmos és Harmonia

201

A thébai Dioskurosok

207

Danaos és leányai

211

Perseus

214

Tantalos

222

Pelops és Hippodameia

225

Salmóneus, Melanippé és Tyró

230

Sisyphos és Bellerophontés

234

Phrixos és Hellé

241

Oidipus

243

A spártai Dioskurosok és unokatestvéreik

254

Meleagros és Atalanté

259

Második könyv: Héraklés

265

Thébai történetek

267

Származástörténetek

267

A hérósz születése

269

Ifjúkori történetek

272

A tizenkét munka

275

A nemeai oroszlán

275

A lernai kígyó

277

A keryneiai gímszarvas

278

Az erymanthosi vadkan

280

A Stymphalos-tó madarai

281

Augeias istállói

282

A thrák Diomédés paripái

284

Minós bikája

287

Az amazónkirálynő öve

287

Géryoneus marhái

290

A Hesperisek almái

295

Hádés kutyája

299

Héraklés tettei és szenvedései tizenkét munkája után

303

A Kallinikos

303

Az őrjöngő

304

Az istentelen

306

A nők szolgája

309

Héra és Déianeira megmentője

313

A földi vég

315

Harmadik könyv

319

Kekrops, Erekhtheus és Théseus

319

Iasón és Médeia

344

Orpheus és Eurydiké

365

Téreus, Eumolpos és Kephalos

371

Amphiaraos és a thébai háború hérószai

375

Atreus és a dinasztiája

381

A trójai háború előjátéka

385

A trójai háború hérószai

393

Iphigeneia és testvérei

401

Télephos

405

Prótesilaos és Laodameia

408

Akhilleus és ami a trójai háború után következett

411

Függelék

421

Családfák

423

Az athéni királyok a trójai háborúig

435

Szerkesztői jegyzet a képtáblákhoz

437

Történetek az istenekről és az emberiségről

437

Hérósztörténetek

439

Képjegyzék

440

Jegyzetek

453

Rövidítések magyarázata

455

A Történetek az istenekről és az emberiségről forrásai

459

Jegyzetek a Hérósztörténetek bevezetéséhez

467

A Hérósztörténetek forrásai

468

A Kiadó utószava

489

Mutató

495