Gecse Gusztáv - Bibliai történetek

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Gecse Gusztáv - Bibliai történetek
800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Részletek

A Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül.
Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan?
Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást. Nem tudja és nem is akarja világnézetét, erkölcsét, tudományát a Bibliához, mint abszolút zsinórmértékhez hozzáigazítani. De tanulmányozhatja úgy, mint olyan emberi alkotást, amelyben legalább egy ezredév vágyai, törekvései, fájdalmai és elképzelései olvashatók, hol egyszerű, botladozó szavakkal, hol pedig költői szárnyalással.
A könyv éppen így, emberi műként akarja bemutatni a Bibliát. A közismert szerző nem azt kutatja, hogy a letűnt századok alatt vagy napjainkban ki mit tartott vagy tart erről az írásról, hanem elsősorban azt vizsgálja, hogy mit mond maga a Biblia

Adatok
szerző
Gecse Gusztáv
cím
Bibliai történetek
kiadó
Kossuth Könyvkiadó
kiadási év
1981
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
405
kötés
vászon kötés védőborítóval
ISBN
963-09-1772-6
megjegyzés
kicsit sérült és kopottas védőborító
Cikkszám
494823
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előszó

5

Bevezetés

A Biblia fogalma és felosztása

7

Kánon és sugalmazás

9

A Biblia szövege és nyelve

12

A Biblia fordításai

17

Ószövetség

Az Ószövetség világa

27

A földrajzi környezet

27

A környező országok

31

Az ószövetségi kor története

37

Az ószövetségi kor időrendi áttekintése

44

Izrael vallása

46

Az Ószövetség könyvei

65

A Mózesi könyvek

A mózesi könyvek keletkezése

68

A világ teremtése

70

Az ember teremtése

73

Az elveszett Paradicsom

76

Káin és Ábel

79

A vízözön

82

Bábel tornya

85

Ábrahám és Izsák

88

Szodoma és Gomorra

92

Jákob - Izrael

95

Jákob gyermekei

98

József története

102

Az egyiptomi szolgaság

106

Kivonulás Egyiptomból

112

A sínai-hegyi szövetségkötés

116

A pusztai vándorlás

120

A történeti könyvek

A bibliai történetírás

123

Az egyes történeti könyvek

125

A Józsue-könyv

126

A Bírák könyve

130

A Rut-könyv

136

A Sámuel-könyvek

139

A Királyok könyve

149

A Krónikák könyve

163

Ezsdrás és Nehemiás könyve

164

A makkabeusi könyvek

167

A Tóbiás-könyv

171

A Judit-könyv

174

Az Eszter-könyv

177

A prófétai könyvek

A próféták

180

A prófétai közlésmód

182

A próféták működési ideje

183

A nagypróféták

185

Izaiás

185

Jeremiás

196

Ezekiel

205

Dániel

209

A kispróféták

216

Ámosz

216

Ozeás

218

Mikeás

220

Szofoniás

221

Náhum

223

Habakuk

224

Abdiás

226

Aggeus

227

Jónás

228

Malakiás

230

Zakariás

232

Joel

234

A bölcsességi könyvek

A Zsoltárkönyv

237

Az Énekek éneke

244

A Példabeszédek könyve

247

Jézusnak, Sirák fiának könyve

249

A Jób-könyv

251

A Prédikátor-könyv

254

A Bölcsesség könyve

257

Újszövetség

Az Újszövetség világa

261

Az Újszövetség könyvei

276

Az evangéliumok

Az evangéliumok keletkezése

277

Az evangélium: igehirdetés

277

Források és célok

278

Rétegek - keletkezési idő

284

Jézus történetisége

285

Jézus életének kronológiája

287

Jézus életének földrajzi adatai

291

A profán források

296

A négy evangélium

299

A Máté-evangélium

299

A Márk-evangélium

302

A Lukács-evangélium

304

A János-evangélium

307

Az evangéliumok Krisztus-képe

309

Keresztelő János, az előfutár

309

Jézus születése

312

A gyermek Jézus

315

Jézus fellépése

318

Apostolok és tanítványok

319

A hegyi beszéd

323

Példabeszédek a mennyek országáról

325

Jézus tanító- és vitabeszédei

327

A főparancs

329

Jézus csodái

332

Halott-támasztások

334

Jézus bevonul Jeruzsálembe

337

Az utolsó vacsora

338

Jézus elítéltetése

341

Jézus halála és temetése

343

Feltámadás és mennybemenetel

346

A történeti könyv

Az Apostolok cselekedetei

351

A jeruzsálemi ősegyház

354

A "pogány" misszió

357

A levelek

A páli levelek

366

Az első tesszalonikai levél

367

A második tesszalonikai levél

368

A galatákhoz írt levél

370

Az első és a második korintusi levél

371

A római levél

374

A fogságból írt levelek

376

A pasztorális levelek

378

A zsidókhoz írt levél

380

A katolikus levelek

381

A prófétai könyv

A Jelenések könyve

385

A hét levél

386

A látomások

387

Értelmezések

388

Függelék

A bibliai könyvek rövidítése

391

Irodalomjegyzék

392

Képek jegyzéke

395

Némutató

397