Gecse Gusztáv - Bibliai történetek

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Gecse Gusztáv - Bibliai történetek
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-09-1772-6
800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 8 Ft
Részletek

A Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül.
Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan?
Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást. Nem tudja és nem is akarja világnézetét, erkölcsét, tudományát a Bibliához, mint abszolút zsinórmértékhez hozzáigazítani. De tanulmányozhatja úgy, mint olyan emberi alkotást, amelyben legalább egy ezredév vágyai, törekvései, fájdalmai és elképzelései olvashatók, hol egyszerű, botladozó szavakkal, hol pedig költői szárnyalással.
A könyv éppen így, emberi műként akarja bemutatni a Bibliát. A közismert szerző nem azt kutatja, hogy a letűnt századok alatt vagy napjainkban ki mit tartott vagy tart erről az írásról, hanem elsősorban azt vizsgálja, hogy mit mond maga a Biblia

Adatok
szerző
Gecse Gusztáv
cím
Bibliai történetek
kiadó
Kossuth Könyvkiadó
kiadási év
1981
oldalszám
405
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
kicsit sérült és kopottas védőborító
Cikkszám
494823
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó

5

Bevezetés

A Biblia fogalma és felosztása

7

Kánon és sugalmazás

9

A Biblia szövege és nyelve

12

A Biblia fordításai

17

Ószövetség

Az Ószövetség világa

27

A földrajzi környezet

27

A környező országok

31

Az ószövetségi kor története

37

Az ószövetségi kor időrendi áttekintése

44

Izrael vallása

46

Az Ószövetség könyvei

65

A Mózesi könyvek

A mózesi könyvek keletkezése

68

A világ teremtése

70

Az ember teremtése

73

Az elveszett Paradicsom

76

Káin és Ábel

79

A vízözön

82

Bábel tornya

85

Ábrahám és Izsák

88

Szodoma és Gomorra

92

Jákob - Izrael

95

Jákob gyermekei

98

József története

102

Az egyiptomi szolgaság

106

Kivonulás Egyiptomból

112

A sínai-hegyi szövetségkötés

116

A pusztai vándorlás

120

A történeti könyvek

A bibliai történetírás

123

Az egyes történeti könyvek

125

A Józsue-könyv

126

A Bírák könyve

130

A Rut-könyv

136

A Sámuel-könyvek

139

A Királyok könyve

149

A Krónikák könyve

163

Ezsdrás és Nehemiás könyve

164

A makkabeusi könyvek

167

A Tóbiás-könyv

171

A Judit-könyv

174

Az Eszter-könyv

177

A prófétai könyvek

A próféták

180

A prófétai közlésmód

182

A próféták működési ideje

183

A nagypróféták

185

Izaiás

185

Jeremiás

196

Ezekiel

205

Dániel

209

A kispróféták

216

Ámosz

216

Ozeás

218

Mikeás

220

Szofoniás

221

Náhum

223

Habakuk

224

Abdiás

226

Aggeus

227

Jónás

228

Malakiás

230

Zakariás

232

Joel

234

A bölcsességi könyvek

A Zsoltárkönyv

237

Az Énekek éneke

244

A Példabeszédek könyve

247

Jézusnak, Sirák fiának könyve

249

A Jób-könyv

251

A Prédikátor-könyv

254

A Bölcsesség könyve

257

Újszövetség

Az Újszövetség világa

261

Az Újszövetség könyvei

276

Az evangéliumok

Az evangéliumok keletkezése

277

Az evangélium: igehirdetés

277

Források és célok

278

Rétegek - keletkezési idő

284

Jézus történetisége

285

Jézus életének kronológiája

287

Jézus életének földrajzi adatai

291

A profán források

296

A négy evangélium

299

A Máté-evangélium

299

A Márk-evangélium

302

A Lukács-evangélium

304

A János-evangélium

307

Az evangéliumok Krisztus-képe

309

Keresztelő János, az előfutár

309

Jézus születése

312

A gyermek Jézus

315

Jézus fellépése

318

Apostolok és tanítványok

319

A hegyi beszéd

323

Példabeszédek a mennyek országáról

325

Jézus tanító- és vitabeszédei

327

A főparancs

329

Jézus csodái

332

Halott-támasztások

334

Jézus bevonul Jeruzsálembe

337

Az utolsó vacsora

338

Jézus elítéltetése

341

Jézus halála és temetése

343

Feltámadás és mennybemenetel

346

A történeti könyv

Az Apostolok cselekedetei

351

A jeruzsálemi ősegyház

354

A "pogány" misszió

357

A levelek

A páli levelek

366

Az első tesszalonikai levél

367

A második tesszalonikai levél

368

A galatákhoz írt levél

370

Az első és a második korintusi levél

371

A római levél

374

A fogságból írt levelek

376

A pasztorális levelek

378

A zsidókhoz írt levél

380

A katolikus levelek

381

A prófétai könyv

A Jelenések könyve

385

A hét levél

386

A látomások

387

Értelmezések

388

Függelék

A bibliai könyvek rövidítése

391

Irodalomjegyzék

392

Képek jegyzéke

395

Némutató

397