Nemeskürty István, Szalai Anna szerk. - Magyar Biblia-fordítások

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Nemeskürty István, Szalai Anna szerk. - Magyar Biblia-fordítások
1 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 30 Ft
Adatok
szerző
Nemeskürty István, Szalai Anna szerk.
cím
Magyar Biblia-fordítások
kiadó
Szépirodalmi Könyvkiadó
kiadási év
1990
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
334
kötés
vászon kötés védőborítóval
ISBN
9631541487
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Cikkszám
499667
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Biblia, szókincs, irodalom (Nemeskürty István) 5
Kódexekben fennmaradt, kéziratos, részleges biblia-fordítások (1400-as évek közepe - 1526)
Ujlaki Bálint és Pécsi Tamás fordítása 23
Ószövetség (Bécsi-kódex) 24
Eszter könyve 1 24
Eszter könyve 5 26
Jónás könyve 1 27
Újszövetség (Müncheni-kódex) - Részek a négy evangéliumból 29
Máté 3. Keresztelő Szent János bűnbánatot hirdet. Jézus megkeresztelkedése 29
Máté 5. A nyolc boldogság 30
Máté 8. A kafarnaumi százados hite 32
Máté 13. A magvető példabeszéde 32
Máté 26-28. Jézus kínszenvedése, halála és föltámadása 34
Márk 6. Keresztelő Szent János fővétele 43
Márk 10. A házasságról; a gyermekekről; a gazdaságról 44
Márk 13. Jövendölés a világ végéről 45
Márk 16. Az apostolok küldetése 47
Lukács 1. Az angyali üdvözlet 48
Lukács 2. Jézus születése 50
Lukács 11. A Miatyánk 51
Lukács 16. A gazdag ember és a szegény Lázár 52
Lukács 20. Az adógaras 53
Lukács 24. Jézus feltámadása után megjelenik tanítványainak 53
János 1. Az ige megtestesül 54
János 2. A kánai menyegző 55
János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása 56
János 17. Jézus imája szenvedése előtt 57
János 21. Jézus evangéliumának zárószakasza. Péter megbizatása 59
Báthori László elveszett biblia-fordítása 61
Halábori Bertalan keze írása 63
Vasárnapi és ünnepnapi evangéliumok és olvasmányok (Döbrentei-kódex 1508) 63
Lukács 2. Jézus születése 63
Pál apostol a rómaiaknak 13 64
Pál apostol első levele a korintusiaknak 9 65
János apostol és evangéliusta első levele 4 66
A Jordánszky-kódex névtelen fordítója 67
Ószövetség
Mózes öt könyve, Józsue könyve, Bírák könyve (1519)
Újszövetség
A négy evangélium, Apostolok Cselekedetei, Pál apostol levele a zsidóknak, Jakab apostol levele, Péter apostol levelei, János apostol és evangélista levelei, fJudás Tádénak, Jakab apostol fivérének levele, János apostol és evangélista: Jelenések könyve (1516)
Mózes első könyvéből. A teremtés és a bűnbeesés 68
Mózes második könyvéből. A tízparancsolat, Adakozás a szentélyre; a szentélyre vonatkozó előírások 72
Bírák könyvéből. Sámson története 74
Márk 14-15. Krisztus kínszenvedése Márk evangéliuma szerint 78
János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása 82
Apostolok Cselekedetei 2. A Szentlélek eljövetele 84
Apostolok Cselekedetei 4-5. A keresztény "őskommunizmus" 85
Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása 86
Péter apostol első levele 2. Tanácsok a társadalomba való beilleszkedésre 87
Jelenések könyve 87
Nyujtódi András 89
Judit könyve (Székelyudvarhelyi-kódex 1526)
Judit könyve 1 89
Judit könyve 8 90
Judit könyve 10 és 12 91
Judit könyve 13 92
Nyomtatott, részleges Biblia-fordítások Erasmus filológiai pontosságára törekvő újszövetség-kiadásainak szellemében (1532-1541)
Komjáthy Benedek 97
A Szent Pál levelei magyar nyelven (Krakkó 1533) 97
Pál apostol első levele a korintusiaknak 13 100
Pál apostol második levele a korintusiaknak 12 101
Pesti Gábor 105
Új testamentum magyar nyelven (Bécs, 1536. július 13.) 105
Máté Kapitulom 13. Példabeszédek 106
Máté Kapitulom 17. A templomadó 108
Máté Kapitulom 22. A főparancsolat 109
Márk 5. Kapitulom. A gerázai ördöngős 110
Márk 6. Kapitulom. Keresztelő János feje vétele 111
Lukács 7. Kapitulom. Jézus és a bűnös asszony 112
Lukács 10. Kapitulom: Az irgalmas szamaritánus 113
Lukács 11. Kapitulom. Az Úr imádsága 113
Lukács 12. Kapitulom. Ne féljetek üldözőitektől 114
Lukács 18. Kapitulom. Jézus, a gyermekek és a gazdag ifjú 114
Lukács 24. Kapitulom. Emmaus 115
János 4. Kapitulom. Jézus a szamariai asszonnyal beszélget 116
János 6. Kapitulom. A csodálatos kenyérszaporítás 117
Sylvester János 119
Új testamentum magyar nyelven, melyet az görög és diák nyelvből újonnan fordítják az magyar nípnek keresztény hütben való ípülísíre (Sárvár 1541) 119
Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása 121
Apostolok Cselekedetei 17. Pál areopáguszi beszéde Athénban 122
Jelenések könyvéből (Apokalipszis) Isteni jelenísrűl való könyv, mely Szent Jánosnak lűn, ki szentírásbeli doktor vala 4. 5. 6. 8. 9. 11. 125
A megverselt, énekelt Biblia
Tinódi Sebestyén: Judit asszon históriája 134
Tinódi Sebestyén: Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíutt 135
Batizi András: Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája 137
Sztárai Mihály: Az Holofernesz és Judit asszony históriája 139
Dézsi András: Izsák áldozatjáról 140
Kákonyi Péter: "Régen vala az nemes Perzsiában..." 141
A reformáció szellemében készült Biblia-fordítások
Tövisi Mátyás és Eszéki Szigeti Imre
A Jézus Sirah könyve magyar nyelven (Kolozsvárba 1551) 147
Heltai Gáspár kolozsvári műhelyének Biblia-fordításai
Gyulai István 157
A Bibliának első része, azaz Mózesnek öt könyve (Kolozsvár 1551) 157
A teremtés könyvéből
1. A teremtés 157
19. Szodoma pusztulása. Lót története 158
Ézsau és Jákob 160
Gyulai István 163
A Bölcs Salamon királynak könyvei (Kolozsvár 1551-1552) 163
A Példabeszédek könyvéből 163
Példabeszédek könyve 31. A derék asszony dicsérete 165
Gyulai István 167
A Bibliának negyedik része, azaz a Prófétáknak írások (Kolozsvár 1552) 167
Dániel könyve 5. Baltazár király lakomája 167
Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában 169
Jónás könyve 1. 2. 3. 4. 171
Heltai Gáspár 175
A Bibliának második része, melyet megtolmácsolt és magyar nyelvre lefordított a régi és igaz szent könyvekből Heltai Gáspár (Kolozsvár 1565) 175
A Királyok első könyve. Dávid öregsége, Salamon királlyá tétele 175
Heltai Gáspár 179
A Jézus Krisztusnak Új Testamentoma (Kolozsvár 1561. Második kiadás 1562) 179
Ajánlás 179
A Lukács-evangélium kezdete. Elöljáró beszéd 181
Lukács 1. Az angyali üdvözlet 182
Lukács 2. Jézus születése 183
János 2. A kánai menyegző 184
Az Apostoloknak Cseleködetek 27. és 28. része. Pál és Lukács hajóútja Rómába 185
Melius Juhász Péter 189
Az két Sámuel könyveinek és a két királi könyveknek az zsidó nyelvnek igazságából és az igaz és bölcs magyarázók fordításából igazán való fordítása magyar nyelvre (Debrecen 1565) 189
Előszó és ajánlás 189
Sámuel első könyvéből. Dávid és Góliát 192
Sámuel második könyvéből. Dávid és Batseba 195
A Királyok első könyvéből. Salamon ítélete 196
Félegyházi Tamás 199
A Mi Uronk Jézus Krisztusnak Újtestamentoma avagy frigye görögből magyar nyelvre fordíttatott (Debrecen 1586) 199
Máté 5. A nyolc boldogság 200
Máté 8. A kafarnaumi százados. Az ördöngősök és a disznókonda 201
Máté 11. Keresztelő János üzenete a börtönből 203
Máté 14. Jézus a vízen jár 204
Máté 16. Jézus Péterre bízza az egyházat 205
Máté 17. Jézus színeváltozása 206
Máté 19. Jézus és a gazdag ifjú 207
Máté 20. A szőlőművesek példázata 208
Máté 22. Az adógaras 209
Márk 6. Keresztelő János fővétele 209
Lukács 11. A Miatyánk 210
János apostol és evangélista első levele. A szeretetről 211
Károlyi Gáspár 213
Szent Biblia, azaz Istennek Ó- és Újtestamentumának próféták és apostolok által megíratott szent könyvei (Vizsoly 1590) 213
Ószövetség 216
Mózes I. Teremtés 1. 2. 3. 216
Mózes I. Vízözön 6. 7. 8. 222
Mózes I. A bábeli torony 11. 225
Mózes I. Ábrahám áldozata 22. 226
Mózes I. József történetéből 37. 39. 228
Mózes II. Mózes születése 2. 231
Mózes II. Az égő csipkebokor 3. 232
Mózes II. Átkelés a Vörös-tengeren 14. 233
Mózes II. A tízparancsolat 19. 20. 234
Judit könyve 10. 12. 13. 235
Jób könyve 10. 237
Dániel könyve 3. A kemencébe vetett három ifjú 238
Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában 241
Dániel könyve 13. Zsuzsánna 242
Újszövetség 246
A Passió Szent Lukács szerint 22. 23. 24. 246
Komáromi Csipkés György módosításai 255
Máté 10. 256
Máté 16. 257
Márk 2. 258
Márk 13. 258
Lukács 1. 258
János 1. 259
A Trentói (Tridenti) Zsinat utáni katolikus biblia-értelmezés szellemében fogant fordítás
Káldi György 263
Szent Biblia (Bécs 1626) 263
Mojzes első könyve. 1. A teremtés 264
Lukács 11. A Miatyánk 266
Lukács 15. A tékozló fiú (Káldi; Müncheni-kódex; Jordánszky-kódex; Pesti Gábor; Sylvester János) 266
János 3. Nikodémus Jézusnál 273
János 8. A házasságtörő asszony 274
János 11. Lázár feltámasztása 275
János 18-20. Passió és feltámadás 277
Jakab apostol levele 2. 282
A bibliától a népmeséig és a regényes elbeszélésig
Júdás az utolsó vacsorán (Winkler-kódex) 287
Jézus elfogatása (Winkler-kódex) 288
A Szűzanya a keresztfa alatt (Winkler-kódex) 289
A bűnbeesés (Teleki-kódex) 290
János 20. (Jordánszky-kódex) 291
Baranyai Mucsi Pál: A tékozló fiúról 293
Mózes első könyve 24. (Károlyi Gáspár) 296
Batizi András: Izsák házasságáról való história 297
A gyulafehérvári sorok 299
A konigsbergi töredékek 300
Dézsi András: Az ifjú Tóbiásnak házasságáról való história 301
Sámuel I. 25. Abigél históriája (Károlyi Gáspár; Küküllei Névtelen) 303
Erdéli Máté: Keresztelő Szent János fejevétele 305
Márk 5 (Bornemissza Péter) 309
Dallos Hanna e biblia élményének huszadik századi fába metszője 313
Mutatók
Források 321
A kötetben található Biblia-részletek mutatója a Biblia könyvei sorrendjében 322
A Biblia-fordítók és -földolgozók betűrendes mutatója 328
A kötet tartalma 329