Hans Joachim Störig - A filozófia világtörténete

Nincs raktáron
Hans Joachim Störig - A filozófia világtörténete
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9632087704
1 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 19 Ft
Részletek

A Müncheni Egyetem filozófiaprofesszorának műve 1950-ben jelent meg. A sikeres első kiadást hamarosan követte a második, a harmadik... Napjainkban a német olvasók a 16. bővített kiadást vásárolhatják meg a könyvesboltokban. A filozófiatörténet az ókori indiai, kínai filozófia leírásával veszi kezdetét. Majd a hagyományosan dús görög rész után a középkor, a reneszánsz, a felvilágosodás és a barokk gondolatrendszerébe nyerünk betekintést. Ahogy napjainkhoz közeledünk, a tárgyalás elmélyül. A tizenkilencedik és a huszadik század filozófiatörténeti problémái tárgyszerűen és sokoldalúan rajzolódnak ki a kötet lapjain, érintve többek között az államfilozófia, a jogfilozófia, az etika, a nyelvfilozófia kérdéseit. A szerző olyan kézikönyvet alkotott, amely történeti képbe ágyazva mutatja be az egyes korokat és szerzőket. Világos és érthető válaszokat keresett és talált a legsúlyosabb problémákra is, így művét a téma iránt érdeklődő olvasók széles tábora haszonnal forgathatja.

Adatok
szerző
Hans Joachim Störig
cím
A filozófia világtörténete
kiadó
Helikon Kiadó
kiadási év
2002
oldalszám
614
kötés
kemény kötés
megjegyzés
ceruzás aláhúzások
sorozatcím
Helikon Universitas - Filozófia
Cikkszám
508200
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Bevezetés 7
Könyvem célja
Néhány önkritikus megjegyzés
A filozófia tárgya
Néhány irányadó szempont
A Kelet bölcsessége
Az ókori India filozófiája 19
A Védák kora 20
Az indiai filozófia nem-ortodox rendszerei 30
Az indiai filozófia ortodox rendszerei 47
Kitekintés az indiai filozófia további fejlődésére és előzetes értékelés 57
Az ókori kínai filozófia 61
Konfuciusz 63
Lao-ce (Lao zi) 69
A motizmus és néhány egyéb irányzat 75
Konfuciusz nagy tanítványai 77
Kitekintés a további fejleményekre és előzetes értékelés 80
A görög filozófia
Általános bevezető. A fő korszakok 90
A preszókratikus filozófia a szofisták fellépéséig 94
A milétoszi természetfilozófusok 94
Püthagorasz és a püthagoreusok 96
Az eleaiak 98
Hérakleitosz és a Kr. e. 5. század természetfilozófusai 101
A görög filozófia virágkora 108
Szofisták 108
Szókratész 111
Platón 116
Arisztotelész 133
Szókratikus, platonikus és arisztotelikus iskolák 144
Görög és római filozófia Arisztotelész után 147
Általános bevezető. A hellenizmus 147
A sztoikusok 149
Az epikureusok 153
A szkeptikusok 155
Az eklektikusok 156
A neoplatonikusok 157
A középkor filozófiája
Bevezetés. A kereszténység felemelkedése. Az egyes korszakok jellemzése 163
A patrisztika kora 166
Az antik és a keresztény eszmevilág ellentéte 166
A keresztény és az antik filozófia találkozása a korai egyházatyáknál 169
A kereszténységet fenyegető belső veszélyek 171
Az egyház egységének megszilárdulása 174
Augustinus 176
A kései patrisztika tanítói 182
A skolasztika kora 185
Történeti háttér. A skolasztikus módszer 185
A korai skolasztika (Az univerzálé-vita) 187
A középkori arab és zsidó filozófia 192
A skolasztika virágkora 196
A kései skolasztika 209
Német misztika: Eckhart mester 215
A reneszánsz és a barokk korszaka
Filozófia a reneszánsz és a reformáció korában 221
Szellemi fordulat a középkorból az újkorba 221
Az átmeneti korszak legfontosabb rendszerei 235
A barokk korszak három nagy rendszere 248
Descartes 249
Spinoza 256
Leibniz 265
A felvilágosodás és Immanuel Kant filozófiája
Filozófia a felvilágosodás korában 275
A felvilágosodás Angliában 275
A felvilágosodás Franciaországban 289
A felvilágosodás Németországban 304
Immanuel Kant 307
Élete, személyisége, művei 307
A kriticizmus előtti korszak 309
A tiszta ész kritikája 313
Erkölcsiség és vallás 326
Az ítélőerő kritikája 332
A kritikák utáni munkák 337
Kant kritikájához és értékeléséhez 343
A 19. század filozófiája
Bevezető áttekintés 351
A romantika és a német idealizmus 353
A kanti filozófia első recepciója és továbbfejlesztése. - Az "érzelem" (a "hit") filozófiája 353
Fichte 356
Schelling 360
Hegel 364
Pozitivizmus, materializmus, marxizmus 375
A pozitivizmus Franciaországban: Comte 375
Az angol pozitivizmus 382
A hegeli iskola felbomlása és a materializmus színrelépése Németországban 391
Marx 394
Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche 402
Arthur Schopenhauer 402
Soren Kierkegaard 415
Friedrich Nietzsche 420
Mellékáramlatok. Kritikai visszafordulás Kanthoz 433
Mellékáramlatok 433
A neokantianizmus 436
A filozófiai gondolkodás főirányai a 20. században
Egy új korszak 445
A század első fele 448
Életfilozófia és historizmus 448
A pragmatizmus 456
Új metafizika 459
Fenomenológia 471
A jelenkorig 476
Az egzisztencia filozófiája 476
A létkérdés felfejtése: Martin Heidegger 487
Filozófiai antropológia 498
A marxizmus filozófiája - ma 506
Ludvig Wittgenstein. A nyelv mint a mai filozofálás központi témája 518
Neopozitivizmus 527
Tudományelmélet. A megismerésprobléma megújítása 543
Mit kell tennünk? 558
Zárszó 572
Jegyzetek 575
Névmutató 593